MENOSLOV MATURANTOV

SPŠ v Košiciach dopravných odborov

od šk. roku 1957/58 do 1966/67

 

(Žiaci označení* zmaturovali s vyznamenaním. Za menom žiaka je uvedené jeho rodisko.)

 

ŠKOLSKÝ ROK 1957/58

 

Odbor: 1404 bloky a spoje v železničnej doprave /4.Z

Triedny profesor: Ing. Samo HLÔŠKA

1. Jozef ANČÁK, Malá Domaša, 2. Milan BALÁŽ, Nižný Klatov, 3. Štefan BLCHA, Černová, 4. Viliam BOGUŠ, Košice, 5. Emil BRUTOVSKÝ, Kluknava, 6. František ČAPKOVIČ, Žilina, 7. Michal CHOROŠ, Nižné Čabiny, 8. Mikuláš JURIS, Poprad, 9. Jozef KAČMÁRY, Košice, 10. Vincent KECER, Nižná Kamenica, 11. Ján KLEIN, Spišská Nová Ves, 12. Ondrej KONČEK, Košice, 13. Arpád KUPINCAY, Košice, 14. Alojz LABANC, Richnava, 15. František MACEJ, Košice, 16. Ivan MARETTA, Dolné Bojanovice, l7 .Jozef MARETTA, Levoča, 18. Andrej, MICÍK*, Egreš, 19. Ladislav NAGY, Košická Nová Ves, 20. Imrich IMRICH, Košice, 21. Anton PISKO*, Helcmanovce, 22. Alojz RYCHNAVSKÝ, Kluknava, 23. Viliam RODÁK, Poprad, 24. Karol SORGER, Bratislava, 25. Milan STREDÁNSKY, Užhorod, 27. Vojtech ŠOLTYS, Jurgov, 28.  Pavol TOMAŠOV*, Richnava, 29. Vladimír VYLEŤAL, Bratislava, 30. Emil VYSOPAL, Spišská Nová Ves, 31. Viliam VYSTAVIL, Trenčianske Teplice, 32. Štefan ZUBALA, Kuzmice.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1958/59

 

Odbor: 1404 bloky a spoje v železničnej doprave /4.Z

Triedny profesor: Ing. Samo HLÔŠKA

1. Alexander BELYUŠ*, Košice, 2. Emil BERTA, Soľ, 3. Karol ČENOK*, Sirk - Železník, 4. Vojtech DOBOŠ, Čerhov, 5. Anton DRBÚL, Dolný Hričov, 6. Igor FUDOR, Prievidza, 7. Ján GANČÁR, Gelnica, 8. Ľubor GENDA, Martin - Priekopa, 9. Tibor GULYAŠ, Užhorod, 10. Ladislav HANUŠČALKA, Prešov, 11. Vasil HUĽO, Čukalovce, 12. Ján Kampe, Košický Klečenov, 13. Andrej KIRCZOWICZ, Trebišov, 14. Karol KIŠ*, Košice, 15. Tomáš KOVÉR, Hrašovník. l6. Víťazoslav KUCHTA, Helcmanovce, 17. Juraj KUMIČÁK*, Nižné Čabiny, 18. Jozef LUKÁČ, Hanušovce nad Topľou, 19. Eduard MATULČÍK, Hnúšťa, 20. Ján MEŠKO, Košice, 21. Pavel MIŠČO, Košice, 22 Jozef NOVÁK*, Hnilčík - Bindt, 23. Miloslav NOVOTNÝ*, Michalovce, 24. Július OLEKSA, Michalovce, 25. Andrej RAGAN, Milhostov, 26. Miron SLOVINSKÝ, Helcmanovce, 27. Ladislav ŠTEFANOVIČ, 28. Jozef VANČÍK, Dolný Hričov, 29. Pavel VIRDZEK, Spišská Nová Ves, 30. Rastislav VISOKAI, Prešov.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1959/60

 

Odbor: 1404 bloky a spoje v železničnej doprave /4.Z

Triedny profesor: Ing. Samo HLÔŠKA

1. Július BABIŠ, Trstenné pri Hornáde, 2. Karol DEZOROZO*, Spišská Sobota, 3. Ladislav DRAVECKÝ, Kurimany, 4.Ernest DURINA, Košice, 5. Dezider FORGÁČ, Košice, 6. Alojz GALLOVIČ, Nemešany, 7. Jozef GAŠPAR*, Košice, 8. Štefan HRIC, Iliašovce, 9. Tibor JAKUBÍK, Vrútky, 10. Karol JANOVICKY, Košice, 11. Ján JERGA, Košická Belá, 12. František JONER, Kamenica nad Cirochou, 13. Juraj KOŠIBA, Kežmarok, 14. Karol KUHN*, Košice, 15. Jozef LENGEŇ, Kostoľany nad Hornádom, 16. Blažej LUKÁČ, Malé Zaluži, 17. Štefan ONDRUŠ, Spišská Nová Ves, 18. Ján PAPCUN, Jaklovce, 19. Eugen PÁSTOR*, Košice, 20. Štefan PÁSTOR, Kavečany, 21. Peter POECKH, Košice, 22. Peter RIHÁK, Varín, 23. Tibor RIMAY, Košice, 24. Štefan RUDÝ, Košice, 25. Konštantín SABO, Košice, 26. Ján SEDLÁK, Jablonov pri Levoči, 27. Jozef SLANINA, Hrnčiarske Zalužany, 28. Rudolf SORGER, Štós, 29. Juraj STANTO, Košice, 30. Pavol STETULIČ*, Brekov, 31. Ján SÚSTRIK, Gemerská Poloma, 32. Ján ŠVIRLOCH, Spišský Štvrtok.

 

Odbor: 1403 elektrická trakcia v železničnej doprave /2.E

Triedny profesor: Ing. Albert HORNUNG

1. Tomislav ANDĚL, Krompachy, 2. Rudolf BOROŠ*, Sečovce, 3. Imrich BREŠKA, Kuzmice, 4. Pavol ČOP, Obišovce, 5. Norbert FAITH*, Sabinov, 6. Peter FAJKIŠ, Levoča, 7. Ladislav FEHÉR, Viničky, 8. Mikuláš HANČÁR, Runina, 9. Pavol HINNER, Bratislava, 10. Jozef HOSPODÁR*, Micha1ovce, 11. Helena JUREKOVÁ, Drienov, 12. Eugen JURKOVIČ, Košice, 13. Milan KOLESÁR, Malá Poloma, 14. Ján KOPSA*, Levoča, 15. Štefan KUBOVICH, Berehovo, 16. Štefan KÚDELA, Levice, 17. Vojtech KULČÁR, Kráľovský Chlmec, 18. Viliam LEHOTSKÝ*, Kráľova Lehota, 19.Dezider MAJER, Bardejov, 20. Oľga MARÄTYOVÁ*, Piešťany, 21. Ján MARTINČEK, Kožany, 22. Jozef NAHÁLKA, Námestovo, 23. Milan NOSKAJ*, Bratislava, 24. Vojtech PALMAJ, Prešov, 25. Ladislav PAUL, Lucia Baňa, 6. Ján PETRIČKO, Helcmanovce, 27. Mikuláš PODOLSKÝ, Poprad, 28.Vladimír POŠEVKA, Prešov, 29. Štefan RIMÁR, Čerhovo, 30. Štefan REPTA, Obišovce, 31. Vavrinec SCHUSTER, Levoča, 32. Štefan ŠTEFANKO, Železník, 34. Anton VASIL*, Slivník, 35. Ján VLAŠIČ, Devínska Nová Ves, 36. Ladislav VOLLAY, Giraltovce, 37. Vojtech WEISER, Čečejovce.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1960/61

 

V tomto školskom roku nebol maturitný ročník.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1961/62

 

Odbor: 101-03/2 elektrická trakcia a elektroenergetika v doprave /2.ZE - nadstavbové štúdium

Triedny profesor: Michal ESTERHÁLY

1. Jozef BADA, Nová Dedina, 2. Martin BEDNÁR, Poprad, 3. Viliam CIGÁŇ, Jedľové Kostolany, 4. Rudolf ČAČKO, Vranov nad Topľou, 5. Valerian DURANÍK*, Pusté Čemerné, 6. Marianna GÖMÖRIOVÁ, Košice, 7. Otília GRÜNÄRMELOVÁ, Podolinec, 8. Peter HEIM, Martin, 9. Ján HERBST*, Sečovce, 10. František HRIVŇÁK, Nižný Žipov, 11. Ernest CHRIST, Kežmarok, 12. Matúš JANIČ, Nižný Hrušov, 13. Dušan JÁNOŠÍK, Levoča, 14. Anna KLIMOVSKÁ, Bystré nad Topľou, 15. Milan KOTRÍK, Opatovce nad Nitrou, 16. Jozef KREŠŇÁK, Buzice, 17. Michal KURUC, Nižné Ladičkovce, 18. Michal MAGURA, Nižný Hrušov, 19. Bernard MAJTNER, Lipany, 20. Dušan MAKATURA, Levoča, 21. Mária MICHELČÍKOVA, Bravalcov, 22. Matej MOHR, Kežmarok, 23. Bartolomej NAGY, Veľký Horeš, 24. Štefan ONDREJČO, Poľov, 25. František PALACZKY, Fuzesabony, 26. Milan PALUŠÁK, Hnilčík, 27.Jozef PASTIRÁK, Veľké Kapušany, 28. Ladislav PAULIK, Levoča, 29.Tibor PECHO*, Ladice, 30. Margita PEŤKOVÁ*, Červená Skala, 31.Július SZATHMÁRY, Michaľany, 32.Milan SLIMÁK, Levoča, 33. Emil ŠANDO, Kojšov, 34. Ondrej ŠIRILLA, Rudňany, 35. Milan ŠKROVINA, Brezno, 36. Ján ŠUDÍK, Ohradzany, 37. Mikuláš ŠUHAJ, Trstenná, 38. Rastislav TELGARSKÝ*, Martin, 39. Miroslav VOJTÁŠ*, Námestovo, 40. Július ZATROCH, Gemerská Poloma.

 

Odbor: 101-03/2 elektrická trakcia a elektroenergetika v doprave /4.Z

Triedny profesor: Ing. Vladimír MASNÝ

1. František BAČA*, Beharovce, 2. Dušan BALÁŽ*, Banská Bystrica, 3. Milan BICKO, Spišská Sobota, 4. Irena ČESNEKOVÁ, Svalava, 5. Andrej ČVERČKO, Dvorianky, 6. Jozef FIAMČIK*, Podolinec, 7. Milan HANDZUŠ*, Mengušovce, 8. Vladimír IRÁNYI, Krompachy, 9. Andrej JALČ*, Ňagov, 10. Ján JEŠKO, Tušická Nová Ves, 11. Ladislav JUHÁS, Staré, 12. Adam KENDE*, Užhorod, 13. František KIŠŠ, Svätuša, 14. Andrej KOPČO, Egreš, 15. Pavel KRANKUS, Hybe, 16. Tomáš KYSEĽ, Szarvas, 17. Jarolim LABUDÍK*, Papradno, 18. Eduard LINK, Pozdišovce, 19. Ján MIHELKO, Spišské Podhradie, 20. Juraj MICHALÍK, Vrbno pod Pradědem, 21. Ladislav MIKULÁŠKO, Helcmanovce, 22. Ladislav MITRO, Lorinčík, 23. František MOLITORIS, Košice, 24. Juraj PAPINČÁK, Košice, 25. Miroslav POLLÁK, Lipany, 26. Ján RÍMSKY, Hrboltová, 27. Štefan SZABÓ, Leles, 28. František SPIŠÁK, Košice, 29. Jozef ŠOFFA, Kavečany, 30. Andrej ŠTOFKA, Sokol, 31. Rudolf ZELNÍK, Ovčiarsko.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1962/63

 

Odbor: 101-03/2 elektrická trakcia a elektroenergetika v doprave /4.Z

Triedny profesor: Ing. Ladislav FRANKO

1. Stanislav BANDÁK, Fiľakovo, 2. Mikuláš BARNA, Užhorod, 3. František BELYUŠ, Košice, 4. Pavol BULLA*, Nemšová, 5. Juraj ČELOVSKÝ, Meretice, 6. Marián FRANČÁK, Levoča, 7. Vladimír GALO, Rybárpole, 8. František HAKE*, Krásna nad Hornádom, 9. Karol HONSCH, Bratislava, 10. Ferdinand CHOLUJ, Skalité, 11. Jozef JAVŮREK, Litomyšl, 12. Dušan KOZÁK, Markušovce, 13. Ján KRATOCHVÍL*, Koš, 14. Ján KUTNÍK, Slanica, 15. František KYRC, Spišská Nová Ves, 16. Viliam LAŠKODY, Pavlovce, 17. Dušan LECKÉŠI*, Žilina, 18. Pavol LEHOTSKÝ, Kráľova Lehota, 19. Rudolf: LEŠKANIČ, Michaľany, 20. Milan LIŠTIAK, Važec, 21. Štefan MAGYAR, Košice, 22.Ján MAURSKÝ, Lucia Baňa, 23.Ondrej MELICHERČIK, Párnica, 24. Milan MlCHALČÍK, Abrahámovce, 25. Jozef MOCHNÁČ, Ňagov, 26. František NAGY, Košice, 27. Dušan PALKO*, Horné Otrokovice, 28.Rudolf PALKO*, Košice, 29. Ernest PAPŠO*, Darňa, 30. Milan PAVLÍK, Humenné, 31. Pavol PLAMEŇ, Závadka nad Hronom, 32. Ján ROHÁČ*, Ňagov, 33: František SZABÓ, Užhorod, 34. Pavol SLAMČÍK, Nižná Boca, 35. Elek SURGENT, Bretejovce, 36. Miloš SÚSTRIK, Veľká Poloma, 37. Jozef ŠAVEL, Žilina, 38. Ján ŠTEUČEK, Východná, 39.Jozef ŠUMICHRAST, Spišská Nová Ves, 40.S1avomír TATARKA, Čadca, 41. Pavol TOMKA, Kráľova Lehota, 42. Milan TRÉZA, Košice, 43. Milan VAĽA, Ružín.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1963/64

 

Odbor: 101-03/2 elektrická trakcia a elektroenergetika v doprave /4.Z

Triedny profesor: Ing. Ladislav FRANKO

1. Miroslav BAČO, Ostrava, 2. Renáta BADÁNYIOVÁ, Brezno, 3. Marián BLAŠČÍK, Čierny Balog, 4. Štefan BODÓ, Ruská, 5. Štefan BRUŽEŇÁK, Švedlár, 6. Alfonz DANKO, Trenčianske Jastrabie, 7. Sylvia DUGASOVÁ, Spišská ;Nová Ves, 8. Stanislav FEDOR, Spišská Belá, 9. Emil FERENČÍK, Gemerská Poloma, 10. Juliana GREČOVA, Košice, 11. Eva HALUŠKOVA, Likavka, 12. Marcel HULÍK, Michalovce, 13. Ján IHNAČÁK, Poprad, 14. Ján JANČÍK*, Dobrá Niva, 15. Ján JANOŠOV, Ohradzany, 16. Pavol JAVORNICKÝ, Košice, 17. Ladislav JIROUŠEK, Ústí nad Orlicí, 18. Tibor KISELÝ, Košice, 19. Vladimír KLOUDA, Levoča, 20. Ľubomír KRESTA, Košice, 21.Pavol KUBALOŠ, Hybe, 22. František KURUC, Levoča, 23. Jozef KYSEL, Oravská Poroba, 24. Ľubica LENGOVÁ, Krompachy. 25. Peter MAĎAR, Bieľ, 26. Milan MAJERČÁK, Biele Vody, 27. Ján MARKO, Leopoldov, 28. Štefánia, MELICHERČÍKOVÁ, Zvolenská Slatina, 29. Dušan PAULOVIČ, Bzenica, 30. Ľudovít RADÓCZI, Košice, 31.Ján REINHARDT, Brezno, 32. Dušan SPODNÍK*, Kendice, 33. Tibor ŠESTÁK, Užhorod, 34. Marián ŠESTKO, Humenné, 35. Štefan ŠKRIPKO, Cakov, 36. František ŠVAJKA, Poprad - Veľká, 37. Igor VEHEC, Sečovce, 38. Igor ZÁTHURECKÝ*, Bratislava.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1964/65

 

Odbor: 101-03/2 elektrická trakcia a elektroenergetika v doprave /4.Z

Triedny profesor: Ing. Štefan NOVÁK

1. Tomáš AMBROŠ, Levoča, 2. Ivan ANTALÍK, Železník, 3. Vladimír BARBUŠ, Hencelová, 4. Vladimír BROŽEK, Plzeň, 5. Ľudmila DRUTAROVSKÁ, Demjata, 6. Ján FERKO, Zvolen, 7. Michal GAJ*, Bratislava, 8. Andrej GAZDA, Tušice, 9. Karol GRÉK, Malužiná, 10. Rastislav GROMA, Košice, 11. Mária GUNGLOVÁ, Košice. 12. Peter HAVLÍK, Svit, 13. Mária, HIRIAKOVÁ, Orechová, 14. Ján HORVÁTH, Spišská Nová Ves, 15. Ivan CHOVAN, Košice, 16. Ján JANISKO, Kojšov, 17. Andrej JANOŠKO, Plavnica, 18. Emil KOČÍK, Sokolčie, 19. Michal KOSTURA*, Komárany, 20. Igor KOTÁN, Trebišov, 21. Ladislav KOVÁČ, Košická Nová Ves, 22. Miroslav KRČMÁRIK, Skalité, 23. Jaroslav MACKO, Svit, 24. Pavol MARIAN, Košice, 25. Milan MRÁZ, Rimavská Seč, 26. Eduard PÁLEŠ*, Malinová, 27. František SABOL, Košice, 28. Oskár STARINSKÝ, Ľubica, 29. Štefan ŠEVČÍK*, Radzovce, 30. Štefan ŠINÁLY, Košice, 31. Anna ŠVÁBOVSKÁ, Spišská Nová Ves, 32. Imrich VlNDIŠ, Košice, 33. Dušan ŽILÁK*, Kalonda.

 

Odbor: 101-03/2 elektrická trakcia a elektroenergetika v doprave /4.Z1

Triedny profesor: Ing. Milan JAROŠ

1. Jozef ADAMKOVIČ, Trebišov, 2. Eduard ARTEMENKO, Košice, 3. Alexander BATA, Košice, 4. Alexander BÉRES, Oborín, 5.Peter BODOR, Vranov, 6. Peter BRAUN, Levice, 7. Milan DANKO, Hriadky, 8. Milan FERENC, Helcmanovce, 9. Vojtech GÁBOR, Košice, 10. Vlastimil GREŠO, Sokolče, 11. Jozef HOSA, Gánovce, 12. Jozef KAPOLKA, Nimnica, 13. Jozef KELLNER, Levoča, 14. Jozef KIŠIDAI, Mútne, 15. Štefan KRAJLIK, Rožňava, 16. Anton KUCHÁR, Helcmanovce, 17. Ján MANÍRNY, Helcmanovce, 18. Ivan MASARYK ,Bratislava, 19. Ján MEDZIHRADSKÝ, Palúzka, 20. Marcel MIHÓK, Prešov, 21. Miroslav NAVARČÍK, Vrútky, 22. Peter NOVOSAD, Košice, 23. Imrich RETEGHY, Humenné, 24. Peter ŠALINGH, Ružomberok, 25. Jaroslav TKÁČ, Humenné, 26. Július VACHMANSKÝ, Poprad, 27. Štefan VALIGURSKÝ*, Podolinec.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1965/66

 

Odbor: 102-01/2 Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy /4.ZE

Triedny profesor: Ing. Vojtech VEREŠPEJ

l. Ján ANDREJKO, Kežmarok, 2. Marta BELYUŠOVÁ, Košice, 3. Jozef BUJDOŠ, Nižná Myšľa, 4. Alžbeta CAKOCIOVÁ, Čerhov, 5. Peter FEDÁK*, Bratislava, 6. Jozefina GALDUNOVÁ, Poprad, 7. Veronika HUDÁKOVÁ, Jaklovce, 8. Jana JIROUŠKOVÁ*, Svitavy, 9.Ján KOLLÁR, Veľký Folkmár, 10. Michal KOŠČ, Trebišov, l1.Jozef KOZLAY, Lemešany, 12. Stanislava KOŽÁROVÁ, Spišské Vlachy, 13. Ján KRÍŽ, Kremnica, 14. Dezider LENČÉŠ*, Humenné, 15. Juraj LÖRINCZ, Brezovica nad Torysou, 16. Tibor MATIS*, Ždaňa 17. Kristína MIŽÁKOVÁ, Drienov, 18. Eva PAVLOVIČOVÁ, Nitra, 19. Cyril PČOLINSKÝ, Petrovce nad Laborcom, 20. Ľubomír PODHOREC*, Košice, 21. Štefan SCHWARZ, Louka, 22. Augustín SELIGA, Veľká Lodina, 23. Václav SKVARČOVSKÝ, Ždaňa, 24. Tomáš ŠOLTINSKÝ, Michalovce, 25. Jaroslav TEKEĽ, Liptovská Porúbka, 26. Eva TOMČOVČÍKOVÁ, Košice, 27. Michal TOMKO, Udavské, 28. Milan TOTH*, Buzice, 29. Mária WEISEROVÁ, Košice, 30. Oľga WEISSOVÁ, Trebejov, 31. Vojtech WEISS*, Michalovce, 32. Klára LAZOROVÁ, Košice.

 

 

Odbor: 101-02/2 prevádzka a údržba železničných vozidiel /4.ZP

Triedny profesor: Ing. Ján BAKŠAY

1. Peter BALÁŽIK, Bratislava, 2. Vladimír BENEDEK, Sečovce, 3. Juraj BORTÁK*, Košice, 4. Peter DUĽA, Košice, 5. Vladimír FÁBRY, Spišské Podhradie, 6. Juraj FARMOŠ, Kolta, 7. Eugen FOSNER*, Košice, 8. Ondrej GEDEON*, Medzev, 9. Miroslav GRISA, Košice, 10. Miroslav HOLENDA, Pčolinné, 11. Ján HORVÁTH, Štós - kúpele, 12. Ján IŠTÓCY, Spišská Belá, 13. Ladislav KLEIN, Veľký Horeš, 14. Jozef KRÁLIK*, Tepličany, 15. Peter KRAVEC, Košice, 16. Pavol LEŠKO, Lisková, 17. Juraj LOY, Spišská Nová Ves, 18. Anton MIŠKUV, Michalovce, 19. Jozef MITRÍK, Margecany, 20. Jozef MIŽÍK*, Košice, 21. Ján PETRIČKO, Veľaty, 22. Elemír PODOBEN, Branč, 23. Karol POLLÁK, Ružomberok, 24. Ľubomír PÚČEK, Pohronský Ruskov, 25. Oľga RADVANCOVÁ, Košice, 26. Viera RIMÁROVÁ, Čerhov, 27. Jozef RONDZÍK, Zborov, 28. Milan SEMANČÍK, Malá Vieska, 29. Dušan SIRÁK, Šumiac, 30. Štefan SMORADA*, Prešov, 31. Blažej ŠIMKO, Michalovce, 32. Michal ŠOLTÉS, Kačanov, 33. Ján TOKÁR, Uzovská Panica, 34. Karol TÖRÖK, Jelšava, 35. František WALTER, Vinné.

 

Odbor: 101-03/2 elektrická trakcia a elektroenergetika v doprave /4.Z

Triedny profesor: Ing. Ladislav FRANKO

1. Ladislav ANDRÁSSI*, Košice, 2. Beáta BALÁŽOVÁ*, Rimavská Sobota, 3. Stanislav BATOR, Kluknava, 4. Ondrej BOHÁČ, Košice, 5. Stanislav DZURŇÁK, Levoča, 6. Štefan FILOMELA, Moldava nad Bodvou, 7. Ľubomír FRANCISCI, Zvolen, 8. Ľubomír GECÍK, Luhyňa, 9. Margita GENČIOVÁ, Rakovnica, 10. Pavol GREGORÍK, Košice, 11. Andrej GRELL*, Bratislava, 12. Ladislav HAŠČÁK, Čeľovce, 13. Viliam HOROS, Zemplínske Jastrabie, 14. Miroslav CHOLUJ, Skalité, 15. Michal JANČÍK, Milhostov, 16. Pavol JAŠČUR, Michalovce, 17. František LACKO, Olšavany, 18. Štefan LEDVÁK, Veľký Folkmár, 19. Ján LIŠČINSKÝ, Lemešany, 20. Marián MIGAS, Spišské Podhradie, 21. Anton MIŠÍK, Stankovany, 22. Pavol MUDROŇ, Veľaty, 23. František NÉMETH, Stanča, 24. Marián NEUWIRTH*, Bratislava, 25. Ladislav NOVOTNÝ, Spišská Nová Ves, 26. Jozef PEKARČÍK, Spišské Bystré, 27. Miloš PEŠTA*, Malé Zalužice, 28. Jozef PETRIČKO, Mníšek nad Hnilcom, 29. Oľga PETRÍKOVÁ, Košice, 30. Ivan RAAB, Bardejov, 31. Anton REPOVSKÝ, Veľaty, 32. Vojtech ROLÁK, Košice, 33. Ladislav ŠIMURDA, Dolný Kubín, 34. Vladimír ŠLOFF, Helcmanovce, 35. Ján TREBULA, Kováčová, 36. Štefánia VASILČÁKOVÁ, Brezina, 37. Jozef ŽÁK*, Levoča.

 

Odbor: 101-04/2 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave /4.ZO

Triedny profesor: Michal SAUKA

1. Ivan BULLA*, Kežmarok, 2. Marián DANCÁK, Košice, 3. Mária ĎURICOVÁ, Ťahanovce, 4. Štefan DŽAČKO*, Vinné, 5. Milan FIDRIK, Strážky, 6. Valent FILIP, Kotúň, 7. Igor GOČ, Starina, 8. Ivan HALÁSZ, Levice, 9. Milan HRIC, Trebišov, 10. Zorina HUTKOVÁ, Spišská Nová Ves, 11. Karol IGLÓDY*, Košice, 12. Miloš JANČÍK, Praha, 13. Mária JURKOVÁ*, Košice, 14. Peter KIJAŠEV, Košice, 15. Bohumil KLUDSKÝ, Lunda (Švédsko), 16. Vladimír KOBLÍK, Košice, 17. Pavol KOPERA, Košice, 18. Ondrej KOPKO, Vranov, 19. Rudolf KUBIČKA, Spišské Vlachy, 20. Ján LEHOTSKÝ, Košice, 21. Peter LOJA*, Krompachy, 22. Pavol MATIS, Borša, 23. Valentín MAZÚR, Trnava pri Laborci, 24. Marián MELO, Jarok, 25. Jozef MYSZA, Kežmarok, 26. Jozef PETRVALSKÝ, Košice, 27. Ján RODINA, Michalovce, 28. Dušan RUBOVIČ, Michalovce, 29. Darina RYBÁROVÁ, Košice, 30. Milan SEPŠI*, Poproč, 31. Vojtech ŠVANTNER, Rimavská Sobota, 32. Jozef TOMKOVIČ, Myslina, 33. Marián UHRIN, Levice, 34. Viera VALIGOVSKÁ, Košice, 35. Ján VALIGURA, Poprad, 36. Milan VASILIAK, Zborov, 37. Pavol VESELOVSKÝ*, Veľký Lom, 38. Milan ZUŠČIN, Kysak, 39.Tomáš ŽIGMONDY, Košice.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1966/67

 

Odbor: 101-02/2 prevádzka a údržba železničných vozidiel /4.ZP

Triedny profesor: Ján BULECA

1. Jozef BARAN*, Studenec, 2. Milan BEŇA, Levoča, 3. Milan BOCÁK, Košická Nová, Ves, 4. Ivan BROŠKO, Spišská Nová Ves, 5. Marián CIPRUS, Košice, 6. Albín ČURMA, Dúbravka, 7. Štefan DANÍK, Rimavská Sobota, 8. Tatiana DURAČINSKÁ*, Kežmarok, 9. Ján ĎURIŠ, Michalovce, 10. Jozef GETLÍK, Michalovce, 11. Štefan HAJDUK, Tušice, 12. Anton HALUŠKA, Naciná Ves, 13. Ondrej CHLEBUŠ, Kopráš, 14. Ladislav IWANIEC, Smolník, 15. Jozef JEZERČÁK, Levoča 16. Bartolomej KASARDA, Sačurov, 17. Dušan KIMLIČKA, Šoporňa, 18. Miroslav KLINKO, Javorina, 19. Pavol LOVÁS, Hrašovík, 20. Juraj LUCO*, Košice, 21. Anna LUKAČEJDOVÁ Hostovice, 22. Jozef MIKLOŠ, Levoča, 23. Klára NOVÁČEKOVÁ, Spišská Nová Ves, 24. Viktor PALENČÁR, Široké, 25. Gabriel RIBO, Slovenské Nové Mesto, 26. Vladimír SIDOR*, Ivánka pri Dunaji, 27. Ján SKOKAN, Liptovská Teplička, 28. Ján SKOKAN*, Levoča, 29. Pavol STRUNGA, Koš, 30. Ľubomír SÝKORA, Likier, 31. Emil ŠAMUDOVSKÝ, Zemplínska Široká, 32. Ján ŠÁNDOR, Naciná Ves, 33. Jozef ŠEBO, Myslava, 34. Milan TROJČÁK, Košice, 35. Marián ZIBURA, Tvarožiná, 36. Jaroslav BAJO, Parchovany, 37. Ján BREZOVSKÝ, Lukov.

Odbor: 101-03/2 elektrická trakcia a elektroenergetika v doprave /4.Z

Triedny profesor: Ing. Ladislav FRANKO

1. Ľudovít ADAMEC, Košice, 2. Ladislav BAČA, Lučenec, 3. Marián BARAN, Michalovce, 4. Jozef BORŽÍK, Spišské Podhradie, 5. Ján BRTÁŇ, Vyšné Hágy, 6. Ján BRUTOVSKÝ, Čadca, 7. Juraj GOLITKO, Helcmanovce, 8. Ľudmila GRIKĽÁKOVÁ, Ľubica, 9. Erika GROSSBERGEROVÁ*, Humenné, 10. František IĽKO, Čerhov, l1. Ján JELČ, Košice, 12. Andrej JENČÍK, Budkovce, 13. Silvester JENDRÁL, Hrabušice, 14. Jozef KALAFUS, Košické Hámre, 15. Dušan KEREKES, Košice, 16. Michal KMEC, Sečovská Polianka, 17. Dušan KOLESÁR, Spišská Nová Ves, 18. Eduard KRIŠŠÁK, Ždiar, 19. Stanislav KUČERA, Valaská Dubová, 20. Dušan LIPOVSKÝ, Spišské Podhradie, 21. Drahomír LUKÁČ, Spišská Sobota, 22. Marta MAREKOVÁ, Tatranská Lomnica, 23. Július MURGAŠ, Tatranská Polianka, 24. Alexander ONUŠKA, Humenné, 25. Dáša PISKOVÁ Helcmanovce, 26. Stanislav POKLEMBA, Odorín, 27. Štefan RADÓCZI, Košice, 28.Ladislav SEDMÁK, Spišský Štiavnik, 29. Ondrej SLIVKA, Veľké Teriakovce, 30. Milan STEHLÍK, Spišská Nová Ves, 31. Vincent STRAKA, Seňa, 32. Peter ŠTIEFEL, Michalovce, 33. Štefan TAKÁČ, Košice, 34. Ladislav TOMAŠOV*, Richnava, 35. Ľudovít VAJDA, Košice, 36. Dušan ZITRICKÝ, Markovce.

 

Odbor: 101-04/2 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave /4.ZO

Triedny profesor: Ing. Andrej NOVÝ

1. Mikuláš AMBRÓZ, Markušovce, 2. Ján BOROŠ, Sečovce, 3. Mária CEHULOVÁ, Levoča, 4. Mikuláš ČERNÁK, Štítnik, 5. Emil EGREŠI*, Gelnica, 6. Milan ELIAŠ, Ražňany, 7. Katarína GRÜNÄRMELOVÁ, Podolínec, 8. Helena HEGEDÜŠOVÁ, Bohdanovce, 9. Jarmila HORSKÁ, Košice, 10. Ján HREŠKO, Vysoká nad Uhom, 11. Rudolf HURBAN, Praha, 2. Cyril HVIZDOŠ, Richnava, 13. Ján ILGO, Martin, 14. Miroslav JANÍČKO, Mlynky, 15. Peter KOPOLOVIČ, Levice, 16. Ervín MELIŠ, Horná Poruba, 17. Juraj MINAŘIK, Košice, 18. Gabriel ONDREJKA, Brunovce, 19. Ctibor ONDERUŠ, Spišské Vlachy, 20. Jozef PARIMUCHA, Krompachy, 21. Ján PINČÁK, Kojšov, 22. Pavol PROK, Prešov, 23. Július SLIVENSKÝ, Stará Voda, 24. Štefan ŠADLÁK*, Žilina, 25. Ľubica ŠIMŠÍKOVÁ*, Košice, 26. Gejza TÓTH, Biel, 27. Pavol TÓTH, Biel, 28. Emil TOMÁŠ, Jastrabie, 29. Peter URBAN, Košice, 30. Jozef VIDA., Nové Zámky, 31. Ľudovít VOJTANOVSKÝ, Humenné.

 

Odbor: 101-04/2 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave /4.ZO1

Triedny profesor: Ing. Samo HLÔŠKA

1. Anton ANDRÁŠEK, Komárno, 2. Júlia BAČOVÁ, Prešov, 3. Pavol BALÁŽ, Karlove Vary, 4. Milan BARLOG, Veľké Kapušany, 5. Ladislav BENEŠ, Košice,6. Severín BRESTOVIČ, Košice, 7. Peter BUDAY, Michalovce, 8. Elene DZURILLOVÁ, Košice, 9. Helena HÁKOVÁ, Cejkov, 10. Ján HRABOVSKÝ, Mukačevo, l1. Milan HRBÁL, Revúčka, 12. Anna IVANČÁKOVÁ, Krompachy, 13. Peter JURČÁK, Michalovce, 14. Rudolf MAKEĽ, Michalovce, 15. Terézia MÜLLEROVÁ, Košice, 16. Alžbeta NEŽNÍKOVÁ, Buzice, 17. Viera ORT-KRAJČÍKOVÁ, Láb, 18. Eva PAFČUGOVÁ*, Košice, 19. Stanislav PALKO, Tibava, 20. Ján PATAKY, Košice, 21. Ján PAULÍK, Vrútky, 22. Katarína POLLÁKOVÁ, Levoča, 23. Zoltán ŠTADLER, Celldömölk (Maďarsko), 24. Peter TURČAN, Sečovská Polianka, 25. Eva UHRINOVÁ, Levice, 26. Anton VAĽKO, Dúbrava, 27. Valentín VARGA., Hodkovce, 28. František VINIČENKO, Čižatice, 29. Jozef VOLOŽNAI, Košice, 30. Vlasta VOTRUBOVÁ*, Košice, 31. Gabriel ZOLNAI, Košice.

 

Odbor: 102-01/2 prevádzka a ekonomika železničnej dopravy /4.ZE

Triedny profesor: Ing. Vojtech VEREŠPEJ

1. Monika BARANOVÁ*, Zborov, 2. Ladislav BORGOŇ, Ruskov, 3. Mária ČEČOVÁ, Mníšek nad Hnilcom, 4. Dušan ČULKA, Kecerovské Kostoľany, 5. Mária FERČÁKOVÁ, Trebišov, 6. Mária HALÁSOVÁ, Hlohovec, 7. Monika HALUŠKOVÁ, Naciná Ves, 8. Štefan HASARA., Trebišov, 9. Marián HORIČKA., Košice, 10. Dominika HÝRAVÁ, Ružomberok - Biely Potok, 11. Anna IGNÁTHOVÁ, Veľká Ida, 12. Eva JANTOŠOVIČOVÁ, Rimavská Sobota, 13. Jaroslav JEREMIAŠ, Košice, 14. Mária JUHÁROVÁ, Košice, 15. Marta KOVÁČOVÁ*, Šebastovce, 16. Marta KUŠNÍROVÁ, Chabařovce, 17. František ĽACH, Odorín, 18. Štefan NALEVANKO, Marhaň, 19. Jozef PÁSTOR, Slanec, 20. Ján PASTIRIIK, Michalovce - Močarany, 21. Edita POĽAČKOVÁ, Čaňa, 22. Elena SIROTOVÁ, Liptovská Lúžna, 23. Jozef SMOTER*, Šarišské Michaľany, 24. Dušan STRAKA, Levoča, 25. Ružena ŠOLTÉSOVÁ, Sedlice, 26. Helena ŠPITKOVÁ, Liptovský Mikuláš - Palúdza, 27. Peter ŠTOFAŇÁK, Levoča, 28. Anna TIMKOVÁ, Horovce, 29. Peter UHRÍN, Slatina, 30. Michal VARŠO*, Blažov, 31. Eva VOLNEROVÁ, Lorinčík.

 

 

 

 

 

MENOSLOV MATURANTOV

samostatnej SPŠ dopravnej v Košiciach

od šk. roku 1967/68 do 2006/07

 

 

(Žiaci označení* zmaturovali s vyznamenaním. Za menom žiaka je uvedené jeho rodisko.)

 

ŠKOLSKÝ ROK 1967/68

 

10-2-01 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: František ALEXY

1. Štefan BAJNOK, Borša, 2. Karol BALKOVSKÝ, Košice, 3. Alžbeta BARANOVÁ*, Smilno, 4. Elena BRIŠIAKOVÁ, Podbrezová, 5. Rudolf CPIN, Spišské Vlachy, 6. Marta ČECHOVÁ, Drienov, 7. Viliam FIALA, Kelča, 8. Albín FORGÁČ, Blatné Remety, 9. Jozef HRICIŠIN Nižný Mirošov, 10. Štefan JANKAL*, Žakarovce, 11. Peter JUHÁS, Vyšná Myšľa, 12. Gabriel KERTÉSZ, Košice, 13. Michal KORCHŇAK, Spišská Nová Ves, 14. Ján KOŽEJ, Tmava, 15. Dušan KRIŠTOF, Slanská Huta, 16. Július MIKULA, Pavlovce nad Uhom, 17. Ján OLŠAV, Čemerné, 18. Jozef PAJOR, Košice, 19. Ján POLÁK, Revúca, 20. Jozef RABATIN, Košice, 21. Igor REPAŠSKÝ, Košice, 22. Kornel RICHTER, Zakamenné, 23. Igor SAKÁČ, Košice, 24. Ján ŠAFFA, Sečovská Polianka, 25. Dušan ŠIMKANIN*, Prešov, 26. František ŠIŇANSKÝ, Košice, 27. Mikuláš TREMBUĽÁK, Michalovce, 28. Ján VAŇKO, Nový Salaš, 29. Zlatica VILINSKÁ, Barca, 30. Eva WEISSOVÁ, Lemešany, 31. Ladislav ZÁVECKÝ, Rudňany.

 

10-2-01 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO1

Triedny učiteľ: František ALEXY

1. Katarína BAČOVÁ*, Košice, 2. František BÉREŠ, Trebišov, 3. Michal BORŠČ*, Luhyňa, 4. Juraj FEČ*, Terňa, 5. Štefan FELEDY, Jesenské, 6. Marta HEGEDÜŠOVÁ, Krásna nad Hornádom, 7. Stanislava CHOMČOVÁ, Slavkov, 8. Pavol JUHÁS, Poproč, 9. Ján KAMPE, Košice, 10. Ondrej KAPITÁN, Košice, 11. Juraj KLEMBARA*, Košice, 12. Ondrej KOČIŠ, Ordzoviany, 13. Miroslav KOLENČÍK, Oravská Lesná, 14. Róbert KRESTA, Košice, 15. Martin KUBALEC, Letanovce, 16. Magdaléna LACKOVÁ, Košice, 17. Milan LÁNCOŠ, Pavlovce nad Uhom, 18. Milan LAPIŠÁK, Medzilaborce, 19.Konštantín LECÁK, Stropkov, 20. Milan MACHEJ, Čabalovce, 21.Milan MAKŠIM, Pavlovce nad Uhom, 22. Oto MATIS, Jaklovce, 23. Marta MEDVEOVÁ, Olšovany, 24. Ján PAPCUN, Jaklovce, 25. Ladislav PODOLÁK*, Komárno, 26. Anton SAVKA, Kysucké Nové Mesto, 27. Marián SIEGFRIED, Košice, 28. Karol SUTORIS, Košice, 29. Ondrej ŠKODY, Blažice, 30. Marián ŠIMČO*, Slančík, 31. Milan ZÁBRONSKÝ, Prešov.

 

10-2-02 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.Z

Triedny učiteľ: Ing. Jozef KUCZIK

1. Alojz BENKO, Čierne, 2. Štefan BOČKAY, Ferčekovce, 3. Štefan BRUNC, Košice, 4. František CAPEK, Čierne, 5. Pavol FRIVALDSKÝ, Polerieka, 6. Pavel GRENDEL, Ratkovské Bystré, 7. Ladislav HADŽEGA, Chomutov, 8. Ivan HOMOLIAK, Ratkovské Bystré, 9. Ondrej HORVÁTH, Poľov, 10. Eduard JUSKO, Naciná Ves, 11. Peter KAČEŇÁK, Košice, 12. Vladimír KOBIELSKY*, Vranov nad Topľou, 13. Jozef KOZÁK, Prešov, 14. Milan KOZUB, Likavka, 15. Ondrej LEMEŠ, Dlhé Klčovo, 16. .Ján LOMNICKÝ, Košice, 17. Jozef MARTINIAK, Košice, 18. Ján MARTINSKÝ*, Tuhár, 19. Jozef MICÍK, Michalovce, 20. Ladislav MIKLUŠČÁK, Kostoľany nad Hornádom, 21. Július NOVOTNÝ, Ptrukša, 22. Peter ONDÍK, Helcmanovce, 23. Ján PABÍN*, Radvaň nad Laborcom, 24. František PARDOVIČ, Bardejov, 26. Ján PAVLÍK, Božčice, 27.Pavol PETROV, Praha, 28. Juraj POČATKO, Michalovce, 29. Štefan POLGÁR, Ochtiná, 30. Milan REBROŠ, Čadca, 31. Dušan ROMOK, Gemerská Poloma, 32. Dušan SLOVINSKÝ, Helcmanovce, 33. Ján STUĽÁK, Nižný Hrabovec, 34. Marián ŠTRBÁŇ, Košice, 35. Mária TIMKOVÁ, Veľaty, 36. Ondrej TROJČÁK, Malá Vieska.

 

10-2-02 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.ZP

Triedny učiteľ: Ladislav BELANSKÝ

1. Milan BURINSKÝ, Předlice, 2. Milan DOBÁK, Košice, 3. Ján FAITH, Spišské Podhradie, 4. Milan FURMAN, Olcnava, 5. Juraj HORŇÁK, Košice, 6. Peter JANTOŠOVIČ, Košice, 7. Milan JUHÁS*, Sejkov, 8. Ján KAČMÁR*, Lastomír, 9. Ján KAŠKO, Borša, 10. Imrich KIRNÁG, Trhovište, 11. Michal KOLESÁR, Michalovce, 12. Július KOVALČÍK, Spišská Belá, 13. Viliam LASTOVECKÝ, Sokol', 14. Vladimír LISÁK, Petrovce nad Labe, 15.Milan LUKÁČ, Lastomír, 16. Milan MACÍK, Žbince, 17. Vojtech MLADANEC, Michalovce, 18. Ignác MRÁZ*, Jastrabie, 19. Ladislav ORAVEC, Vranov, 20. Pavel OLEXA*, Spišské Bystré, 21. Gabriel PETRUŠKA, Vyšné Remety, 22. Peter PORACKÝ, Spišské Bystré, 23. Ctibor REGITKO, Aš, 24. Dušan ŠILON, Doľany, 25. Juraj TAKÁCS, Košice, 26. Július VAJDA, Košice, 27. Július VLK, Podolinec, 28. František VOSECKÝ Opava, 29. Daniel ZEMAN, Spišská Belá.

 

10-2-02 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.ZP1

Triedny učiteľ: Jozef LETKO

1. Ladislav BENKO, Rakovnica, 2. Jaroslav ČUHA, Palín, 3. Jozef EPERJEŠI*, Ťahanovce, 4. Ján FECKO, Dolná Lipová, 5. Michal JANOČKO, Buderaže (ZSSR), 6. Ladislav JOBBÁĎ, Krásnohorské Podhradie, 7. Ladislav KOČIŠ, Kraslice, 8. Michal KOLODI, Trebišov, 9. Oto KOREŇ*, Rimavská Sobota, 10. Štefan KOVÁČ, Slanské Nové Mesto, 11. Ján KUBASKÝ - PAVLÍK, Rejdova, 12. Dušan KUKURA, Vydrník, 13. Ján LIŠUCH*, Gemerská Poloma, 14. Rudolf MAJOROŠ, Haniska, 15. Ladislav MATIÁŠ, Šebastovce, 16. Štefan MIKOLAJ, Markušovce, 17. Miroslav PANUŠČÍK, Prešov, 18. Dušan PAVLOVIČ, Halič, 19. Štefan PETI, Slanec, 20. Pavol POKLEMBA, Odorín, 21. Peter PUŠKÁR, Spišská Nová Ves, 22. Pavol SERBIN, Markušovce, 23. Jozef SPIŠÁK, Turňa nad Bodvou, 24. Štefan SÚSTRIK, Gemerská Polhora, 25. Ľubomír ŠOLTÉS, Rožňava, 26. Rudolf ŠTARK, Mníšek nad Popradom, 27. Peter TOPOLI*, Rudňany.

 

10-2-03 železničná doprava a preprava /4.ZE

Triedny učiteľ: Teodózia BEJDOVÁ

1. Ladislav BERNÁT, Hýľov, 2. Peter BOĎA, Háj, 3. Mária ČORBOVÁ, Družstevná pri Hornáde, 4. František ELIÁŠ, Haniska, 5. Mária GÁLOVÁ*, Praha, 6.Ondrej GAŠPAR, Moldava nad Bodvou, 7. Marcela GAŠPAROVÁ*, Banská Štiavnica, 8. Jozef HREŽO, Vojčice, 9. Margita JUSKOVÁ, Mokrance, 10. Pavol LUKÁČ, Michalovce, 11. Tibor MAGYAR, Budimír, 12. Katarína MAGYAROVÁ, Košice, 13. Anna MAJLINGOVÁ*, Bacúch, 14. Irena MAJOROŠOVÁ, Ruskov, 15. Anna MAZÚROVÁ, Čičava, 16. Elena MÚDRA, Družstevná pri Hornáde, 17. Valéria OROSOVÁ, Košická Nová Ves, 18. Eva PETRUŇÁKOVÁ*, Dřínov, 19. Mária RACOVA, Lorinčík, 20. Eva RAŠKYOVA, Košice, 21. Irena SEMANOVA*, Nižný Klatov, 22. Vladimír SEDLÁČEK, Luhyňa, 23. Božena SZCZUREKOVÁ, Košice, 24. Ján SÝKORA, Čeľovce, 25. Mária ŠTEFANČÍKOVÁ, Lastovce, 26. Zoltán TARBAJ*, Michaľany, 27. František TÖKÖLY, Spišská Nová Ves, 28. Ján VANÍK, Martin, 29. Eleonóra VEĽKÁ*, Poprad, 30. Jozef ZAREVÚCKY, Liptovský Michal, 31. Vojtech ŽUFFA, Praha.

 

10-2-03 železničná doprava a preprava /4.ZEl

Triedny učiteľ: Ing. Andrej JURČIŠIN

1. Jozef BLAHUT, Harichovce, 2. Zoltán BOROŠ, Rožňava, 3. Mária BRESTOVIČOVÁ, Kokšov-Bakša, 4. Ladislav BUHAJ, Hrušov Rad, 5. Dušan DUNDEK, Vydrná, 6. Anna FIFIKOVÁ*, Batizovce, 7. Karol FILA, Ústí nad Labem, 8. Mária FÖLDEŠOVÁ, Sabinov, 9. Jolana GAŠKOVÁ, Košické Hámre, 10. Stanislav JAKAB*, Slanské Nové Mesto, 11. Magdaléna KELIŠEKOVÁ, Košice, 12. Stanislav KERTIS, Harichovce, 13. Jozef KERUĽ, Družstevná pri Hornáde, 14. Gejza KOVÁČ, Košice, 15. Ján KURUC*, Košice, 16. Peter LIPOVSKÝ, Bratislava, 17. Mária MACÍKOVÁ, Košice, 18. Pavol MAJERČIN, Čemerné, 19. Vladimír MAKO, Budimír, 20. Štefan OLEXA, Spišské Bystré, 21. Jolana ORLOVSKÁ, Bretejovce, 22. Juraj PETRÍK, Paludzka, 23. Mikuláš SABÓ*, Čelovce, 24. Magdaléna SOKOLYOVÁ, Slanec, 25. Gabriela SOPLÁKOVÁ, Veľký Horeš, 26. Július SPIŠÁK, Valaliky, 27. Daniela ŠTEFANOVIČOVÁ, Humenné, 28. Anna TIMOVÁ, Čelovce, 29. Cenka TOPITKÁLOVÁ. Košice, 30. Marian VAVREK, Veľký Šariš, 31. Anna ZAMBOROVÁ*, Tušická Nová Ves, 32. František ŽANONY, Šafárikovo.

 

10-2-03 železničná doprava a preprava /2.ZEŠ – pomaturitné štúdium

Triedny učiteľ: Jozef LETKO

1. Mária ALEXOVIČOVÁ, Dubová, 2. Jana BAČOVÁ, Košice, 3. Magda BAKOVÁ, Hencovce, 4. Mária BAKOVÁ, Nižná Polianka. 5. Marta BARILOVÁ*, Nižný Orlík, 6. Alžbeta BORŠČOVÁ, Svidník, 7. Štefan BUZGO, Vranov nad Topľou, 8. Helena DAŇKOVÁ*, Železník, 9. Magda DEMEKOVÁ, Stará Ľubovňa, 10. Zlatica DUDÍKOVÁ*, Košice, 11. Gabriela DUDINSKÁ, Bukovce, 12. Marián DUFFER, Košice, 13. Ladislav FEDOR, Košice, 14. Mária GERBOCOVÁ, Snina, 15. Veronika GLOVICKÁ, Leles, 16. Zuzana KAŇUCHOVÁ*, Železník, 17. Peter KLEIN, Košice, 18. Ondrej KOCÚN, Stará Ľubovňa, 19. Anton KOŠALKO, Mirkovce, 20. Jozef KOVALČÍK, Spišská Belá, 21. Františka KOVALÍKOVÁ, Obišovce,22. Peter KOZLA, Žirany, 23. Anna KRUPÁŠOVÁ, Čaňa, 24. Pavel LEŠKO, Dulová Ves, 25. Mária PAĽOVÁ, Michalovce, 26. Árpád PÁSTOR, Ptrukša, 27. Ružena PAZIČOVÁ*, Klokočov, 28. Valéria PETRIGOVÁ, Továrne, 29. Božena PETROVÁ*, Nižná Hutka, 30. Tibor POLLÁK, Borša, 31. Rudolf PUŠKÁŠ, Boťany, 32. Eduard SMIŽANSKÝ, Mlynica, 33. Helena STANOVČÁKOVÁ Továrne, 34. Vendelín ŠTÚR, Michalovce, 35. Ľudovít TARR, Kráľovský Chlmec, 36. Dušan TATRANSKÝ, Košice, 37. Milan TOMKO, Rákoš, 38. Anna ZUBKOVÁ, Davidov.

 

 

 

ŠKOLSKÝ ROK 1968/69

 

10-2-01 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Ing. Ernest ĎURINA

1. Ladislav BAČA, Spišská Nová Ves, 2. Jozef BRAŽINA, Košice, 3. Milan BRUŇO, Pozdišovce, 4. Eva BUCKOVÁ. Košice, 5. Zdeněk BURIÁNEK, Liberec, 6. Štefan DUDÁŠ, Plešivec, 7. Ladislav DUŇÁK, Borša, 8. Anna FABIANOVÁ, Levoča, 9. Mária FARKAŠOVÁ, Košice, 11. Vojtech FUTÁŠ, Košice, 12. Viera GAJDOŠOVÁ, Prešov, 13. Alojz GARČÁR, Smižany, 14. Milan HABURAJ, Luhyňa, 15. Ervín HANČÁR, Košice, 16. Drahomíra HOLIENKOVÁ, Bratislava, 17. Milan HOVANEC, Čerhov, 18. Ján HREŽO, Ústí nad Labem, 19. Ján HUDÁK, Košice, 20. Ľudmila IVANOVÁ, Dlhé nad Cirochou, 21. Ján JACKO, Miklušovce, 22. Milan KARK, Michalovce, 23. Mária KOVÁČOVÁ, Ružomberok, 24. Jozef KURUC, Ľubica, 25. Igor LEHOTSKÝ*, Košice, 26. Alžbeta LOVÁSOVÁ, Geča, 27. Mária MARIŠČÁKOVÁ, Košice, 28. Dušan MEDVEC, Spišská Nová Ves, 29. Cyril MIČKO, Spišský Štiavnik, 30. Cyril MRÁZ, Jastrabie, 31. Ján ONDOVČÍK, Stará, 32. Róbert PÁSTOR, Košická Nová Ves, 33. Peter PUCHMELTER, Krompachy, 34. Gustáv RICHTER, Košice, 35. Anna SAKÁČOVÁ, Veľká Ida, 36. Vladimír SEDLÁK, Rožňava, 37. František SUCHANSKÝ, Rimavská Sobota, 38. Jozef ŠVARC*, Martin, 39. Štefan TALÁROVIČ, Košice, 40. Vladimír VEĽKÝ, Spišské Vlachy, 41. Vladimír VRANOVSKÝ, Holič, 42. Anna WINDTOVÁ, Poproč.

 

10-2-01 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO1

Triedny učiteľ: Ing. Ernest ĎURINA

1. Peter BALOGH, Košice, 2. Jozef BUBENKO, Krásna nad Hornádom, 3. Anton DANIEL, Mlynky (Prostredný Hámor), 4. Monika DEMČÁKOVÁ, Humenné, 5. Štefan DLUHÝ, Huncovce, 6. Ján DUBÍK, Slovenské Nové Mesto, 7. Samuel DZURÍK, Beniakovce, 8. Daniel FRIŠTIK, Košice, 9. Pavol FUSSEK, Košice, 10. Alexander FÜLÖPP, Nálepkovo, 11. Ján GERGEĽ, Košické Hámre, 12. Vladimír GUTTA, Košice, 13. Fridrich HOLUB, Košice, 14. Stanislav HRIC, Vlachy, 15. Juraj IHNÁT, Vranov, 16. Viliam ILLEŠ, Košice, 17. Ferdinand KOČI, Veľký Horeš, 18. Jaroslav KONDÁŠ, Košice, 19. Milan KOVÁČ, Slančík, 20. Ján LUKŠA, Košice, 21. Ladislav MATIS, Borša, 22. Milan MAŤAŠOVSKÝ, Košické Hámre, 23. Jozef MEĽUCH, Levoča, 24. Jozef MINARČÍK, Košice, 25. Dušan ORÁČ, Budimír, 26. Milan PARIMUCHA*, Krompachy, 27. Pavol PORUBSKÝ, Košice, 28. Peter PREGA, Luhyňa, 29. Jozef RABADA, Malá Lodina, 30. František RAGAN, Veľké Belice, 31. Stanislav STAŇO, Čierne pri Čadci, 32. Jozef ŠIMALIAK, Skalité, 33. Rudolf ŠIMČISKO, Čierne pri Čadci, 34. Martin ŠTRBA, Cheb, 35. Zoltán TOMASH, Vyšný Medzev, 36. Marián VAJDA, Košice, 37. Eduard VIDRICKO, Beniakovce, 38. Ján VOLČKO, Poráč, 39. Emil ZAŤKO, Trhové Mýto, 40. Eduard ZELEŇÁK, Košice.

 

10-2-02 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.T

Triedny učiteľ: Ing. Martin ORENDÁČ

1. Ján ADAM*, Hrnčiarske Zalužany, 2. Anton BALOG, Ložin, 3. Štefan BOBIK, Zemplínska Nová Ves - ­Stanča, 4. Bartolomej FERKO Košice, 5. Michal FURIMSKÝ, Helcmanovce, 6. Emil GARANČOVSKÝ, Blažov, 7. Mikuláš GOČIK, Čerhov, 8. Vladimír GREGA, Košice, 9. Dušan HAVIAR, Stebnická Huta, 10. Igor HRUDÁL, Slavošovce, 11. Milan JURKO, Pčoliné, 12. František KLEIN, Krompachy, 13. Pavol KLEŠČ, Smižany, 15. František KOPROVIČ*, Košice, 16. Peter KOŠA, Tatranská Lomnica, 17. Michal KUCHTA, Helcmanovce, 19. František MARTINÁSEK, Krásna nad Hornádom, 20. Milan MICHALOV, Košice, 21. Zdeno ODLEVÁK, Nandraž, 22. Emilián OROSZ, Košice, 23. Ondrej PAJOR, Košice, 24. Karol PODOLINSKÝ, Kežmarok, 25. Ján SIVÁK, Košice, 26. Ján SLOVINSKÝ, Trenčín, 27. František SVITANA, Huncovce, 28. Pavol ŠKIRDA, Úbrež, 29. Ladislav ŠTEFAN, Zemplínske Hradište, 30. Rudolf ULEK*, Košice, 31. Peter VRÁBEL, Kežmarok.

 

10-2-02 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.Tl

Triedny učiteľ: Klára GAZOŇOVÁ

1. Štefan BAJZÁTH, Veľká Trňa, 2. Stanislav BEHÚN, Humenné, 3. Emil BOROVSKÝ, Nový Ruskov, 4. Ladislav ČONTOŠ, Krásna nad Hornádom, 5. Ladislav DANČ, Košice, 6. Anton FABIŠÍK, Solivar, 7. Jozef FERČÁK*, Čemerné, 8. Štefan GALAJDA, Humenné, 9. Vladimír GAZDÍK, Družstevná pri Hornáde, 10. Juraj GLATZ, Dolný Smokovec, 11. František HNATKO, Cheb, 12. Martin HOLEČKO, Paňovce, 13. Peter KOBEZDA, Krásna nad Hornádom, 14. Štefan KRAUSE, Košice, 15. Ladislav MRAZKO, Košice, 16. Ladislav MROK, Nižný Čaj, 17. Peter NALEVANKO, Jaklovce, 18. Emil SEMJAN, Trhovište, 19. Štefan SPIŠÁK, Kežmarok, 20. Ján ŠIMČÁK*, Hôrka, 21. Ladislav ŠTEMPÁK, Dvorianky, 22. Ján TEMEŠ, Košice, 23. Marián TEPLICKÝ, Dobšiná, 24. Milan TURZÁK, Mlynky, 25. Ján VINTER, Palúdzka, 26. Ladislav VOTÝPKA, Krásna nad Hornádom.

 

10-2-02 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.T2

Triedny učiteľ: Ján DRÁČ

1. Ľudovít BELEŠ, Košice, 2. Peter BENÍK, Spišská Nová Ves, 3. Irena BURANOVSKÁ, Tarnov, 4. Cyril ČORŇÁK, Košice, 5. Imrich DEMETER, Leles, 6. Štefan EĽKO, Dúbravka, 7. Jozef FARKAŠOVSKÝ*, Odorín, 8. František HREHOR, Boliarov, 9. Peter IZDENCZY, Prešov, 10. Jozef JABLONSKÝ, Košice, 11. Daniel KENDERKA, Trebišov, 12. Štefan KOKORUĎA, Pol'anovce, 13. Ján KOSCELANSKÝ, Gelnica, 14. Ivan KOVÁČ, Podbrezová, 16. Mikuláš NADZAM, Poša, 17. Eduard PAVLÍK, Solivar, 18. Jozef POJEZDALA, Strážske, 19. Ladislav SOBOTKA, Košice, 20. Ivan SOLČÁNI, Levoča, 21. Ján SOTÁK, Perín, 22. Jozef STANKO, Pavlovce nad Uhom, 23. Miroslav ŠALAGOVIČ, Košice, 24. Jaroslav ŠELMECI, Krušovce, 25. Jozef ŠIMKO, Zemplínska Široká, 26. Viktor ŠTOVČÍK, Poproč, 27. Pavel ŠUHADA, Aš, 28. Milan VALLUŠ, Spišský Štiavnik.

 

10-2-02 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.ZP

Triedny učiteľ: Ing. Rudolf ŠTOFANKO

1. Peter DÁVID, Muráň, 2.Vojtech DENEŠ, Dobšiná, 3. Dušan DIAN, Košice, 4. Imrich GERDA, Vojčice, 5. Ján GRABAN, Kojšov, 6. Jozef HÁBER, Veľký Šariš, 7. Emil HRIŇA, Údol, 8. Ján IĽKO, Sečovská Polianka, 9. Michal KAČÚR, Zbojné, 10. Ivan KOČIŠ, Prešov, 11. Marián KOVALSKÝ, Stará Ľubovňa, 12. Karol KOZÁK, Rožňava, 13. Michal KRAJNÍK, Malý Kamenec, 14. Milan KURUC, Košice, 15. Michal LUČKANIČ, Čabalovce, 16. Marián NÉMET, Družstevná pri Hornáde, 17. Ferdinand ONDREJCSÁK, Rimavská Sobota, 18. Juraj RUSINA, Košice, 19. Ladislav VARGA, Cejkov, 20. Ivan VESTER, Vranov, 21. František WEISZ, Košice.

 

10-2-02 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.ZPl

Triedny učiteľ: František ALEXY

1. Jozef BALOG, Šemša, 2. Peter BETÚŠ, Košice, 3. Imrich BRADA, Poproč, 4. Milan BRADA, Poproč, 5. Štefan BUJDOŠ, Tibava, 6. Mária KECEROVÁ, Košice, 7. Ladislav KIŠ, Košice, 8. Štefan KONDÁŠ, Byšta, 9. Ján MAJOROŠ, Nižný Žipov, 10. Jozef MIHALČÍN, Čaklov, 11. Dušan MIŠEK, Spišská Belá, 12. Juraj MODRÁK, Košice, 13. Ladislav MRUK, Svinica, 14. Róbert NOVOTNÝ, Víťaz, 15. Dušan POLÁK, Nižný Žipov, 16. Emil REĽOVSKÝ, Kolačkov, 17. Jozef SEDLÁČEK, Košice, 18. Ervín SCHOLTZ, Jelšava, 19. František STRUŽÁK*, Sokoľany, 20. Andrej ŠINGLÁR, Nižná Kamenica, 21. Ladislav TREMBÁČ, Spišská Belá, 22. Michal VYSOKAI, Kuzmice.

 

10-2-03 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Vojtech KREIBIK

1. Milan APÁTY, Košice, 2. Mária ARTIMOVIČOVÁ, Košice, 3. Katarína BARNOVÁ, Košice, 4. Magda BELOBRADOVÁ, Košice, 5. Zdeno BEŇUŠ, Liptovský Mikuláš, 6. Jaroslav BERNAT, Lošovice, 7. Dušan ČENTEŠ*, Hontianske Tesáre, 8. Mária DIŇOVÁ, Ľubotín, 9. Libuša DOBÁKOVÁ, Liptovský Mikuláš, 10. Oľga FERJOVÁ, Čelovce, 11. Anna JENČÍKOVÁ, Čelovce, 12. Katarína KALINÁČOVÁ, Košice, 13. Magdaléna KARPELESOVÁ, Košice, 14. Štefan KERUĽ, Košice, 15. Eva KLUSSAYOVÁ, Košice, 16. Helena KMECÍKOVÁ, Buc1ovany, 17. Viliam KOVÁČ, Hyľov, 18. Peter KULHA, Rimavská Sobota, 19. Michal KURIŠKO, Sečovská Polianka, 20. Daniel LEYSEK, Košice, 21. Oľga NOVÁKOVÁ, Slavošovce, 22. Anna PASTOROVÁ, Čelovce, 23.Milan PAVLÁK, Smižany, 24.Pav1ína PETKOVÁ, Rozhanovce, 25. Anna RIŠOVÁ, Spišská Sobota, 26. Milan RITOK, Košice, 27. Ján SZABÓ, Ťahanovce, 28. Eva SUJOVÁ, Košice, 29. Anna SULÁKOVÁ, Pavlovce nad Uhom, 30. Anna ŠTRBKOVÁ, Vikartovce, 31. Juraj UŽÍK, Východná, 32. Zdena VODIČKOVÁ, Košice, 33. Anna ZIVALOVÁ, Košice.

 

10-2-04 prevádzka automobilovej dopravy /2.AŠ – pomaturitné štúdium

Triedny učiteľ: Vladimír ŠIMKO

1. Ján BÉREŠ*, Rožňava, 2. Mikuláš DAŇO, Borov, 3. Štefan EPERJEŠI, Michaľany, 4. Matúš GALAJDA, Nižný Hrušov, 5. Ján GOFUS, Trhovište, 6. Alžbeta HAJDUKOVÁ, Bunetice, 7. Michal HARVIĽÁK, Stropkov, 8. Michal HRICÁK, Radvaň nad Laborcom, 9. Miroslav IĽKO, Juskova Voľa, 10. Stanislav ĽUPTÁK, Suchý Bukovec, 11. Marta MANÍKOVÁ, Perín, 12. Martin MOSEJ, Ťahanovce, 13. Štefan NEMČÍK, Krompachy, 14. Dušan PAVLÍČKO, Kežmarok, 15. Vasiľ PETROVKA, Zboj, 16. Jozef PUHÁK, Žemberovce, 17. Peter REČIČÁR*, Vydrník, 18. Ján SLANČÍK*, Dubové, 19. Vladimír ŠIRGEL, Dubová, 20. Igor VAŠKOVIČ, Martin, 21. Miroslav ZELINKA, Čabiny.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1969/1970

 

10-2-01 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Ján GREGA

1. Marián AMRICH*, Družstevná pri Hornáde, 2. Magdaléna BOBBOVÁ, Budimír, 3. František BORKA, Kolárovo, 4. Emília ČÁKOVÁ*, Košice, 5. Milan FAITH*, Spišské Podhradie, 6. Mária FARKAŠOVÁ, Košice, 7. Marta GÉCZIOVÁ*, Michalovce, 8. Štefan GYÖNGYÖSI, Slanec, 9. Ján JUHÁS, Vyšný Klatov, 10. Ladislav KAROLI*, Ľubovec, 11. Vojtech KOVÁCS, Licince, 12. Marta MAGUROVÁ, Bracovce, 13. Imrich MOLNÁR*, Bracovce, 14. Anastázia MOSEJOVÁ, Ťahanovce, 15. Magdaléna NEHMANOVÁ*, Košice, 16. Jozef ONDREJ, Košice, 17. Marián PRINC, Trebišov, 18. Marta RAĎAKOVÁ, Kapušany, 19. Mikuláš RAGAN, Košice, 20. Jozef ŠENK, Lipovec, 21. Michal TÓTH, Michalovce, 23. Jozef VALIGURA, Poprad, 24. Ján VOJS, Spišská Stará Ves, 25. Marta VÝROSTKOVÁ*, Baška, 26. Imrich MIŠČÍK.

 

10-2-01 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO1

Triedny učiteľ: Klára GAZOŇOVÁ

1. Michal BIROŠ, Blažov, 2. Michal BOROŠ, Orlov, 3. Ján BRUNC, Košice, 4. Zuzana CZETÖOVÁ, Biel, 5. Stanislav ČOREJ, Košice, 6. Ladislav ČÚRI, Vyšná Myšľa, 7. Oľga DROZDOVÁ, Košice, 8. Vladimír GAŠPAR, Kalša, 9. Anna GUŽIKOVÁ*, Čadca, 10. Július HANDLOVSKÝ, Skalica, 11. Igor HUTKA, Košice, 12. Anna KIETOVÁ, Moldava nad Bodvou, 13. Jozef KOCHAN, Jastrabie, 14. Emil KOLLÁR, Košice, 15. Daniel KOLESÁR, Veľaty, 16. Marián KRIŠTOF, Slanská Huta, 17. Vladimír KRIŽOVIČ, Košice, 18. Marián KROPUCH, Košice, 19. Dušan MALINDŽÁK*, Dedinky, 20. Ladislav MINARČÍK, Košická Nová Ves, 21. Katarína NOVÁKOVÁ, Ružomberok, 22. Pavol OSLANEC, Horné Hámre, 23. Alžbeta RUSNÁKOVÁ, Čelovce, 24. Jozef SZÁNTÓ, Košice; 25. Štefan ŠTEMPEL, Košice, 26. Peter ŠUJANSKÝ, Nadabula, 27. Eva TOMKOVÁ, Košice, 28. Marián TÓTH, Buzice, 29. Mária TÓTHOVÁ, Čelovce, 30. Oľga VISOKAYOVÁ, Košice.

 

10-2-02 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.T

Triedny učiteľ: Ing. Jozef KUCZIK

1. Sergej BAROBIN*, Brno, 2. Ján BARTKO, Krompachy, 3. Ján ĎURÁN, Henckovce, 4. Jozef FEDORKO, Soľ, 5. Štefan GERGEĽ*, Košické Hámre, 6. Štefan GOMBOŠ, Košice, 7. Jozef HINCA, Slovenské Ďarmoty, 8. Imrich HORVÁTH, Valaliky - Bernátovce, 9. Zlatoň HOVAN, Veľký Folkmár, 10. Peter JAKOBY, Košice, 11. Ján KAČMARČÍK*, Karlove Vary, 12. Mária KAKAROVÁ, Trstené pri Hornáde, 13. Kristína KANCÍROVÁ, Košice, 14. Karol KOČÍK, Košice, 15. Ľudovít LIŠUCH, Rudňany, 16. Imrich MAJOROŠ, Ruskov, 17. Ján MICHALOV, Benkovce, 18. Jozef OPÁT, Košice, 19. Vojtech PATRIK, Kechnec, 20. Štefan PUŠKÁŠ, Gemerská Poloma, 21. Miroslav REJDOVJAN*, Dobšiná, 22. Vincent RUŠČÁK, Nižná Myšľa, 23. František SAFKO, Mokrance, 24. Ján SENDEK, Bardejov, 25. František SKREŽINA, Košice, 26. Ján ŠVEC, Košice, 27. Štefan TARÁŠEK*, Košická Belá, 28. Milan TOMAŠOV, Richnava, 29. Vojtech TÓTH, Streda nad Bodrogom, 30. Peter VARGA, Veľký Folkmár, 31. Ivan VRÁBEL, Levoča, 32. Andrej ZAMBOR, Tušická Nová Ves.

 

10-2-02 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.T1

Triedny učiteľ: Ladislav BELANSKÝ

1. Bartolomej ADAM, Vechec, 2. Marián ALMÁŠI, Spišský Hrušov, 3. Václav BAK, Dúbravka, 4. Dušan ČERNICKÝ*, Dedinky, 5. Daniel DEMKO, Gyňov, 6. Ján DREVEŇÁK, Levoča, 7. Milan HANK, Varnsdorf, 8. Štefan HORŇÁK, Čerhov, 9. Ladislav HOVAN, Košice, 10. Aranka JAKČIOVÁ, Bohdanovce, 11. Ivan JANČUŠKA*, Kežmarok, 12. Jozef JENČUŠ, Kojšov, 13. Emil JOZEFKO, Liptovská Osada, 14. Karol KEIL, Mníšek nad Hnilcom, 15. Ladislav KIŠŠ, Borša, 16. Ján KOCUR, Kežmarok, 17. Viliam SOKOL, Kysak, 18. Anton KRAJŇÁK, Myslava, 19. Jozef KRIŠŠÁK, Príbeník, 20. Jozef KURIMSKÝ, Sačurov, 21. Jozef LUKÁČ, Luhyňa, 22. Branislav LUPTÁK, Kružlov, 23. Martin MAŠČUCH, Košice, 24. Michal MOLNÁR, Borša, 25. Vincent PÁSTOR, Nižná Hutka, 26. Miroslav PAVLOV, Krasnovce, 27. Jozef PETROV, Veľký Folkmar, 28. Jaroslav PIATNICA, Krompachy, 29. Dušan STANČEK, Poprad -Veľká, 30. Ladislav SUKOVIČ, Borša, 31. Juraj ŠAMULKA, Ruské, 32. Jozef ŠÚNIK, Lehota pri Nitre, 33. Emil UHRIN, Kežmarok, 34. Štefan UHRIN, Žakarovce, 35. Andrej VAĽO, Byšta.

 

10-2-02 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.ZP

Triedny učiteľ: Ing. Alexander BELYUS

1. Stanislav ANTALÍK*, Spišské Podhradie, 2. Igor BAČKOVSKÝ, Giraltovce, 3. Pavol CAPEK*, Čierne pri Čadci, 4. Vladimír DREISIG, Zlatá Idka, 5. Ján FARKAŠ, Háj, 6. Imrich KOMAROVSKÝ, Košice, 7. Jozef LACKO, Klin nad Bodrogom, 8. Martin MAŤAŠ, Šebastovce, 9. Tibor MOLNÁR, Honce, 10. Peter ONDREJKA, Levoča, 11. František PAVLÍK, Krompachy, 12. Tomáš PÁSTOR, Vyšná Myšľa, 13. Mária PETRÍKOVÁ, Sobrance, 14. Tibor POLGÁR, Slavošovce, 15. Marta REMIAŠOVÁ, Betlanovce, 16. Michal REPOVSKÝ, Veľaty, 17. Jozef REŠETÁR, Košice, 18. Johana SEMANOVÁ, Nižná Myšľa, 19. Ladislav SPIŠÁK, Mokrance, 20. Edita TAKÁČOVÁ, Košice, 21. Stanislav TANČÁK, Vyšný Slavkov, 22. Michal TREŠČÁK, Vysoká nad Uhom.

 

10-2-03 železničná doprava a preprava /2.DŠ – pomaturitné štúdium

Triedny učiteľ: Jozef LETKO

1. Dušan ČAJKO, Ploské, 2. Štefan DUČAJ, Gregorovce, 3. Jaroslav DUDA, Ratková, 4. Štefan FÁBIÁN, Rožňava, 5. Emil HAFIČ, Dubová, 6. Jozef HORŇÁK, Kráľovský Chlmec, 7. Eleonóra HORVÁTHOVÁ, Spišská Nová Ves, 8. Ján HUDÁK, Žbince, 9. Michal IĽKO, Luhyňa, 10. Ladislav IVÁN, Kráľovský Chlmec, 11. Emil KAMENICKÝ, Rožkovce, 12. Pavol KAPUSTNÍK, Luhyňa, 13. Dušan KOLESÁR, Kežmarok, 14. Štefan KUČÁK, Čierne Pole, 15. Milan MATÚŠ, Horná Strehová, 16. Ladislav MLYNÁR, Betlanovce, 17. Imrich NEUPAUER, Lehanovce, 18. Helena NOVÁKOVÁ, Švedlár, 19. Štefan PALKÓ, Dobrá, 20. Emil SZÉKHELYI*, Páňovce, 21. Milan ŠENITKA, Šarišské. Jastrabie, 22. Peter ŠPAK, Piešťany, 23. Dezider TAKÁČ*, Nižný Lanec, 24. Imrich VERÉB, Ždaňa, 25. Jozef KONEČNÝ, Cemjata.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1970/71

 

10-2-01 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Ing. Víťazoslav KUCHTA

1. Ladislav BÁBA, Jasov, 2. Irena BALOGHOVÁ, Malé Trakany, 3. Mária BODNÁROVÁ, Košice, 4. Jozef BOROVSKÝ, Sečovce, 5. Marta ČIŽMÁROVÁ, Vyšný Klatov, 6. Ladislav DRUSKA*, Košice, 7. Štefan FÜGEDI*, Košice, 8. Ján HIKKÉR, Halič, 9. Marián HRIC, Košice, 10. Ján HUDÁK, Pavlovce nad Uhom, 11. Pavel JAKUBIŠIN, Jaklovce, 12. Jozef JUHÁSZ*, Gelnica, 13. František KLEŠČ, Spišské Podhradie, 14. Jozef KLINK*, Trebišov, 15. Kamil KÖVÉR, Vajkovce, 16. Stanislav KRIŽALKOVIČ, Torysa, 17. Milan KULÍK. Košice, 18. Magdaléna LOYEROVÁ, Mníšek nad Hnilcom, 19. Paulína LUKÁČOVÁ, Trebišov, 20. Irena MACÍKOVÁ, Košice, 21. Ján MARKO, Klenov, 22. Agnesa NAGYOVÁ, Košická Nová Ves, 23. Gabriel PÁNTI, Košice, 24. Ľudovít PÁSTOR, Vyšná Myšľa, 25. Ján PREGA, Luhyňa, 26. František E. PSOTKA*, Košice, 27. Eva SOKOLOVÁ, Košice, 28. Štefan STOLLMANN, Košice, 29. Jaroslav SÝKORA, Mirkovce, 30. Alexander SZÖLÖS*, Nadabula, 31. Imrich ŠAMU, Trebišov, 32. Ľudmila ŠAŠÁKOVÁ, Kostoľany nad Hornádom, 33. František ŠKANTÁR, Čoltovo, 34. Eva TUREKOVÁ, Lučenec.

 

10-2-02 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.T

Triedny učiteľ: Ing. Juraj KOVÁČ

1. Juraj ANDRÉ, Jenkovce, 2. Rastislav BIELČIK, Stará Turá, 3. Ján DORKO, Jaklovce, 4. Peter FEDORČÁK, Trebišov, 5. Ján FIRDA, Humenné, 6. Michal IVANIČ, Vechec, 7. Dušan JÁNOŠÍK. Sokoľ, 8. Alexander JESENSKÝ, Košice, 9. Pantelej Todorov KATELIEV, Košice, 10. Milan KOLESÁR, Kalša, 11. Ľubomír LAZOR, Nižný Žipov, 12. Otto NEUMAN, Štós, 13. Peter NOVOTNÝ, Košice 14. Ladislav PAŠKA, Zvolen, 15. Jozef ROMAN, Humenné, 16. Stanislav SABOL, Torysa, 17. Peter SKLENÁR, Nové Zámky, 18. Ivan SLIVA, Martin, 19. Lukáš SLOBODA, Spišské Podhradie, 20. Alois ŠÉBL, Betliar, 21. Dušan ŠINAĽ, Liptovský Mikuláš, 22. Ladislav ŠPIŠÁK, Košice, 23. Jozef ŠUHAJ, Most, 24. Juraj TOMAŠKO, Jaklovce, 25. Pavol URBAN, Kraľovany, 26. Jozef VARGA, Obišovce.

 

10-2-02 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.T1

Triedny učiteľ: Juraj PAVLO

1. Zdenko ĎURKA, Poprad - Spišská Sobota, 2. Gabriel FERTÁLY, Kežmarok, 3. Milan GERDA, Obišovce, 4. Jozef HARČARÍK, Janík, 5. Milan CHÝRIK, Jovsa, 6. Jozef KIŠŠ, Borša, 7. Ján KRÓŽER, Gelnica, 8. Ladislav LACKO, Hutníky - Sokoľany, 9. Juraj LÁSZLÓ, Košice, 10. Stanislav MEDERÁK, Košice, 11. Miroslav MELEC, Olomouc, 12. Štefan MOTKO, Ardovo, 13. Andrej PABIN*, Radvaň nad Laborcom, 14. Ján REMETA, Nižné Raslavice, 15. Zoltán SARVAŠ*, Byšta, 16. Alexander SZÁRAZ, Liberec, 17. Jozef ŠIMKO*, Gelnica, 18. Vladimír ŠTEFAN, Rožňava, 19. Jozef TOKÁRSKY, Košice, 20. Ladislav UDVARDY, Dobšiná, 21. Peter VASIL, Seňa, 22. Mária VESELOVSKÁ, Kežmarok.

 

10-2-02 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.T2

Triedny učiteľ: Viera MEDVECOVÁ

1. Ján BAGIN, Krompachy, 2. Dušan BRNA, Košice, 3. Jozef CIBULA, Kamenica nad Cirochou, 4. Viera DIKYOVÁ, Košice, 5. Dušan DUDA, Sobrance, 6. Ján FARKAŠOVSKÝ, Jamník, 7. Ján FIFIK, Batizovce, 8. Jozef GAJDOŠ, Slovenská Volová, 9. Karol GLAJC, Krásna nad Hornádom, 10. Ján HUDÁK*, Ružín, 11. Juraj HUSOVSKÝ, Tatranská Lomnica, 12. Vladimír CHACHAĽÁK, Porúbka, 13. František JUHÁSZ*, Zádielske Dvorníky, 14. Miloš KURUC, Kysta, 15. Ján LAPŠANSKÝ*, Iliašovce, 16. Štefan MAGERAN*, Plaveč, 17. Peter MEGELA, Michalovce, 18. Ladislav MERENIČ, Budkovce, 19. Vincent NAGY, Krásna nad Hornádom, 20. František NEMČOK, Plešivec, 21. Jozef PREKOP, Kechnec, 22. Ján TIRPÁK, Malčice, 23. Imrich VILČKO, Žakarovce, 24. Ľudmila VÝROSTKOVÁ, Krompachy.

 

10-2-02 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.T3

Triedny učiteľ: Eva ORDZOVENSKÁ

1. Eduard BANÍK, Kamienka, 2. Ondrej BARAN, Ratkovské Bystré, 3. Rudolf BELLA, Trebišov, 4. Jozef BEŇO, Drienov, 5. Imrich GÁBOR, Košice, 6. Milan GAZDIK, Zamutov, 7. Gerhard HANZELY, Levoča, 8. Stanislav CHOVANÍK, Košická Belá, 9. Vladimír CHOVANÍK, Košická Belá, 10. Ján IŠTVÁNKO, Spišské Bystré, 11. Ľudovít KLOCHÁŇ, Javorina, 12. Tibor KOČIŠ, Borša, 13. Milan KOREŇ, Rimavská Sobota, 14. Štefan KOVÁČ*, Nižný Klatov, 15. Andrej KOVAĽÁK, Zdoba, 16. Štefan KUBIČÁR, Letanovce, 17. Juraj LEŠKO, Dobra, 18. Jozef LÖRINC , Michaľany, 19. Ján MITRO*, Lorinčík, 20. Štefan NAJMÍK, Jasov, 21. Ladislav NEZBEDA, Košice, 22. Stanislav PINKOVSKÝ, Košice, 23. Július ROÓB, Košice, 24. Peter SPODNÍK*, Košice, 25. Milan SRALIK, Dubinné, 26. František SZAKÁCS, Boťany, 27. Ján ŠIMA, Prešov, 28. Ladislav ŠOLTÉS, Krásna nad Hornádom, 29. Pavol TAKÁČ, Ruskov, 30. Peter TÓTH*, Rimavská Sobota.

 

10-2-03 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Klára GAZOŇOVÁ

1. Božena BARGEROVÁ, Spišská Sobota, 2. Mária BODROGOVÁ, Trebišov, 3. Ján CENKÝ, Zborov, 4. Johana ĎURÁČIKOVÁ, Košice, 5. Ľudmila FABRICIOVÁ, Košice, 6. Miroslav FRANKA, Sokoľ, 7. Michal GUFROVIČ, Sečovce, 8. Mária HOŠKOVÁ, Šarišské Čierne, 9. Ružena JACKOVÁ, Slanec, 10. Pavol JANČUŠ, Bardejov, 11. Mária JANITOROVÁ, Malá Ida, 12. Alžbeta KASSAIOVÁ, Trstené pri Hornáde, 13. Anton KOVÁČ, Kolinovce, 14. Viera KOVALČÍKOVÁ, Kežmarok, 15. Pavol KRAJNÍK, Košice, 16. Pavol MÚDRY, Nižný Žipov, 17. Ján PÁSTOR, Košická Nová Ves, 18. Margita PAŠEŇOVÁ, Oľšavka, 19. Ján PIST, Trebišov, 20. Milan POPČÁK, Košice, 21. Ema SEDLÁKOVÁ*, Košice, 22. Štefan SEMANČÍK, Malá Lodina, 23. Helena STIERANKOVÁ*, Šafárikovo, 24. Gabriela STRAKOVÁ, Seňa, 25. Jú1ius SZÜCS, Košice, 26. Angela ŠČERBOVÁ, Pusté Čemerné, 27. Michal ŠIŇANSKÝ, Košice, 28. Marián TOMAGA*, Lipany, 29. Anna VARGOVÁ, Myslava, 30. Margita VARGOVÁ, Košice, 31. Božena ZUŠČINOVÁ, Kysak.

 

10-2-03 železničná doprava a preprava /4.D1

Triedny učiteľ: Viera BENDEKOVÁ

1. Ľudmila BAKAJSOVÁ, Malčice, 2. Gabriela BALAŠHAZYOVÁ, Humenné, 3. Juliana CIPRUSOVÁ, Košice, 4. Viera ČAPÁKOVÁ, Horná Súča, 5. Mária DRENČÁKOVÁ*, Košická Nová Ves, 6. Marta GAĽOVÁ, Vranov nad Topľou, 7. Martin GAZDÍK, Nižná Slaná, 8. Mária HOHOLKOVÁ, Vranov nad Topľou, 9. Stanislav HUDAK, Odorín, 10. Mária JANOČKOVÁ, Barca, 11. Janka KOTRAŇOVÁ, Košice, 12. Marta KUMIČÁKOVÁ, Hosťovce nad Bodvou, 13. Ján LAJČIAK, Zemplínska Nová Ves, 14. Marta LENGEYELOVÁ, Košická Nová Ves, 15. Peter LETKO, Košice, 16. Agáta MAJOROŠOVÁ, Michaľany, 17. Milan MESÁROŠ, Košice, 18. Marta MÜLLEROVÁ, Myslava, 19. Mária OROSOVÁ, Košická Nová Ves, 20. Florian PÁSTOR, Rákoš, 21. Magdaléna PINDUROVÁ, Košice, 22. Anna RACZOVÁ, Jastrabie, 23. Valéria SEMANOVÁ, Nižné Raslavice, 24. Silvia SOBODOVÁ, Košice, 25. Darina ŠTOFČÍKOVÁ, Košice, 26. Eva ZAMIŠKOVÁ, Košice, 27. Bartolomej ZUBKO*, Sačurov.

 

10-2-04 prevádzka automobilovej dopravy /4.A

Triedny učiteľ: Ing. Ivan RUDENKO

1. Ján AMRICH, Hrašovík, 2. Margita BENEŠOVÁ, Košice, 3. Tibor BENKO, Spišská Sobota, 4. Imrich ČEKAN, Košice, 5. Dušan ĎURAŠKO, Pozdišovce, 6. Miroslav ĎURŠA, Poráč, 7. Ladislav DŽUBAN, Levoča, 8. Štefan ERDÖŠI, Budapešť (Maďarsko), 9. Jozef GÉCI, Košice, 10. Peter JURČO, Košice, 11. Mária KATUŠÁKOVÁ, Košice, 12. Milan KILÍK, Nové Hony, 13. Ladislav KOLESÁR, Vyšné Opátske, 14. Peter KURUC, Spišská Belá, 15. Ladislav LENZ, Veľký Šariš, 16. Štefan LIŠČÁK*, Svrčinovec, 17. Ivan LÍŠKA, Svidník, 18. Peter MATULAJ, Sabinov, 19. Helena MOŠKOVIČOVÁ, Porúbka, 20. Michal OLŠAKOVSKÝ, Košice, 21. Ladislav PIATAK, Krivany, 22. Jozef PODHORSKÝ, Prešov, 23. Miroslav ROMAN, Humenné, 24. Gabriel SZABÓ, Kolárovo, 25. Dominik ŠIMON, Sobrance, 26. František TURČAN, Bratislava, 27. Dušan VADÁSZ, Košice, 28. Ján VALIGURSKÝ*, Spišská Stará Ves, 29. Vladimír VANCÁK, Solivar, 30. Vojtech VAŠKO*, Košice, 31. Michal ZUBKO*, Cabov.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1971/72

 

10-2-01 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Ján DRÁČ

1. Pavol APÁTHY, Bardejov, 2. Pavol BENKO, Čierne, 3. Juraj BUDAJ*, Košice, 4. Peter BURAK, Košice, 5. František DRINGUŠ, Čečejovce, 6. Ladislav DROTÁR, Vyšná Myšľa, 7. Ján FABIŠIK, Kojšov, 8. Stanislav HUSKA, Úhorná, 9. Anna ILLÉŠOVÁ*, Veľké Kapušany, 10. Miroslav JARNÝ, Rozhanovce, 11. Juraj JUHÁS, Vyšná Myšľa, 12. Rudolf KADELA, Čierne, 13. Jozef KAPRAĽ:, Humenné, 14. Alžbeta KASPEROVÁ, Bardejov, 15. Andrej MANGERA, Košice, 16. Marian MATI, Kuzmice, 17. Pavlína NEMČÍKOVÁ*, Davidov, 18. Katarína NOVÁKOVÁ, Košice, 19. Stanislav SABÓ, Michaľany, 20. Katarína SABOLOVÁ, Košice, 21. Vladimír SLIVÁ, Mlynky, 22. Štefan ŠIMČÁK, Krompachy, 23. Jozef ŠRAMKO*, Dolný Smokovec, 24. Tomáš TÓTH, Biel, 25. Koloman TREBUNA, Šumiac, 26. Ladislav ZÁMEČNÍK, Trenčín, 27. Juraj GRÁC, Poproč, 28. Imrich PETRÍK, Jaklovce, 29. Július ŠMAJDA, Dvorníky.

 

10-2-02 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.T

Triedny učiteľ: Ing. Jozef KUCZIK

1. František BALUCHA, Ružomberok, 2. Jaroslav BARAN, Liptovský Mikuláš, 3. Ondrej BÁRAŇ, Streda nad Bodrogom, 4. Jozef BEHÚN, Lackovce, 5. Marián ČECH, Košice, 6. Vladimír ČECH, Krompachy, 7. Ján DORKIN, Rožňava, 8. Imrich DRUŽBACKÝ, Jaklovce, 9. Ondrej ĎURKOVIČ, Hrušovo, 10. Jozef FÁBRY, Spišské Bystré, 11. Milan FERENČÍK, Rožňava, 12. Milan HANDURA, Michaľany, 13. Ján HROMUĽÁK, Nižný Hrušov, 14. Vincent KRIŠTOF, Košice, 15. Viktor KRUTÁK, Košice, 16. Štefan LÖRINC, Žakarovce, 17. Vladimír MAHÚT, Kremnica, 18. Marián MERGA, Humenné, 19. Marián ONDÁŠ, Kluknava, 20. Ján ONDERKO, Čerhov, 21. Jaroslav PILÁR, Dívčí Hrad, 22. Jozef PRAPOTNÍK, Olcnava, 23. Peter STRAKA*, Stankovany, 24. Milan ŠMELKO, Hnilec, 25. Viliam TÓTH, Veľká Tŕňa, 26. Ladislav UHRÍN*, Letanovce, 27. Milan WEINWURM, Komárno, 28. Peter ZÁVODSKÝ, Byšta.

 

10-2-02 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.T1

Triedny učiteľ: Ing. Alojz TARABA

1. Peter BAJUSZ, Kráľovský Chlmec, 2. Emil BODNÁR, Trebišov, 3. Ján BODNÁR*, Malčice, 4. Jozef BYSTRANSKÝ, Borša, 5. Rudolf DUBJEL*, Kežmarok, 6. Otokár DUDÁŠ, Plešivec, 7. Pavol DUNAJ, Snina, 8. Ján DUŇÁK, Borša, 9. Štefan FEJEDELEM, Košice, 10. Vladimír GOLAB, Krompachy, 11. Ladislav GÖBL, Štós, 12. Ernest GROH, Opiná, 13. Jozef HAVRILA, Michalovce, 14. Mária IVANOVÁ, Gyňov, 15. Milan KARAS, Humenné, 17. František KREMPASKÝ, Košice, 18. Pavol KUBIČKO*, Spišské Bystré, 19. Milan KURTOŠ, Borša, 20. Ján LECÁK, Humenné, 21. Ján MACKOVJAK, Kojšov, 22. Ján SLOBODNÍK, Poprad - Spišská Sobota, 23. Martin SZENTANDRÁŠI, Poprad - Spišská Sobota, 24. Gabriel ŠAMUDOVSKÝ, Michalovce, 25. Ladislav TAKÁČ, Nižná Myšľa, 26. Ján VAVRA, Jablonov nad Turňou, 27. Zuzana ZAŤKOVÁ, Opatovský Sokolec, 28. Štefan ZUPČAN, Mokrance.

 

10-2-03 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Rudolf ŠTOFANKO

1. Mária BABINČÁKOVÁ, Petríkovce, 3. Anton DIMÚN, Prešov, 4. Katarína ĎURKOVÁ, Sačurov, 5. Marianna GABZDILOVÁ, Orlov, 6. Karol HERKO, Karlové Vary, 7. Jozef HUDÁK, Malá Vieska, 8. Dagmar HUDOUSKOVÁ, Košice, 9. Juraj KOČIŠČIN, Čierna nad Tisou, 10. Eva LAVRINOVÁ, Košice, 11. Eva MARKUŠOVSKÁ, Barca, 12. Helena MOLNÁROVÁ, Palúdzka, 13. Ladislav OLEXA, Poprad, 14. Emília PONGRÁCOVÁ*, Košice, 15. Štefan RETKOVSKÝ, Košice, 16. Regína RUSINKOVÁ, Žipov, 17. Emília SAJKOVÁ, Košice, 18. Mikuláš SEDLÁK, Košice, 19. Štefan SITÁNI, Košice, 20. Katarína TEKEĽOVÁ, Košice, 21. Terézia TILIMONOVÁ, Čaňa, 22. Ľudmila TIMKOVÁ, Košice, 23. Margita VOLOŠŇÁKOVÁ, Rudňany, 24. Gabriela WEISOVÁ, Košice.

 

10-2-03 železničná doprava a preprava /4.D1

Triedny učiteľ: Ing. Andrej JURČIŠÍN

1. Oto ANDER, Veľký Kamenec, 2. Valéria BEDNÁROVÁ, Vyšná Radvaň, 3. Marta BIDLENČÍKOVÁ, Nižný Hrušov, 4. Božena ČABALOVÁ, Brusnica, 5. Irena DEMKOVÁ, Lužnice, 6. Drahotín DRDÁK*, Levoča, 7. Ján DŽUBINSKÝ, Humenné, 8. Andrej FEHÉR, Trebišov, 9. Ján HURČALA, Vyšná Šuňava, 10. Zdenek JOCHMAN, Sabinov, 11. Mária JURAŠÍKOVÁ, Slanské Nové Mesto, 12. Helena KAČMÁROVÁ, Bežovce, 13. Milan KIZEK, Piešťany, 14. Tibor KOČÍK, Košice, 15. Vladimír LECHAN, Karlové Vary, 16. Magdaléna MAĎAROVÁ, Košice, 17. Jaroslav MLEJ, Prešov, 18. Nataša MUČKOVÁ, Brezno, 19. Andrej SABOL, Trebejov, 20. Mária SPEVÁKOVÁ, Košice, 21. Pavlína ŠUSTEROVÁ, Valtice, 22. Ladislav TAMÁŠ, Viničky, 23. Erika TÓTHOVÁ, Košice, 24. Štefan ÜVEGES, Košice.

 

10-2-04 prevádzka automobilovej dopravy /4.A

Triedny učiteľ: Ing. Ladislav BOBÁK

1. Dušan BAJUS, Sečovce, 2. Michal BARTKO, Humenné, 3. Michal GOREL, Košice, 4. Branislav GRAUS, Košice, 5. Stanislav GREGA, Košice, 6. Dmitrij HUDÁK, Luck, 7. Dušan JAŠČUR, Bardejov, 8. Peter KALMUS, Piešťany, 9. Andrej KIS - PÁL, Košice, 10. Tibor KOLESÁR, Košice, 11. Andrej KORBA, Stropkov, 12. Agnesa KORLOVÁ*, Myslava, 13. Tatiana KUČEČKOVÁ, Čabalovce, 14. Helena KUŠNIEROVÁ, Bratislava, 15. Stanislav LIŠIVKA, Prešov, 16. Štefan MACALA, Poráč, 17. Ján MATFIAK, Kremná, 18. Ján MICHRINA, Stropkov, 19. Kristína NOVOTNÁ, Košice, 20. Jozef OROSZ, Košice, 21. Terézia PÁSTOROVÁ, Nižná Hutka, 22. Ladislav RYBÁR, Košice, 23. Dušan SAGAN, Korejovce, 24. Viktor SIMON, Rožňava, 25. Jozef SZABO, Giraltovce, 26. Peter ŠEĎO*, Poprad - Veľká, 27. Mária ŠOLCOVÁ, Myslava, 28. Peter TOČKO, Michalovce, 29. Pavol VENDRÁK, Košice.

 

ŠKOLSKÝ ROK: 1972/73

 

37-41-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Vilma KUDEROVÁ

1. František BEGALA, Košice, 2. Jozef BOROŠ, Orlov, 3. Ján BRITAŇÁK, Kežmarok, 4. Vasiľ ČOPÁK, Zboj, 5. Darina DZEDZINOVÁ, Prešov, 6. Jozef FORRAI, Košice, 7. Miroslav GALLOV, Smolník, 8. Gabriel HAJDU, Borša, 9. Milan IGNÁC, Košice, 10. Miroslav IVANČÁK, Krompachy, 11. Pavol KAĽAVSKÝ*, Jaklovce, 12. Peter KALYTCZUK, Košice, 13. Anna KIŠACOVÁ, Košice, 14. Jaroslav KOLLÁR, Košice, 15. Juraj KOLESÁR*, Košice, 16. František KOLIBÁR, Myslava, 17. Helena KOZÁKOVÁ, Slivník, 18. Ján KRIŠKA, Hnúšťa - Likier, 19. Peter MAJERÍK, Spišský Hrhov, 20. Marián MATISKO, Ťahanovce, 21. Mikuláš NOVICKÝ*, Sabinov, 22. Ján NOVOTNÝ, Margecany, 23. Štefan OLAH, Nižný Žipov, 24. Irena PÁSZTOROVÁ*, Košice, 25. Jozef PETRÍK, Davidov, 26. Tibor PETÖCZ*, Čierna nad Tisou, 27. Alexander PROKOPOVIČ, Veľký Ruskov, 28. Ladislav SCHILLER, Nižná Myšľa, 29. Jozef SIVÁK*, Vranov nad Topľou, 30. Ondrej ŠIMALIAK, Skalité, 31. Peter RADZIM, Praha, 32. Eva TROJÁKOVÁ, Košice, 33. Ján VOZÁR, Kojšov, 34. Eduard WEISZER, Čečejovce

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.T

Triedny učiteP: Ing. Jozef KUCZIK

1. Ján ANDREJKO, Slanské Nové Mesto, 2. Ladislav BAČINSKÝ*, Košice, 3. Tomáš BARTOŠ, Košice, 4. Michal BOROVSKÝ, Nový Ruskov, 5. Ján CMOREJ, Spišské Podhradie, 6. Juraj DANKANIN, Košice, 7. Michal FEJKO, Stanča, 8. Ondrej GENČÚR, Košice, 9. Ján GOČIK, Čerhov, 10. Peter HECZKO, Košice, 11. Darina JAROŠOVÁ*, Košice, 12. Ján JOZEFKO, Ružomberok 13. Margita JUHÁSZOVÁ, Košice, 14. Peter KISS, Prešov, 15. Pavol KLEIN, Palúdzka, 16. Milan KUZMA, Košice, 17. Marianna LACHEROVÁ, Medzev, 18. Ladislav MAJOROŠ, Plešivec, 19. Ondrej MIKULA, Slatina, 20. Milan PÁLFY, Košice, 21. Štefan PETRIK*, Čečejovce, 22. Jozef PLUČINSKÝ, Kamenica nad Torysou, 23. Jozef RIPIČ, Dlhé nad Cirochou, 24. Karol SCHNITZER, Košice, 25. Milan STAŇA*, Bystrany, 26. Ladislav ŽÁČIK, Krnov.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.T1

Triedny učiteľ: Ing. Pavol LEHOTSKÝ

1. František ADAMIAK, Košice, 2. Arpád BAGÁČ, Rožňava, 3. Imrich BODNÁR, Košice, 4. Ján BEJTIC, Český Tešín, 5. Peter BRÁZDA, Plzeň, 6. Pavel DRÁB, Stankovany, 7. Mikuláš ĎURICA, Ťahanovce, 8. Ladislav FUTÓ, Košice, 9. Daniel HORVÁTH, Košice, 10. Ľubomír HUDÁK, Henckovce, 11. Ján IVANKO*, Michalovce, 12. Ladislav KOVÁČ*, Spišská Nová Ves, 13. Přemysl KŘIVÁNEK, Čierna nad Tisou, 14. Arpád LACO*, Rožňava, 15. Juraj LIPTÁK, Košice, 16. Milan MIHALOV, Vyšné Čabiny, 17. Ján MOLNÁR, Honce, 19. Jozef OBŽUT, Poprad, 20. Peter ONDREJ, Košice, 21. Imrich PAVLÍK, Košice, 22. Ján PASTERNÁK, Ťahanovce, 23. Ladislav PERHÁČ, Biel, 24. Anton PLAVČÁK, Stropkov, 25. Milan RYBÁR, Košické Olšany, 26. Peter SOLEJ, Medzilaborce, 27. Ladislav SZABÓ, Biel, 28. Ján STAVIARSKY, Spišská Sobota, 29. Maroš STEHLÍK, Krompachy, 30. Juraj TAKÁČ, Slovenské Nové Mesto, 31. Ján THEISZ, Košice, 32. Milan VALČO, Michaľany, 33. Miloš VARGA, Košice, 34. Jozef VOLKAY, Zemplínske Hradište, 35. Peter VÝROSTKO*, Krompachy.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.T2

Triedny učiteľ: Ing. Vojtech VEREŠPEJ

1. Pavol BANDURA, Nižná Jablonka, 2. Július BARÁTH, Čierna nad Tisou, 3. Milan BITTO, Čaňa, 4. Milan ČUDEJKO, Stará Ľubovňa, 5. Jaroslav DZEDZINA, Stará Voda, 6. Pavol HALUŠKA, Nacina Ves, 7. Miroslav HANUŠOVSKÝ, Gyňov, 8. Gabriel HOROS, Ružomberok, 9. Peter HRICIŠIN, Nižný Mirošov, 10. Štefan HUSÁR, Krásna nad Hornádom, 11. Dušan IMRO, Mudrovce, 12. Jozef JANČÍK, Čierne pri Čadci, 13. Pavol JANEK, Košice, 14. František JENDREK, Košice, 15. Jozef JUREK, Prešov, 16. Stanislav KLIK, Krásna nad Hornádom, 17. Imrich KOVAĽ, Košice, 18. Peter LEHOCKÝ, Košice, 19. Oldřich LEJNAR, Trebišov, 20. František NAGY, Krásna nad Hornádom, 21. Štefan NOVÁK, Veľká Ida, 22. Ladislav OROSZ, Prostějov, 23. Kamil ROLINEC, Pastuchov, 24. Miroslav RUSNÁK, Spišská Sobota, 25. Andrej SEMANCO, Veľký Horeš, 26. Daniel SLOBODA, Spišské Podhradie, 27. Ladislav SZILVA, Kráľovský Chlmec, 28. Vladimír ŠÁRO*, Michalovce, 29. Juraj ŠPILÁR, Košice, 30. Ladislav TOČIK, Rimavská Sobota, 31. Anton TÓTH, Levoča, 32. Stanislav VYŠLAN, Čierne pri Čadci, 33. Rudolf VERMANN, Spišská Nová Ves, 34. Emil ZÁREMBA, Liptovský Mikuláš.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Vojtech KREIBIK

2. Ján BÉRES, Leles, 3. Jiřina BOROVIČKOVÁ, Košice, 4. Dagmar DIANOVSKÁ, Košice, 5. Mária FAJČÁKOVÁ, Vranov nad Topľou, 6. Mária FIGECOVÁ, Lastovce, 7. Emília FILIPIČOVÁ, Rožňava, 8. Ján FIĽO, Heľpa, 9. Ján GAJDOŠ*, Košice, 10. Marta HAKEOVÁ, Košice, 12. Mária HLOŽNÁ, Obišovce, 13. Július JUHÁSZ*, Malý Pesek, 14. Pavol KOCZÁK, Pribeník, 15. Ivan KOSŤ*, Ňagov, 16. Ladislav KOVÁČ, Bara, 17. Vlasta LEŠKOVÁ, Košice, 18. Bartolomej MAJERČIN, Vranov nad Topľou, 19. Ján MALEC, Poráč, 20. Dušan MAREČÁK, Spišská Sobota, 21. Dušan MARUŽAN, Michalovce, 22. Alžbeta NAGYOVÁ, Košická Nová Ves, 23. Anna NAGYOVÁ*, Košická Nová Ves, 24. Ladislav OLEJNÍK, Košice, 25. Jozef PERDUK, Kráľovský Chlmec, 26. Eliáš ROHÁČ, Ňagov, 27. Alžbeta SABATKOVÁ, Košice, 28. Edita SCHWARZOVÁ, Kremnica, 29. Miroslav ŠTOFÍK, Michalovce, 30. Anna TAKÁČOVÁ*, Nižný Žipov, 31. Ľudmila TOTHOVÁ*, Plavé Vozokany, 32. Ernest VILÁGI, Čierna nad Tisou, 33. Anežka VRÁBLOVÁ, Piešťany, 34. Vojtech ŽUPČAN, Mokrance.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A

Triedny učiteľ: Vladimír ŠIMKO

1. Andrej ANTUŠ, Lomnica, 2. Miron BARBUŠ, Vojenský Ujezd Ralsko, 3. Ján BENE, Rimavská Sobota, 4. Štefan BRADA, Poproč, 5. Ladislav DOBÓCI, Košice, 6. Eugen DROZDA, Košice, 7. Otakár FIO, Košice, 8. Peter GLÍBA, Košice, 9. Milan HLIVJAK, Mlynárovce, 10. Peter HODERMARSKÝ, Košice, 11. Ján IVAN*, Komárany, 12. Jaroslav JANOČKO, Valaliky, 13. Marian JENČO, Kružlov, 14. Vladimír JERGA, Gemerská Poloma, 15. František KERUĽ, Malá Vieska, 16. Vojtech KERUĽ, Košice, 17. Ľubomír KLENOVSKÝ, Spišská Belá, 18. Daniel KURUC, Spišská Belá, 20. Štefan LUPTÁK, Košice, 21. Marta MÄSIAROVÁ, Valaská, 22. Pavol OLÁH, Trebišov, 23. Alexander PALIČKA, Stropkov, 24. Alexander PALKOVIČ, Košice, 25. Miroslav PAPCÚN, Beniakovce, 26. Ján PETRVALSKÝ, Košice, 27. Peter ŠIRILA, Hrušvica, 28. Vladimír TOMA, Egreš, 29. Marián TULEJA, Košice.

 

ŠKOLSKÝ ROK: 1973/74

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.T

Triedny učiteľ: Ing. Ján ROHÁČ

1. Zoltán ABARI*, Košice, 2. Ján ALMÁSY, Nálepkovo, 3. Vladimír ANTUŠ, Humenné, 4. Peter BEHÚL*, Hnúšťa - Likier, 5. Pavol BÉREŠ, Sokoľany, 6. Ľubomír BLAŽEJ, Hnúšťa - Likier, 7. Ján ČORBA, Malá Vieska, 8. Bartolomej ČURI, Vyšná Myšľa, 9. Peter DARGAJ, Davidov, 10. Vlastimír DURKOT, Ruské, 11. Dezider GUSPAN*, Krompachy, 12. Jozef KOČÍK, Krompachy, 13. Ondrej KREDATUS, Matejovce, 14. Július KUBINEC, Martin, 15. Peter ONDREJČÁK, Krompachy, 16. Jozef PIKOR*, Luhyňa, 17. Jozef PLICHTA, Trebišov, 18. Milan RICHNAVSKÝ, Krompachy, 19. Dušan SANETRÍK*, Hnilčík, 20. Ivan SCHLOSÁR, Rožňava, 21. Miroslav SPAČIL, Čierna nad Tisou, 22. Peter ŠAFRÁNEK, Košice, 23. Peter ŠUGRA, Košice, 24. František ŠVÁB, Čečejovce, 25. Juraj TOPOLČÁNI, Trebišov, 26. Ľudovít TÓTH, Kráľovský Chlmec, 27. Ján TRELA, Krompachy, 28. Oto URDA, Krivany, 29. František ZAJCZ, Michaľany.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.T1

Triedny učiteľ: Ing. Alojz TARABA

1. Marian BALOG, Rožňava, 2. Jozef BATÍK, Košice, 3. Jozef BLAŠKO, Bratislava, 4. Ján BOBIK, Veľaty, 5. Stanislav BOGDAN, Rožňava, 6. Jozef CENKÝ, Zborov, 7. Vasiľ CUPER, Humenné, 8. Pavel CVENGROŠ, Spišská Nová Ves, 9. Dušan DUČ - ANCI, Trebišov, 10. Jozef FOTTA*, Košice, 11. Andrej HAJDU, Borša, 12. Ján KAKALEJČÍK, Žakarovce, 13. Peter KOBEĽAK, Košice, 14. Jozef KOTUĽAK, Bardejov, 15. Miroslav KOVÁČ, Trebišov, 16. Anton MIKITA, Košice, 17. Štefan MIKLUŠ, Humenné, 18. Imrich NOVOTNÝ, Slovenské Nové Mesto, 19. Vincent PODSTRANSKÝ, Čierna nad Tisou, 20. Pavol POLÁK, Luhyňa, 21. Július POPOVIČ, Košice, 22. Ján RADOMSKÝ, Medzilaborce, 23. Štefan REPKA, Dlhá Ves, 24. Štefan ŠANDOR, Kuzmice, 25. Pavol ŠTEC, Košice, 26. Ján TORONI, Michaľany, 27. Alexander TÓTH*, Martin, 28. Anton ULIČNÝ, Jaklovce, 29. Pavel URBAN, Brno, 30. Emil VASIĽ:, Turcovce, 31. Peter VLAŠIČ*, Zvolen.

 

37-43-6 železniěná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Vojtech KREIBIK

1. Július ANDRIŠKO, Boľ, 2. Helena BÁLINTOVÁ, Košice, 3. Anna BÉREŠOVÁ, Mokrance, 4. Margita BULIAKOVÁ, Gyňov, 5. Juraj CMARÍK, Prešov, 6. Pavol DOHOŠ, Leles, 7. Mária FEČKOVÁ*, Banská Bystrica, 8. Alexander FRENÁK, Markovce, 9. Jozef GRAMATA, Medzilaborce, 10. Jaroslav HNATIČ*, Medzilaborce, 11. Jozef HORVÁTH*, Čierna nad Tisou, 12. Gizela IVANKOVÁ, Paňovce, 13. Gabriel JAKAB, Leles, 14. Marta JÁNOŠÍKOVÁ, Sokoľ, 15. Mária KOLENIČOVÁ, Sokoľ, 16. Štefan LACKO, Viničky, 17. Štefan LUKÁČ, Biel, 18. Ladislav MAŠLENÍK*, Michalovce, 19. Ondrej MEŠTER, Smolník, 20. Ľudovít MIKULÁŠ, Nandraž, 21. Štefan PANIS, Slovenské Nové Mesto, 22. Ján POLÁK, Trebišov, 23. Alena RYBANSKÁ, Michalovce, 24. Alena SZENTANDRÁSSYOVÁ, Ružomberok, 25. Ladislav ŠEBÖ, Zvolen, 26. Mária ŠOLTÉSZOVÁ, Veľká Ida, 27. Tibor ŠRÁMEK, Čierna nad Tisou, 28. Jozef ŠTALMACH, Kobyly, 29. Nataša ŠTEFANOVÁ, Košice, 30. Ján TOMKO, Hanušovce nad Topľou, 31. Ján UDŽAN, Stará Ľubovňa, 32. Anna VALKOVÁ*, Mokrance, 33. Anna VASILKOVÁ, Choňkovce, 34. Justína VINCOVÁ*, Sobrance, 35. Ján VLČEK, Nová Polhora, 36. Ján HARAGAĽ, Malčice.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D1

Triedny učiteľ: PhDr. Emanuel DOLINKA

1. Ľubomír BAGIN, Slatvina, 2. Ľudmila BENKOVÁ, Počkaj, 3. Alexander BOJTOŠ, Somotor, 4. Ladislav ČAPIČÍK, Slančík, 5. Pavol ČOROS, Trebišov, 6. Dušan DIRO, Žakarovce, 7. Juraj DUDÁŠ, Čierna nad Tisou, 8. Eva FEKIAČOVÁ, Košice, 9. Július HAJZUK, Veľký Kamenec, 10. Mikuláš HVOZDA, Ladomírová, 11. Dušan JANIČKO*, Kunová Teplica, 12. Marián JARNÝ*, Rozhanovce, 13. Valéria KANOCZOVÁ, Košice, 14. Dana KLEINOVÁ, Lucia baňa, 15. Ľudmila KRUPÁŠOVÁ, Košická Nová Ves, 16. Jozef MATI*, Kuzmice, 17. Agnesa MATISOVÁ, Gyňov, 18. Štefan MIHÁLIK, Žakarovce, 19. Paulína MICHALKOVÁ, Čelovce, 20. Štefan MOLNÁR, Košice, 21. Ivan MRUK, Dobšiná, 22. František NADZON*, Prešov, 23. Emil NISKÁČ, Krásny Brod, 24. Mária PILLAROVÁ, Bukovec, 25. Vladimír RICHTÁRIK, Kysak, 26. Alžbeta SANISLOVÁ, Čečejovce, 27. Vladimír TLUČKO, Košice, 28. Milan VAĽO, Egreš, 29. Eva VAVREKOVÁ, Košice, 30. Mária ZOBÁLOVÁ, Trebišov.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A

Triedny učiteľ: Irena BELANSKÁ

1. Anton AUER, Košice, 2. Martin BINDZÁR*, Smolník, 3. Peter DEMETER, Veľký Šariš, 4. Štefan DEMETER*, Veľký Šariš, 5. Milan DEMIAN, Košice, 6. Gabriel FAITH*, Levoča, 7. Konštantín HORÁK, Košice, 8. Miroslav JURÍK, Levoča, 9. Karol KLIČKA, Košice, 10. Miroslav KOCIAN, Mělník, 11. Ján KOČIŠ, Doľany, 12. Milan KULIK, Medzilaborce, 13. Ján KURIMSKÝ, Sačurov, 14. Ján LEHOCKÝ, Stropkov, 15. Albín LENZ*, Veľký Šariš, 16. Karol LINHART, Košice, 17. Jozef MARCINČIN*, Humenné, 18. Tomáš MARTONČÍK, Košice, 19. Peter MIHOK, Lada, 20. Jozef PÁSTOR, Boťany, 21. Tibor PROKOP, Košice, 22. Peter REČIČÁR, Košice, 23. Štefan SAJKO, Košice, 24. Anton SINAY, Petríkovce, 25. Alojz ŠIRANEC, Čadca, 26. Milan ŠTEC, Košice, 27. Vincent TALIAN, Snina, 28. Ján TOPOLI, Domaňovce, 29. Jozef SUCHÁNEK, Košice.

 

37-48-6 Mestská hromadná doprava /4.M

Triedny učiteľ: Klára GAZOŇOVÁ

1. Ján BRIŠIAK, Košice, 2. Mária ČANDOVÁ, Sedlice, 3. Miroslav DRENČÁK, Košice, 4. Július DUČAY, Košice, 5. Jaroslav FRANC, Košice, 6. Štefan GALANDA, Snina, 7. Július GAĽA, Michalovce, 8. Juraj JAROMIŠ, Košice, 9. Juraj KAROĽ, Krompachy, 10. Milan KOBER, Markušovce, 11. Milan KOĽVEK, Košice, 12. František KOREČKO, Kecerovské Kostoľany, 13. Pavol KOŠALKO, Prešov, 14. Pavel MARTIŠKA, Nitra, 15. Dušan MULAČ, Košice, 16. Milan MUŠINKA, Rožňava, 17. Ján ONDIK*, Hencovce, 18. Juraj PALAI, Stropkov, 19. Verona POLNEROVÁ, Košice - Barca, 20. Peter POPOVIČ, Košice, 21. Imrich RICK, Košice, 22. Irena SIČÁKOVÁ, Ulič Krivé, 23. Michal SOKOLA, Komárno, 24. Ladislav TOBÁK*, Košice, 25. Tibor VRLÍK, Šahy

 

ŠKOLSKÝ ROK: 1974/75

 

37-41-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Ing. Víťazoslav KUCHTA

1. Mária BARANTALOVÁ, Veľké Zálužie, 2. Vladislav BERTA, Prešov, 3. Richard BRODŇANSKÝ*, Banská Bystrica, 4. Miroslav CIBUĽÁK, Košice, 5. Albert ČABALA, Vechec, 6. Jozef GALL, Bretejovce, 7. Jozef HANEČÁK, Vyšné Ružbachy, 8. Jaroslav HANKO, Košice, 9. Gabriela JURENKOVÁ, Krompachy, 10. Zuzana KOŘENKOVÁ, Krompachy, 11. František KRÚPA, Ružomberok, 12. Danka LAZORČÁKOVÁ, Prešov, 13. Gabriel LUBY, Michalovce, 14. Pavol MIŽIK, Košice, 15. Marcela ONDREJČÍKOVÁ, Spišská Nová Ves, 16. Marta PÁLENÍKOVÁ, Veľké Zálužie, 17. Jozef PRIEČKO*, Čierne pri Čadci, 18. Ľubomír RIGDA, Krompachy, 19. Eugen SABOL, Košice, 20. Ján SAKÁČ, Jaklovce, 21. Viliam SÝKORA, Malá Lodina, 22. Tibor SZEKERES, Košice, 23. Karol ŠVOLÍK, Kežmarok, 24. Marta TRESOVÁ, Ťahanovce, 25. Mikuláš TRUCHAN*, Sačurov, 26. Ján VARGA, Gánovce, 27. Darina VAVROVÁ, Košice, 28. Darina VYSOČANOVÁ, Lipany, 29. Edmund ZÁPREL, Ružomberok, 30. Jozef ZIMA, Trnava, 31. Ján ZWIEBEL, Krompachy.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Alojz TARABA

1. Tichomír BAJZÁTH, Veľká Tŕňa, 2. Emil BAZYĽAK, Vranov, 3. Peter ČARNOKÝ, Dobšiná, 4. Ladislav ČIŽMADIA, Svinice, 5. Vincent DOROV, Košice, 6. Michal FEHÉR*, Streda nad Bodrogom, 7. Miroslav HASAJ, Levoča, 8. Miroslav HÁZY*, Košice, 9. Ján HUDÁK, Čierna nad Tisou, 10. Peter HUDÁK, Prešov, 11. Tibor KAPITÁN*, Košice, 12. Judita KOLESÁROVÁ, Zemplín, 13. Milan KOSKA, Dobšiná, 14. Tomáš KRAČUN, Košice, 15. Jozef KUSKO, Košice, 16. Jozef LILEK, Tichý Potok, 17. Štefan MARTON, Humenné, 18. Jaroslav MEDVEC, Košice - Nová Ves, 19. Anna MEŽDEJOVÁ, Krompachy, 20. Sergej PETROVAJ, Ozirko, 21. Marián PIROH, Košice, 22. Jaroslav PISKO, Švedlár, 23. Ján POLIAK, Hnúšťa - Likier, 24. Jaroslav POLIAK, Hnúšťa -Likier, 25. Jozef PORADA, Spišská Nová Ves, 26. Viktor RUDIK, Veľká Tŕňa, 27. Jozef RUŽIČKA, Košice, 28. Vojtech SWATON, Prešov, 29. Juraj SZOMBATHY, Viničky, 30. Jozef ŠIMOŇÁK, Kluknava, 31. Peter ŠTEFAN, Košice, 32. Štefan TAKÁCS, Košice, 33. Štefan ZÁHORÁK, Sabinov.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E1

Triedny učiteľ: Viera BENDEKOVÁ

1. Jozef AMBROZY, Poprad - Spišská Sobota, 2. Rudolf BAŠTA, Slivník, 3. Gejza BUDAY, Rožňava, 4. Milan HORSKÝ, Prešov, 5. Michal HRAD*, Michalovce, 6. Andrej HUKEĽ, Habura, 7. Miroslav KLIMA, Krompachy, 8. Vojtech KNOBLICH, Vranov nad Topľou, 9. Ľubomír KUKURA, Spišská Nová Ves, 10. Ján KURTA, Zázrivá, 11. Milan LIPTÁK, Rožňava, 12. Jozef MEŠKO, Kuzmice, 13. František OLEJÁR, Košice, 14. Jaroslav PATVARICKÝ, Herľany, 15. Ján POTOČNÝ, Henckovce, 16. Imrich SAFKO, Košice, 17. Jozef SÝKORA, Medzilaborce, 18. Ladislav URBANEC, Košice, 19. Jozef VAŠŠ*, Veľké Lovce, 20. Vladimír ZELENÝ, Levoča, 21. Miroslav ZELIZŇÁK, Bodružal, 22. HOANG VAN LE*, Hatay (Vietnam), 23. NGUYEN DANG PHU, Hatay, (Vietnam) 24. Peter FÓKA, Bratislava, 25. Imrich HORVÁTH, Haniska.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Jaroslava TKÁČOVÁ

1. Miroslav BELORIT*, Oravská Lesná, 2. Miroslav BOSÁK*, Humenné, 3. Verona CZETÖOVÁ, Čierna nad Tisou, 4. Ján DEMKO*, Rožňava, 5. Daniela DUŠEKOVÁ, Nová Baňa, 6. Milan FULLA*, Poprad, 7. Marián GAŠPÁREK, Šajdíkove Humence, 8. Zoltán GOGA, Trebišov, 9. Anton GUŽIK, Trebišov, 10. František HORVÁTH, Brezno, 11. Benjamin JAKAB, Leles, 12. Martin JASIČ, Kašov, 13. Jaroslav KLIMKO, Veľký Šariš, 14. Štefánia KUCHARIKOVÁ*, Žilina, 15. Monika LUKÁČOVÁ, Brezovica nad Torysou, 16. Jarmila MATAYOVÁ*, Spišská Belá, 17. Anton MARIAŠ, Zemplínske Hradište, 18. Michal MERVA*, Poprad, 19. Andrej MILÝ, Humenné, 20. Katarína MOLEKOVÁ, Košice, 21. Oľga ONDREJÍKOVÁ, Kamienka, 22. Anna OROSOVÁ, Družstevná pri Hornáde, 23. Ján POLÁK, Spišská Nová Ves, 24. Štefan POPÁLIA, Čierna nad Tisou, 25. Mária PROCHYROVÁ, Košice, 26. Ján STOJKOVIČ, Čierna nad Tisou, 27. Jaroslav SULEŇ, Ružomberok, 28. Zuzana SZÜCSOVÁ, Košice, 29. Vladimír ŠIROCHMAN, Vranov nad Topľou, 30. Helena TIMKOVÁ, Košice, 31. Agáta UJHELIOVÁ, Trebišov, 32. František VAVERČAK*, Kežmarok, 33. Ema VOJTAŠKOVÁ, Humenné, 34. Pavel ŽEC, Vranov nad Topľou, 35. Peter BUZÁK, Fiľakovo.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D1

Triedny učiteľ: Darina BARTKOVÁ

1. Štefan BEDNAROVSKÝ, Spišská Sobota, 2. Laurenc BORECKÝ, Michalovce, 3. Michal ČARNY, Malčice, 4. Ladislav ČOPAK, Rad, 5. Ivan DANČIK, Medzilaborce, 6. Tomáš DVORAČEK, Košice, 7. Anna GARBÁROVÁ, Nižný Žipov, 8. Pavol GAŠPERIK, Medzilaborce, 9. Marta HRICOVÁ*, Spišská Nová Ves, 10. Peter IGNÁT, Košice, 11. Stanislav JANITOR, Košice, 12. Ladislav KAČALA, Rad, 13. Jozef KIŠŠ, Košice, 14. Benjamin KLUBERT*, Udovské, 15. Karol KNUT, Trebišov, 16. Teodor KRIŽKA, Košice, 17. Agata KRIŽOVSKÁ, Košice, 18. Miloš LAŠUT, Zvolen, 19. Anna LICHVARČÍKOVÁ, Bruntál, 20. Marián MARCINKO, Prešov, 21. Zoltán NAGY, Viničky, 22. Jaroslav NIČ, Krompachy, 23. Viktor PETRÁŠ, Košice, 24. Gabriel ROMÁN, Leles, 25. Marta RUŠČÁKOVÁ, Valaliky, 26. Jaroslav SENDECKÝ, Poprad - Veľká, 27. Otto SLATINSKÝ, Liptovský Mikuláš, 28. Jaroslav STANO, Poprad - Veľká, 29. Margita TÁLAŠOVÁ, Čierna nad Tisou, 30. Zuzana TOPERCEROVÁ, Košice, 31. Helena TÓTHOVÁ*, Košice, 32. Mária VARGOVÁ, Čemerné, 33. Magdaléna VAVREKOVÁ, Čečejovce, 34. Milan VÝBOCH, Košice.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A

Triedny učiteľ: Vladimír ŠIMKO

1. Jozef BARAN, Hôrka, 2. Ján BELINSKÝ, Vranov, 3. Tibor BELLUŠ, Košice, 4. Ján DRUŽBACKÝ, Jaklovce, 5. Michal DUTKOVIČ, Sečovská Polianka, 6. Štefan HORVÁTH, Bernátovce, 7. Jozef HRUŠOVSKÝ, Trnava, 8. Jozef JEŇO, Košice, 9. Michal KAŠČÁK, Davidov, 10. Stanislav KOVAL, Revúca, 11. Martin KREMPASKÝ*, Kežmarok, 12. Ján MALÝ, Vranov, 13. Mikuláš MOČILENKO*,Prešov, 14. Jozef NOVITZKÝ, Košice, 15. Arpád PETRÍK, Rimavská Sobota, 16. Kristína PETRÍKOVÁ, Košice, 17. Ján POLIAK*, Liptovský, Mikuláš, 18. Anton POPJAK, Bardejov, 19. Juraj POPJAK, Bardejov, 20. Miroslav RAČEK, Levoča, 21. Ján ROHÁRIK, Hnúšťa, 22. Ladislav SABOL*, Šaca, 24. Ľubomír STEHLÍK, Levoča, 25. František ŠOLTÝS, Kuková, 26. Gabriel ŠTARK, Košice, 27. Ján ŠTYBRICH, Most, 28. Kornel TULEJA, Uzovský Šalgov, 29. Jozef ULIAN, Vranov, 30. Vojtech VANDLÍK, Košice, 31. Pavol BARNA, Podčičva - Sedliská, 32. Daniel HERHA, Košice.

 

37-48-6 mestská hromadná doprava /4.M

Triedny učiteľ: Eva ORDZOVENSKÁ

1. Jaromír BENÚN*, Humenné, 2. Tibor ČUMITA, Košice, 3. Karol DEMJAN, Rožňava, 4. Miroslav HALÁS, Beniakovce, 5. Ladislav ILKOVIČ, Košice, 6. František JAKUBEK, Spišská Sobota, 7. Marian KALETA, Podolínec, 8. Mária KAŠKOVÁ, Košice, 9. Miroslav KOLESÁR, Košice, 10. Slavomír LENG, Roštár, 11. Šarlota LUČANOVÁ, Ostrov - osada Šafléřov, 12. Pavol MAZÚR, Spišská Nová Ves, 13. Ján NOSÁL, Spišská Sobota, 14. Vendelín NOVYSEDLÁK, Košické Olšany, 15. Milan PETRO, Bačkovík, 16. Jaroslav RYCHTARIK, Košice, 17. Norbert SAFKO, Mokrance, 18. Anna SZAMOSIOVÁ, Mokrance, 20. Juraj ŠTEC, Turčianske Teplice, 21. Marián TRENCSÉNYI, Prešov, 22. Jozefína ZAJAKOV Á, Liberec, 23. Marián ZBOJOVSKÝ, Košice.

 

ŠKOLSKÝ ROK: 1975/76

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A

Triedny učiteľ: Viera KAMPEOVÁ

1. Jozef BEDNÁR, Vejprty, 2. Michal DIĽ, Vranov, 3. Ľudovít FALUBA, Rimavská Sobota, 4. Pavel HORŇÁK, Chomutov, 5. Dušan HURDICH, Spišská Sobota, 6. Ľubomír JANÍČKO, Dobšiná, 7. Alexander KARPATY, Spišská Sobota, 8. Marian KEDER*, Hnúšťa - Likier, 9. Otto KOHULÁK, České Budějovice, 10. Vladislav KOTORA, Sobrance, 11. Július LACKO, Košice, 12. Jozef LAMANEC, Gerlachov, 13. Ján MALAŤAK, Humenné, 14. Peter MAMRILLA, Spišská Sobota, 15. Miloslav MAUER, Malé Zalužice, 16. Juraj MIHALIK*, Pavlovce nad Uhom, 17. Gabriel MIŠURA, Košice, 18. Michal ORAVEC, Vranov, 19. Peter PAULINI, Košice, 20. Jozef PETRÁŠEK, Spišská Nová Ves, 21. Jozef PRÍHODA, Ďurková, 22. Peter REVÚCKY*, Dobšiná, 23. Jozef RIŇAK, Sobrance, 24. Jozef RISTVEJ, Trenčianske Teplice, 25. Ján SAKÁČ, Košice, 26. Ladislav SCHRIFFEL, Švedlár, 27. Dušan SLÁVIK*, Prešov, 28. Ladislav SOTÁK, Michalovce, 29. Žigmund SZATHMÁRY*, Košice, 30. Tibor SZILÁGYI, Košice, 31. Dušan ŠČECINA, Košice, 32. Ondrej TOMAŠKO, Helcmanovce, 33. Pavol TOMKO, Vranov, 34. Milan VRLÍK, Košice, 35. Ľubomír ZUBAĽ, Košice.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A1

Triedny učiteľ: Mikuláš KISSI

1. Ladislav AUST, Muráň, 2. Štefan BAČO, Košice, 3. Ján BALÓC, Humenné, 4. Valerián BUC, Krompachy, 5. Ernest DRÁB, Humenné, 6. Štefan EGED, Košice, 7. Milan FARKAŠ, Košice, 8. Pavol FERENCZ, Seňa, 9. Marián FRANČÁK, Nová Baňa, 10. Daniel FRANKO, Levoča, 11. Alexander GRÉBEC, Rožňava, 12. Rudolf HÁCK, Košice, 13. Milan HAŠKO, Košice, 14. Igor HÍREŠ, Košice, 15. Gabriela HUNYADIOVÁ, Švedlár, 16. Ján JAKUBČO, Spišské Bystré, 17. Štefan KAMENICKÝ, Doľany, 18. Imrich KAVULIČ, Jaklovce, 19. Karol KOČKÁR, Košice, 20. Miloš KURUC, Košice, 21. Ondrej KUŠNIERIK, Košice, 22. Štefan LABANC, Košice, 23. Ladislav LIŠOVSKÝ, Mokrance, 24. Jozef LUKÁČ, Košice, 25. Agnesa MELEGOVÁ, Košice, 26. Dušan MICHEĽ, Bardejov, 27. Peter MURÍŇ*, Liptovský Mikuláš, 28. Ján ORAVEC, Košice, 29. Michal PINČÁK, Kojšov, 30. František PITTNER, Rožňava, 31. Miroslav POPOVIČ, Vranov nad Topľou, 32. Vladimír SALZER, Košice, 33. Stanislav ŠAVLÍK, Košice, 34. Margita TAŠŠANIOVÁ, Trebišov, 35. Boris VAVREK, Košice.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Karol SORGER

1. Imrich ADAM, Čierna nad Tisou, 2. Zuzana BOROVIČKOVÁ, Košice, 3. Jozef DUFFALA, Suchá Hora, 4. Helena ĎURKOVÁ, Vranov, 5. Jozef DZIAK, Kolačkov, 6. Anna HADŽALOVÁ, Vranov - Dlhá, 7. Michal HAVRILA, Košice, 8. Peter HORŇANSKÝ, Humenné, 9. František HREŇO, Petríkovce, 10. Štefan HRIC, Vranov, 11. Štefan JANOČKO, Borščivka, 12. Štefan KACHMAN, Humenné, 13. Marián KALJAR, Martin, 14. Pavol KOHÚT, Humenné, 15. Július KONČERÁK, Čierna nad Tisou, 16. Vincent LECHMAN, Rozhanovce, 17. Valentín MIHAĽOV, Michalovce, 18. Anna PALICOVÁ, Turzovka, 19. Michal PARASKA*, Snina, 20. Ervín PETRÍK, Čierna nad Tisou, 21. Mária RATICOVÁ, Vyšné Raslavice, 22. Anna SABELOVÁ, Turzovka, 23. František ŠKODY, Košice, 24. Anna TYČIAKOVÁ, Košice, 25. Miloš UHAĽ, Sečovce, 26. Marián VELGOS, Bardejov, 27. Terézia VERNARSKÁ, Kluknava, 28. Jozef VRBA, Sobrance, 29. Ladislav ZITRICKÝ, Michalovce, 30. Viera MAGYAROVÁ, Košice.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E

Triedny uliteľ: Anna ŽARNAYOVÁ

1. František ANDRAŠČÍK, Lipany, 2. Ladislav ANDRAŠKO, Spišská Nová Ves, 3. Peter ANDREJKO, Stropkov, 4. Ľudovít DUDRA, Komárno, 5. Pavol ERDZIAK, Štrba, 6. Jozef EŠTÓK, Čierna nad Tisou, 7. Ján HNÁT, Levoča, 8. Peter HOFFMAN, Trebišov, 9. Štefan JUHÁS, Košice, 10. Zdenek JURKO, Prešov, 11. Jozef KOTULIČ*, Prešov, 12. Jozef KUŠNIRÁK, Kežmarok, 13. Rudolf LEHUTA, Bratislava, 14. Róbert LENGYEL, Levice, 15. Ján LIPÁN*, Čierna nad Tisou, 16. Jozef LOPATA, Ňagov, 17. Štefan LUDVIK, Lipany, 18. Ivan MACH, Zaroměr, 19. Milan MÚDRY, Spišská Nová Ves, 20. Alexander POLLÁK, Čierna nad Tisou, 21. Stanislav RAŠKA*, Prešov, 22. Peter ROZMAN, Košice, 23. Peter RUSNÁK, Hnilec, 24. Vladimír RUSNÁK, Baška, 25. Vojtech SAČKO, Čierna nad Tisou, 26. Jozef SOKOĽ, Drienov, 27. Vojtech SZABÓ, Trebišov, 29. Zdenek ŠIŠOVSKÝ, Prešov, 30. Ján VILČKO, Žakarovce, 31. Vladimír VILČKO, Krompachy, 32. Zoltán ZEROLA, Hnúšťa - Likier, 33. Štefan ŽELASKO, Krompachy.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E1

Triedny učiteľ: Ján DRÁČ

1. Jozef CUPER, Medzilaborce, 2. Miroslav ČERMÁK, Košice, 3. Juraj FEJEDELEM*, Levice, 4. Miroslav FEJEDELEM*, Levice, 5. Jaroslav HOMOĽA, Sobrance, 6. Jozef JÁNOŠÍK, Bratislava, 7. Dušan KAČMÁR, Košice, 8. Paulína KNAPIKOVÁ, Plaveč, 9. Kristína KOLCUNOVÁ, Poľanovce, 10. Ján KÓŠIK, Čierna nad Tisou, 11. Jaroslav LAZORČÍK, Medzilaborce, 12. Dušan MARCINKO, Čerhov, 13. Bernard MATEJKO, Hnúšťa - Likier, 14. Marián MIHALIČ, Humenné, 15. Peter MINĎAŠ, Spišské Podhradie, 16. Margita NAGYOVÁ, Veľké Kapušany, 17. Miroslav ONUFER, Lukov, 18. Štefan PASTOR, Slanec, 19. Ondrej PAVLÍK, Krompachy, 20. Július ROSENBERGER, Košice, 21. František SVETKOVSKÝ, Smižany, 22. Ján SZABÓ*, Čierna nad Tisou, 23. Vladimír ŠOTTER, Spišské Podhradie, 24. Miroslav ŠPAK, Svidník, 25. Eduard TKÁČ, Vranov, 26. Ondrej UDVARDY, Trenčín, 27. Marián VARGA, Prešov, 28. Mária VÝROSTKOVÁ*, Košice, 29. Alžbeta ŽUPČANOVÁ, Mokrance.

37-48-6 mestská hromadná doprava /4.M

Triedny učiteľ: Helena HALKOVÁ

1. Viktor ADAMKOVIČ, Košice, 2. Viktor BODNÁR, Košice, 3. Miroslav BODROG, Trebišov, 4. Ľudmila ELIAŠOVÁ, Košice, 5. Štefan FERKO, Košice, 6. Jozef HERICH*, Košice, 7. Peter HORŇÁK, Košice, 8. Emil IMRO, Mudrovce, 9. František KALATA, Trenčianske Teplice, 10. Alžbeta KEPŠTOVÁ, Trstené pri Hornáde, 11. Jaroslav KONEČNÝ, Vranov, 12. Mária KREMPASKÁ, Kežmarok, 13. Mária KRIŠTOFOVÁ, Barca, 14. Jaroslav PAPCUN, Krompachy, 15. Ján PILJAN, Vranov, 16. Terézia PREKOPOVÁ, Košice, 17. Zdenko PUZDER, Šebastovce, 18. Arpád RUBINT, Lučenec, 19. Štefan SEMAN, Košice, 20. Stanislav SONOGA*, Košice, 21. Blažej SZABO, Šaľa, 23. Ľubor ŠAMULÁK, Spišská Nová Ves, 24. Ladislav ŠIDELSKÝ, Nové Zámky, 25. Ondrej ŠOLTÉS*, Prešov, 26. Jozef THOLT, Košice.

 

ŠKOLSKÝ ROK: 1976/77

 

37-41-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Vilma KUDEROVÁ

1. Anton ČAJKA, Bardejov, 2. Zuzana ČIŽMÁROVÁ, Košice, 3. Mária EPERJEŠIOVÁ, Košice, 4. Ján FENDEK, Košice, 5. Agnesa GRIGEROVÁ, Brezovica nad Torysou, 6. Viliam HOFFMAN, Rimavská Sobota, 7. Vladimír HORŠULÁK, Krompachy, 8. Ľubomír JAMBRICH, Košice, 9. Ladislav KIRÁLY, Čierna nad Tisou, 10. Karol KOLLÁR, Kamienka, 11. Jaroslav KOLPÁK, Prešov, 12. Marián LUKÁČ, Švedlár, 13. Emil MACKO*, Michalovce, 14. Ladislav MAGYAR, Košice, 15. Jozef MRÁZ, Dobšiná, 16. František NAVRÁTIL, Košice, 17. Margita NOVÁKOVÁ, Borša, 18. Štefan OCZEÁK, Košice, 19. Kamil OLE.JNÍK, Gelnica, 20. Jozef PEČKO, Ružomberok, 21. Jozef POLÁK, Čadca, 22. Jozef PUSZTAI*, Veľký Horeš, 23. Tibor THOMKA*, Likier, 24. Helena TLUMAČOVÁ, Košice, 25. Vojtech VELÍŠEK, Košice, 26. Anna ZÁVODOVÁ, Svidník, 27. Jozef BISS, Kežmarok, 28. Michal STOLIČNÝ, Štrba.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Jozef KUCZIK

1. Jozef ANTALÍK, Levoča, 2. Vladimír BABIČ, Rožňava, 3. František BAKURA Čierna nad Tisou, 4. Július BÉREŠ, Košice, 5. Štefan BUKOVIČ, Rožňava, 6. Peter ČERMÁK*, Teplice, 7. Vladimír ČOPIAN, Krompachy, 8. Jozef DUDA, Krompachy, 9. Vladimír FIALKOVIČ, Vranov nad Topľou, 10. Peter GAJDOŠ, Košice, 11. Róbert GALAMBOS*, Čierna nad Tisou, 12. Vladimír GURČÍK, Levoča, 13. Ján HARSÁNYI, Rimavská Sobota, 14. Vladimír HORŇÁK, Trebišov, 15. Anton HOVAN, Košice, 16. Dušan HRABČÁK, Košice, 17. Helena HREHÁČOVÁ, Slanec, 18. Milan JALČ, Spišská Stará Ves, 19. Igor JENDRUCH, Krompachy, 20. Jozef KOPERDÁK, Spišská Nová Ves, 21. Ondrej KUBEJ, Hnúšťa - Likier, 22. Juraj LENGYEL, Borša, 24. Ján MINDŽÁK, Krompachy, 25. Jozef NOVOTNÝ*, Bardejov, 26. Emil ROHAČ, Medzilaborce, 27. Rudolf RUSNÁK*, Rožňava, 28. Imrich SAJKO, Čierna nad Tisou, 29. Matej ŠAROCKÝ, Michalovce, 30. Dušan ŠEFČÍK, Levoča, 31. Milan ŠEVC, Dobšiná, 32. Jaroslav TAKÁČ, Čerhov, 33. Emil THOMAY, Kežmarok, 34. Marián TIRPÁK*, Košice, 35. František TOMAJKO, Košice, 36. Peter VASIĽ, Turcovce, 37. Ladislav VAŠKUJ, Košice, 38. Peter VYBÍRAL, Kamienka.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Vojtech KREIBIK

1. Ladislav AMBRÓZ, Michalovce, 2. Jozef BARTOŠ, Vysoká nad Kysucou, 3. Vladimír ČORŇÁK, Slanec, 4. Viera DŽURDŽENIKOVÁ, Vranov nad Topľou, 5. Jozef HAVRILA, Raslavice, 6. Eva HLASNÁ*, Košice, 7. Božena HNÁTOVÁ, Bardejov, 8. Jozef HUMENÍK, Vranov nad Topľou, 9. Štefan HVIZDOŠ, Krompachy, 10. František KAŠKO, Čierna nad Tisou, 11. Marta KOVAĽOVÁ, Michalovce, 12. Jozef LAJŠ, Spišská Sobota, 13.  Ján LEŠKO, Prešov, 14. Eva LEVKIVOVÁ*, Trebišov, 15. Jozef LUČKAI, Košice, 16. Miroslav MAGYAR, Bretejovce, 17. Anna MAJERČÁKOVÁ, Kežmarok, 18. Marta MARTONOVÁ, Sečovce, 19. František MENTO, Trebišov, 20. Ján NASTIŠIN*, Krajná Poľana, 21. Peter ONDRIŠ, Levoča, 22. Štefan PALMOVSKÝ*, Ružomberok, 23. Vojtech PETRÍK*, Čierna nad Tisou, 24. Pavol PORHINČÁK, Košice, 25. Marta RÍMOVÁ, Medzilaborce, 26. Erika RYCHNAVSKÁ, Veľké Kapušany, 27. Jozef SEMANČÍK, Prešov, 28. Anna SENAJOVÁ, Krompachy, 29. Ondrej SUCHAN, Rožňava, 30. Helena TAKÁČOVÁ, Košice, 31. Mária TAKÁČOVÁ*, Košice, 32. Tibor TIMKO, Borša, 33. Ondrej TKÁČIK, Košice, 34. Eleonóra TÓTHOVÁ, Košice, 35. Pavol VAGASKÝ, Vranov nad Topľou, 36. Anna VOROBEĽOVÁ*, Kamienka, 37. Rudolf WITKOVSKÝ, Košice, 38. Alica ZÁHORSKÁ, Košice.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A

Triedny učiteľ: Ing. Miroslav JENČÍK

1. Jozef ADAMIŠIN, Košice, 2. Ján BADIN, Hnúšťa - Likier, 3. Jozef BODNÁR, Košice, 4. Miroslav BRENIŠIN, Bardejov, 5. Miroslav BURIÁNEK, Košice, 6. Pavol CIGÁNEK, Košice, 7. Marián DEMO, Spišská Sobota, 8. Eva DIŇOVÁ, Lipany, 9. Ján ĎURIČEK, Rožňava, 10. Ján FORKOVIČ, Kežmarok, 11. Juraj GRIGEĽ, Košice, 12. Vladimír HOFFMAN, Kežmarok, 13. Peter HUDÁK, Košice, 14. Jozef JURČO, Spišská Sobota, 15. Peter JURÍK, Košice, 16. Ján KRET, Hnúšťa - Likier, 17. Peter KULHÁNEK, Košice, 18. Juraj LÖRINCZ, Kráľovský Chlmec, 19. Ján MARHEFKA, Kežmarok, 20. Igor MICHALÍK, Rožňava, 21. Martin MIKLÁNEK, Ostrava, 22. Jana PAVLIKOVSKÁ, Humenné, 23. Emil PAVLOVIČ*, Michalovce, 24. Miroslav PIDANÝ*, Bardejov, 25. František POŠIK*, Humenné, 26. Soňa PRAVDOVÁ, Košice, 27. Ľudovít SEDLIAČIK, Lučivná, 28. Jozef STARŽEK, Stropkov, 29. Marián TIŠŤAN, Liptovská Lužná, 30. Ondrej TÓTH, Košice, 31. Jozef URBAN, Košice, 32. Michal ZÁPOTOCKÝ, Čierna nad Tisou.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A1

Triedny učiteľ: Ing. Edmund KAŽIMÍR

1. Karol BANÍK, Mníšek nad Hnilcom, 2. Koloman BODNÁR, Rožňava, 3. Peter BRUŇAK, Trebišov, 4. Vojtech FEKETE, Košice, 5. František FERENC, Švedlár, 6. Milan GONDEK, Poprad, 7. Peter HAVRILLA, Košice, 8. Magda HUDOUSKOVÁ*, Trebišov, 9. Ladislav JAKAB, Slanec, 10. Pavol JURKO, Košice, 11. Mária KACHMANOVÁ, Vranov, 12. Jaroslav KISEĽ*, Krompachy, 13. Ján KLUBERT, Košice, 14. Pavol KOČIŠ, Vranov nad Topľou, 15. Ján KUKOĽ, Levoča, 16. Ján KULIČ, Košice, 17. Miroslav LEMEŠANI, Košice, 18. Jozef LUKÁČ, Košice, 19. Vlastimil MAJERČÁK, Spišská Nová Ves, 20. Anna OBŠITOŠOVÁ, Slanec, 21. Ján PODRACKÝ, Krompachy, 22. Walter SCHERFEL*, Kežmarok, 23. Miroslav SCHMIDT, Krompachy, 24. Štefan SMYKALA, Molodovo, 25. Peter SZMREK Košice, 26. Ján ŠAVLÍK, Košice, 27. Stanislav ŠÁRIK, Košice, 28. Ján TOMEČEK, Kežmarok, 29. Vincent TROPP, Podolinec, 30. Jozef UHLÍK, Vranov nad Topľou, 31. Vladimír UHRIN*, Levoča, 32. Emil VAŠKO*, Košice, 33. Jiří VÁVRA, Slaný.

 

37-48-6 mestská hromadná doprava /4.M

Triedny učiteľ: Irena BELANSKÁ

1. Michal CELDER, Košice, 2. Štefan CIFRA, Marhaň, 3. Juraj CICHANSKÝ*, Košice, 4. Juraj CINCULA*, Košice, 5. Amália ČIŽMÁROVÁ*, Znojmo, 6. Milan FIALKOVIČ, Vranov, 7. Mária FORGÁČOVÁ, Košice, 8. Vladimír FRANKO, Krompachy, 9. Marcela GALSCHNEIDEROVÁ, Veľká Lomnica, 10. Jaroslav HOZA*, Košice, 11. František HRABOVSKÝ, Košice, 12. Jana HVIZDOŠOVÁ*, Krompachy, 13. Bernadeta KLUČÁROVÁ, Košice, 14. Ľudmila KOLLÁROVÁ, Košice, 15. Agáta KYSELOVÁ, Vranov, 16. Ľubomír LAUDA, Humenné, 17. Irena LECZOVÁ*, Čierna nad Tisou, 18. Imrich MEŇOVČÍK, Michalovce, 19. Vladislav NASTIŠIN, Krajná Poľana, 20. Alica NOVABILSKÁ, Košice, 21. Anna PAPCUNOVÁ, Krompachy, 22. Michal PASTOREK, Trenčín, 23. Ján PAVLULIK, Sobrance, 24. Alica PREŠOVSKÁ, Košice, 25. Antonín REISINGER*, Moravský Krumlov, 26. Ondrej SABO, Košice, 27. Mária STROJVUSOVÁ, Vranov nad Topľou, 28. Kamil ŠEVČÍK, Bardejov, 29. Ján TOROPILA, Svidník.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.DŠ + 5.DŠ –štúdium popri zamestnaní

Triedny učiteľ: Ing. Vojtech KREIBIK

1. Magda AUGUSTINSKÁ*, Košice, 2. Adolf BOČKAY, Hnilčík, 3. Alexander BOMBA*, Košice, 4. Ján CAPEK, Kunova Teplica, 5. Viktor DUCHNOVSKÝ, Jasenovce, 6. Anna ĎUGELOVÁ, Nenedza, 7. Bohuslava FAJDEKOVÁ, Brno, 8. Tomáš GERÁT, Chlebnice, 9. Lýdia HACKOVÁ, Kostoľany nad Hornádom, 10. Michal CHALACHÁN, Sukov, 11. Pavol CHARVÁT, Praha, 12. Juraj JURAJOV*, Sečovce, 13. Mária IHNAČÁKOVÁ, Kežmarok, 14. Mária KATANOVÁ, Repejov, 15. Ján KAČÍR, Spišská Nová Ves, 16. Marta KATUNSKÁ, Košice, 17. Ján KOSTOLNÝ, Bardejov, 18. Július LIBERKO, Čaňa, 19. Jozef LUKÁČ, Kráľovský Chlmec, 20. Michal MADÁR, Sečovská Polianka, 21. Štefan MAGA*, Ružomberok, 22. Ladislav MALÉTER, Košice, 23. Juraj MATTA, Beniakovce, 24. Ivan MICHALKO, Tatranská Štrba, 25. Natália MIKHEĽOVÁ, Rochovce, 26. Júlia NEDBÁLEKOVÁ, Handlová, 27. Mária OLEXOVÁ, Dvorce, 28. Beáta PAJDIČOVÁ, Veľký Kamenec, 29. Ján POPÁLIA, Kráľovský Chlmec, 30. Peter PRIBIČKO, Jaklovce, 31. Mária SEDLÁKOVÁ, Gbelany, 32. Jozef SEKERÁK, Fintice, 33. Zuzana SKALOVÁ, Košice, 34. Ján SOKOLSKÝ, Margecany, 35. Margita STRNISKOVÁ, Lisková, 36. Jarmila SULÍROVÁ, Brno, 37. Zuzana ŠPAKOVÁ, Kežmarok, 38. Jozef TARNOVSKÝ, Mokroluh, 39. Ladislav TITKA*, Veľký Horeš, 40. František TÓTH, Slanské Nové Mesto, 41. Oľga TRESOVÁ*, Košice, 42. Anna URBANOVÁ, Olešná, 43. Jozef VÁGNER, Markušovce,

 

ŠKOLSKÝ ROK: 1977/78

 

37-41-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Ing. Tibor KOIŠ

1. Marián BALOGA, Prešov, 2. Jozefína BOROVSKÁ Košice, 3. Ján CAKÓCI, Košice, 4. Ladislav CMÁR, Michalovce, 5. Pavol DRÁČ, Vranov, 6. Oto DURDÁN, Košice, 7. Jaroslav GOMBALA, Rimavská Sobota, 8. Vladimír GREGA, Krompachy, 9. Stanislav HERMAN, Ulič, 10. Boris IDES, Martin, 11. Pravoslav JANUŠKA, Levice, 12. Marián KANDRA, Krompachy, 13. Tibor KELÍŠEK, Košice, 14. Ján KRÁĽ, Košice, 15. Anna LACKOVÁ, Trstené pri Hornáde, 16. Juraj MAJLÁTH, Košice, 17. Slavomír MAKO, Košice, 18. Milan MOTKO, Poprad - Veľká, 19. Branislav ONDREJČEK, Košice, 20. Ján RÁKOŠ, Prešov, 21. Viera SCHMIDTOVÁ, Jaroměř, 22. Jozef SIVÝ, Medzilaborce, 23. Jozef SOLÁR*, Lipany, 24. Eliška SUCHARDOVÁ, Košice, 25. Ladislav SZABÓ, Trebišov, 26. Július ŠTADLER, Košice, 27. Mária TÓTHOVÁ, Trebišov, 28. Ján VALIGURSKÝ, Prešov, 29. Peter VÝROSTKO*, Košice, 30. Marián ZORKOVSKÝ*, Košice, 31. Milan ZUMER, Kamienka.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E

Triedny učiteľ: Darina BARTKOVÁ

1. Emil BARTHA, Jablonov nad Turňou, 2. Edita BELKOVÁ, Malá Vieska, 3. Peter ĎURAJ*, Rožňava, 4. Ján FIFFIK, Spišská Nová Ves, 5. Peter FIFIK, Krompachy, 6. Michal FILIP, Levoča, 7. Jozef GREGORIK, Spišská Nová Ves, 8. Vojtech HALUŠKA, Košice, 9. Ján HRICZIŠON, Čaňa, 10. Miroslav CHLEBANA, Košice, 11. Jozef IMRICH, Prešov, 12. Milan KLEMPAY*, Levoča, 13. Milan KLIMKO, Prešov, 14. Ján KRIŠTOFÓRY*, Levoča, 15. Milan MAJOROŠ, Košice, 16. Martin MINDŽÁK, Prešov, 17. Marian MOCINEC*, Trebišov, 18. Ľuboš MURÍN, Prešov, 19. Peter OLEJÁR, Prešov, 20. Jozef PETROVIČ, Levoča, 21. Ján PILLÁR, Bardejov, 22. Vendelín POLAKOVIČ, Košice, 23. Anton RADA, Humenné, 24. Peter SOPKO, Kokšov - Bakša, 25. Peter STRAPKO, Levoča, 26. Ladislav SZABÓ, Košice, 27. Milan ŠOLTÉS, Kežmarok, 28. Vladimír TKÁČ, Pôtor -Slatinka, 29. Michal VERÉB, Košice, 30. Anton ZORIČÁK, Levoča, 31. Ján ZUBKO, Košice, 32. Ján SUCHÝ, Levoča.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Milan GAJDOŠ

1. Miroslav BABIČ, Levoča, 2. Jozef ČAKAN, Vranov nad Topľou, 3. Ján ČERVEŇÁK, Vranov nad Topľou, 4. Stanislav DIHENEŠČÍK, Slanec, 5. Vlasta DIŇOVÁ, Prešov, 6. Michal DROBŇÁK, Lipany, 7. Jozef DUPÁLY, Čierna nad Tisou, 8. Ján DŽUBANSKÝ, Michalovce, 9. Štefan RIČA, Brno, 10. Marta GAŠPAROVÁ, Košice, 11. Helena GONDOVÁ, Michalovce, 12. Ľudmila GORNEKOVÁ*, Lipany, 13. Anastázia GUFROVIČOVÁ, Košice, 14. Tibor JÁNOŠÍK, Trebišov, 15. Božena KAŠČÁKOVÁ, Davidov, 16. Ján KOŠUDA, Vranov nad Topľou, 17. Eva KROMKOVÁ, Krompachy, 18. Božena KROMKOVÁ*, Krompachy, 19. Katarína KUBOVÁ*, Košice, 20. Miroslav CHROMÝ, Rožňava, 21. Margita MARTONOVÁ, Sečovce, 22. Ján MATIŠIN*, Čierna nad Tisou, 23. Jozef NOVOGURSKÝ, Veľký Krtíš, 24. Vladimír SABO, Michalovce, 25. Peter SABOL, Prešov, 26. Mária SLÁVIKOVÁ, Vranov nad Topľou, 27. Peter SPIŠÁK, Košická Nová Ves, 28. Tibor ŠOLTÉSZ, Trenčianske Teplice, 29. Ján ŠTANCEL, Malý Slavkov, 30. Miroslav ŠŤASTNÝ, Turnov, 31. Mária TRUHANOVÁ, Vyšná Hutka, 32. Mária ZEMANOVÁ, Kavečany.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A

Triedny učiteľ: Ing. Zdenek SLÁDEK

1. Ján BALKO, Banská Bystrica, 2. Pankrác BEDERKA, Čierna nad Tisou, 3. Ľubomír EPERJEŠI, Košice, 4. Vladimír FARKAŠ, Košice, 5. Dušan GIBALA, Levoča, 6. Peter HAMKO, Košice, 7. Oliver HANUŠTIAK, Hnúšťa - Likier, 8. Helena HORVÁTHOVÁ, Košice, 9. Ján JANOŠKO, Trebišov, 10. Vladimír JURČIŠIN, Humenné, 11. Viera KOLESÁROVÁ, Košice, 12. Mária KONKOLYOVÁ*, Čečejovce, 13. Mikuláš KOPER, Rožňava, 14. Mikuláš KOŠČO, Michalovce, 15. Štefan KRÁTKY*, Viničky, 16. Miroslav OGURČÁK, Košice, 17. Tomáš PALENČÁR Košice, 18. Jozef PÁSTOR, Košice, 19. Jana PODUBINSKÁ, Karlove Vary, 20. Vladimír POTOČNÝ*, Rožňava, 21. Ľubomír ROBA, Prešov, 22. Peter ROSSAY Košice, 23. Jarmila RUSNÁKOVÁ, Košice, 24. Jozef SABOL, Domažlice, 25. Vladimír SAXA, Krompachy, 26. Rudolf SOBOĽ, Košice, 27. František SZATHMÁRY, Trebišov, 28. Svetozár ŠARLINA, Martin, 29. Ladislav ŠKULTÉTY, Košice, 30. Jozef TYČ, Košice, 31. Ján VITKO, Spišské Bystré.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A1

Triedny učiteľ: Antonín ŠTOČEK

1. Miroslav BODNÁR Vranov nad Topľou, 2. Ján CIBULA, Spišská Teplica, 3. Tomáš CISKO, Košice, 4. Miroslav ČERNOHORSKÝ*, Humenné, 5. Tibor DERZSÁK, Košice, 6. Vladimír DOVALOVSKÝ, Spišská Teplica, 7. Vladimír DRÁBIK, Košické Hámre, 8. Juraj HAJDUK, Vranov nad Topľou, 9. Jaroslav HVIZDOŠ, Levoča, 10. Ján JANUS, Veľké Kapušany, 11. Tibor JASELSKÝ, Stropkov, 12. Ján KUCHTA, Zakamenné, 13. Ján LIŠKA, Poráč, 14. Ján LUBY, Michalovce, 15. Peter MAKO, Košice, 16. Ján MARTOČKO, Krompachy, 17. Štefan MIHAĽÁK, Košice, 18. Viera PAPCUNOVÁ, Michalovce, 19. Michal PAVLÍK, Vranov nad Topľou, 20. Pavol PREGA, Trebišov, 21. Milan REMETA, Bardejov, 22. Štefan RYBÁR, Rožňava, 23. Pavol ŠÁNDOR, Rožňava, 24. Ružena ŠOLCOVÁ, Košice, 25. Gabriel TAKÁČ, Sečovce, 26. Melánia TYBOROVÁ, Kežmarok, 27. Marta UJJOBÁGYOVÁ, Košice, 28. Alžbeta VARGOVÁ, Čierna nad Tisou, 29. Ľubomír ZÁKRŠMID*, Košice.

 

37-48-6 mestská hromadná doprava /4.M

Triedny učiteľ: Ing. Ján ROHÁČ

1. Anton AMBRÓZY, Košice, 2. Mária BODIŠOVÁ*, Košice, 3. Jozef BUČKO, Bardejov, 4. Ladislav ČENČARÍK, Michalovce, 5. Peter DOBROVOLSKÝ, Michalovce, 6. František DOJČÁK, Trstené pri Hornáde, 7. Jana DVORSKÁ, Krompachy, 8. Vladimír EPERJEŠI, Košice, 9. Peter GERGEĽ, Košické Hámre, 10. Pavol GMITTER, Bardejov, 11. Miroslav HORVÁTH, Krompachy, 12. František HOVANEC, Bardejov, 13. Ján HUDÁK, Švedlár, 14. Jaroslav JAKUB, Sečovce, 15. Jozef KMEC, Vranov nad Topľou, 16. Jozef KNAPÍK, Vranov nad Topľou, 17. Štefan KOLESÁR Slovinky, 18. Vladislav KONTRA, Veľké Kapušany, 19. Jaroslav KREMPASKÝ, Krompachy, 20. Anton KRIŽAN, Košice, 21. Milan KUNDRÍK, Svidník, 22. Jozef LUCSKAI, Košice, 23. Dorota MOLNÁROVÁ, Rožňava, 24. Viera OROZSOVÁ, Košická Nová Ves, 25. Jozef PALENČÁR*, Geča, 26. Anna PAPÁČOVÁ, Sobrance, 27. Pavol PETROVSKÝ, Stropkov, 28. Miroslav PRAVDA, Košice, 29. Ján REPČEK, Martin, 30. Emil ČONKA, Slavkovce, 31. Stanislav FLASIK, Bratislava, 32. Gerthard JESENSKÝ*, Zbehňov, 33. Eva TOMKOVÁ, Bátovce.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.DŠ + 5.DŠ. štúdium popri zamestnaní

Triedny učiteľ: Ing. Karol SORGER

1. Karol BAVOLYÁR Košice, 2. Fabián BLIZMAN, Brezovica nad Torysou, 3. Vladimír ČUHA, Kendice, 4. Ján FLEISCHER, Košice, 5. Judita FLORIANČIČOVÁ, Biel, 6. Margita GALAJDOVÁ, Pastovce, 7. Mária GOMOLČÁKOVÁ*, Hrušvice, 8. Anton GRECULA, Záluží u Mostu, 9. Mária HRICKOVÁ, Jaklovce, 10. Jaroslav CHAMAJ, Šalgovce, 11. Viera JUSKOVÁ, Švedlár, 12. Eva KALIVODOV Á, Košice, 13. Juraj KRÁĽ, Jaklovce, 14. Pavol KUŽMA, Štefanovce, 15. Elena LEMEŠANIOVÁ, Košice, 16. Magda MADARASSYOVÁ, Berehovo, 17. Rudolf MERVA, Vyšné Hágy, 18. Marcel MIČEK, Záhorská Ves, 19. Gabriela PÓROVÁ*, Gelnica, 20. Jaroslav SABOLČÍK, Humenné, 21. Silvia ŠIMONOVÁ, Košice, 22. Ladislav ŠOLTÉSZ, Malý Kamenec, 23. Jozef TOMIAN, Javorina, 24. Milan VEREŠČÁK, Lopuchov.

 

ŠKOLSKÝ ROK: 1978/79

 

37-41-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Ing. Karol SORGER

1. Štefan BALOGH, Čierna nad Tisou, 2. Valentín BEDNÁRIK, Prešov, 3. Jozef CIBUĽA, Spišská Sobota, 4. Zdenka ČURILLOVÁ, Krompachy, 5. Magdaléna FAZEKASOVÁ, Košice, 6. Helena FIĽĽOVÁ, Kamienka, 7. Emília HNATHOVÁ, Lipany, 8. Peter HOFFMAN, Rimavská Sobota, 9. Dušan JARNÝ, Košice, 10. Jaroslav JELENÍK, Ružomberok, 11. Zoltán KÁJEL, Čierna nad Tisou, 12. Ľubomír KAĽAVSKÝ*, Bijacovce, 13. Jozef KOČIŠ*, Spišský Hrušov, 14. Milan KUČMA*, Trebišov, 15. Alexander MAČÁT, Brno, 16. Emil MAKO, Košice, 17. Štefan MATI, Kuzmice, 18. Dagmar MATYÁŠOVÁ, Považská Bystrica, 19. Ladislav NÉMETH, Michalovce, 20. Karol NOVÁK*, Krompachy, 21. Vladimír NOVÁK, Kežmarok, 22. Róbert NOVOTNÝ, Slovenské Nové Mesto, 23. Peter NOVÝ, Košice, 24. Miroslav RADVÁK, Medzilaborce, 25. Jozef ONDERKO, Košice, 26. Alexander SIVULIČ, Kremnica, 27. Jozef ŠAŠŠÁK*, Košice, 28. Štefan ŠEVČÍK, Plavnica, 29. Bernardína ŠIŠKOVIČOVÁ, Levoča, 30. Pavol TOČIK*, Košice, 31. Vlasta TÓTHOVÁ, Trebišov.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E

Triedny učiteľ: Ing.Alojz TARABA

1. František ALMAŠI, Bardejov, 2. Juraj BAKOŠ, Kežmarok, 3. František BALTAZAROVIČ, Kamienka, 4. Štefan BERTA, Trebišov, 5. Michal BODNÁR, Košice, 6. Jozef ČABALA, Lipany, 7. Zdenek ČERNEJ, Trebišov, 8. Milan DIHENEŠČÍK, Slanec, 9. Jaroslav DOBOŠ, Bílovec, 10. Imrich DUDÁŠ, Cestice, 11. Bohuslav DZURŇÁK*, Levoča, 12. Jozef FERENC, Levoča, 13. Marián FLORIÁN, Michalovce, 14. Eva GAĽOVÁ, Prešov, 15. Ján GONA, Sečovce, 16. Zdeno HAŠČÁK, Sečovce, 17. Marián HAVRILA, Košice, 18. Ján HOLEČKO, Košice, 19. Ján HORVÁTH, Čierna nad Tisou, 20. Ivan HUČKO, Medzilaborce, 21. Ján HVIŠČ, Prešov, 22. Jozef KLASA, Lipany, 23. Ján KOLESÁR, Trebišov, 24. Ján KOLESÁR, Sečovce, 25. Marta KÖVÉROVÁ, Košická Polianka, 26. Peter KRIŠÁK, Michalovce, 27. Vladimír KUCHÁR*, Košice, 28. Juraj LACZKÓ, Košice, 29. Jarmila ĽACHOVÁ, Krompachy, 30. Jozef LEŠKO, Spišská Nová Ves, 31. Rudolf LEŠKO, Lipany, 32. Jozef MAKRÓCZY, Revúca, 33. Pavol PINKOŠ, Vranov nad Topľou, 34. Jozef BAČÍK, Vranov nad Topľou - Čemerné.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E1

Triedny učiteľ: Ing. Alojz TARABA

1. Anton BRINCKO, Krompachy, 2. Alexander KERTÉSZ, Čierna nad Tisou, 3. Vladimír MAĎAR, Trebišov, 4. Stanislav MAŠČÁK, Košice, 5. Silvester MIARTUŠ, Banská Bystrica, 6. Vlastimil MIŠO, Český Tešín, 7. Ján MUŠINSKÝ, Levoča, 9. Eva PASTOREKOVÁ, Košice, 10. Peter RICK, Košice, 11. Ľubomír RUŽIAK*, Revúca, 12. Branislav RYBIČKA, Krompachy, 13. Anton SALUGA, Spišský Hrušov, 14. Teodor SZAKÁCS, Košice, 15. Miroslav ŠENK, Košická Nová Ves, 16. Ladislav ŠTEFKO, Liberec, 17. Ľubomír TARABA*, Košice, 18. Jozef TOMKO, Humenné, 19. Zdenka TUPTOVÁ, Lipany, 20. Jozef VANDLÍK, Handlová, 21. Vladimír ZBORAY, Ulič.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Mária VANEČKOVÁ

1. Jozef BABINČÁK*, Michalovce, 2. Beáta BARTOŠOVÁ, Suchá Hora, 3. Alena BERNÁTOVÁ, Trebišov, 4. Dušan BODNÁR, Slanec, 5. Ladislav BORŠOŠ*, Čierna nad Tisou, 6. Miroslav BUJNOVSKÝ, Prešov, 7. Danka BUJŇÁKOVÁ, Lipany, 8. Viera BURÍKOVÁ, Košice, 9. Ladislav ČOBÁDI, Rožňava, 10. Ján DROBŇÁK, Orlov, 11. Ondrej GREGA, Košice, 12. Marián HANZEL, Košice, 13. Elena HVIZDOŠOVÁ*, Krompachy, 14. Juraj IVASENKO*, Humenné, 15. Zdeněk JUREČKA, Horný Smokovec, 16. Viera KIČOVÁ*, Snina, 17. Miroslav KOČÍK, Krompachy, .18 Ladislav KOČIŠ, Košice, 19. Ján KOSTOVAL*, Rad - Hrušov, 20. Anna KOVAĽOVÁ, Michalovce, 21. Vladimír KRAJŇÁK, Spišská Nová Ves, 22. Oľga KRUPÁŠOVÁ, Košice, 23. Helena KRUPOVÁ, Brezovička, 24. Marián LENÁRT, Bardejov, 25. Vojtech LUKÁČ, Mokrance, 26. Margita MIČEKOVÁ, Rožňava, 27. Irena MRÚZOVÁ, Levoča, 29. Alžbeta PATSÁNYIOVÁ, Košice, 30. Eva PEŠTOVÁ, Vranov nad Topľou, 31. Margaréta SAKSUNOVÁ, Humenné.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D1

Triedny učiteľ: Jaroslava TKÁČOVÁ

1. Milan KISIDAI, Košice, 2. Anna KREMPASKÁ, Drienovec, 3. Monika LAŠKOVÁ, Spišská Nová Ves, 4. Dušan MAGET, Košice, 5. Vladimír PIRA*, Medzilaborce, 6. Ondrej POLÁK, Rožňava, 7. Štefan POLÁK, Trebišov, 8. Anna SALAMONOVÁ*, Plaveč: 9. Václav SALOUŠEK*, Krompachy, 10. Eva SCHÖNVICKÁ, Krompachy, 11. Imrich SITAŠ, Košice, 12. Marian SLIVOŠ*, Liptovská Teplička, 13. Viera STANECKÁ, Košice, 14. Paulína STROPKAJOVÁ, Trebišov, 15. Jozef SVETIČ, Košice, 16. Tomáš SZOMBATHY*, Viničky, 17. Ľubomír TICHÝ, Košice, 18. Stanislav TKÁČIK, Košice, 19. Jozef VAGASKÝ*, Vranov nad Topľou, 20. Helena VARGOVÁ, Košice, 21. Ľudmila VARGOVÁ, Košice, 22. Peter VAVERČÁK, Kežmarok, 23. Ján VOŠČEK*, Spišská Nová Ves, 24. Gabriel ZÖLD, Rožňava.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A

Triedny učiteľ: Ing. Matej ERDÉLYI

1. Gabriel BODOGH, Brezno, 2. Zdeněk BOHUNĚK*, Košice, 3. Miroslav BÓRY*, Brezno, 4. Štefan BUCSKO, Čierna nad Tisou, 5. Helena BÚZOVÁ, Čaňa, 6. Anton DUBSKÝ, Michalovce, 7. Vasil DULEBA, Svaľava, 8. Ľubomír FÁBIAN, Rožňava, 9. František GALOVIČ, Kežmarok, 10. Jozef HAJDU, Košice, 11. Igor HARICH, Košice, 12. Eva HOMZOVÁ, Slanec, 13. Marián HRUŠKA, Michalovce, 14. Michal HUDACKÝ*, Vranov nad Topľou, 15. Albín HUSARČÍK*, Ružomberok, 16. Pavol JAKUBČIN, Vranov nad Topľou, 17. Peter JUNGA, Rožňava, 18. Peter KANDRÁČ, Košice, 19. Mária KLEINOVÁ, Gelnica, 20. Oto KOMJÁTY, Rožňava, 21. Zdenek KOZEL, Rudník, 22. Ján KUPEC*, Košice, 23. Jozef KURUC, Kojatice, 24. Rudolf LUKAČKO, Prešov, 25. Vladimír MARTINKO, Spišská Sobota, 26. Jozef MIČKO, Spišská Sobota, 27. Jozef MIHALIK, Bardejov, 28. Michal MINARIK*, Sečovce, 29. Miroslav MITRO, Košice, 30. Marián MUDRÝ, Prešov, 31. Ján NEMEC, Prešov, 32. Slavomír NICKEL, Geča, 33. Miloš ONGAĽ, Košice.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A1

Triedny učiteľ: Viera BENDEKOVÁ

1. Miroslav BEER, Košice, 2. Iveta HARČÁROVÁ, Prešov, 3. Drahomír KÚN, Poprad, 4. Marián LENÁRT, Košice, 5. Milan MEDVEC, Krompachy, 6. Martin ORAVEC*, Vranov nad Topľou, 7. Daniel PAPCÚN, Košice, 8. Miroslav PEŠTA, Vranov nad Topľou, 9. Ivan PEŤKO, Lučenec, 10. Peter RÁK, Slanec, 11. František RAŠČÁK, Sečovce, 12. Miroslav REVAJ, Košice, 13. Vladimír SCHINDZIELORZ*, Košice, 14. Milan STROJVUS, Vranov nad Topľou, 15. Dionýz SZAPPANOS, Rožňava, 16. František ŠÁNDOR, Košice, 17. Viliam ŠIROKÝ, Rožňava, 18. Rastislav ŠTAFURIK*, Ostrava - Vítkovice, 19. Peter ŠTEVKO, Revúca, 20. Emília ŠTUPÁKOVÁ, Kamienka, 21. Mária TUREKOVÁ, Torysky, 22. Peter TURY, Košice, 23. Viktor VARCHOLA, Medzilaborce, 24. Stanislav VARECHA, Košice, 25. Peter VINCEJ, Slanec, 26. Ján VOJTKO*, Košice, 28. Štefan PACHOTA, Košice.

 

ŠKOLSKÝ ROK: 1979/80

 

37-41-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Helena HALKOVÁ

1. Anna BAČOVÁ, Košice, 2. Michal COPUŠ, Spišská Sobota, 3. Ladislav ČEREPÁN, Čierna nad Tisou, 4. Ján DZÚR*, Liptovský Mikuláš, 5. Daniela FERKOVÁ, Košice, 6. Ján HLEBAŠKO, Michalovce, 7. Zoltán KOLLÁR*, Streda nad Bodrogom, 8. Ján KUŠNÍRIK, Prešov, 9. Mikuláš LÉVY, Lučenec, 10. Helena LUKÁČOVÁ. Bohdanovce, 11. Miroslav MARIŇÁK, Prešov, 12. Jozef MRÁZ*, Gelnica, 13. Ondrej NOVÁK, Poľanovce-Korytno, 14. Veronika NOVYSEDLÁKOVÁ, Krásna Lúka, 15. Marián RAGULSKÝ, Košice, 16. Michal SABAT, Sečovce, 17. Gabriel SZABARI, Šafárikovo, 18. Ladislav SZERDI, Čierna nad Tisou, 19. Ladislav SZILÁGYI, Košice, 20. Rudolf ŠTANCEL, Krompachy, 21. Arpád TOTH, Čierna nad Tisou, 22. Ladislav VARGA, Revúca, 23. Michal VARGA, Sečovce, 24. Viera VOJVODOVÁ. Košice.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E

Triedny učiteľ: Viera KAMPEOVÁ

1. František ANTOLÍK, Košice, 2. Ferdinand BARTAL, Frička, 3. Martin BARTKO, Gelnica, 4. Juraj BLIŠŤAN, Handlová, 5. Valéria ČONTOFALSKÁ. Prešov, 6. Vladimír DZURŇÁK, Margecany, 7. Jaroslav FABRICI, Gelnica, 8. Mária FLORKOVÁ. Košice, 9. Vojtech FÜLEP, Košice, 10. Ján HRADISKÝ, Gelnica, 11. Agáta HREŽOVÁ. Ústí nad Labem, 12. Anna HRICOVÁ. Spišská Nová Ves, 13. Gabriel KATERŽÁBEK, Košice, 14. Vladimír KROKOS, Košice, 15. Miloš LAČNÝ, Spišská Nová Ves, 16. Miroslav LAZÁR, Košice, 17. Rudolf LENGVARSKÝ*, Spišská Nová Ves, 18. Jaroslav LIPPÁRT, Košice, 19. Dušan MALO, Košice, 20. Štefan MITRIŠIN, Vranov, 21. Vlastimil ONDÍK*, Krompachy, 22. Jozef PAPCUN, Gelnica, 23. Juraj POHLOD, Prešov, 24. Kamil POPOVIČ, Čierna nad Tisou, 25. Peter STANISLAV, Rudňany, 26. Pavol SUCHÝ, Vyšné Repaše, 27. Karol SZARYSZ, Košice, 28. Anton ŠIMA, Jaklovce, 29. Jozef TEKELI, Spišská Nová Ves, 30. Peter TOMAŠKO, Krompachy, 31. Ladislav WAGNER, Levoča.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E1

Triedny učiteľ: Mikuláš KISSI

1. Alexej BAČINSKÝ, Prešov, 2. Milan BAJUS, Sečovce, 3. Ján BAKURA, Čierna nad Tisou, 4. Martin BERILA, Hniezdne, 5. Mikuláš FALAT, Ujezdci, 6. Ľudovít FARKAŠ, Rožňava, 7. Jaroslav GULA, Považská Bystrica, 8. Štefan HORŇÁK, Michalovce, 9. Jiří KOPOREC, Přerov, 10. Ivan KOTÚČ, Levoča, 11. Karol NEZNIK*, Košice, 12. Tomáš NOVOTNÝ*, Košice, 13. Vladimír POLÁK, Prešov, 14. Štefan SZENTPÉTERY, Čierna nad Tisou, 15. Štefan SZÉKELY, Čierna nad Tisou, 16. Juraj ŠEĎO, Revúca, 17. Stanislav ŠTEFKO, Spišská Sobota, 18. Andrej TÓTH*, Čierna nad Tisou, 19. Tibor ZÁDORI*, Čierna nad Tisou, 20. Albert MAJERČÁK, Gočovo.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Anna RUSNÁKOVÁ

1. Dušan BAJTOŠ, Košice, 2. Alžbeta BRUNOVSKÁ*, Lipany, 3. Anna BRUTOVSKÁ*, Krompachy, 4. Ján DARGAJ, Banské, 5. Daniela FRANKOVÁ. Krompachy, 6. Milan GODUŠ, Bačkovík, 7. Miroslav GREGA, Košice, 8. Emília HRUŠKOVÁ. Košice, 9. Ján ILČIŠIN, Vranov nad Topľou, 10. Jozef ILENIN, Gyňov, 11. Štefan JANOŠKO, Orlov, 12. Viera KNAPOVÁ. Košice, 13. Magdaléna KRAČUNOVÁ. Košice, 14. Terézia MAJOROŠOVÁ. Geča, 15. Miroslav MARTINKO, Liptovský Mikuláš, 16. Marián ONDREJ, Prešov, 17. Ján PELEŠČÁK, Prešov, 18. Vladimír PODPINKA, Sečovce, 19. Mária SEMANOVÁ, Košice, 20. František SOTÁK, Vranov nad Topľou, 21. Milka STRELCOVÁ, Renčišov, 22. Dušan ŠAMKO, Košice, 23. Pavol ŠAMKO, Košice, 24. Janka ŠATEKOVÁ. Kežmarok, 25. Viktor ŠVÁB, Košice, 26. Oľga TILIMONOVÁ, Košice, 27. Miloš TRELLA, Spišská Teplica, 28. Verona TROJČÁKOVÁ, Košice, 29. Monika VAŠARHELYIOVÁ. Michalovce, 31. Jozef VIRBA*, Prešov, 32. Marián ŽIFČÁK, Rožňava, 33. Gertrúda ŽUPČANOVÁ. Košice, 34. Michal DUPLINSKÝ, Cejkov.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D1

Triedny učiteľ: Ing. Irena BÍLKOVÁ

1. Helena BABAIOVÁ. Nižný Žipov, 2. Miroslav BABUŠČÁK, Košice, 3. Jaroslav BAJUŽIK*, Trebišov, 4. Miroslav BLIZMAN, Lipany, 5. Dušan BREČKA, Snina, 6. Mária ČERVENÁKOVÁ. Revúca, 7. Marta HANZEĽOVÁ. Košice, 8. Monika HARČÁROVÁ. Košice, 9. Pavel HAVLÍK, Revúca, 10. Mária HORNYÁKOVÁ, Veľké Kapušany, 11. Milan HORVÁTH, Krompachy, 12. Ľudmila HUSARČÍKOVÁ*, Ružomberok, 13. Daniela JOŽEFIOVÁ*, Sečovce, 14. Iveta LIESKOVCOVÁ, Košice, 15. Miroslav MADÁR, Trebišov, 16. Miloš MARCINČÁK, Spišská Nová Ves, 17. Cyril MOTYKA, Rožňava, 18. Martin ORAVEC, Košice, 19. Mária PALICOVÁ, Turzovka, 20. František PITORÁK, Levoča, 21. Rudolf POTOČŇÁK, Košice, 22. Jozef RUDIŠÍN*, Medzilaborce, 23. Eva SEDLÁKOVÁ*, Košice, 24. Magdaléna SLAVKOVSKÁ, Košice, 25. Juraj SÚSTRIK, Rožňava, 26. Jozef ŠAK, Trebišov, 27. Jaroslav ŽIGALA, Michalovce.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A

Triedny učiteľ: Ing. Yvetta LEDIDOVÁ

1. Ján BLAŠKO, Kamienka, 2. Imrich BODONSKÝ, Sečovce, 3. František BONK, Levoča, 4. Miron CIMA, Snina, 5. Magdaléna FERENCOVÁ, Vranov nad Topľou, 6. Marek GODOČÍK, Michalovce, 7. Peter HADBAVNÝ, Gelnica, 8. Peter CHROMÝ, Krompachy, 9. Igor KIRSCH*, Humenné, 10. Štefan KLÍMEK, Detva, 11. Ján KOKARDA, Košice, 12. Róbert KOŠA, Družstevná pri Hornáde, 13. Peter KRAJŇÁK*, Levoča, 14. Marián KUCHTA, Bratislava, 15. Miroslav LEŠKO*, Prešov, 16. Attila MAKÓ, Košice, 17. Jozef MATZ, Krompachy, 18. Otto MELHER, Košice, 19. Ján MOLNÁR, Revúca, 20. Jozef ONDIS*, Bardejov, 21. Ľubomír RAPPENSBERGER, Spišská Nová Ves, 22. Ján ROGUĽA, Prešov, 23. Marta SLAVIKOVÁ, Sobrance, 24. Juraj SOUKUP, Košice, 25. Tibor SOLTÉSZ, Rožňava, 26. František STARÝ, Vranov nad Topľou, 27. Ľudmila ŠTOFANÍKOVÁ, Prešov, 28. Dušan VÁVRA, Košice, 29. Stanislav ŽÚDEL, Rožňava.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A1

Triedny učiteľ: Irena BELANSKÁ

1. Peter BABČÁK, Košice, 2. Mikuláš BAKONY, Rimavská Sobota, 3. Ján BEZEK, Rožňava, 4. Jozef BUHALA, Košice, 5. Karol CINCULA, Košice, 6. Milan ČISÁR, Veľké Kapušany, 7. Miroslav DUCÁR, Bardejov, 8. Ivan DVORSKÝ, Trenčín, 9. Štefan GAJDOŠ*, Rožňava, 10. Mikuláš GUBALA, Šafárikovo, 11. Jozef HALÁS, Košice, 12. Miroslav HREHA, Vranov nad Topľou, 13. Anton CHABADA*, Lipany, 14. Dušan CHUDÝ, Poľanovce, 15. Vincent JANOČKO, Košice, 16. Stanislav JURSA, Košice, 17. Marián KOCAN, Snina, 18. Miroslav KOSTURA, Vranov nad Topľou, 19. Marián KRCHO, Košice, 20. Rudolf MACHO, Praha, 21. Július MAŠČENÍK, Michalovce, 22. Ján PARANIČ st., Vaľkovce, 23. Ján PARANIČ, Vaľkovce, 24. Jaroslav PLIŠKO, Michalovce, 25. Gejza SAČKO, Čierna nad Tisou, 26. Slavomír SURGENT, Michalovce, 27. Tibor ŠTULLER, Revúca, 28. Stanislav TYBOR, Kežmarok, 29. Ján VALENTA, Sobrance, 30. Jozef VILIM*, Spišská Sobota.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /5.DŠ – štúdium popri zamestnaní

Triedny učiteľ: Mikuláš KISSI

1. Juraj ANDREJCO, Oľka, 2. Šimon BAKOŇ, Kamenica, 3. Konštantín BEDNÁR*, Svinia, 4. Benjamin BERNÁT, Veľký Šariš, 5. Marie DUĽOVÁ, Jitkov, 6. Michal DUPLINSKÝ, Cejkov, 7. Božena GÖRCSÖSOVÁ, Brno, 8. Judita GRENCNEROVÁ, Košice, 9. Priska GUMOVÁ, Košice, 10. Miroslav HARMATA, Smižany, 11. Ján HELEMIK, Orlov, 12. Milan JANČO, Prešov, 13. Anastázia JANICOVÁ, Pata, 15. Ján KAVICKÝ, Chotětov, 16. Elena KOČIŠOVÁ*, Dolný Kubín, 17. Ondrej KRAJŇÁK, Košice, 18. Ondrej MOČILENKO, Kuková, 19. Jozef PILÁR, Čaňa, 20. Magdaléna REPASKÁ, Kežmarok, 21. Hana SEMANCOVÁ, Vrapice, 22. Pavol SIROTŇÁK, Šarišské Sokolovce, 23. Peter SZENTKERESZTY, Rudňany, 24. Soňa TÖKÖLYOVÁ, Brezno nad Hronom, 25. Ján VINCA, Košice, 26. Jarmila ŽUGECOVÁ, Spišská Sobota.

 

ŠKOLSKÝ ROK: 1980/81

 

37-41-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Vilma KUDEROVÁ

1. Alexander BALOGH, Čierna nad Tisou, 2. Pavol BISKUP*, Spišská Nová Ves, 3. Jozef BITTNER, Spišská Sobota, 4. Viktor BODNÁR, Košice, 5. Mária ČABALOVÁ, Brezovička, 6. Ladislav ČECHO, Košice, 7. František FEKETE, Košice, 8. Peter HABORÁK, Lipany, 9. Eduard HUSÁR, Spišská Sobota, 10. Igor ILAVSKÝ*, Liptovský Mikuláš, 11. Vladimír KAMENICKÝ, Levoča, 12. Ladislav KELEMEN, Košice, 13. Gabriel KIŠOŇ, Šafárikovo, 14. Marián KLEIN*,.Košice, 15. Radoslav KUPKA*, Liptovský Mikuláš, 16. Dušan LEHOTSKÝ*, Košice, 17. Gabriel LÉVY*, Humenné, 18. Jozef LUMTZER, Košice, 19. Mikuláš PEŠTA, Vranov nad Topľou, 20. Ľubomír SLIVENSKÝ, Gelnica, 21. Gabriel SUČIK., Košice, 22. Peter ŠALAMON, Čierna nad Tisou, 23. Jozef ŠTUPÁK, Lipany, 24. Ján VABEC, Hnúšťa - Likier, 25. František VARGA, Prešov, 26. František VAVREK*, Košice, 27. Irena VYSOČANOVÁ, Prešov, 28. Petr ŽÁKOVSKÝ*, Šumperk.

 

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Jozef KUCZIK

1. Pavol BEČKER, Levoča, 2. Dušan BERZÉTY, Revúca, 3. Vladimír DEMO, Levoča, 4. Jozef DRÁB, Prešov, 5. Peter ĎORKO, Krompachy, 6. Marián ELIAŠ, Pušovce, 7. Tibor FUKSI, Košice, 8. Ondrej HARČARIK., Košice, 9. Miroslav HUČKO, Medzilaborce, 10. Pavol KERUĽ*, Gelnica, 11. Jaroslav KINLOVIČ*, Košice, 12. Tibor KOČI, Čierna nad Tisou, 13. Jozef KOLLÁR, Levoča, 14. Alexander KORDA, Šafárikovo, 15. Michal MARAS*, Krompachy, 16. Ján MARUŠÍN, Spišská Sobota, 17. Štefan MIŽENKO, Bardejov, 18. Jozef NOVÁK, Krompachy, 19. Anton PAVLIK, Gelnica, 20. Peter PAVLÍK. Košice, 21. Miroslav PETIJA, Lipany, 22. Rudolf PUPALA, Košice, 23. Pavol RUMAN, Bijacovce, 24. Oto RUŠČÁK, Košice, 25. Ladislav ŠTEFANOVIČ*, Košice, 26. Dušan ZEMAN, Spišská Sobota, 27. Ondrej STANKO, Čierna nad Tisou.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E1

Triedny učiteľ: Irena BELANSKÁ

1. Tibor BENDIK*, Prešov, 2. Luboš DUCHOŇ, Praha, 3. Anton FEDOR, Kežmarok, 4. Ján FERKO, Michalovce, 5. Peter GABZDIL, Košice, 6. Pavol GEMBICKÝ, Spišská Nová Ves, 7. Jozef HLAVATÝ, Spišská Nová Ves, 8. Jaroslav HUDACKÝ, Vranov nad Topľou, 9. Emil KAČMÁR, Trebišov, 10. Igor KIŠIDAY, Košice, 11. Miroslav KOLARČÍK. Levoča, 12. Dušan KOLEK, Košice, 13. Jozef KONDÁŠ, Geča, 14. Jozef KOVAĽ, Levoča, 15. Alexander KOZMA, Trebišov, 16. Vladimír LIPČEI, Košice, 17. Róbert MECKO, Košice, 18. František MICHLÍK*, Kežmarok, 19. Michal PAUGSCH, Spišská Nová Ves, 20. Jozef RATVAJ, Spišská Nová Ves, 21. Vojtech ŠPENDLÍK. Čierna nad Tisou, 22. Ján TOMKO, Trebišov, 23. Milan VEREB, Košice, 24. Pavol ZAJAC, Spišská Nová Ves.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Vojtech KREIBIK

1. Zdeno CIPOŠ, Michalovce, 2. Mária DURKÁČOVÁ*, Lipany, 3. Michal DŽUBANSKÝ, Michalovce, 4. Jozef GAĽA, Lipany, 5. Zlatica GARLATHYOVÁ*, Spišská Sobota, 6. Jozef GELETKA, Gelnica, 7. Erika GEŇOVÁ, Sečovce, 8. Anton GRŇO, Spišská Sobota, 9. Margita HORŇÁKOVÁ, Košice, 10. Tomáš HRUBÝ, Košice, 11. Attila KASSAY, Čierna nad Tisou, 12. Miroslav KOCHAN, Prešov, 13. Alžbeta KOŇOVA, Ostrava - Hrušov, 14. Monika KOVÁČOVÁ*, Čierna nad Tisou, 15. Ľudmila LEJKOVÁ, Prešov, 16. Gabriela LEREKOVÁ, Prešov, 17. Albína MAČAJOVÁ, Kuzmice, 18. Mikuláš MATVIJA, Lipany, 19. Helena MIKOVÁ, Košice, 20. Gabriel MLYNÁR, Košice, 21. Katarína NOSKOVÁ, Brezno, 22. Igor ONDIČ, Michalovce, 23. Milan OPIŇÁR, Košice, 24. Marián ORAVEC*, Košice, 25. Ondrej PAPCUN, Krompachy, 26. Lýdia PAVLOVIČOVÁ, Košice, 27. Vladimír PITOŇÁK, Košice, 28. Helena ZUBALOVÁ, Sečovce.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D1

Triedny učiteľ: Margita JABUROVÁ

1. Vladimír ANDRÁŠIK, Revúca, 2. Gabriela BARANOVÁ*, Košice, 3. Ľuboš ČONKA*, Prešov, 4. Stanislav FURAJTÁR, Košice, 5. Lýdia GOGOVÁ, Prešov, 6. Ladislav GÖNCI, Košice, 7. Gabriel HÉŽEĽ, Košice, 8. Pavol HRICIŠON, Čaňa, 9. Rastislav JAKOBEC, Trstená, 10. Helena JUSKOVÁ* , Kladno, 11. Igor KOČIŠ, Košice, 12. Helena KOMAROVÁ, Gelnica, 13. Blažena KOSTÁROVÁ, Prešov, 14. Ľubomír KUŠNÍR*, Prešov, 15. Miroslav MARČÍK*, Krompachy, 16. Mária MIŠKOVÁ, Trebišov, 17. Ladislav MIHALYIK*, Michalovce, 18. František NEMERGUT*, Lipany, 19. Ondrej SEKERÁK, Prešov, 20. Ján SOMORA, Spišská Nová Ves, 21. Milan ŠMIDT, Revúca, 22. Ladislav ŠTROMPF*, Gelnica, 23. Jaroslav VIKARTOVSKÝ, Košice, 24. Helena VINCEJOVÁ, Trebišov, 25. Juraj ZAHORNACKY*, Gelnica.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A

Triedny učiteľ: Ing. Jozef PAVOL

1. František BAČO, Košice, 2. Mária BARNÁŠOVÁ, Spišská Nová Ves, 3. Ladislav ČUNDERLÍK, Brezno, 4. Jozef FERENC, Košice, 5. Dušan FORTUNA, Košice, 6. František GAĽAN, Bardejov, 7. Ján GANCARČÍK*, Kežmarok, 8. Jozef GNAP*, Bardejov, 9. Peter GONDA, Spišská Nová Ves, 10. František HREŠKO, Michalovce, 11. Ján HYBEĽ, Stropkov, 12. Stanislav IVANKO, Michalovce, 13. Viliam JALAKŠA, Humenné, 14. Valéria JANOČKOVÁ, Košice, 15. Ivan JESENSKÝ, Košice, 16. Mária JURČENKOVÁ, Krompachy, 17. Milan KOVALČÍK, Kežmarok, 18. Peter KUNDIS, Spišská Sobota, 19. Ondrej LAZOR, Prešov, 20. Ján LUČKAI, Čaňa, 21. Boris MELNIČÁK, Prešov, 22. Ľubomír MILČO, Humenné, 23. Anton PERHÁČ*, Kamienka, 24. Miloš ROJTÁŠ, Trebišov, 25. Anna SLANINOVÁ, Spišská Nová Ves, 26. Roman STANKO, Košice, 27. Ľubomír STRACHAN, Spišská Sobota, 28. Jozef ŠALATA, Vranov nad Topľou, 29. Jaroslav ŠEBEŠ, Prešov, 30. Bystrík ŠEMRÁK, Košice, 31. Július ŠIMON, Rožňava.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A1

Triedny učiteľ: Ing. Miroslav JENČÍK

1. Zdenek BERNÁT, Čaňa, 2. Edita BÓDIŠOVÁ, Košice, 3. Leo BRODÍK, Košice, 4. Peter FORNER, Košice, 5. Ján HĽAS, Vranov nad Topľou, 6. Magdaléna JANUSOVÁ*, Čierna nad Tisou, 7. Pavol JURÍK*, Trenčín, 8. Florián KERTÉSZ, Čierna nad Tisou, 9. Miroslav KOLESÁR, Trebišov, 10. Stanislav KUŠNÍR, Prešov, 11. Vladimír LEJKO, Prešov, 12. Ján PALLAI, Vranov nad Topľou, 13. Iveta PASTVOVÁ, Košice, 14. Vladimír PETRIĽÁK, Kamienka, 15. Gabriela RABATINOVÁ, Košice, 16. Arnold RIZMAN, Košice, 17. Miloslav RUSYNIAK*, Poprad, 18. Ján SABO*, Trebišov, 19. Rudolf SERVÁTKA*, Gelnica, 20. Peter SZIGETI, Levoča, 21. Ján ŠIMKO, Gelnica, 22. Tibor ŠTEMPÁK, Vranov nad Topľou, 23. Jaroslav TIŠKO, Bardejov, 24. Stanislav TKÁČ, Krompachy, 25. Ivan UHLIARIK, Žilina, 26. Rudolf VANCÁK, Sečovce.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /5.AŠ. štúdium popri zamestnaní

Triedny učiteľ: Ján DRÁČ

1. Ondrej BELUŠ, Nyiregyháza (Maďarsko), 2. Jozef BOLHA, Spišská Sobota, 3. František BOLHA, Spišské Matejovce, 4. Ladislav HARDA, Smolník, 5. Milan KATUŠČAK*, Ploské, 7. František LENGYEL, Košice, 8. Štefan MAKO, Seňa, 9. Ján MIHALO, Kolibarovce, 10. Rudolf MILKE, Košice, 11. Stanislav MOTÝĽ, Hermanovce, 12. Jozef NEPKO, Košice, 13. Peter NOVOTNÝ, Košice, 14. Ladislav PREKOP, Košice, 15. Juraj RIZMAN, Podolinec, 16. Ján SOLOMON, Nechvalová Polianka, 17. Helena STOPKOVÁ, Spišská Nová Ves, 18. Imrich SZÁLAGYI, Barca, 19. Vladimír ŠTRAUCH, Smižany, 20. Jozef TYČ, Košice, 21. František TRECIAK, Jasenovce, 22. Eduard VAŠKO, Košice, 23. Ľubomír VOZÁR, Trenčín, 24. Jozef ZIMMERMAN*, Spišská Belá.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1981/82

 

37-41-6 Zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Vilma KUDEROVÁ

1. Štefan BÁN, Rimavská Sobota, 2. Cyril BEDLOVIČ, Prešov, 3. Margita ČAČOVÁ, Lipany, 4. Ján ČURILLA*, Krompachy, 5. Miloš ĎURČÍK*, Revúca, 6. Ladislav FILIP, Košice, 7. Mária GABÁKOVÁ, Humenné, 8. Vladimír GÁBRIŠ, Košice, 9. Vladimír GRÁC, Košice, 10. Pavol GREGOR, Martin, 11. Jozef HUČKA, Košice, 12. Miroslav JANOČKO, Vyšná Hutka, 13. Miroslav JASENČÁK*, Gelnica, 14. Jozef JURSA*, Košice, 15. Dušan KALAFUS, Čierna nad Tisou, 16. Pavol KAMENÍK, Košice, 17. Peter KARÁSEK, Košice, 18. Eduard KIŠIDAI, Košice, 19. Peter KOZÁK, Michalovce, 20. Stanislav KUDLÍK, Košice, 21. Michal KUZMA, Bardejov, 22. Jaroslav LEPIEŠ, Košice, 23. Boris MARKOTÁN, Lučenec, 24. Peter NÉMETH, Michalovce, 25. Ivan OVŠÁK, Martin, 26. Albín RAGULSKÝ, Košice, 27. Marián SKYBA, Vranov nad Topľou, 28. Alena STAŠOVÁ, Čadca, 29. Pavel ŠERFEL*, Liptovský Mikuláš, 30. Jozef ŠPAVELKO, Stropkov.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Zdenek SLÁDEK

1. Jaroslav BURANOVSKÝ*, Bardejov, 2. Jozef CÁBOCKÝ, Čierna nad Tisou, 3. Miloš CIBERE, Michalovce, 4. Ľuboš FÁBRY, Krompachy, 5. Zoltán FODOR, Čierna nad Tisou, 6. Csaba GALAMBOS, Čierna nad Tisou, 7. Bohuslav HÁJEK, Košice, 8. Július CHRIPKO, Poprad, 9. Ladislav JANKOVČIN, Levoča, 10. Vladimír JASENKA, Hnúšťa, 11. Ladislav KAČMÁR, Košice, 12. Ján KOLCUN, Bardejov, 13. Henrich KOLLÁRIK, Rožňava, 14. Vladimír KMETEK, Vranov, 15. Ľubomír MATEJČEK*, Stropkov, 16. Peter PAJTÁŠ, Trebišov, 17. Vladimír REIS, Košice, 18. Vladimír REPČÁK, Prešov, 19. Milan RUSNÁK, Krompachy, 20. Mikuláš SKYBA*, Vranov nad Topľou, 21. Stanislav SVINČIAK, Hnúšťa, 22. František ŠOLTIS, Bardejov, 23. Anton ŠTUPÁK, Lipany, 24. Ladislav VALTOŠ, Rožňava, 25. František VARGOVČÁK, Košice, 26. Miroslav WÁGNER*, Levoča, 27. Milan ZELINKA, Čierna nad Tisou.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E1

Triedny učiteľ: Ing. Ján ROHÁČ

1. Peter BERNÁT, Košice, 2. Ján ĎUREJ, Revúca, 3. Miroslav ĎURÍČEK, Rožňava, 4. Róbert ELIÁS, Košice, 5. Peter GAJDA, Košice, 6. Igor GEROČ, Michalovce, 7. Rajmond GREISIGER*, Martin, 8. Ladislav GUĽAŠ, Košice, 9. Jaroslav HAŠKO, Sečovce, 10. Vladimír HUDÁK, Užhorod (Ukrajina), 11. Peter HURAY*, Humenné, 12. Ľubomír KLEIN, Košice, 13. Andrej KOŠÍK, Košice, 14. Karol KÖVER, Košice, 15. Jozef KRIŠTOF, Košice, 16. Ladislav LENGVARSKÝ, Spišská Nová Ves, 17. Miroslav LUBERDA, Ostrava - Vítkovice, 18. Juraj MIČÁK, Michalovce, 19. Jozef MOLITORISZ, Košice, 20. Róbert NOVOTNÝ, Čierna nad Tisou, 21. Jozef OLEJÁR, Prešov, 22. Igor PAVLÍK, Košice, 23. Peter PINČÁK, Gelnica, 24. Miloš SEMAN, Krompachy, 25. Peter SOPKO, Košice, 26. Marian SPIŠÁK, Bratislava, 27. Jozef STRAŇÁK, Spišská Sobota, 28. Bartolomej VASIĽ, Košice, 29. Dušan ŽÚDEL, Rožňava.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Milan GAJDOŠ

1. Milan ANTOŠKO, Vranov nad Topľou, 2. Ľubomír BAČA, Sečovce, 3. Peter BALIK, Prešov, 4. Jaroslav BODNÁR, Košice, 5. Mária DUNAJOVÁ*, Snina, 6. Dana FAGULOVÁ, Košice, 7. Daniel GNEBUS, Kežmarok, 8. Věra HORNÁ, Znojmo, 9. Eva HORVÁTHOVÁ, Bardejov, 10. Eva HRICOVÁ*, Levoča, 11. Ladislav HRINDA*, Spišská Stará Ves, 12. Viera JOŽEFIOVÁ*, Sečovce, 13. Zuzana KIRÁLYOVÁ*, Čierna nad Tisou, 14. Ivan KOSKA, Rožňava, 16. Mária KRUPOVÁ, Brezovička, 17. Jarmila LACOVÁ, Košice, 18. Milada LENÁRTOVÁ, Košice, 19. Pavol MARTINKO, Rožňava, 20. Ondrej MATEJ, Košice, 21. Cyril MATIA, Prešov, 22. Ján PITEK, Spišská Teplica, 23. Jana SÝKOROVÁ*, Košice, 24. Ján ŠOFRANKO, Prešov, 25. Jarmila TOBISOVÁ, Krompachy, 26. Miloš VIGAŠ, Levoča, 27. Ivan WLACHOVSKÝ, Bojnice.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D1

Triedny učiteľ: Darina BARTKOVÁ

1. Peter BURCIN, Medzilaborce, 2. Peter ČARŇANSKÝ, Trebišov, 3. Ľubomír ELIÁŠ, Spišská Sobota, 4. Jan FÁBER*, Ostrava - Vítkovice, 5. Jaroslav FECENKO, Humenné, 6. Juraj FEJEŠ, Košice, 7. Ján FICEK, Humenné, 8. Štefan FITERA, Trebišov, 9. Vladimír GELETKA, Gelnica, 10. Viliam GREGA*, Košice, 11. Emília HERPÁKOVÁ, Košice, 12. Juraj HUDÁK; Zlatá Idka, 13. Jaroslav KACHMAN*, Prešov, 14. Štefan LAKATOŠ, Veľké Kapušany, 15. Pavol MACZÁK, Košice, 16. Oľga MATYIOVÁ, Čierna nad Tisou, 17. Katarína MOLNÁROVÁ*, Košice, 18. Anton SCHNÜRER*, Košice, 19. Gabriel SLIŽ, Košice, 20. Viktor SOLTISZ, Košice, 21. Jaroslav STAŇA, Levoča, 22. Dušan ŠAFÁR, Čierna nad Tisou, 23. Elena ŠTECOVÁ*, Krompachy, 24. Vlastimil VALKOVIČ, Košice, 25. Iveta VARGOVÁ*, Košice, 26. Valéria VARGOVÁ, Prešov, 27. Zuzana WEBEROVÁ*, Trenčín, 28. Vladimír ZSCHÄBITZ, Košice.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A

Triedny učiteľ: Ing. Miroslav JENČÍK

1. Marián ALEZÁR, Košice, 2. Štefan BÉREŠ, Košice, 3. Peter DRAGAŠEK, Kežmarok, 4. Tomáš FECKO, Košice, 5. Miroslav FERKO, Košice, 6. Peter FIC*, Humenné, 7. Jarmila FRIEDRICHOVÁ, Košice, 8. Ľudovít GRZNÁR*, Ružomberok, 9. Ivan HRBÁĽ, Ružomberok, 10. Karol KAĽAVSKÝ, Levoča, 11. Miroslav MALINA*, Levoča, 12. Marián MARUŠINSKÝ, Levoča, 13. Anton MOLNÁR, Košice, 14. Jozef MORVAY, Bardejov, 15. Michal OLEÁR, Bardejov, 16. Peter ONDERKO*, Košice, 17. Radoslav PAKES, Košice, 18. Viliam PAPCÚN, Košice, 19. Peter POLONČÁK, Košice, 20. Albín POTOMA, Košice, 21. Emil SEDLÁK*, Košice, 22. Erika SEMJÁKOVÁ, Košice, 23. Miroslav SISÁK, Košice, 24. Pavel SKRIŇÁK, Prešov, 25. Ľudovít SZEKERES, Rožňava, 26. Gabriel SZTRAKA, Perín - Chým, 27. Zuzana ŠOŠKOVÁ, Spišská Nová Ves, 28. Jana ŠÁVELOVÁ, Vranov nad Topľou, 29. Helena ŠIMČAKOVÁ, Košice, 30. Mária ŠIMČÁKOVÁ*, Levoča, 31. Stanislav TREMBECKI, Perín - Chým, 32. Peter VANČO, Košice, 33. Milan VAVRÁK, Košice, 34. Eva VOJTKOVÁ, Prešov, 35. Miroslav ZELEŇÁK, Košice.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /5.DŠ štúdium popri zamestnaní

Triedny učiteľ: Ing. Tibor MICHALIČ

1. Milan BABJAK, Borša, 2. Blažena BUKOVÁ, Likavka, 3. Felix BURDA, Dlhé nad Cirochou, 4. Július FORGÁČ, Teplý Vrch, 5. Jozef GUBAČ, Kendice, 6. Mária HYBENOVÁ, Poprad - Veľká, 7. Mária CHARWOTOVÁ, Spišská Belá, 8. Ján JACKO, Važec, 9. Emília JANÍKOVÁ, Jeseník, 10. Jozef KADLEK, Prešov, 11. Štefan KÁJEL, Viničky, 12. Mária LAPKOVÁ, Humenné, 13. Eugen MÁRTYÁK, Nechvalová Polianka, 14. Kvieta MOLNÁROVÁ, Veľké Dvorce, 15. Magdaléna MORÁVKOVÁ, Michalovce, 16. Anna MOSKAĽOVÁ, Veľké Kapušany, 17. Mária OLEKŠÁKOVÁ, Malý Slavkov, 18. Alica PETRÍKOVÁ, Košice, 19. Mikuláš PETRUŠ, Medzilaborce, 20. Mikuláš ŠUŤAK, Ujezdec, 21. Milan VOJTUŠ, Harichovce, 22. Štefan ŽELIEZKA, Harichovce, 23. Gabriela BENIAKOVÁ*, Kráľovský Chlmec, 24. František FEČKE, Slovinky, 25. Milan KALMÁR, Zlaté Moravce, 26. Magdaléna KLOČKOVÁ*, Kráľovský Chlmec, 27. Alena KUČEROVÁ, Spišská Nová Ves, 28. Mikuláš MOLNÁR, Borša, 29. Štefan ŠVÁB*, Čečejovce.

 

ŠKOLSKÝ ROK: 1982/83

 

37-41-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Ing. Karol SORGER

1. Gabriel BALOGH. Kráľovský Chlmec, 2. Peter BEČKA*, Skalica, 3. Vladimír BUKOVINSKÝ, Spišská Nová Ves, 4. František DANKO, Čierna nad Tisou, 5. Jozef DIKY, Stropkov, 6. Stanislav FRANKO, Košice, 7. Peter GARLATHY*, Spišská Sobota, 8. Zuzana GOMOLČÁKOVÁ, Ostrov nad Ohří, 9. Elena GREGOVÁ, Gelnica, 10. Štefan HNAT, Lipany, 11. Zdeno HUMAY, Banská Bystrica, 12. Milan CHYMIČ, Košice, 13. Štefan KANDRÁČ, Trebišov, 14. Helena KNUTOVÁ, Lipany, 15. Ján LÁZAR, Čierna nad Tisou, 16. Štefan LENGYEL, Košice, 17. Rudolf PAPERÁK, Spišská Sobota, 18. Emil POPOVIČ, Levoča, 19. Vojtech RUGOVSKÝ, Trebišov, 20. Peter SAUER, Krompachy, 21. Enikö SZEPESIOVÁ, Košice, 22. Ján ŠTEC, Vranov nad Topľou, 23. Miroslav TAKÁČ, Lučenec, 24. Rudolf TINATH. Lipany, 25. Gabriela VANÁKOVÁ*, Košice, 26. Juraj VINCE*, Hnúšťa - Likier, 27. Ladislav WÁHLE, Rimavská Sobota.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Peter ONDREJKOVIČ

1. Eduard ANDRÁSSY, Košice, 2. Vladimír BÁTHORY, Liptovský Mikuláš, 3. Ivan ĎURAN, Prešov, 4. Jozef GAZDIČKO, Košice, 5. Jaroslav GERBERY, Prešov, 6. Peter GROMAN, Kežmarok, 7. Ľubomír CHOBOR, Košice, 8. Ivan KANALA, Rožňava, 9. Miroslav KAŽIMÍR, Košice, 10. Ľubor KIŽLIN, Rožňava, 11. Vladimír KMETEK, Vranov nad Topľou, 12. Zdenek KOKORUĎA, Krompachy, 13. Henrich KOLLÁRIK, Rožňava, 14. Peter KRATOCHWILLA, Spišská Sobota, 15. Vladimír LABOŠ, Revúca, 16. Emil LESŇÁK, Levoča, 17. Michal MATUŠ, Kežmarok, 18. Miroslav MIKULA, Košice, 19. Štefan OBŠUT, Bardejov, 20. Ján PETRIČ, Prešov, 21. Ivan PEZLAR*, Košice, 22. Peter ŠOFRANKO, Levoča, 23. Stanislav ŠPEGÁR, Košice, 24. Jaroslav ŠTEFURIK, Bardejov, 25. Stanislav ŠVÁBY, Košice, 26. Pavol VIRBA, Prešov, 27. Jozef ZÁVADSKÝ, Vranov nad Topľou, 28. Marián ŽIDO*, Košice, 29. František ŠOLTIS, Bardejov.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave/4.E1

Triedny učiteľ: Ing. Alojz TARABA

1. Ján BUČEK, Košice, 2. Peter BUDAI, Košice, 3. Ivan ČERŇANSKÝ Košice, 4. Ivan ČURILLA, Krompachy, 5. Pavol DEMETER, Košice, 6. František DOLÁK, Levoča, 7. Zdenek DŽUBERA, Košice, 8. Miroslav FEŤKO, Košice, 9. Dušan GÖNCI, Košice, 10. Ľudovít HROŠ, Spišská Sobota, 11. Igor JAKEŠ*, Košice, 12. Pavol KECZER*, Košice, 13. Miroslav KOČÍK, Gelnica, 14. Milan KULIFFAY*, Košice, 15. Igor LUČANSKÝ, Krompachy, 16. František MALIČKÝ, Spišská Sobota, 17. Ján MESZÁROS, Karviná, 18. Ján MIČUCH, Košice, 19. Ľubomír NAGY*, Hurbanovo, 20. Ernest NÉMET, Košice, 21. Vladimír PANOC, Humenné, 22. Ján PETRIĽÁK, Stará Ľubovňa, 23. Peter PRIŠČÁK*, Košice, 24. Vladimír PRIŠČÁK*, Košice, 25. Emil RAGAN, Revúca, 26. Miroslav SEGEĎA, Bardejov, 27. Anton STANEK, Stará Ľubovňa, 28. Michal SZATMÁRI, Košice, 29. Jozef ŠALÁT, Bardejov, 30. Dušan ŠKYRTA, Revúca, 31. Miloš TITKO*, Trebišov, 32. Ján ZACHARIÁŠ, Košice, 33. Marko ZUMMER, Sečovce.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Ján BACHURA

1. Viktória BARGEROVÁ, Košice, 2. Miroslav BARTKO*, Levoča, 3. Štefan BEDNÁR, Levoča, 4. Monika BEGANIOVÁ, Košice, 5. Ján BEHÚN, Humenné, 6. Eva BOROVIČKOVÁ, Košice, 7. Dušan CICHÝ, Krompachy, 8. Jozef ČARNOGURSKÝ, Kamienka, 9. Daniela ČORBOVÁ, Košice, 10. Marián DRATVA, Spišská Sobota, 11. Ján GRONDŽEL, Krompachy, 12. Alžbeta HAVRANOVÁ, Čierna nad Tisou, 13. Radek JÁN, Praha, 14. Mária JUREKOVÁ, Košice, 15. Ivana KARDOŠOVÁ - ILAVSKÁ, Vlašim, 16. Dana KNAPOVÁ, Košice, 17. Vlastimil KOPTA, Košice, 18: Igor KREMPASKÝ, Spišská Nová Ves, 19. Dagmar KRILLEROVA, Košice, 20. KRIŠTOF Ladislav, Košice, 21. Ján KYŠELA, Prešov, 22. Bernardína LUKÁČOVÁ, Lipany, 23. Edita MAĎAROVÁ, Trebišov, 24. Ján MATEIKO, Kežmarok, 25. Mariana MICHALIČOVÁ, Sobrance, 26. Štefan MINČIČ, Michalovce, 27. Milada MITEROVÁ, Trebišov, 28. Pavol PČOLKA*, Lipany, 29. Helena PETROVÁ, Košice, 30. Ladislav SABO, Michalovce, 31. Ľubor ŠIMA, Kežmarok.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D1

Triedny učiteľ: Jaroslava TKÁČOVÁ

1. Jana BALOGOVÁ, Košice, 2. Tibor BODNÁR, Košice, 3. Peter ČEKLOVSKÝ, Rožňava, 4. Stanislav DANKO, Košice, 5. Monika EPERJEŠIOVÁ*, Košice, 6. Mária FRICOVÁ*, Krompachy, 7. Peter HRIC, Spišská Nová Ves, 8. Milan HRIVNIAK, Bardejov, 9. Martin HROMEK*, Liberec, 10. Igor HRUŠOVSKÝ, Spišská Nová Ves, 11. Miroslav JANDA, Košice, 12. Ladislav JESO*, Košice, 13. Zuzana JARUŠINSKÁ - REMENYÁKOVÁ, Košice, 14. Miroslav KAZIMÍR, Košice, 15. Dušan KNAPÍK*, Lipany, 16. Vladimír KORCH, Žilina, 17. Slavomír KORPA, Košice, 18. Ivan KRIVJANIK, Trebišov, 19. Tatiana KUBOVÁ*, Prešov, 20. Ľubomír KUJNISCH, Gelnica, 21. Gabriela LENARTOVÁ, Košice, 22. Eva MAJOROSOVÁ, Košice, 23. Iveta MRÁZOVÁ*, Gelnica, 24. Janka MUŽÍKOVÁ, Prešov, 25. Oľga NOVOTNÁ, Košice, 26. Peter ORDOŠ, Košice, 27. Rudolf OROSZ, Košice, 28. Jaroslav PITOŇÁK, Poprad, 29. Valéria PRUSÁKOVÁ, Bardejov, 30. Mária SABLIČ - KRIŠKOVÁ, Humenné, 31. Michal SOPKO - ZIMA*, Kráľovský Chlmec, 32. Peter SVOBODA*, Košice, 33. Matúš ZAHORANSKÝ*, Karviná.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A

Triedny učiteľ: Viera BENDEKOVÁ

1. Pavol BAČIK, Davidov, 2. Tibor BERNÁTH, Rožňava, 3. Jozef BOCKO, Nižné Repaše, 4. Gustáv BREZA, Krompachy, 5. Milan DZEDZINA*, Kežmarok, 6. Miroslav EPERJEŠI, Košice, 7. Juraj GACSAY, Košice, 8. Peter HALÁS, Košice, 9. Ladislav HLIVÁK, Rožňava, 10. František KAPA, Stropkov, 11. Marián KORFANT, Košice, 12. Jarmila KOŠČOVÁ, Košice, 13. Libor KOZÁK, Košice, 14. Tibor LUČAI, Košice, 15. Dušan MOLČAN, Levoča, 16. Štefan ONDIS, Bardejov, 17. Ján PIATNIČKO*, Vranov nad Topľou, 18. Stanislav PORÁČ, Prešov, 19. Milan SAXA, Krompachy, 20. Vlastimil SASÁK, Rožňava, 21. Pavol SAVKO, Trebišov, 22. Monika STANOVČÁKOVÁ, Humenné, 23. Ladislav SVISTUN, Kráľovský Chlmec, 24. Alexandra ŠTÓSOVÁ, Košice, 25. Ladislav TIRPÁK, Košice, 26. Michal TIRPÁK, Sečovce, 27. Mikuláš VACULÍK, Košice, 28. Jozef VANČÍK, Bardejov.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /5.AŠ – štúdium popri zamestnaní

Triedny učiteľ: Ing. Edmund KAŽIMÍR

1. Judita BÓRYOVÁ, Košice, 2. Jozef GIDUC, Košice, 3. Alexander GÖRÖG, Košice, 4. Etela GREŠKOVIČOVÁ, Košice, 5. Vladimír LENGER, Ústí nad Labem, 6. Ladislav LETKOVSKÝ, Prešov, 7. Vladimír MADEJA, Dobšiná, 8. Štefan MIKLÓŠ, Haniska, 9. Anna MIŇOVSKÁ, Sečovce, 10. Jozef MOCHNÁČ, Habura, 11. Vladimír MOSKAĽ, Trhovište, 12. Ladislav NAJPAUER, Košice, 13. Marián OROLÍN, Košice, 14. Katarína PALKOVÁ, Barca, 15. Ladislav ŠARIŠČAN, Košice, 16. Peter ZEISBERG, Prešov.

 

ŠKOLSKÝ ROK: 1983/84

 

37-41-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: PhDr. Viera KAMPEOVÁ

1. Jaroslav BAKAĽÁR, Bardejov, 2. Janka BRINCKOVÁ, Kežmarok, 3. František DÁVID, Košice, 4. Ivan DULEBA, Užhorod (Ukrajina), 5. Michal FEDOR - IHNÁT, .Sečovce, 6. Peter FRÖHLICH*, Revúca, 7. Ján GIRGÁŠ*, Levoča, 8. Ľubomír HYBEN, Liptovský Mikuláš, 9. František JESENSKÝ, Beroun, 10. Ignác KRÁĽ, Prešov, 11. Rastislav MAJOROŠ, Košice, 12. Jaroslav MARUŠAK, Hrabkov, 13. Ján MIŽÁK, Čierna nad Tisou, 14. Miroslav RISTVEJ, Košice, 15. Ľubomír SPIŠSKÝ, Krompachy, 16. Vladimír STAROSTA, Košice, 17. Magdaléna STRAKAYOVÁ, Prešov, 18. Mária ŠIMONOVÁ, Gelnica, 19. Stanislav ŠTANCEL, Krompachy, 20. Anna TIŠŤANOVÁ, Ružomberok, 21. Ottó VAŠŠ, Kráľovský Chlmec, 22. Tomáš VIRASZTÓ, Košice, 23. Branislav ZELINKA, Ružomberok, 24. Ladislav ŽIDO*, Košice.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E

Triedny učiteľ: Eva ORDZOVENSKÁ

1. Ľubomír BANÍK, Vranov nad Topľou, 2. Jozef DEMETER, Michalovce, 3. Andrej FABIAN, Čierna nad Tisou, 4. Tibor FÁBRY, Kráľovský Chlmec, 5. Juraj FARKAŠ, Košice, 6. Miroslav GABRIŠ, Kežmarok, 7. Imrich GAŠPAR, Sečovce, 8. Zdenko GLOBINOVSKÝ, Levoča, 9. Vladimír JAKUBČO*, Kežmarok, 10. Jozef JEVIČ, Humenné, 11. Martin KUCHÁR, Prešov, 12. Vladimír NEUMANN, Prešov, 13. Peter OCHOCKÝ, Košice, 14. Dušan PAVLUVČÍK, Levoča, 15. Július PIJAK*, Kežmarok, 16. Ján SABOL, Prešov, 17. Zoltán ŠÁNDOR, Kráľovský Chlmec, 18. Peter ŠINAĽ*, Spišská Nová Ves, 19. Jozef VOSOVIČ, Kežmarok.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E1

Triedny učiteľ: Mikuláš KISSI

1. Štefan BALKO, Košice, 2. Ondrej DOMANIČ, Košice, 3. Peter ĎURICA, Košice, 4. Ján ELEČKO, Košice, 5. Pavol FURDA, Košice, 6. Eduard HETEŠ, Kamienka, 7. Jozef JAKUBÍK, Kežmarok, 8. Michal JAROŠ, Medzilaborce, 9. Drahomír KIŠEĽÁK, Košice, 10. Ľuboslav KOCÚR, Levoča, 11. Marián KOVALIK, Prešov, 12. Richard KRIŠKO, Košice, 13. Marek LEŠKO, Košice, 14. Michal LISOŇ*, Levoča, 15. Ľudovít MAKÓ, Košice, 16. Peter NAGY, Košice, 17. Juraj PÁNEK, Rimavská Sobota, 18. Ľuboslav PRÍDAVOK, Prešov, 19. Tatiana PUZOVÁ, Košice, 20. Daniel RÁC, Košice, 21. Attila RÁCZ, Čierna nad Tisou, 22. Ján ŠRAGA, Martin, 23. Peter TKÁČ, Gelnica, 24. Milada TOMKOVÁ, Michalovce, 25. Ondrej ZAŤKO, Spišská Sobota, 26. Vladimír ŽIFČÁK, Košice, 27. Roman ŽOLDÁK, Domažlice.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Irena BÍLKOVÁ

1. Ján BENDÍK, Rožňava, 2. Zdenko BUKOVINSKÝ, Spišská Sobota, 3. Monika BUŠOVÁ, Sečovce, 4. Mária ČIGÁŠOVÁ, Košice, 5. Margita ČORŇÁKOVÁ*, Košice, 6. Magdaléna DEMEŠOVÁ*, Vítkovice, 7. Jaroslav DENČÁK, Sobrance, 8. Dáša DZURIČKOVÁ*, Prešov, 9. Jana FEDIČOVÁ, Kráľovský Chlmec, 10. Miroslav HLUBEŇ, Košice, 11. František HRABOVSKÝ*, Košice, 12. Ján HRINKO, Trebišov, 13. Vladimír KOŠA, Košice, 14. Peter LENGYEL, Košice, 15. Miroslav MACZÁK, Košice, 16. Mária MARCINOVÁ, Košice, 17. Anna MATEJOVÁ, Bardejov, 18. Darina MORAVIČOVÁ, Košice, 19. Silvia NEMESOVÁ, Košice, 20. Tibor PANDI, Kráľovský Chlmec, 21. František PČOLKA, Lipany, 22. Gabriela ROLKOVÁ, Košice, 23. Ján ROŠKO, Snina, 24. František RYBÁR, Košice, 25. Zuzana RYBÁROVÁ*, Krompachy, 26. Ján SABOL, Bardejov, 27. Ján SÁDECKÝ, Považská Bystrica, 28. Mária SERAFÍNOVÁ, Košice, 29. Eva SESZTINOVÁ, Košice, 30. Karol ŠIMON, Kráľovský Chlmec, 31. Jozef TATRANSKÝ, Kežmarok, 32. Tichomír TÓTH, Košice, 33. Ľubomír VARGA, Rožňava, 34. Valéria VOJTKOVÁ*, Humenné.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D1

Triedny učiteľ: Anna RUSNÁKOVÁ

1. Jana ANDREJČÁKOVÁ*, Kráľovský Chlmec, 2. Pavol ANDREJKO, Košice, 3. Ľudmila BARANOVÁ, Sobrance, 4. Ladislav BUGOŠ, Košice, 5. Mária FONIOVÁ, Košice, 6. Jarmila GREGOVÁ, Košice, 7. František HORVÁTH, Košice, 8. Ivan HORVÁTH, Košice, 9. Attila ILKO, Kráľovský Chlmec, 10. Viliam KOČIŠ, Revúca, 11. Iveta KOĽVEKOVÁ, Košice, 12. Zuzana LIPTÁKOVÁ, Košice, 13. Miroslav MADANSKÝ, Stará Ľubovňa, 14. Zuzana MIKLOŠOVÁ, Košice, 15. Marta NEMČÍKOVÁ, Košice, 16. Miroslav NEMERGUT, Prešov, 17. Janka NOVOTNÁ*, Gelnica, 18. Gabriela PETRIKOVÁ*, Gelnica, 19. Ľudmila PETRÍKOVÁ, Košice, 20. Terézia RAGUĽSKÁ, Košice, 21. Michal RUSŇÁK, Košice, 22. Dana RUŽBAŠÁNOVÁ, Košice, 23. Katarína SCHÜRGEROVÁ, Košice, 24. Mária SMIŽANSKÁ, Spišská Sobota. 25. Vladimír STROPKOVSKÝ, Košice, 26. Ľubica SULINSKÁ, Košice, 27. Igor ŠUHAJ, Lučenec, 28. Ján URBANČIK*, Kráľovský Chlmec, 29. Mária URMACHEROVÁ, Košice, 30. Gejza VIŠTAN, Košice, 31. Monika WLACHOVSKÁ*, Bojnice.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A

Triedny učiteľ: Helena HALKOVÁ

1. Ladislav BANÍK, Vranov nad Topľou, 2. František BELAS, Stropkov, 3. Stanislav BÉREŠ, Michalovce, 4. Edmund BODZÁŠ, Žiar nad Hronom, 5. Ján DŽUBANSKÝ, Michalovce, 6. Pavel FIOLEK*, Levoča, 7. Darina FRIEDRICHOVÁ, Košice, 8. Eva KALNICKÁ, Košice, 9. Pavol KIŠ - ČAJI*, Košice, 10. Marián KĽUČÁR, Košice, 11. Jozef KOČAMBA, Bardejov, 12. Jaroslav KOLESÁR, Krompachy, 13. Vladimír KOĽVEK, Košice, 14. Ľubomír KOVAĽ, Spišská Sobota, 15. Anatolij KREMPASKÝ*, Bocianivka (Ukrajina), 16. Miroslav KURILLA, Snina, 17. Ľuboš MANIK, Bardejov, 18. Ján MARUŠČAK*, Stará Ľubovňa, 19. Tomáš MEŠTER*, Košice, 20. Jozef MIHAĽÁK, Levoča, 21. Jaroslav NEBESNÍK, Sobrance, 22. Ivona RABATINOVÁ, Košice, 23. Slávka RABATINOVÁ, Košice, 24. Viktor RUGOVSKÝ, Trebišov, 25. Ján SZABO, Košice, 26. Albert ŠČAVNICKÝ*, Košice, 27. Alena ŠERFÖZÖOVÁ, Košice, 28. Jozef ŠTOFKO, Levoča, 29. Ladislav TAKÁČ, Košice, 30. Anton TOMČUFČÍK*, Prešov, 31. Tibor VASILIŠIN*, Prešov.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /5.DŠ – štúdium popri zamestnaní

Triedny učiteľ: Ing. Irena BÍLKOVÁ

1. Mária BABJAKOVÁ*, Strihovec, 2. Katarína BOBROVÁ, Košice, 3. Danuše CMOREJOVÁ*, Olšinky, 4. Ivan DANČÍK, Medzilaborce, 5. Štefan DRANGA, Ťahanovce, 6. Vlasta ENEKEŠOVÁ, Spišská Belá, 7. Andrej GAŠPERIK*, Medzilaborce, 8. Eva LUKÁČOVÁ, Košice, 9. Michal MATI, Rakovec nad Ondavou, 10. Juraj OSKORYP, Nejdek, 11. Jozef PAVÚK, Helcmanovce, 12. Ladislav POPROCKÝ*, Košice, 13. Ján POTOCKÝ, Stakčín, 14. František RUS, Prešov, 15. Jana SLATKOVSKÁ, Jaklovce, 16. Anna ŠEPÍKOVÁ, Revúca, 17. Otília TÓTHOVÁ, Košice, 18. Monika VEREBOVÁ, Slanec, 19. Katarína ŽUŠKOVÁ, Košice.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1984/85

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A

Triedny učiteľ: Ing. Valéria VAJDOVÁ

1. Vladimír BRIŠ, Spišská Sobota, 2. Róbert CSÉFALVAY, Košice, 3. Eva FORGÁČOVÁ, Košice, 4. Jozef GULAŠI, Stará Ľubovňa, 5. Katarína HUDÁČOVÁ, Spišská Sobota, 6. Jaroslav HUĽVEJ*, Košice, 7. Mária ILLIAŠOVÁ, Prešov, 8. Kamila JANIČINOVÁ, Sobrance, 9. Marián JUHÁS, Košice, 10. Monika KARABOVÁ, Košice, 11. Martin KURINEC, Košice, 12. Ivan LEŠKO, Gelnica, 13. Kristína MIŠTOVÁ, Svidník, 14. Vladimír NOVÁK, Krompachy, 15. Jozef PALEČKO, Prešov, 16. Zuzana PAVLIŠÁKOVÁ, Bardejov, 17. Roman ŠMÍDEK, Košice, 18. :Ľubomír TOMČUFČÍK*, Lipany, 19. Eva TOMEČKOVÁ, Humenné, 20. Roman TUREK, Košice, 21. Adolf ULIČNÝ, Krompachy, 22. Jozef VAGASKÝ, Košice, 23. Roman VALLOVIČ, Zvolen, 24. Beáta VARGOVÁ, Košice, 25. Peter VÁRSZEGI, Košice, 26. Jaroslav VOJTIČKA, Stará Ľubovňa, 27. Jarmila ŽELINSKÁ, Košice.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A1

Triedny učiteľ: Ing. Jozef PAVOL

1. Beáta BAJUSOVÁ, Lipany, 2. Silvester BALDOYSKÝ, Spišská Nová Ves, 3. Juraj BITTNER, Stará Ľubovňa, 4. Ľudovít ČURMA, Michalovce, 5. Milan DULIN*, Košice, 6. Marek FEDOR, Sečovce, 7. Ladislav HORVÁTH, Humenné, 8. Igor HRONEC, Rožňava, 9. Drahoslava JACKOVÁ, Košice, 10. Igor KÁČER, Prešov, 11. Ivan KAPUSTA*, Zvolen, 12. Vladimír KOČIŠ, Sobrance, 13. Milan MARTON, Košice, 14. Monika NAGYOVÁ, Košice, 15. Jozef ONTEK*, Bardejov, 16. Alena PETROVÁ, Košice, 17. Ivan RADÁČI, Košice, 18. Marián SAMUHEL, Námestovo, 19. Slavomír SENDERÁK, Prešov, 20. Jozef SCHNELLY, Trebišov, 21. Jozef STACH Lipany, 22. Lenka TAKÁCSOVÁ, Košice, 23. Michal TOMKO, Rožňava, 24. Pavol VAĽKO, Vranov nad Topľou, 25. Michal VARHOL, Poprad, 26. Lenka VASIĽOVÁ, Košice, 27. Rastislav WÉBER, Prešov.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Mária WEISZEROVÁ

1. Alena BALLOVÁ*, Košice, 2. Eduard BURAŠ*, Vranov nad Topľou, 3. Jozef ČECH*, Bardejov, 4. Viera ČISLIKOVSKÁ, Lipany, 5. Jozef ČURILLA, Humenné, 6. Emília DOLIŇÁKOVÁ, Košice, 7. Jana FOGARAŠIOVÁ, Košice, 8. Jozef HLEBA, Gelnica, 9. Janka HUŇAROVÁ*, Košice, 10. Eva KOPČÍKOVÁ, Kežmarok, 11. Ján KISS, Košice, 12. Dagmar KOCIANOVÁ, Kráľovský Chlmec, 13. Jozef KOMÁRA, Levoča, 14. Juraj KREIBIK, Košice, 15. Eleonóra LIZÁKOVÁ, Kráľovský Chlmec, 16. Jana MAJZLOVÁ, Krompachy, 17. Anna MARCINOVÁ, Michalovce, 18. Peter MATYI, Košice, 19. Igor MOLČAN, Prešov, 20. Igor ONGAĽ, Košice, 21. Monika PAHULYIOVÁ, Košice, 22. Branislav PAVÚK, Medzilaborce, 23. Oľga PEŠTOVÁ, Vranov nad Topľou, 24. Ladislav PETRUŠ, Košice, 25. Darina RUSNÁKOV Á, Košice, 26. Štefan SCHNÜRER, Trstené pri Hornáde, 27. Ivan SMREK, Krompachy, 28. Mária TIMKOVÁ, Prešov, 29. Daniela TOMEČKOVÁ, Kyjov, 30. Štefánia TÓTHOVÁ, Košice, 31. Stanislav VANČIŠIN, Bardejov, 32. Martin WEBER, Košice, 33. Jiřina PŘÍVAROVÁ, Ostrava, 34. Eva SZABOVÁ, Liptovský Mikuláš.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D1

Triedny učiteľ: Ing. Vojtech KREIBIK

1. Eva BANDUROVÁ, Kráľovský Chlmec, 2. Magdaléna BANDŽÁKOVÁ*, Stropkov, 3. Marta BODNÁROVÁ, Košice, 4. Róbert DOBOŠ, Kráľovský Chlmec, 5. Ivan ĎURMAN*, Krompachy, 6. Jana FEDOROVÁ, Košice, 7. Jozef FEHÉR, Gelnica, 8. Juraj GIBA, Trebišov, 9. Monika HORVÁTHOVÁ, Kráľovský Chlmec, 10. Pavel CHUDIK, Ostrava, 11. Jaroslav JEREMIAŠ, Košice, 12. Ján KALAFUS, Spišská Nová Ves, 13. Ľubomír KMEC, Vranov nad Topľou, 14. Darina KOČIŠOVÁ, Košice, 15. Vladimír KOLBASKÝ, Gelnica, 16. Roman LENDEL, Bojnice, 17. Stanislav LIPTÁK, Rožňava, 18. Jana LUKÁČOVÁ, Tmava, 19. Gabriela MÜLLEROVÁ, Košice, 20. Viliam PATZ, Gelnica, 21. Juraj REĽOVSKÝ*, Kežmarok, 22. Ľubosláv RUSNÁČIK, Spišská Sobota, 23. Beáta SOUČKOVÁ, Košice, 24. Stanislav STAROŇ, Levoča, 25. Juraj SULAČEK, Spišská Sobota, 26. Silvia ŠOLTÉSOVÁ*, Košice, 27. Daniela ŠTEFANČÍKOVÁ, Svidník, 28. Regína TAKÁČOVÁ, Sečovce, 29. Milan TOMEČEK, Poprad, 30. Miroslav URBANČIK*, Kráľovský Chlmec, 31. Peter ZAVADSKÝ*, Krompachy, 32. Peter ŽOLDÁK, Spišská Sobota, 33. Erika ŽUŠKOVÁ, Košice.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Jozef KUCZIK

1. František ANTOLIK*, Spišská Nová Ves, 2. Dušan ČABALA, Český Těšín, 3. Zdenko DUPLÁK, Bardejov, 4. Dušan GREGUŠ, Revúca, 5. Miloslav HIRKO, Kráľovský Chlmec, 6. Jozef HULIČ*, Gelnica, 7. Ivan JACHIMEC, Sečovce, 8. Marek JAKUBČÁK, Gelnica, 9. Otto JANIK, Kráľovský Chlmec, 10. Jana JANOČKOVÁ, Košice, 11. Iveta JELČOVÁ, Košice, 12. Vladimír KAVEČANSKÝ, Košice, 13. Peter KOŠUTH, Spišská Sobota, 14. Pavol KUNDRÁT, Košice,15. Miroslav MOCHLÁR, Gelnica, 16. Miroslav MOLČAN, Levoča, 17. Vladimír PACHOLSKÝ*, Gelnica, 18. Zoltán PALLÉR, Trebišov, 19. Michal RUSKAI, Trebišov, 20. František SABO, Kokšov - Bakša, 21. Jozef SEKERA, Prešov, 22. Milan STANKO, Levoča, 23. Ľuboš STRAKA, Košice, 24. Vladimír ŠALAPA, Humenné, 25. Ján ŠELENG, Spišská Sobota, 26. Attila SEMEGA, Kráľovský Chlmec, 27. Pavel VICO*, Medzilaborce, 28. Róbert VRÁBEĽ, Košice, 29. Ľudovít ZÁKÁŇ, Kráľovský Chlmec.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E1

Triedny učiteľ: Pavol MUTAFOV

1. Daniel ANTALÍK, Martin, 2. Vladimír BIMBA, Košice, 3. Tibor CZINGELY, Košice, 4. Jozef HOCĽÁR, Lipany, 5. Rudolf HÜBLER, Gelnica, 6. Miroslav KREBES, Košice, 7. Ladislav KUCZIK*, Kráľovský Chlmec, 8. Ladislav KURUC, Košice, 9. Ladislav LENDEL, Košice, 10. Ladislav MÁDI, Kráľovský Chlmec, 11. Tomáš MAGDOŠKO, Ostrava - Vítkovice, 12. Alojz MARCHEVKA, Kráľovský Chlmec, 13. Pavol ONDERKO*, Košice, 14. Bohumil PAĽO, Humenné, 15. Stanislav REPEĽ, Lipany, 16. Miroslav ŠOSTÁK, Trebišov,17. Jaroslav ŠVIGÁR, Medzilaborce, 18. Juraj URBAN, Stará Ľubovňa, 19. Milan URBAN, Košice.

 

37-41-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Margita JABUROVÁ

1. Pavol BURDA*, Stropkov, 2. Ivan CABAN, Košice, 3. Peter ČIČVARA, Bardejov, 4. Miroslav ČULÁK, Medzilaborce, 5. Štefan GAZDAG, Košice, 6.Peter GAZDÍK, Vranov nad Topľou, 7.Stanislav HREHA, Košice, 8. Ladislav JUHÁS, Hnúšťa - Likier, 9. Miroslav KRAITINGER, Hurbanovo, 10. Alica LAUFEROVÁ, Košice, l1. Katarína LENARTOVÁ, Košice, 12. Ľuboš LÖFFLER*, Gelnica, 13. Peter NOVOTNÝ, Košice, 14. Igor PALIČKA, Humenné, 15. Ján PIVOVARNÍK*, Prešov, 16. Peter REIPRICH, Martin, 17. Milan SOPATA*, Písek, 18. Ivan SCHLOSSER*, Spišská Nová Ves, 19. Ivan SÚSTRIK, Rožňava, 20. Tibor ŠIMKO, Košice, 21. Marián TAKÁČ, Košice, 22. Ľubor VARTOVNIK, Gelnica.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /5.DŠ – štúdium popri zamestnaní

Triedny učiteľ: Mikuláš KlSSI

1. Jaroslav BALÁŽ, Košice, 2. Alžbeta BÁNYÁSZOVÁ, Michalovce, 3. Helena BROŠOVÁ, Litvínov, 4. Imrich BUDAI, Košice, 5. Eva FABIŠIKOVÁ, Přerov, 6. Anna GALLÉROVÁ, Ťahanovce, 7. Jozef GONDEK, Bokša, 8. Mária HARVANÍKOVÁ, Čadca, 9. Ladislav KLUSKA, Kežmarok, 10. Milan KOLESÁR, Rožňava, 11. Darina KONDÉOVÁ, Košice, 12. Bernadeta KOVÁČOVÁ*., Košice, 13. Ružena LIŠTIAKOVÁ*, Kežmarok, 14. Mária MAHDALOVÁ, Prešov, 15. Helena NOVÁKOVÁ, Debraď', 16. Helena PLAVNICKÁ, Plaveč, 17. Magda POTONIECOVÁ, Ružín, 18. Anna RUSINOVÁ, Gelnica, 19. Alžbeta STABRILOVÁ, Slanec, 20. Tibor STACHO, Slanec, 21. Mária STRACENSKÁ, Chmelnica, 22. Ján ŠEBEST, Poprad, 23. Eva ŠOLTÉSOVÁ*, Somotor, 24. Emília TÖKÖLYOVÁ, Košice, 25. Margita KISSOVÁ, Košice.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1985/86

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A

Triedny učiteľ: Ing. Miroslav JENČÍK

1. Anna ANDRAŠKOVÁ, Krompachy, 2. Jozef BOHÁČ, Prešov, 3. Dušan BORTŇAK*, Svidník, 4. Ľuboš BZIŇÁK, Košice, 5. Juraj DIC, Spišská Sobota, 6. Juraj GAJDOŠ*, Košice, 7. Ondrej GARAN, Kežmarok, 8. Ladislav HARASZTI, Michalovce, 9. Miroslav HONČÁR, Košice, 10. Jozef HURNÝ, Vranov nad Topľou, 11. Beáta KOČANOVÁ, Svidník, 12. Monika KOSOVÁ, Košice, 13. Dagmar LUKÁČOVÁ, Košice, 14. Hedviga MACZEJKOVÁ, Košice, 15. Martin MATTA*, Vranov nad Topľou, 16. Ivan MELINČÁK, Trebišov, 17. Pavol MIKULÁŠIK*, Košice, 18. Zdenka MOKOŠOVÁ, Levoča, 19. Viera PAVLIGOVÁ, Spišská Sobota, 20. Beáta PODIVINSKÁ, Košice, 21. Vlasta RÚROVÁ, Stará Ľubovňa, 22. Vladimír SAXA, Vranov nad Topľou, 23. Iveta ŠINSKÁ, Snina, 24. Pavol ŠTEFÁNIK, Stropkov, 25. Jaroslav TOMAŠČIK, Košice, 26. Jozef VEREŠ, Košice, 27. Jozef VILÁGI, Košice, 28. Ivo ZAJAROŠ, Stropkov, 29. Ján ŽUPA, Lipany.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A1

Triedny učiteľ: Ing. Alica VRCHOVINSKÁ

1. Jiří BEAUFORT, Košice, 2. Štefan BEČKER, Levoča, 3. Štefan BÉREŠ, Košice, 4. Vladimír BRŇO, Vranov nad Topľou, 5. Jozef BUJŇÁK*, Košice, 6. Dionýz DARVAŠI, Krompachy, 7. Štefan HUDÁK, Rožňava, 8. Monika JANIČINOVÁ, Sobrance, 9. Milan JERGA. Levoča, 10. Juraj KIS - BODNÁR, Košice, 11. Jaroslav KIZEK, Revúca, 12. Mária KOVAĽÁKOVÁ, Prešov, 13. Dušan KUŠNIER, Svidník, 14. Miroslav LACKO, Košice, 15. Milan LIŠČINSKÝ, Stará Ľubovňa, 16. Ľubomír MADEJA*, Kežmarok, 17. Alena MARČÁKOVÁ, Košice, 18. Martin MICHALENKO*, Vranov nad Topľou, 19. Jana PINČÁKOVÁ, Košice, 20. Stanislav SUCHÝ*, Košice, 21. Klaudia SCHWARTZOVÁ, Košice, 22. Zuzana TYČOVÁ, Košice, 23. Renáta VALASKAYOVÁ*: Sečovce, 24.Eduard VESELOVSKÝ, Spišská Sobota, 25. Mária WILCEGOVÁ, Vranov nad Topľou.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Milan GAJDOŠ

1. Anna BARANOVÁ, Krompachy, 2. Alžbeta BÁTOROVÁ, Krompachy, 3. Štefan BEREŠ, Košice, 4. Emí1ia BÉRESOVÁ, Kráľovský Chlmec, 5. Peter BIRÓ, Kráľovský Chlmec, 6. Marcela BOROVSKÁ, Košice, 7. Janka BUČEKOVÁ, Košice, 8. Gabriela ČÁJKOVÁ, Košice, 9. Oľga ČERNICKÁ, Spišská Nová Ves, 10. Anna ČOPOVÁ, Prešov, 11. Marián DZURKO, Snina, 12. Mária JUHÁSOVÁ, Košice, 13. Iveta KANDROVÁ, Prešov, 14. Jana KARABOVÁ, Košice, 15. Eva LÓRINCZOVÁ*, Košice, 16. Jana MATEJČEKOVÁ, Košice, 17. Ľubica ONDOVÁ*, Sečovce, 18. Eva PALICOVÁ, Turzovka, 19. Ingríd PICHLEROVÁ*, Rožňava, 20. Jozef REGECI, Bardejov, 21. Peter SEKERÁK, Prešov, 22. Monika SZALONTAYOVÁ, Kráľovský Chlmec, 23. Marta ŠURINOVÁ, Stropkov, 25. Marek TOMAN, Košice, 26. Viera TOMOVÁ, Luhyňa, 27. Igor TÓTH, Košice, 28. Jana TRELLOVÁ, Spišská Sobota, 29. Ivana TUTKOVÁ, Košice, 30. Peter VARGA, Gelnica, 31. Viera VERESOVÁ, Kráľovský Chlmec, 32. Jaroslav ŽEMBA, Košice.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D1

Triedny učiteľ: Darina BARTKOVÁ

1. Michal ANTAL, Košice, 2. Albín ANTOŠ*, Košice, 3. Gabriela BAČOVÁ, Trebišov, 4. Eva BEEROVÁ, Košice, 5. Helena BUJŇÁKOVÁ, Lipany, 6. Slavomír CMOREJ, Košice, 7. Ján ČECH - ŠPIREK*, Bardejov, 8. Emília ČIRIPOVÁ, Košice, 9. Anna ČURAJOVÁ, Turzovka, 10. Martin ĎURIK, Bardejov, 11. Jaroslav ĎURMAN*, Krompachy, 12. Monika FRANKOVÁ, Košice, 13. Vladislav HUDAK*, Košice, 14. Katarína JANOČKOVÁ, Vranov nad Topľou, 16. Štefan KLEIN, Levoča, 17. Jaroslav LOVÁS, Michalovce, 18. Zuzana LÓRINCOVÁ*, Čečejovce, 19. Martin MATTA, Košice, 20. Ladislav MICHAL, Kráľovský Chlmec, 21. Peter OROS, Košice, 22. Ján RAK, Košice, 23. Ľubosláv RIČANI, Košice, 24. Mária SZABÓV Á, Levoča, 25. Anna SERAFÍNOVÁ, Vranov nad Topľou, 26. Miloš SCHOLTZ, Gelnica, 27. Marek ŠEFČÍK*, Krompachy, 28. Ján ŠIMKO*, Sečovce, 29. Jozef ŠVARNÝ*, Vranov nad Topľou, 30. Tatiana VANÁKOVÁ*, Košice, 31. Pavol VAŇO*, Košice, 32. Zdenko VEĽKÝ, Košice, 33. Iveta ŠUBOVÁ, Sečovce, 34. Eva FABIŠIKOVÁ, Přerov, 35. Jaroslava MIKLOŠOV Á, Prešov.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Ján ROHÁČ

1. Maroš ANTOLÍK, Prešov, 2. Gejza BALÁŽ, Partizánske, 3. Peter BARNA. Košice, 4. Miroslav BERZÉTY,Revúca, 5. Ľuboš BRZIAK, Spišská Nová Ves, 6. Oľga DORČÁKOVÁ, Gelnica, 7. Bohuslav HALAJ, Košice, 8. Bronislav HARMATA. Krompachy, 9. Ľuboš HORNIAK, Košice, 10. Miloslav IVAN, Nové Město na Moravě, 11. Jaroslav JAROŠ, Košice, 12. Vladimír KOSINA*, Košice, 13. Róbert KOVAČ, Užhorod (Ukrajina), 14. Róbert KRAJŇAK, Košice, 15. Andrea KUIŽOVÁ, Košice, 16. Eva LAMEROVÁ, Vranov nad Topľou, 17. Helena MIŠKECHOVÁ, Košice, 18. Helena PALENČÁROVÁ, Čaňa, 19. Jozef PILÁR, Košice, 20. Slávka RIGANOVÁ*, Sobrance, 21. Ľubosláv RISTVEJ*, Košice, 22. Stanislav SPIŠIAK, Levoča, 23. Ľubomír ŠIMKO*, Košice, 24. Marian ŠTEFANOVIČ, Spišská Nová Ves, 25. Štefan ŠURKALA, Košice, 26. Peter TAŠKOVIČ, Košice, 27. František TUTOKY, Prešov, 28. Jozef ZVOLENSKÝ, Lipany, 29. Ondrej ŽELASKO, Krompachy, 30. Peter ŽINGOR, Krompachy.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E1

Triedny učiteľ: Ing. Zdenek SLÁDEK

1. Vojtech BABJÁK, Košice, 2. Milan BALOG*, Spišská Sobota, 3. Martin BELUŠKO, Gelnica, 4. Bernard BERBERICH, Bardejov, 5. Alexander BODA, Kráľovský Chlmec, 6. Ján BODA, Kráľovský Chlmec, 7. Miroslav GARAJ, Rožňava, 8. Jozef GUBAŠ, Prešov, 9. Róbert HARČARIK, Košice, 10. Ľubomír HRINKO, Trebišov, 11. Rastislav HRONČOK, Levoča, 12. Marián HUDÁK, Bratislava, 13. Pavol JÁNOŠÍK*, Levoča, 14. Vojtech JAŠŠO, Košice, 15. František KOSCS, Košice, 16. Peter KUCER*, Košice, 17. Ľuboš KUFČÁK, Spišská Nová Ves, 18. Imrich NOVÁK, Krompachy, 19. Ján PASTOREK, Košice, 20. Peter PAVOL*, Krompachy, 21. Miroslav PISKOR*, Košice, 22. František SABOL, Prešov, 23. Štefan SMOROŇ, Stará Ľubovňa, 24. Stanislav SÝKORA, Spišská Sobota, 25. Martin ŠTEC, Košice, 26. Vladimír TROJČAK*, Košice, 27. Ondrej TURIS, Košice, 28. Vladimír VARGOŠKO, Prešov, 29. Peter VLČÁK, Spišská Nová Ves, 30. Ján VRÁBEĽ, Kežmarok, 31. Peter ŽIDO, Košice.

 

37-41-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Ing. Karol SORGER

1. Imrich BACSKAI*, Košice, 2. Marián BEGALA, Malá Tma, 3. Richard BELYUS*, Košice, 4. Tomáš BÉREŠ, Košice, 5. Eduard DEMKO, Košice, 6. Ján FILIP, Kráľovský Chlmec, 7. Karol GÁL, Košice, 8. Igor GREGA, Krompachy, 9. Jozef HANKO, Trebišov, 10. Bibiána HUNČOVSKÁ, Košice, 11. Ladislav JUHÁR, Košice, 12. Iveta KLEINOVÁ, Gelnica, 13. Mária KĽUČÁROVÁ, Košice, 14. Milada KORCHŇÁKOVÁ, Levoča, 15. Ivan KOZÁK, Košice, 16. Ján KUCHÁRIK, Rimavská Sobota, 17. Miroslava LADIKOVÁ*, Košice, 18. Magdaléna MERVOVÁ, Prešov, 19. Mária MIKLUŠOVÁ, Prešov, 20. Peter NODŽÁK, Košice, 21. Stanislav PALÚCH, Kladno, 22. Jaroslav POLLÁK, Spišská Nová Ves, 23. Milan PORACKÝ*, Spišská Sobota, 24. Jarmila RUŽIČKOVÁ, Košice, 25. Karol SPONTÁK*, Košice, 26. Milan SURAŇOVSKY, Levoča, 27. Peter ŠIDLÍK, Košice, 28. Miloš TRNKA, Michalovce, 29. Jozef VYPUŠŤÁK, Prešov.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /5.AŠ – štúdium popri zamestnaní

Triedny učiteľ: Ing. Miroslav JENČÍK

1. Jaroslav ĎUMBALA, Sliač, 2. Žofia FORTUNOVÁ, Paňovce, 3. Ružena GLEVAŇÁKOVÁ, Kežmarok, 4. Bartolomej GONOS*, Kamenná Porúba, 5. Gustáv HUDÁK, Kokšov - Bakša, 6. Rudolf ISKRA, Víťaz, 7. Jozef KRIŽIAN, Kremnica, 9. Ladislav MAJOROŠ, Košice, 10. Magdaléna NAGYOVÁ, Košice, 11. Imrich PALANSKÝ, Košice, 12. Jozef RUSIN, Vyšný Mirošov, 14. Andrej ŠEFČÍK, Spišská Nová Ves, 15. František ŠOLTYS, Košice - Barca, 17. Mária TOKARČÍKOVÁ, Viničky, 18. Jozef VALKO, Košice, 18. František VANGOR, Vtáčkovce.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1986/87

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A

Triedny učiteľ: Viera BENDEKOVÁ

1. Klára BAŇASOVÁ*, Košice, 2. Viera BARILLOVÁ, Poprad, 3. Jaroslav BODAI, Prešov, 4. Róbert CIPKA, Košice, 5. Pavol ČECHO, Košice, 6. Ľudmila EPERJEŠIOVÁ, Košice, 7. Ladislav GERHÁT, Kežmarok, 8. Jitka HERMANOVÁ, Tábor, 9. Stanislav JARNÝ, Prešov, 10. Milan KAPAJČIK, Košice, 11. Ľudmila KAUZLARIČOVÁ*, Hermanovce, 12. Vladislav KMEC, Sečovce, 13. Alena KOPČÍKOVÁ, Košice, 14. Viera KRAUSOVÁ, Košice, 15. Peter KUNDRÁTH*, Košice, 16. Slávka MAKOVÁ, Košice, 17. Alena MAŠLEJOVÁ, Košice, 18. Mária MOŇOKOVÁ, Košice, 19. Maroš NOVÁK, Revúca, 20. Gabriela POHANIČOVÁ, Košice, 21. Dana PRAMUKOVÁ, Košice, 22. Eva RAGÁŇOVÁ, Medzilaborce, 23. Gabriel RICHNAVSKÝ, Košice, 24. František STRAKA, Prešov, 25. Miroslav SINÁK, Svidník, 26. Ján SZABÓ - BARTKO*, Košice, 27. Gabriel SZMEREK, Košice, 28. Ján ŠIMKO, Košice, 29. Pavol TEXTÓRIS*, Košice, 30. Roman TOMEČKO, Krompachy, 31. Tomáš VARGA, Košice, 32. Iveta VRANOVÁ, Košice.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /4.A1

Triedny učiteľ: RNDr. Anna MlSSBACHOVÁ

1. Iveta ADAMOVÁ, Trebišov, 2. Jozef ADÁMY, Košice, 3. Anna BODNÁROVÁ, Snina, 4. Miroslav ČIŽMÁR, Sečovce, 5. Jaroslav DORČÁK, Gelnica, 6. Jozef FÁBER, Stropkov, 7. Mária FEDOROVÁ, Vranov nad Topľou, 8. Juraj GLEMBA, Ružomberok, 9. Mária HUSARČÍKOVÁ*, Ružomberok, 10. Renáta JANÁČIKOVÁ, Medzilaborce, 11. Ľuboš JOŠŤÁK, Košice, 12. Beáta KICKOVÁ*, Stará :Ľubovňa, 13. Igor KIRA, Snina, 14. Blanka KONOPÁSKOVÁ, Košice, 15. Imrich KORCHŇÁK, Levoča, 16. Daniel KOVÁČ, Košice, 17. Pavel LIČKO, Stropkov, 18. Slávka MAZUREKOVÁ, Kežmarok, 19. Jaroslav MICHALOV, Vranov nad Topľou, 20. Michal MOTYĽ, Svidník, 21.Mária OLEJÁROVÁ, Stará Ľubovňa, 22. Ján PAVLIČKO, Svidník, 23. Peter PAVLÍK, Košice, 24. Ľubica PUŠKÁROVÁ, Humenné, 25. Gabriela RABIKOVÁ, Košice, 26. Tibor ROŠKO, Košice, 27. Dana SLOBODOVÁ, Košice, 28. Peter SÝKORA, Levoča, 29. Helena SZÜCSOVÁ, Košice, 30. Ildikó TÓTHOVÁ, Kráľovský Chlmec.

 

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Magdaléna BODOROVÁ

1. Andrej ANDRAŠČÍK, Lipany, 2. Miroslav BALINT, Vranov nad Topľou, 3. Milan ČUCHRAN, Spišská Nová Ves, 4. Miloš DENČÁK, Levoča, 5. Jana GALAJDOVÁ, Gelnica, 6. Dušan GALLOVIČ, Kráľovský Chlmec, 7. Anna GIRČÁKOVÁ, Košice, 8. Anna HAĽAMOVÁ, Sulín, 9. Miroslav HODÁK, Krompachy, 10. Mária HRICOVÁ*, Vranov nad Topľou, 11. Rastislav JAKUBIŠIN, Gelnica, 12. Alžbeta JANIČKOVÁ*, Levoča, 13. Vladimír JANÍK, Michalovce, 14. Helena JANOČKOVÁ*, Košice, 15. Miriam JANOVICKÁ, Košice, 16. Jozef JERGA, Košice, 17. Bohuš KACHMAN, Prešov, 18. Ján KOCÚR*, Michalovce, 19. Gabriela KONČERÁKOVÁ, Stará Ľubovňa, 20. Ladislav KOZLÍK, Levoča, 21. Mária LUKÁČOVÁ, Lipany, 22. Miroslav MACEJKO, Gelnica, 23. Jozef MILTÁK, Vranov nad Topľou, 24 Zuzana NEMESSÁNYIOVA, Košice, 25. Ondrej NEUWIRTH, Krompachy, 26. Iveta ORLOVSKÁ, Košice, 27. Alžbeta PETRIKOVÁ, Gelnica, 28. Peter TVRDÝ, Kežmarok, 29. Michal ŽURAV, Košice, 30. Ladislav MACKO, Bratislava, 31. Dagmar MARTONOVÁ, Ružomberok, 32. František KISS, Košice.

 

 

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D1

Triedny učiteľ: Jaroslava TKÁČOVÁ

1. Renáta ADAMOVÁ*, Košice, 2. Ján ALŽBETKIN, Spišská Sobota, 3. Stanislav BODNÁR, Košice, 4. Miroslav ČERVEŇ, Ružomberok, 5. Jaroslav DRAVECKÝ*, Kežmarok, 6. Dušan DUJAVA*, Jakovany, 7. Jana GREGOVÁ, Košice, 8. Monika ŠTOVČIKOVÁ, Košice, 9. Anna HAJDUOVÁ - VASKOVÁ, Kráľovský Chlmec, 10. Miroslav HOLUB, Košice, 11. Andrej KAČKOŠ, Prešov, 12. Alžbeta KAMPEOVÁ, Košice, 13. Valéria KAŽIMÍROVÁ, Košice, 14. Richard KRIZSO, Košice, 15. Judita KUBOVÁ*, Košice, 16. Katarína LEŠKOVÁ*, Košice, 17. Miroslav MATO, Humenné, 18. Jana MIHALČINOVÁ, Trebišov, 19. Erika MIKULÁŠOVÁ, Košice, 20. Anton MIŠTÍK, Kežmarok, 21. Alexander PETRÁŠ, Košice, 22. Zuzana RAPÁKOVÁ, Košice, 23. Jaroslav RJABY, Humenné, 24. Peter SABOL, Prešov, 25. Róbert SZLADIK, Košice, 26. Stanislav ŠIMČÁK, Košice, 27. Peter ŠIMČO, Košice, 28. Anna TOMOVÁ, Sečovce, 29. Igor TÓTH, Košice, 30. Alžbeta TUŽÁKOVÁ, Košice, 31. Karol VAŠÍČEK*, Prešov.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Peter ONDREJKOVIČ

Marián BACÁK*, Snina, 2. Pavlína BARNOVÁ, Český Ťešín, 3. Anna BIALONČÍKOVÁ, Kežmarok, 4. Peter BREŽINA*, Kežmarok, 5. Peter COMPEC, Prešov, 6. Igor DRABIK, Třinec, 7. Silvia DURBÁKOVÁ, Zlatá Idka, 8. Tibor DVORSKÝ, Košice, 9. Štefan FROHLICH, Bardejov, 10. Alžbeta HAMRÁKOVÁ, Košice, 11. Ronald HEMČÁK, Košice, 12. Michal HOPTAJ, Michalovce, 13. Martin HUDZÍK*, Spišská Sobota, 14. Martin JAKUB, Košice, 15. Karol JANIČKO, Košice, 16. Ondrej JASENČÁK, Krompachy, 17. Eva KIRÁLYOVÁ, Košice, 18. Mária KOŠČÁKOVÁ, Kežmarok, 19. Peter KYSEĽ, Košice, 20. Miroslav LEHOCKÝ*, Prešov,21. Ľubomír MAJERSKÝ*, Spišská Sobota, 22. Maroš MELIŠ - ČUGA*, Košice, 24. Radoslav MIŽÍK, Košice, 25. Miroslav PACOVSKÝ*, Košice, 26. František PITOŇÁK, Levoča, 27. Maroš PORUBAN, Košice, 28. Daniel SANITRIK*, Levoča, 29. Igor SOSŇAK, Humenné, 30. Oľga ŠEDIVÁ, Spišská Sobota, 31. Oto UHRIN, Krompachy, 32. Mária VAĽKOVÁ, Levoča.

 

37-42-6 elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave /4.E1

Triedny učiteľ: Ing. Alojz TARABA

1. Dušan BAKOŇ, Košice, 2. Alena BENEDIKOVÁ, Košice, 3. Július CSONKA, Kráľovský Chlmec, 4. Rastislav GAJDOŠ*, Košice, 5. Peter GAMRÁT, Košice, 6. Ján GARAY, Revúca, 7. Milan HAJDU, Kráľovský Chlmec, 8. Ladislav HATTINGER, Kráľovský Chlmec, 9. Peter HENRICZY, Rožňava, 10. Ján JANOČKO, Košice, 11. Marián KAPUSTA, Košice, 12. Pavol KAŠČÁK, Košice, 13. Štefan KNIŽKA, Levoča, 14. Ján KUCHTA, Košice, 15. Miroslav MAŇKO, Košice, 16. Dana MARCINOVÁ, Košice, 17. Jaroslav MIKLÁŠ*, Košice, 18. Alexander MÝTNIK*, Košice, 19.Anna NAGYOVÁ, Vranov nad Topľou, 20. Jaroslav OLEJÁR, Košice, 21. Maroš ONDREJČO, Košice - Poľov, 22. Ladislav ONDRUŠKA, Levoča, 23. Ondrej PEKŤANSKÝ, Košice, 25. Mária SALAMONOVÁ, Stará Ľubovňa, 26. Iveta SEDLÁKOVÁ, Košice, 27. Róbert SOMOGYI, Košice, 28. Marián SUVÁK*, Svidník, 29. Vilma TOMAŠKOVIČOVÁ*, Košice, 30. Róbert TÓTH, Košice.

 

37-41-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Vilma KUDEROVÁ

1. Jozef BENCKO*, Krompachy, 2. Monika BOROVSKÁ, Košice, 3. Pavol DILADI, Trebišov, 4. Peter ĎURAŇA*, Žilina, 5. Tibor FRÖHLICH, Košice, 6. Lenka IVANČINOVÁ, Košice, 7. Róbert JANČIAR, Košice, 8. Vladimír JURKOVIČ*, Košice, 9. Štefan KADUK*, Košice, 10. Renáta KATOCSOVÁ, Kráľovský Chlmec, 11. Ladislav KAVEČANSKÝ, Košice, 12. Šarlota KLEKNEROVÁ, Gelnica, 13. Peter KLUČKA, Košice, 14. Dalibor KOČIŠČÁK, Košice, 15. Pavol KOŤKA, Rakovník, 16. Igor KUBA*, Košice, 17. Ľubomír LENGYEL, Košice, 18. Jarmila LUKÁČOVÁ, Ostrava, 19. Radoslav MAJERČÁK, Košice, 20. Ondrej MATEJ, Košice, 21. Stanislav MATYÁŠ, Košice, 22. Zuzana MEGOVÁ, Košice, 23. Miroslav PETRIŤÁK, Stará Ľubovňa, 24. Viera PUZOVÁ, Košice, 25. Ľubomír SAKÁČ, Trebišov, 26. Karol SCHULZ, Košice, 27. Miroslav ŠOMSKÝ*, Lipany, 28. Iveta TÓTHOVÁ, Košice, 29. Miroslav TROPKO*, Levoča, 30. Klement URBAN, Košice, 31. Metod VEREB, Košice.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /5.AŠ – štúdium popri zamestnaní

Triedny učiteľ: Ing. Edmund KAŽIMÍR

1. Ladislav BÖHM, Košice, 2. Zdena FÖLDEŠOVÁ*, Cheb, 3. Helena FRIEDRICHOVÁ*, Čaňa, 4. Marta HELCMANOVSKÁ, Ústie nad Priehradou, 5. Štefan HLAVČO, Bobrovec, 6. Pavol HVIZDOŠ, Krompachy, 7. Mária JONASOVÁ, Štrba, 8. Alžbeta KALVOSTEROVÁ*, Trnava, 9. Ivan KREVA, Liptovský Mikuláš, 10. Jaroslav LIBOVIČ, Veľké Zalužice, 11. Marta LIŠČINSKÁ, Stropkov, 12. Dušan PÁSZTOR, Košice, 13. Jaroslav SYČ, Revúca, 14. Ivo SKLENÁŘIK, Košice.

 

 

ŠKOLSKÝ ROK 1987/88

 

37-50-6 doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Helena HALKOVÁ

1. Florián BODNÁR, Kráľovský Chlmec, 2. Dalibor BUDZÁK, Kežmarok, 3. Peter CABAN, Košice, 4. Róbert ČAPÁK, Košice, 5. Ivana ČURILOVÁ, Vranov nad Topľou, 6. František DEMETER, Košice, 7. Pavel DROTÁR, Kráľovský Chlmec, 8. Monika FILOVÁ, Košice, 9. Martin FOLTÝNEK, Michalovce, 10. Ján HANČÁK*, Prešov, 11. Ján CHOMA, Prešov, 12. Juraj KÁNÁSSY, Košice, 13. Ingríd KLUCHOVÁ, Košice, 14. Viliam MEĽUCH, Levoča, 15. Jozef MIHÓK, Košice, 16. Maroš NAGY, Košice, 17. Peter PANKOVČIN, Humenné, 18. Dana PAPCUNOVÁ, Košice, 19. Radoslav POPIK, Košice, 20. Stanislav ROHÁČ, Košice, 21. Róbert SCHMÖGNER*., Kežmarok, 22. Maroš ŠTALMACH, Bardejov, 23. Peter TELEPÁK, Lipany, 24. Jozef TOMAŠEK*, Kežmarok, 25. Ján TRÁVNIČEK, Košice, 26. Juraj TUPTA, Košice, 27. Miroslav VASIĽKO*, Humenné

 

37-50-6 doprava a preprava /4.D1

Triedny učiteľ: Ing. Irena BÍLKOVÁ

1. Iveta ADAMČÍKOVÁ, Michalovce, 2. Ingríd BLAŽENINOVÁ, Gelnica, 3. Milan BERDIS, Košice, 4. Ľubomír BORODÁČ, Košice, 5. Peter BRUŇO, Michalovce, 6. Beáta BRUTOVSKÁ*., Košice, 7. Pavol DUDÍK, Košice, 8. Andrea FUSEKOVÁ, Snina, 9. Karol FUTÁŠ*, Košice, 10. Tibor GUBERČÍK, Košice, 11. Eva JANIČKOVÁ, Košice, 12. Gabriel JASOVSKÝ, Prešov, 13. Pavol KOCÚREK, Lipany, 14. Ľubomír KROKOS, Trebišov, 15. Gabriel MAREK*., Košice, 16. Ladislav MAŠLEJ, Košice, 17. Iveta MORÁVKOVÁ, Humenné, 18. Peter NOVÁK, Košice, 19. Jozef RAGAN*, Sobrance, 20. Róbert RUSNÁK*, Košice, 21. Tomáš SYKORA, Prešov, 22. Jaroslav ŠARIŠSKÝ, Lipany, 23. Erika TAMÁSOVÁ, Košice, 24. Ľubomír TOBIÁŠEK, Košice, 25. Mária TOMKOVÁ, Košice, 26. Andrea TROJČÁKOVÁ*, Košice, 27. Miroslav VAĽKO*, Lipany.

 

37-42-6 elektrická trakcia v doprave /4.E

Triedny učiteľ: Mikuláš KISSI

1. Jaroslav BAŇAS, Prešov, 2. Marta BELIOVÁ, Košice, 3. Jana ČIZMÁROVÁ, Košice, 4. Milan DIMUN, Trebišov, 5. Pavol HOVANEC, Šulekovo, 6. Alena JUHÁSOVÁ, Košice, 7. Peter KAPUSTA*, Prešov, 8. Juraj KENDRA, Prešov, 9. Štefan KLAPKO, Košice, 10. Marián KOHÚT, Prešov, 11. Peter KOLBEL, Košice, 12. Peter KONEČNÝ*, Košice, 13. Ernest KOPKO, Trenčín, 14. Róbert KOZMA, Košice, 15. Róbert KUFČÁK, Spišská Nová Ves, 16. Stanislav KUNDRÁK, Košice, l7 .Ján LEMEŠ, Vranov nad Topľou, l8.Peter LUČ, Bardejov, 19. Igor MAČIČÁK, Košice, 20. Radovan MESÁROŠ, Prešov, 21. Pavol NĚMEC*, Žilina, 22. Peter NEZBALA, Trebišov, 23. Oľga OBROČNÍKOVÁ, Košice, 24. Juraj PALLÉR, Kráľovský Chlmec, 25. Marián PETRÍK*, Košice, 26. Peter POMIETLO*, Košice, 27. Branislav SIVÁK, Žilina, 28. Jozef SZABÓ, Levoča, 29. Marián ŽIŽKOVIČ*, Kráľovský Chlmec.

 

37-42-6 elektrická trakcia v doprave /4.E1

Triedny učiteľ: Ing. Peter ONDREJKOVIČ

1. Milota BALEGOVÁ, Sečovce, 2. Milan BRZIAK, Košice, 3. Peter DAŇKO, Košice, 4. Peter GAŠPAR, Kežmarok, 5. Iveta GREGOVÁ, Gelnica, 6. Zuzana HLAVÁČOVÁ, Krompachy, 7. Štefan HORVÁTH*, Prešov, 8. Júlia HREHOVÁ, Spišská Nová Ves, 9. Rastislav HUDÁK*, Košice, 10. Marián JAROŠÍK, Gelnica, 11. Erich KÖNIG, Spišská Nová Ves, 12. Peter LUKÁČ, Lipany, 13. Peter MIHAĽOV*, Sečovce, 14. Slavomír MIKOVČÁK, Sečovce, 15. Alica MOŠČÁKOVÁ, Košice, 16. Ingríd NAGYOVÁ, Košice, 17. Janka PLŠÍKOVÁ, Trebišov, 18. Ján PRIBULA*, Sabinov, 19. Daniel SEDLÁK, Poprad, 20. Peter SIMÁK, Košice, 21. Martin SINČÁK, Michalovce, 22. Vincent ŠPIŠÁK, Košice, 23. Marián STOLÁR, Košice, 24. Radovan ŠVIRLOCH, Bardejov, 25. Štefan TAKÁČ, Košice, 26. Radko TOMIČ*, Trebišov, 27. Alexander TÓTH, Košice, 28. František UHNÁR, Košice, 29. Vladislav VLČEK, Košice.

 

37-49-6 prevádzka a údržba dopravných prostriedkov /4.U

Triedny učiteľ: Ján MIGLEC

1. Martin ACHIMOVIČ, Prešov, 2. Vladimír BACHOR, Košice, 3. Alena BAŇASOVÁ*, Košice, 4. Dana BOKOROVÁ, Košice, 5. Rastislav BUDZÁK, Spišská Sobota, 6. Tatiana ČABALOVÁ, Košice, 7. Štefan ČONTOŠ*, Sečovce, 8. Štefan JACKO, Lipany, 9. Peter JURÍK, Prešov, 10. Peter KOLCUN, Košice, 11. Peter KOLOČIK, Košice, 12. František KONČÁR*, Prešov, 13. Richard KUBIČKA, Košice, 14. Milan LALKOVIČ, Košice, 15. Róbert MAJERNÍK, Bratislava, 16. Jozef MAJLÁTH, Gelnica, 17. Jozef MAŠLÁR, Košice, 18. Kvetos1av MICHALÍK, Prešov, 19. Marián NAGY*, Košice, 20. Ľuboslav ONDREJ, Vranov nad Topľou, 21. Denisa PILÁROVÁ, Košice, 22. Viera SURGENTOVÁ, Prešov, 23. Adriana SZEPESIOVÁ, Košice, 24. Peter ŠEPITKA, Bardejov, 25. Róbert TOMEČKO, Prešov, 26. Marek VRÁŽEL, Košice.

 

37-49-6 prevádzka a údržba dopravných prostriedkov /4.U1

Triedny učiteľ: PhDr. Viera KAMPEOVÁ

1. Marián BOGA, Košice, 2. Richard BRUOTH, Košice, 3. Martin ČORBA*, Košice, 4. Dalibor ČUNDERLÍK, Košice, 5. Iveta IVANOVÁ, Košice, 6. Jana KAČMÁROVÁ, Košice, 7. Jozef KNAP, Košice, 8. Pavol KOMJÁTHY, Košice, 9. Renáta KOVALČÍKOVÁ, Vranov nad Topľou, 10. Mária LENGYELOVÁ, Kráľovský Chlmec, 11. Daniel LUKAČ, Spišská Nová Ves, 12. Dušan MASLENKA, Košice, 13. Jaroslav MECKA*, Košice, 14. Vladislav MELNIČAK*, Svidník, 15. Slávka NEKORANCOVÁ, Snina, 16. Jana PETERČÍKOVÁ, Michalovce, 17. Ľudmila PETROVÁ, Košice, 18. Ľuboš RUSNÁK, Košice, 19. Milan SIELNIK, Košice, 20. Beáta SOBOTKOVÁ, Košice, 21. Miriam SZUNYOGHOVÁ, Košice, 22. Jozef ŠKORPIL*, Prešov, 23. František TAUBER, Košice, 24. Dušan TRNKA*, Žilina, 25. Oldřich VANĚ, Košice, 26. František VANGOR*, Košice.

 

37-40-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Eva ORDZOVENSKÁ

2. Alena BERČENYIOVÁ, Košice, 3. Martin BRUTOVSKÝ, Krompachy, 4. Vladimír DUBINSKÝ*, Košice, 5. Miroslav DUDAŠKO, Kežmarok, 6. Jaroslav DUPLINSKÝ, Trebišov, 7. Róbert ĎURIŠ, Košice, 8. Bartolomej FENIČIN, Košice, 9. Tibor IVAN, Košice, 10. Pavol JAKUBOV*, Košice, 11. Viera JAŠŠOVÁ, Košice, 12. Peter KRATOCHVÍLA, Spišská Sobota, 13. Peter KRBAŤA, Košice, 14. Jana KUVIKOVÁ, Košice, 15. Ján LAZORČIK, Humenné, 16. Patrik LIPČÍK, Košice, 17. Miroslav NEMEC*, Košice, 18. Martin OČKÁŠ, Sečovce, 19. Agáta SAPAROVÁ, Košice, 20. Jozef ŠOLTYS, Bardejov, 21. Ján TRESA, Košice, 22. Jana TROJČÁKOVÁ, Košice, 23. Peter TUTOKI, Košice, 24. Peter VALKO, Košice.

 

37-44-6 prevádzka automobilovej dopravy /5.AŠ – štúdium popri zamestnaní

Triedny učiteľ: Ing. Jozef PAVOL

1. Mária DOBOŠOVÁ, Košice, 2. Anna FEDOROVÁ*, Bystré nad Topľou, 3. Jozef FEKETE, Košice, 4. Bartolomej GERGELY, Čierna nad Tisou, 5. Ján GRENDEL*, Sirk - Železník, 6. Štefan KOVAĽ, Spišská Sobota, 7. Helena LACOVÁ, Košice, 8. Edita NAGYOVÁ, Košice, 9. Zdeněk NEJEDLÝ, Katovice, 10. Anna PÉMOVÁ*, Košice, 11. František PETRIK, Gelnica, 12. Eva SABOLOVÁ, Košice, 13. Margita STRUKOVÁ, Plaveč, 14. Kvetoslava ŠAMUCAKOVÁ, Michalovce, 15. Vincent TOMKO, Košice, 16. Pavol TOMĽAN, Rožňava, 17. Helena ZAGAROVÁ, Košice.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1988/89

 

37-50-6 doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Peter KIJOVSKÝ

1. Zoltán BURKUS, Košice, 2. Vladimír GOŽOREK, Košice, 3. Marcela HARČAROVÁ, Košice, 4. Róbert HORNIK, Trebišov, 5. Marián HUSARČÍK*, Ružomberok, 6. Jozef JASEČKO, Spišská Nová Ves, 7. Adriana JURKOVÁ*, Prešov, 8. Eduard KOLESÁR*, Košice, 9.Milan KRAJKOVIČ, Humenné, 10.Marián LEMEŠ, Vranov nad Topľou, 11. Slavomír LUKAČKO, Košice, 12. Jaroslav MAČANGA, Košice, 13. Ladislav MITRO, Kráľovský Chlmec, 15. Mária NAGYOVÁ*, Košice, 16. Vladimír OLEÁRNlK, Šaca, 17. Oto PANKULIČ, Kráľovský Chlmec, 18. Svet1ana PÁSTOROVÁ, Košice, 19. Iveta TOMKOVÁ*, Košice, 20. Monika TOMKOVÁ, Košice, 21. Štefan TUČEK, Košice, 22. Renáta VAŠKOVÁ, Košice, 23. Adriana VINCOVÁ, Micha1ovce, 24. Libor ZELIZŇAK*, Svidník, 25. Adriana ZNAČKOVÁ, Košice.

 

37-50-6 doprava a preprava /4.D1

Triedny učiteľ: Ing. Vojtech KREIBIK

1.Jozef DUCKO, Snina, 2. Marek FEDOR, Vranov nad Topľou, 3.Jana FEDORŠOVÁ, Košice, 4. Viera HETEŠOVÁ, Stará Ľubovňa, 5. Monika HRAČOVÁ, Košice - Šaca, 6. Anastázia JANITOROVÁ, Košice, 7. Jozef JANTOŠOVIČ*, Košice, 8. Jozef JENČÍK, Gelnica, 9. Martin KAČMARIK, Havířov, 10. Slávka KADUKOVÁ*, Košice, 11. Bibiana KALMÁROVÁ, Košice, 12. Melinda KARDOSOVÁ, Kráľovský Chlmec, 13. Marek KAZIMÍR, Košice, 14. Ján KNAPÍK, Stará Ľubovňa, 15. Dana KONTUROVÁ*, Košice, 16. Ľudmila KORYTÁROVÁ*, Trebišov, 17. Vladimír KÚTNIK*, Levoča, 18. Dušan LEVICKY, Humenné, 19. Ľuboš LUKÁČ*, Košice, 20. Valér MIKOLAJ, Rožňava, 21. Branislav NAGY, Košice, 22. Roman PALACKO, Rožňava, 23. Marian PAPCÚN, Gelnica, 24. Helena PAPCUNOVÁ, Košice, 25. Alena PETRIKOVÁ, Gelnica, 26. Ľubomír PETRUŠ, Košice, 27. Anna PITOŇÁKOVÁ*, Trebišov, 28. Daniela ROHÁLYOVÁ*, Košice, 29. Ján ŠIMKO, Sečovce, 30. Michal ŠPAK*, Kráľovský Chlmec, 31. Marcela VARGOVÁ, Košice.

 

37-42-6 elektrická trakcia v doprave /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Jozef KUCZIK

1. Marek BEŇA, Humenné, 2. Alica BERŽIOVÁ*, Košice, 3. Mária BRAMUKOVÁ, Košice, 4. Róbert FEČU, Košice, 5. Karol GERBA, Stará Ľubovňa, 6. Ľudovít HIČÁR*, Košice - Šaca, 7. Ľubomír HORŇÁK, Košice, 8. Tomáš JANOČKO, Košice, 9. Martin JEVČÁK, Humenné, 10. Ján JOŽEFI, Sečovce, 11. Stanislav KARAB, Košice, 12. Jana KRÁLIKOVÁ, Revúca, 13. Ján KUPEC*, Košice, 14. Peter LAMBERT*, Košice, 15. Ladislav LENGYEL, Košice, 16. Viktor LICKO, Humenné, 17. Štefan MAGOČI*, Košice - Šaca, 18. Róbert MARKO, Sobrance, 19. Marek MATI, Košice - Šaca, 20. Radoslav MÁŤAŠ, Košice, 21. Radovan MOČKOVSKÝ, Snina, 22. Peter ONDREJ, Košice, 23. Jozef PASTÍR, Michalovce, 24. Miroslav PROKOP, Košice, 25. Juliana SABOLOVÁ, Košice, 26. Roman SÍKORA, Košice, 27. František TARASEK, Košice

 

 

37-42-6 elektrická trakcia v doprave /4.E1

Triedny učiteľ: PhDr. Pavol MUTAFOV

1. Marián ARVAI, Košice, 2. Andrea BIRKOVÁ, Košice, 3. Iveta BIROŠIKOVÁ, Košice, 4. Ján FELTOVIČ, Lipany, 5. František HRUŠOVSKÝ, Košice, 6. Ján KAŠČÁK*, Bardejov, 7. Martin KORDOVAN, Prešov, 8. Andrej KOVALSKÝ*, Spišská Stará Ves, 9. Ľubomír KRESTA, Košice, 10. Jarmila KRIŠTOFOVÁ, Košice, 11. Róbert LIKER, Košice, 12. Jaroslav MIHALÍK, Krompachy, 13. Peter NOVYSEDLÁK, Lipany, 14. Štefan ONDUŠKO*, Humenné, 15. Norbert PAVLÍK, Košice, 16. Ľuboslav RINDOŠ*, Snina, 17. Ľubomír ROVDER, Levoča, 18. Miroslav SALAMON, Stará Ľubovňa, 19. Ján SEMANČÍK, Prešov, 20. Ján ŠIMONOVIČ*, Stará Ľubovňa, 21. Pavol ŠPIC, Levoča, 22. Jozef TKÁČ, Prešov, 23. Roman TREMBULÁK, Košice, 24. Václav VAŠKO, Košice, 25. Terézia ZELINOVÁ, Spišská Sobota.

 

37-49-6 prevádzka a údržba dopravných prostriedkov /4.U

Triedny učiteľ: Ing. Jozef PAVOL

1. Peter BASAR, Humenné, 2. Mikuláš BISZTRANSZKI, Kráľovský Chlmec, 3. Jana BLEHOVÁ, Kráľovský Chlmec, 4. Marcel BOCZÁK, Košice, 5. Emil BUCKO, Krompachy, 6. Pavol DURKAČ, Stará Ľubovňa, 7. Pavol ĎURICA*, Poprad, 8. Anna FERENČÁKOVÁ, Kežmarok, 9. Rudolf FERKO, Žilina, 10. Erika HAVRIŠKOVÁ, Snina, 11. Marek HUNČÍK, Košice, 12. Ladislav IMRICH*, Gelnica, 13. Ondrej KIŠ*, Stará Ľubovňa, 14. Branislav KOTLÁR, Levoča, 15. Jozef KOVÁCS, Banská Bystrica, 16. Ľuboš KOVAŘÍK, Košice, 17. Jozef KOZUB*, Stará Ľubovňa, 18. Stanislav MATVEJ, Kežmarok, 19. Jaroslav OKOŠ, Košice, 20. Jaroslav PEMČÁK, Spišská Sobota, 21. Ľuboslav PETRAS, Spišská Sobota, 22. Peter SEKERAK, Kežmarok, 23. Gabriela SLEMENSKÁ, Košice, 24. Róbert TIMKO, Košice, 25. Jaroslav TOMČIK*, Lipany, 26. Ján TROJAN, Krompachy, 27. Zlatica VOROBEĽOVÁ, Košice

 

37-49-6 prevádzka a údržba dopravných prostriedkov /4.Ul

Triedny učiteľ: PhDr. Ján BACHURA

1. Miroslav BELÁK, Košice, 2. Pavol ČAJKA, Košice, 3. Marek DEJMUT*, Krompachy, 4. Emil FÁBER, Košice, 5. Helena FIFFIKOVÁ, Spišská Nová Ves, 6. Hedviga FÚZIOVÁ, Košice, 7. Tomislav GRUBER*, Košice, 8. Jozef HERMAN*, Vranov nad Topľou, 9. Štefan HRIC, Levoča, 10. Marcela IGNÁCOVÁ, Košice - Šaca, 11. Pavol JENDROĽ*, Bardejov, 12. Daniela JUHÁSOVÁ, Košice, 13. Peter LUKÁČ, Rožňava, 14. Marek MATISEK, Košice, 15. Peter MŽIGOD, Lipany, 16. Miroslav NAGY, Košice, 17. Monika NAGYOVÁ, Košice, 18. Marek NOHAJ, Košice, 19. Daniela ORLOVSKÁ, Košice, 20. Roman ROHAL, Košice - Šaca, 21. Miriam SATVÁROVÁ, Prešov, 22. Anna SELIGOVÁ*, Prešov, 23. Peter SERAFÍN, Vranov nad Topľou, 24. Miloš SIDOR*, Košice, 25. Ľuboš STRETAVSKÝ, Košice - Šaca, 26. Karol ŠMELKO, Rožňava, 27. Viliam VAGASKÝ*, Vranov nad Topľou.

 

37-40-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Margita JABUROVÁ

1. Martina BAKOVÁ, Košice, 2. Anna BALÁŽOVÁ, Gelnica, 3. Peter ĎURIŠIN, Košice, 4. Peter FITERA, Trebišov, 5. Peter HORVÁTH*, Michalovce, 6. Mária KANDROVÁ, Vranov nad Topľou, 7. Ladislav KOHUT, Kráľovský Chlmec, 8. Peter KURUC, Košice - Šaca, 9. Martin LAZÚR., Bardejov, 10. Miroslava LIBOVÁ*, Gelnica, 11. Ján MAJERČÁK*, Kežmarok, 12. Zoltán MENTO, Kráľovský Chlmec, 13. Gabriela MINDŽÁKOVÁ, Michalovce, 14. František PADO, Michalovce, 15. Peter PETRO, Košice - Šaca, 16. Dušan PRIESOL, Košice, 17. Slávka SABOVÁ, Trebišov, 18. Slávka SABOVÁ, Košice, 19. Zuzana SARVAŠOVÁ, Košice, 20. Marianna SELECKÁ, Michalovce, 21. Anna SPIŠÁKOVÁ, Trebišov, 22. Eduard STANO, Spišská Sobota, 23. Jozef ŠKRABÁK*, Spišská Sobota, 24. Stanislav ŠUTAK*, Bardejov, 25. Jaroslav TOMKO, Trebišov, 26. Róbert TOHI, Košice, 27. Július VAŠKO, Košice.

 

37-50-6 doprava a preprava /4.DŠ – štúdium popri zamestnaní

Triedny učiteľ: Ing. Anna VALKOVÁ

1. Alica BUCHLÁKOVÁ, Čierna nad Tisou, 2. Michal ČURI, Spišská Nová Ves, 3. Štefan DIÓSSY, Valaliky - Buzice, 4. Emília GÁBOROVÁ*, Prešov, 5. Jolana GAŠPAROVÁ, Debraď, 6. Anna GORNICKÁ, Trebišov, 7. Mikuláš HAJTINGER, Levoča, 8. Anton HALASZ, Košice, 9. Jozef JAŠ, Rokycany, 10. Bartolomej JAŠŠO, Skároš, 11. Ladislav KOLESÁR, Košice, 12. Štefan KONTROŠ*, Gelnica, 13. Jaroslava MIHALÁKOVÁ, Bardejov, 14. Ladislav NIGUT, Kavečany, 15. František PANKULIČ, Liberec, 16. Miroslav PÁRAL, Palúdza, 17. Ľudmila POSPÍŠILOVÁ, Poprad - Veľká, 18. Július RADÁČI, Trstenné pri Hornáde, 19. Paulína SITŤAIOVÁ, Čelovce, 20. Karol ŠKOLNÍK, Košice, 21. Emil ŠMELKO, Hnilec, 22. Igor TYČ, Košice, 23. Viera TYČOVÁ, Košice, 24. Štefan VALKO, Košice, 25. Ladislav VANYO, Košice, 26. Nadežda VÉGŠÖVÁ, Lipiny(ZSSR), 27. Ľudmila ŠOTÉSOVÁ*, Jakubova Voľa

 

 

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /5.DŠ – štúdium popri zamestnaní

Triedny učiteľ: Ing. Zdenek SLÁDEK

1. Jozef CMOREJ, Slatvina, 2. Mária DERZSIOVÁ, Michaľany, 3. Anna GALAJDOVÁ*, Richnava, 4. Jana HORÁKOVÁ, Važec, 5. Ladislav JANKAJ, Snina, 6. Ladislav JENČÍK, Nižná Myšľa, 7. Helena KAPUSTOVÁ*, Komárany, 9. Osvald LIPTÁK*, Gelnica, 10. Eva LUČKOVÁ, Karlove Vary, 11. Hana MIKUŠOVÁ, Bratislava, 12. Anna PUŠKÁŠOVÁ, Košice, 13. Daniel RYCHNAVSKÝ, Martin, 14. Vlasta SABOVÁ*, Valtice, 15. Marta SCHEREROVÁ, Košice, 16. Anna SARVAŠOVÁ, Nová Polhora, 17. Juraj SOPKO, Somotor, 18. Rudolf ŠARGA*, Spišská Nová Ves, 19. Jolana ŤUKODYOVÁ, Čaňa, 20. Mária ZÁHORSKÁ, Uhorská Ves, 21. Milan ZEMKO, Bratislava.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1989/90

 

37-50-6 doprava a preprava, zameranie: cestná doprava /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Miroslav JENČÍK

1. Monika BALÁŽOVÁ*, Košice, 2. Marek BORČÍK, Trebišov, 3. Danka BRINDOVÁ, Vranov nad Topľou, 4. Jana BUFFOVÁ*, Domažlice, 5. Jozef FEJSÁK*, Snina, 6. Slavomír FILIP, Medzilaborce, 7. Blanka FOJTIKOVÁ, Košice, 8. Alena GONOSOVÁ, Vranov nad Topľou, 9. Marcela GONOSOVÁ, Vranov nad Topľou, 10. Ján HALÁS, Humenné, 11. Adriana KISSOVÁ, Košice, 12. Viera KOVAĽOVÁ*, Košice, 13. Alena KUDLIKOVÁ, Košice, 14. Daniela LEYSEKOVÁ*, Košice, 15. Marek MACKO, Košice, 16. Rastislav MAJERČÁK, Kežmarok, 17. Miloš MALENKY, Košice, 18. Stanislav MALEŠ, Košice, 19. Ivo MASIČ, Snina, 20. Miroslava PÁLEŠOVÁ, Žilina, 21. Renáta PASTOREKOVÁ, Košice, 22. Miroslav PETRÍK, Košice, 23. Dana PITUCHOVÁ*, Bardejov, 24. Slávka PROKOPOVÁ, Gelnica, 25. Silvia RUSINKOVÁ, Košice, 26. Pavol SAJTÁK*, Košice, 27. Michal SEKERÁK, Košice, 28. Alena TOMOVÁ, Trebišov, 29. Vladimír VAGASKÝ, Košice, 30. Vratislav WOLASCHKA*, Čadca, 31. Leopold PAVÚK. Košice.

 

37-50-6 doprava a preprava, zameranie: železničná doprava /4.D1

Triedny učiteľ: Ing. Valéria VAJDOVÁ

1. Lucia BOČKORIKOVÁ, Humenné, 2. Pavol ČERVEŇÁK, Vranov nad Topľou, 3. Eduard ČORBA, Košice, 4. Alena DEMETEROVÁ*, Krompachy, 5. Jana DUNCOVÁ*, Košice, 6. Peter DUPLINSKÝ*, Košice, 7. Jozef HARDA, Košice, 9. Milan HLOHINEC, Medzilaborce, 10. Marcel IVAN, Bardejov, 11. Adriana JENČÍKOVÁ*, Košice, 12. Vincent KAČMÁR, Košice, 13. Zdenko KNIŽKA, Levoča, 14. Andrea KONČEKOVÁ, Liptovský Mikuláš, 15. Róbert KŐRÖŠ, Košice, 16. Peter LASTOVECKÝ*, Košice, 17. Dávid LENGER*, Rýmařov, 18. Vladimír MACURA, Stará Ľubovňa, 19. Anna MARUŠKINOVÁ, Brezno, 20. Pavol MELNÍK, Snina, 21. Jana MUROVÁ*, Košice, 22. Marián PAVLIČKO, Poprad, 23. Anna REZNICKÁ*, Stará Ľubovňa, 24. Martina SABOLOVÁ*, Krompachy, 25. Jana SIVÁKOVÁ*, Revúca, 26. Monika STAŇOVÁ*, Košice, 27. Gabriela ŠIMČÁKOVÁ*, Košice, 28. Marek TABAČKO, Košice.

 

37-42-6 elektrická trakcia v doprave /4.E

Triedny učiteľ: Antonín ŠTOČEK

1. Vladimír ADAMČO, Košice, 2. Gabriel BELÁK, Košice, 3. Daniel BILÝ*, Košice, 4. Gabriel DŽUGAN, Humenné, 5. Anton HREBEŇÁR*, Kežmarok, 6. Milena KANDRIKOVÁ, Gelnica, 7. Viera KAPITANČÍKOVÁ, Krompachy, 8. Peter KNIŽKA, Levoča, 9. Peter KOČIŠKO, Prešov, 10. Pavol KOLARČÍK, Štefanovce, 11. Peter LABANC*, Gelnica, 12. Juliana LIPTAYOVÁ, Košice, 13. Renáta MATTOVÁ, Vranov nad Topľou, 14. Katarína MATÚŠOVÁ, Sobrance, 15. Ivan MICHALÍK, Poprad, 16. Peter ONDOVČÍK*, Poprad, 17. Marián RIGAN*, Košice, 18. Erik SUCHÝ, Košice, 19. Ján SVITEK*, Bardejov, 20. Judita ŠUSTEROVÁ, Košice, 21. Pavol TERINGA, Krompachy, 22. Martin TONDRA*, Krompachy, 23. Marek VASIĽ, Košice.

 

37-42-6 elektrická trakcia v doprave /4.E1

Triedny učiteľ: Darina BARTKOVÁ

1. Marián BORŠODY, Sečovce, 2. Branislav ČIPČALA*, Rožňava, 3. Eduard DILADI, Trebišov, 4. Florián DRENKO*, Rožňava, 5. Marek HALUŠKA*, Košice, 6. Drahomír HETEŠ, Stará Ľubovňa, 7. Peter HVOZDOVIČ, Trebišov, 8. Silvia IVANOVÁ, Košice - Šaca, 9. Daniel KUNC, Košice, 10. Ján LAPČÁK, Vranov nad Topľou, l1. Pavel LEHOCKÝ, Karlove Vary, 12. Marcel LIPAN*, Košice, 13. Jana MAKAROVIČOVÁ*, Žatec, 14. Pavol MALIŇÁK, Košice, 15. Peter MIHAJLO, Trebišov, 16. Radovan MOCINEC, Gelnica, 17. Martin PANKUCH*, Praha, 18. Eva PAVUKOVÁ, Košice, 19. Lýdia PETRÍKOVÁ, Košice, 20. Rastislav POPOVIČ*, Košice, 21. Ľubomír RUSNÁK, Košice, 22. Iveta SARVAŠOVÁ, Rimavská Sobota, 23. Rastislav SCHILLER*, Košice, 24. Martin SMOROŇ, Stará Ľubovňa, 25. Marcela SZILÁGYIOVÁ, Košice, 26. Erik ŠOTA, Humenné, 27. Martin URBAN, Košice

 

 

 

37-49-6 prevádzka a údržba dopravných prostriedkov /4.U

Triedny učiteľ: Ing. Alica VRCHOVINSKÁ

1. Monika BELIŠOVÁ, Košice, 2. Peter BUBAN*, Michalovce, 3. Radovan ČOP, Košice, 4. Marián DEMČÁK*, Vranov nad Topľou, 5. Elena DUROVÁ, Košice, 6. Pavol GALLOVIČ, Spišská Sobota, 7. Mariana ĽUDVIKOVNA - GORZOVOVÁ, Berehovo (Ukrajina), 8. Radoslav HLAVINA, Modra, 9. Jaroslav HOLOTA*, Spišská Nová Ves, 10. Ľuboš CHUDÍK*, Bardejov, 11. Adriana KLAPKOVÁ, Košice, 12. Štefan KOCÚR, Svidník, 13. Róbert KUBÍN, Košice, 14. Peter KUCHÁR, Košice, 15. Pavol LEHOTSKÝ, Košice, 16. Peter LIPTAJ, Levoča, 17. Marián LUKÁČ*, Bardejov, 18. Vladimír MIŇO, Svidník, 19. Vladislav MOCILENKO, Svidník, 20. Rastislav OCHOTNICKÝ, Stará Ľubovňa, 21. Jaroslav PALENČÁR, Košice, 22. Ján POHLOD, Vranov nad Topľou, 23. Eva STOLIČNÁ, Poprad, 24. Ľudmila ŠIMKOVÁ, Gelnica, 25. Peter VÝROSTKO, Košice, 26. Roman ZÁTROCH, Košice.

 

37-40-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Ing. Karol SORGER

1. Renáta BOROŠOVÁ, Trebišov, 2. Pavol FABRICI, Gelnica, 3. Daniel FIALKA*, Prešov, 4. Jaroslav FILIP, Krompachy, 5. Róbert GADUŠ, Košice, 6. Valéria HALÁSZOVÁ, Košice, 7. Eunika HORVÁTHOVÁ, Košice, 8. Milan IŠTOČÍN, Lipany, 9. Ondrej JACKO, Lipany, 10. Gabriela KAČMÁROVÁ*, Košice, 11. Róbert KOČUTA, Košice, 12. Jana KOLARČÍKOVÁ, Košice, 13. Slávka KOVÁČOVÁ, Košice, 14. Pavol KUBÁNI*, Košice, 15. Roman KYJEVSKÝ*, Rožňava, 16. Ján LANG*, Krompachy, 17. Jozef MIKLUŠ, Košice, 18. Monika MITRÍKOVÁ*, Gelnica, 19. Miloš PACOVSKÝ, Krompachy, 20. Ľuboš PAĽKO, Spišská Nová Ves, 21. Zdenka PEĽÁKOVÁ*, Levoča, 22. Rastislav POZBYL, Košice, 23. Jozef SMILNICKÝ, Košice, 24. Róbert SZÁSZI, Košice, 25. Stella ŠLACHTOVÁ, Spišská Nová Ves, 26. Richard ŠMÍDA, Košice, 27. Peter VARGA, Košice.

 

37-50-6 doprava a preprava /4.DŠ – štúdium popri zamestnaní

Triedny učiteľ: Mikuláš KISSI

1. Tibor BANDURA, Čierna nad Tisou, 2. Nadežda BODNÁROVÁ*, Sukov, 3. Ladislav GANZARČÍK, Kežmarok, 4. Alica HITIMÁROVÁ, Vranov nad Topľou, 5. Eva JUHÁSZOVÁ*, Turňa nad Bodvou, 6. Alžbeta KISSOVÁ, Košice, 7. Iveta KOČÍKOVÁ*, Košice, 8. Margita KREMPASKÁ, Haniska, 9. Beáta KULČÁROVÁ*, Košice, 10. Darina KUNDOVÁ, Štrba, 11. Darina LAZOROVÁ, Trebišov, 12. Mária LECHMANOVÁ, Trebišov, 13. Eva LIPTÁKOVÁ*, Štrkovec, 14. Anna MIKITOVÁ, Košice, 15. Magdaléna MIKLOŠOVÁ, Sečovce, 16. Anna PODHÁJECKÁ, Košice, 17. Milada VAGAŠOVÁ, Trebišov.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1990/91

 

37-50-6 doprava a preprava, zameranie: cestná doprava /4.D

Triedny učiteľ: Jaroslava TKÁČOVÁ

1. Miloš BERDIS, Košice, 2. Milan BERKEŠ*, Vysoké Mýto, 3. Roman BODON*, Košice, 4. Miroslava BOHINSKÁ*, Košice, 5. Marcel BREŽINA*, Kežmarok, 6. Beáta DEMETEROVÁ*, Košice, 7. Imrich FENÁR*, Košice, 8. Jana HODOŠOVÁ*, Revúca, 9. Peter HÚSKA*, Košice, 10. Ondrej CHLEBUŠ*, Revúca, 11. Daniel JANTOŠOVIČ*, Košice, 12. Jozef KAĽAVSKÝ*, Krompachy, 13. Eva KARAFOVÁ*, Košice, 14. Slavomír KNIŠ*, Stropkov, 15. Marek KOVÁCS*, Košice, 16. Petr KRUPKA*, Košice, 17. Silvia LEŠKOVÁ*, Košice, 18. Branislav NOVOTNÝ*, Spišská Nová Ves, 19. Ľubica OLEJNÍKOVÁ*, Košice, 20. Jozef ONOFREJ*, Prešov, 21. Magdaléna RYBÁROVÁ*, Košice, 22. Daniel SAJTÁK*, Košice, 23. Mária SOTÁKOVÁ*, Košice, 24. Adriana ŠAFRANKOVÁ, Košice, 25. Slávka ŠTOVKOVÁ*, Vranov nad Topľou, 26. Jozef TERLECKÝ*, Humenné, 27. Peter TUPTA*, Lipany, 28. Róbert VOJČINIAK, Čadca.

 

37-50-6 doprava a preprava, zameranie: železničná doprava /4.D1

Triedny učiteľ: Ing. Mária WEISZEROVÁ

1. Martin BARNÁŠ, Košice, 2. Edita BUHLOVÁ*, Košice, 3. Róbert BURANSKÝ*, Sobrance, 4. Eva CABADAJOVÁ, Žilina, 5. Ľudovít DULÁK, Kežmarok, 6. Michal IVAN, Trebišov, 7. Dana KADUKOVÁ, Košice, 8. Roman KOLESÁR, Košice, 9. Marta KOZÁKOVÁ*, Košice, 10. Jana LACIAKOVÁ, Revúca, 11. Alena LIČKOVÁ*, Košice, 12. Bystrík LONGA, Levoča, 13. Martin LUKÁČ, Lipany, 14. Jana MAJERČINOVÁ, Vranov nad Topľou, 15. Katarína MATTOVÁ, Michalovce, 16. Zora MÓZEŠOVÁ, Rožňava, 17. Diana NAGYOVÁ*, Košice, 18. Marek PACIGA, Poprad, 19. Jozef PALKO, Kráľovský Chlmec, 20. Jozef PETRÍK*, Krompachy, 21. Oto POĽAŠKO, Trebišov, 22. Adrián RUDÝ, Trebišov, 23. Peter SABOL, Vranov nad Topľou, 24. Svetlana SABÓVA, Trebišov, 25. Stanislav SARKA, Prešov, 26. Žaneta SEDLÁČEKOVÁ*, Sečovce, 27. Silvia ŠOLTÉSOVÁ*, Košice, 28. Richard TÓTH, Kráľovský Chlmec, 29. Andrea TÓTHOVÁ*, Košice, 30. František TÖKÖLY, Gelnica, 31. Monika VARGOVÁ*, Košice, 32. Peter VASIĽAK*, Trebišov.

 

 

 

37-42-6 elektrická trakcia v doprave /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Katarína BAKSAYOVÁ

1. Maroš DARILA, Košice, 2. Zdenek DRÁBIK, Košice, 3. Renáta ĎUROŇOVÁ*, Košice, 4. Róbert HLAVÁČ, Rožňava, 5. Norbert HORVÁTH*, Košice, 6. Stanislav JEDINÁK, Košice, 7. Beáta JURÍKOVÁ, Košice, 8. Róbert KANDRÁČ, Košice, 9. Ernest KARIČKA, Košice, 10. Ladislav KOVÁČ, Košice, 11. Andrej MAKARA, Prešov, 12. František MARTOŇÁK, Lipany, 13. Marián MOLNÁR*, Košice, 14. Miroslav ONDREJKA*, Košice, 15. Jaroslav ONDUŠ*, Košice, 16. Vladimír PAĽUV*, Bardejov, 17. Marek PÁSTOR*, Košice, 18. Ľubomír PAVLINSKÝ, Lipany, 19. Radovan RUSNÁK, Michalovce, 20. Pavel SEDLÁK, Košice, 21. Bibiána SELIGOVÁ, Košice, 22. Jarmila ŠÁNDOROVÁ, Košice, 23. Martin ŠARVANEC*, Košice, 24. Stanislav ŠLOSÁR, Stará Ľubovňa, 25. Iveta ŠTECOVÁ, Košice.

 

37-42-6 elektrická trakcia v doprave /4.E1

Triedny učiteľ: Ing. Ján HOLEČKO

1. Milan ANTALA*, Košice, 2. Milan BACHLEDA, Kežmarok, 3. Karin BÁNIKOVÁ, Gelnica, 4. Vladimír BEREGI, Košice, 5. Viktória ČIŽMÁROVÁ, Košice, 6. Jozef DÁVID, Poprad, 7. Róbert DOHÁNYOS, Košice, 8. Peter FAKLA, Košice, 9. Dana HANDZOKOVÁ, Košice, 10. Martin HRIC, Vranov nad Topľou, 11. Marián LEDVÁK, Gelnica, 12. Anna LEŠKOVÁ, Gelnica, 13. František LIZÁK, Kežmarok, 14. Richard LOMNICKÝ*, Košice, 15. Ľubomír MRAVA, Poprad, 16. Milan NEVLAZLA, Kežmarok, 17. Pavol NEZBALA, Trebišov, 18. Iveta PAVÚKOVÁ, Gelnica, 19. Jozef PLAVNICKÝ, Stará Ľubovňa, 20. Roman POPROCKÝ*, Levoča, 21. Mariana RABADOVÁ, Košice, 22. Martin RUSNÁK, Košice, 23. Ján STANO, Poprad, 24. Marián SURMÍK, Poprad, 25. Slavomír SZENTIVÁNYI*, Kežmarok.

 

37-49-6 prevádzka a údržba dopravných prostriedkov /4.U

Triedny učiteľ: Prom. ped. Viera BENDEKOVÁ

1. Peter AMBRO, Humenné, 2. Katarína ANDERKOVÁ, Trebišov, 3. Miroslav ANDREJCO*, Košice, 4. Radovan ANTOŠ, Košice, 5. Peter BALOG*, Michalovce, 6. Tatiana BRUTOVSKÁ*, Košice, 7. Rastislav DERENČÉNYI, Košice, 8. Ivana GALUŠKOVÁ, Košice, 9. Peter GRENDEL*, Košice, 10. Alena IVANOVÁ, Košice, 11. Marián KIMÁK, Svidník, 12. Ladislav KIŠŠ, Kráľovský Chlmec, 13. František KUCHTA, Revúca, 14. Miroslav KURTY, Bardejov, 15. Martin MATUSÁK, Košice, 16. Mikuláš MENYHÉRT, Košice, 17. Monika MOGYOROSIOVÁ, 18. Silvia POLAŠČINOVÁ, Košice, 19. Radovan SKUPIN, Kežmarok, 20. Ľuboš SLEMENSKÝ, Košice, 21. Jana STRAKOVÁ, Košice, 22. Zuzana SZAFKOVÁ, Košice, 23. Marián TIRPÁK, Košice, 24. Marcel TIŠŤAN, Košice, 25. Martina TROJČÁKOVÁ, Košice, 26. Vladimír VADOC*, Bardejov.

 

37-40-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Magdaléna BODOROVÁ

1. Slávka BAJTOŠOVÁ, Košice, 2. Branislav BIJDAI, Vranov nad. Topľou, 3. Miroslav CIGLANSKÝ, Prešov, 4. Peter ČARNOKÝ, Gelnica, 5. Maroš DESIATNIK, Košice, 6. Jozef DRUSA, Levoča, 7. Radoslav GEČAN*, Košice, 8. Ingríd GRÁCOVÁ, Košice, 9. Marek GUSPAN*, Gelnica, 10. Imrich HORVÁTH, Košice, 11. Igor JADUŠ*, Košice, 12. Csaba KISSI, Košice, 13. Marcel KRAJŇÁK*, Košice, 14. Marcel KUCHTA*, Gelnica, 15. Rastislav LIPTÁK, Trebišov, 16. Marek MAJNÝ, Košice, 17. Ľubomír MURGA, Humenné, 18. Ján PALKO, Košice, 19. Peter REPKA*, Kežmarok, 20. Erik SÁNDOR*, Košice, 21. Radoslav ŠÁROŠI, Košice, 22. Mária ŠEFČÍKOVÁ, Lipany, 23. Juraj ŠVENK, Košice, 24. Emília VARGOVČÁKOVÁ, Košice, 25. Agáta WAŠKOVIČOVÁ, Gelnica, 26. Silvia ZELVAYOVÁ, Trebišov

 

37-50-6 doprava a preprava, zameranie: železničná doprava /4.DŠ – štúdium poprai zamestnaní

Triedny učiteľ: Vilma KUDEROVÁ

1. Milan CIRBUS, Gemerská Poloma, 2. Zuzana DURAČINSKÁ*, Nový Klenovec, 4. Margita DŽUPINOVÁ, Veľká Tŕňa, 5. Štefan FEKETE, Košice, 6. Estera HLIVKOVÁ*, Karviná, 7. Oľga JÁMBOROVÁ, Michalovce, 8. Magdaléna JENDŽELOVSKÁ, Košice, 9. Helena KEŠELÁKOVÁ, Košice, 10. Jozef KOSTIŠČE*, Topoľa, 11. Albína LIPOVSKÁ, Sokoľany, 12. Dušan MAKARA, Michalovce, 13. Emília MANTIČOVÁ, Ústí nad Labem, 14. Anna MUCHOVÁ, Vranov nad Topľou, 15. Oľga PANCURÁKOVÁ, Košice, 16. Iveta ŠČERBÁKOVÁ*, Košice, 17. Marta TUŽÁKOVÁ*, Košice, 18. Eva ŽĎÁROVÁ, Košice.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1991/92

 

37-50-6 doprava a preprava, zameranie: cestná doprava /4.D

Triedny učiteľ: PhDr. Viera KAMPEOVÁ

l. Eduard BUNDZÁK, Vranov nad Topľou, 2. Mária CSUHAJOVÁ*, Rožňava, 3. Ivana DOBOŠOVÁ, Krompachy, 4. Blanka DUČAYOVÁ, Košice, 5. Miriam DURNÁ*, Košice, 6. Miroslav FRIS*, Spišská Sobota, 7. Peter GONOS*, Sobrance, 8. Peter HANČIN, Košice, 9. Monika HĽASOVÁ*, Vranov nad Topľou, 10. Monika HORŇAKOVÁ, Košice, 11. Daniela IVANOVÁ, Prešov, 12. Marek JACKO, Košice, 13. Patrik JERGA, Košice, 14. Eva KANDRÁČOVÁ*, Košice, 15. Ján KUCHTA*, Gelnica, 16. Simona KUKUROVÁ*, Liptovský Mikuláš, 17. Beáta MAŠLEJOVÁ, Trebišov, 18. Peter MIHÓK, Košice, 19. Štefan MIKLOŠ*, Košice, 20. Ľuboš MUDRÁK, Košice, 21. Aneta PASTORKOVÁ, Košice, 22. Rastislav POLAKOVIČ*, Kežmarok, 23. Marcel POLONČÁK*, Košice, 24. Peter PROKOPIČ, Trebišov, 25. Tatiana SCHONOVÁ, Košice, 26. Jaroslava SMRIGOVÁ*, Košice, 27. Lucia STARUCHOVÁ*, Košice, 28. Lívia ŠIMKOVÁ*, Košice, 29. Karolína ŠVAJKOVÁ*, Košice, 30. Václav TÓTH, Košice, 31. Peter TROJČÁK*, Košice, 32. Róbert VARGA*, Trebišov

 

37-50-6 doprava a preprava zameranie: železničná doprava /4.D1

Triedny učiteľ: Ing. Irena BÍLKOVÁ

1. Juraj ANTOŠ, Košice, 2. Sylvia BACHEROVÁ; Prešov, 3. František BUGOŠ, Košice, 4. Iveta DUŠENKOVÁ*, Spišská Nová Ves, 5. Marianna FEDIČOVÁ; Humenné, 6. Jozef GERČÁK*, Bardejov, 7. Katarína JÚDOVÁ; Košice, 8. Peter KERUĽ, Košice, 9. Slávka KOTOSOVÁ; Sečovce, 10. Ľuboš KOVÁČIK, Košice, 11. Janette KOVÁČOVÁ; Liptovský Mikuláš, 12. Jaroslav LAZOR, Prešov, 13. Viera MARKOVIČOVÁ; Košice, 14. Jana MAŤAŠOVÁ; Košice, 15. Jozef MELNÍK, Snina, 16. Anna MIHAĽOVÁ*, Gelnica, 17. Juraj NOVÁK, Košice, 18. Beáta PADOVÁ; Košice, 19. Lýdia PÁSZTOROVÁ; Košice, 20. Marcela PISARČÍKOVÁ*, Kežmarok, 21. Marián PRINC, Vranov nad Topľou, 22. Denisa PUSTAIOVÁ; Košice, 23. Peter SLICHO*, Košice, 24. Milan ŠANDOR, Košice, 25. Václav ŠKOVRÁN*, Košice, 26. Kornélia TOMASCHOVÁ*, Košice, 27. Janetta TÓTHOVÁ; Kráľovský Chlmec, 28. Mária TÓTHOVÁ; Sečovce, 29. Ivana VÁPENÍKOVÁ; Rožňava, 30. Alexandra VÉGŠOVÁ; Lipany, 31. Jozef VICEN, Košice, 32. Slavomír VIDOVENEC*, Košice, 33. Helena ZAGAROVÁ; Košice.

 

37-42-6 elektrická trakcia v doprave /4.E

Triedny učiteľ: Mgr. Helena HALKOVÁ

1. Vojtech BARI, Kráľovský Chlmec, 2. Marek DEÁK, Košice, 3. Silvia DZUROVÁ; Trebišov, 4. Peter FEJFAR, Prešov, 5. Oto FERENČIK*, Košice, 6. Pavol GAĽAŠ*, Košice, 7. Viktor JEFANOV, Vranov nad Topľou, 8. Eugen KOŠČ, Košice, 9. Peter KÖKÖRČIN, Vranov nad Topľou, 10. Marián KRLIČKA*, Košice, 11. Róbert KUNDRÁK, Košice, 12. Renáta LABOŠOVÁ; Revúca, 13. Stanislav MÚDRY, Košice, 14. Milan MURÍN, Košice, 15. Dana OČKOVÁ; Martin, 16. Peter PASTRNÁK, Revúca, 17. Pavol RUSNÁK, Košice, 18. Monika SOKOLIOVÁ; Košice, 19. Slavomír ŠIRILLA, Ružomberok, 20. Pavol TAJBOŠ, Kežmarok, 21. Anna TERPOVÁ; Košice, 22. Vladimír TOROŇA, Lipany, 23. Róbert TÓTH, Kráľovský Chlmec, 24. Igor TYMCZÁK, Košice

 

37-42-6 elektrická trakcia v doprave /4.E1

Triedny učiteľ: Ing. Peter ONDREJKOVIČ

1. Vladimír BREJČÁK*, Kežmarok, 2. Peter CUNINKA*, Košice, 3. Roland DVORSKÝ*, Košice, 4. Milan HALÁSZ, Košice, 5. Jozef HORŇÁK, Košice, 6. Igor HURČÍK, Michalovce, 7. Jana JANČOVÁ, Košice, 8. Ladislav JANOUŠEK*, Michalovce, 9. Milan JURTINUS, Gelnica, 10. Martin KOČIŠKO, Prešov, 11. Norbert KOLESZÁR, Kráľovský Chlmec, 12. Ivana KUCÁKOVÁ; Michalovce, 13. Miroslav KUCHÁR*, Gelnica, 14. Alžbeta KUPCOVÁ; Košice, 15. Slavomír MIHAĽOV*, Košice, 16. Marcel OLAJOS, Košice, 17. Stanislav POKLEMBA, Levoča, 18. Vladan PRÁŠIL, Zlín, 19. Jozef SLEBODNÍK, Spišská Sobota, 20. Milan SOBEK*, Bardejov, 21. Slávka ŠÁROGOVÁ; Košice, 22. Adrián ŠEMRÁK*, Prešov, 23. Ľubomír ŠIMČÁK, Spišská Sobota, 24. Magdaléna ULIČNÁ; Krompachy, 25. Zuzana VARGOVÁ; Košice, 26. Dušan VOJTKO, Košice.

 

37-49-6 prevádzka a údržba dopravných prostriedkov /4.U

Triedny učiteľ: Ing. Edmund KAŽIMÍR

1. Martin ALEXIK, Stará Ľubovňa, 2. Marián BEDNARIK, Stropkov, 3. Ľubomír BITTNER*, Košice, 4. Jozef BREDA, Stropkov, 5. Igor BUKATA, Košice, 6. Aneta BUKUSOVÁ; Košice, 7. Zuzana CENKEROVÁ; Košice, 8. Tatiana ĎURAŠKOVÁ; Košice, 9. Ondrej FALAT, Prešov, 10. Eduard GALKO, Košice - Šaca, 11. Emil HABINA, Košice, 12. Richard CHRUPKA, Košice, 13. Mária JOKEĽOVÁ; Košice, 14. Martina KIŠŠOVÁ; Košice, 15. Ladislav KOŠČO*, Košice, 16. Miroslav LIŠKA, Spišská Nová Ves, 17. Erik MITRO, Vranov nad Topľou, 18. Miroslav MNÍCH, Krompachy, 19. Igor MOLNÁR*, Košice - Šaca, 20. Miroslav ORLOVSKÝ, Košice, 21. Roland PÁSZTOR, Košice, 22. Juraj PETIJA, Košice, 23. Vladimír RÍMSKY*, Levoča, 24. Róbert SEMAN, Košice, 25. Eva TELEPJANOVÁ*, Košice, 26. Janette VÁCIOVÁ; Košice, 27. Lucia VLČEKOVÁ; Košice, 28. Vladimír ZÁTROCH*, Košice

 

37-40-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Ing. Gabriel SZABARI

1. Peter BARNA, Košice - Šaca, 2. Adrián DUBECKÝ*, Košice, 3. Miloslav DŽAČOVSKÝ, Lipany, 4. Viktor HRABOVSKÝ, Košice, 5. Roman IVANČÍK*, Košice, 6. Andrea KAPITÁNOVÁ, Košice, 7. Ronald KELEMEN, Košice, 8. Gabriel KLEMBARA, Košice, 9. František KOLLÁR, Gelnica, 10. Slavomír KUNDIS, Stará Ľubovňa, 11. Andrea LIČKOVÁ, Košice, 12. Štefan LISOŇ, Krompachy, 13. Anton MAČUGA, Krompachy, 14. Ľubica MEŠKOVÁ, Košice, 15. Juraj MIHAĽO, Kráľovský Chlmec, 16. Katarína MINAŘÍKOVÁ, Košice, 17. Andrea OBŠITOŠOVÁ, Košice, 18. Darina OROSZOVÁ, Košice, 19. Denisa RIPČUOVÁ*, Vranov nad Topľou, 20. Zuzana TOHOVÁ, Košice - Šaca, 21. Juraj TOMEČEK, Košice, 22. Richard VAGAŠ, Košice, 23. Marek VAJDA, Košice - Šaca, 24. Marcel VALČIŠ, Košice, 25. Radoslav VAĽKO, Prešov, 26. Melánia VESELINYOVÁ*, Michalovce, 27. Miroslava VIRČÍKOVÁ, Trebišov, 28. Martin WOLANSZKÝ, Prešov, 29. Andrea ZAHURANCOVÁ, Krompachy, 30. Miroslav ŽILAVÝ*, Košice.

 

37-50-6 doprava a preprava zameranie: železničná doprava /4.DŠ – štúdium popri zamestnaní

Triedny učiteľ: Ing. Tibor KOIŠ

1. Vladimír FEIGL, Košice, 2. Darina HORVÁTHOVÁ, Košice, 3. Emília JANČOVÁ, Lipany, 4. Mária KOPAČKOVÁ, Zboj, 5. Viera MICHALE*, Slanec, 6. Anna MOŠKOVÁ, Košice, 7. Vlasta PITUCHOVÁ, Košice, 8. Mária SABOVÁ*, Košice, 9. Anna SOTÁKOVÁ, Medzilaborce, 10. Emília ŠUBERTOVÁ, Gyňov, 11. Marek WOLOSZYN, Košice.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1992/93

 

37-50-6 doprava a preprava, zameranie: cestná doprava /4.D

Triedny učiteľ: RNDr. Anna MISSBACHOVÁ

1. Martina BALOGOVÁ, Košice, 2. Ján BEGALA*, Vranov nad Topľou, 3. Denisa BOROVSKÁ, Košice, 4. Marián CSÓKÁS*, Košice, 5. Martina ČITBAJOVÁ, Košice, 6. Ingríd ČORBOVÁ*, Košice, 7. Beáta GAVULOVÁ*, Košice, 8. Branislav HELCMANOVSKÝ*, Nitra, 9. Martina HROMČOVÁ, Krompachy, 10. Lucia HUDÁKOVÁ*, Košice, 11. Sabina JACKOVÁ, Vranov nad Topľou, 12. Monika JENČOVÁ, Košice, 13. Eduard KAČMARIK*, Košice, 14. Iveta KATUŠČÁKOVÁ, Košice, 15. Zuzana KISSOVÁ, Košice, 16. Jozef KIŠ*, Košice, 17. Henrieta KOLLÁROVÁ*, Gelnica, 18. Ivo KOVÁČ, Košice, 19. Henrieta KOZMOVÁ*, Košice, 20. Marián LEYSEK, Košice, 21. Rastislav MILKOVIČ, Košice, 22. Monika NEMČÍKOVÁ, Prešov, 23. Petra PÁLEŠOVÁ, Handlová, 24. Tibor POMIETLO, Košice, 25. Erika POROSTOVSKÁ*, Michalovce, 26. Anna PUČEKOVÁ*, Michalovce, 27. Beáta SZATMÁRYOVÁ, Kráľovský Chlmec, 28. Valéria SZÉLESOVÁ*, Košice, 29. Marek ŠTOFANČÍK*, Košice - Šaca, 30. Kamila ŠTOVČÍKOVÁ, Rimavská Sobota, 31. Jozef ŠTUDENC, Košice, 32. Zuzana ŠVENKOVÁ, Košice, 33. Mária TOHOVÁ*, Košice - Šaca, 34. Iveta VNENČÁKOVÁ*, Kežmarok, 35. Ladislav VYSOKÝ*, Trebišov, 36. Rudolf TRÚCHLY, Čadca.

 

37-50-6 doprava a preprava, zameranie: železničná doprava /4.D1

Triedny učiteľ: Mgr. Margita JABUROVÁ

1. Dagmar ANTOŠOVÁ, Košice, 2. Katarína BARTOŠOVÁ, Spišská Nová Ves, 3. Jana BODNÁROVÁ*, Košice, 4. Marek CINGEĽ*, Bardejov, 5. Dana ČIZMADIOVÁ, Košice, 6. Dana DEMJANČÍKOVÁ, Košice, 7. Gabriela DRÁBIKOVÁ*, Košice, 8. Radoslav FIGULA*, Prešov, 9. Milada GONOSOVÁ, Vranov nad Topľou, 10. Monika GRICHOVÁ, Lučenec, 11. Radoslav HALIAK, Košice, 12. Iveta IŠTOŇOVÁ, Košice, 13. Peter JURIK*, Košice, 14. Janka KILÍKOVÁ, Revúca, 15. Gabriela KNIŽKOVÁ*, Levoča, 16. Lucia KUCHÁROVÁ, Gelnica, 17. Adriana MAĎAROVÁ*, Košice, 18. Denisa MIČKOVÁ*, Vranov nad Topľou, 19. Štefan MOLITORIS, Vranov nad Topľou, 20 Martina OSTROŽOVIČOVÁ, Trebišov 21. Dana PANKULIČOVÁ, Košice, 22. Izabela POLLÁKOVÁ, Kráľovský Chlmec, 23. Natália PÓROVÁ, Košice, 24. Daniel STANČIK, Košice, 25. Martina ŠANDOROVÁ, Košice, 26. Alena ŠIMČÁKOVÁ*, Košice, 27. Renáta TARNÓCZYOVÁ, Kežmarok, 28. Blanka TOMKOVÁ*, Trebišov, 29. Martin TURČAN, Gelnica, 30. Marián UGLER, Revúca, 31. Helena VOJTECHOVSKÁ, Košice, 32. Silvia ZÁTROCHOVÁ, Košice

 

37-42-6 elektrická trakcia v doprave /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Ginetta SUCHARDOVÁ

1. Gabriel BUDAI, Košice, 2. Radoslav DUNAJ, Snina, 3. František GAŠPAR, Košice, 4. Branislav HANEČÁK*, Košice, 5. Marián JALČ*, Medzilaborce, 6. Ľuboš KMEC*, Humenné, 7. Štefan KOLESZÁR, Košice, 8. Zoran KOSTIČ*, Košice, 9. Ivo KRÁTKÝ*, Košice, 10. Marek MATO, Košice, 11. Ján MELNIČÁK, Košice, 12. Zdenko MERGA*, Snina, 13. Marek MIKOLÁŠ, Košice, 14. Matúš MLYNSKÝ, Košice, 15. Matúš MUDROŇ*, Košice, 16. Roman MUŽÍK, Košice, 17. Marek ONDOČKO, Košice, 18. Róbert PREGA*, Košice, 19. Martin PRIHODA, Trebišov, 20. Marek SEDLÁK, Košice, 21. Ľubomír SENČÁK, Košice, 22. Maroš SEŇO, Sečovce, 23. Maroš SIKORA, Košice, 24. Tomáš SMUTKO, Humenné, 25. Róbert ŠOVARI, Košice, 26. Róbert ŠVÁB*, Košice, 27. Tomáš TOMPOŠ, Gelnica, 28. Róbert ZUŠČIN, Košice, 29. Zuzana SENDŽOVÁ, Košice, 30. Janette ŠIMONOVÁ, Košice, 31. Adriana PARNAIOVÁ, Trebišov.

 

37-42-6 Elektrická trakcia v doprave /4.E1

Triedny učiteľ: Ing. Miroslav LAZÁR

1. Miroslav ANTOL*, Lipany, 2. Marián BAKOŇ, Košice, 3. Slavomír BLAŠKO, Spišská Nová Ves, 4. Milan BOBÁK, Poprad, 5. Slavomír CIFRA*, Lipany, 6. Peter FUDALY*, Kežmarok, 7. Jozef GAÁL*, Košice, 8. Jaroslav GALLÍK*, Stará Ľubovňa, 9. Štefan HANDZOK, Košice, 10. Milan HARABIN, Spišská Nová Ves, 11. Igor HRUDÁL*, Košice, 12. Rastis1av JACKOVIČ, Kežmarok, 13. Richard JUHÁS, Košice, 14. Vlastimil JUHÁS, Košice, 15. Tomáš KOČIŠ, Košice, 16. Viktor KÖVÁRY, Košice, 17. Branislav LABANC, Krompachy, 18. Martin MAKRANSKÝ, Košice, 19. Mikuláš MÉREY*, Poprad, 20. Karol NAGY*, Košice, 21. Milan OĽŠAVSKÝ, Lipany, 22. Peter PARKANSKÝ, Košice, 23. Branislav PAŠKA*, Košice, 24. Marek PETRIIĽÁK, Lipany, 25. Slavomír PETRULÁK*, Kežmarok, 26. Roland POKLEMBA*, Spišská Nová Ves, 27. Jozef SOLUS, Spišská Sobota, 28. Marián SOTÁK, Košice, 29. Jozef STRACENSKÝ, Stará Ľubovňa, 30. Pavol ŠUMICHRAST, Košice, 31. Juraj SELIGA, Košice, 32. Pavol ŠALÁNKY, Košice

 

37-49-6 prevádzka a údržba dopravných prostriedkov /4.U

Triedny učiteľ: Ing. Jozef PAVOL

1. Martin BUBNÁR, Vranov nad Topľou, 3. Pavol DOVHUN, Humenné, 4. Ladislav DZURO, Košice, 5. Jozef GAJDOŠ, Košice, 6. Pavol HRUŠKA*, Košice, 7. Bohuš JENČO, Košice, 8. Jozef KAČURIAK, Košice, 9. Ján KOST, Bardejov, 10. Ľuboslav KUCHTA, Gelnica, 11. Erik LAZÁR*, Košice, 12. Ján LAZÁR, Košice, 13. Rastis1av MALEGA, Košice, 14. Marcel MILAŇÁK, Kežmarok, 15. Peter MOLNÁR, Rožňava, 16. Kornel NAGY, Kráľovský Chlmec, 17. Marek NEUSZER, Kežmarok, 18. Ladislav ORAVEC*, Michalovce, 19. Marek RÁZGA, Poprad, 20. Ľubomír RIEDL, Poprad, 21. Milan SLAMINKA, Lipany, 22. Peter SOJKO, Košice, 23. Slavomír ŠAFRANKO, Svidník, 24. Anton ŠLACHTOVSKÝ*, Stará Ľubovňa, 25. Martin TKÁČ, Prešov, 26. Ladislav VANČIŠIN, Svidník, 27. Marek VASIĽ, Vranov nad Topľou.

 

37-40-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave /4.ZO

Triedny učiteľ: Mgr. Eva ORDZOVENSKÁ

1. Slavomír BÁLINT, Košice, 2. Hajnalka BARIOVÁ*, Kráľovský Chlmec, 3. Žofia CVENGROŠOVÁ, Krompachy, 4. Anton ČERNAY, Trenčín, 5. Martin FLORYK, Košice, 6. Pau1ína GERDOVÁ, Košice, 7. Pavol GORA, Levoča, 8. Katarína HANKOVÁ, Vranov nad Topľou, 9. Martina HUSÁROVÁ, Poprad, 10. Martin HYBBEN, Košice, 11. Anna JAROŠINCOVÁ, Košice, 12. Tomáš KOLESÁR, Košice, 13. Gabriela KONTROVÁCZOVÁ, Košice, 14. Martin KÖVER*, Sečovce, 15. Miloš KUBIČKA, Sobrance, 16. Renáta KUCIRKOVÁ, Vranov nad Topľou, 17. Sylvia MICHALOVOVÁ*, Spišská Nová Ves, 18. Ján MIKULA, Vranov nad Topľou, 19. Jana MITROVÁ. Vranov nad Topľou, 20. Ľuboš NOVÁK, Košice, 21. Martin PAULÍK*, Košice, 22. Jarmila PAŠÁKOVÁ, Košice, 23. Ondrej PETRO, Košice, 24. Anna POLÁKOVÁ. Košice, 25. Igor ROKICKÝ, Košice, 26. Roman SÁNDOR, Košice, 27. Roman SEDLAČEK, Košice, 28. Jana SÍKOROVÁ. Košice, 29. Gabriela ŠOLCOVÁ*, Košice, 30. Monika TRELLOVÁ. Stará Ľubovňa, 31. Renáta ULIČNÁ. Krompachy, 32. Eva VARGOVÁ. Košice, 33. Maroš VASIĽ, Košice, 34. Katarína VAŠKOVÁ. Košice

 

37-50-6 doprava a preprava zameranie: železničná doprava /4.DŠ – štúdium popri zamestnaní

Triedny učiteľ: PhDr. Pavol MUTAFOV

1. Anton BOBIŠ, Banská Štiavnica, 2. Milan DUDÁŠ, Trebišov, 3. Jozef FORGÁČ*, Košice, 4. Eva HORVÁTHOVÁ. Kráľovský Chlmec, 5. Alžbeta KÖVÉROVÁ. Krásna nad Hornádom, 6. Gabriel MARKOVIČ*, Brno (Česko), 7. Hana ONDREJOVÁ. Prostějov (Česko), 8. Viera ORAVCOVÁ*, Gelnica, 9. Mária SCHMIEDLOVÁ. Poproč, 10. Anna ŠEDIVÁ. Parchovany, 11. Marta ŠEMRÁKOVÁ. Fričovce, 12. Peter VALIGURA, Spišská Nová Ves

 

ŠKOLSKÝ ROK 1993/94

 

37-41-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave, zameranie: zabezpečovacia technika /4.ZO

Triedny učiteľ: Mgr. Ján MIGLEC

1. Pavol BAJER, Košice, 2. Martin BALKOVSKÝ*, Košice, 3. Jozef BRENKUS, Košice, 4. Mária DUDINSKÁ*, Košice, 5. Iveta FEJEŠOVÁ*, Rožňava, 6. Rastislav GAL, Košice, 7. Jaroslav GIRGÁŠ, Spišská Nová Ves, 8. Miroslav GUZA, Gelnica, 9. Peter HIRKO*, Kráľovský Chlmec, 10. Ľuboslav HUDÁK, Košice, 11. Edmund HURAJT*, Kežmarok, 12. Ján KLONCKO, Trebišov, 13. Martin KOCÚR*, Michalovce, 14. Tibor KOČIŠ*, Kráľovský Chlmec, 15. Adriana KOLESÁROVÁ, Košice, 16. Ľubomír KUKĽA*, Košice, 17. Ľuboslava MEZOVSKÁ, Poprad, 18. Branislav MIKUŠ*, Spišská Nová Ves, 19. František OLŠINÁR, Košice, 20. Michal PALKO*, Košice, 21. Oľga PAPPOVÁ. Trebišov, 22. Jozef PIROH*, Prešov, 23. Štefánia SENAJOVÁ, Stropkov, 24. Erik SVIČIN*, Michalovce, 25. Marek ŠURÍN*, Košice, 26. Michal TANCÁR, Gelnica, 27. Branislav TEICHMAN, Krompachy, 28. Tomáš TERIFAJ*, Košice, 29. Denisa TÓTHOVÁ. Košice, 30. Marek VAGAŠ, Trebišov, 31. Lenka VASILIŠINOVÁ. Vranov nad Topľou, 32. Peter VAŠKOVSKÝ, Košice

 

37-42-6 elektrická trakcia v doprave, zameranie: technika a prevádzka koľajových vozidiel /4.E

Triedny učiteľ: Mgr. Antonín ŠTOČEK

1. Martin BAKA, Košice, 2. Ľuboš BELIČÁK, Košice, 3. Marcel BÉREŠ, Vranov nad Topľou, 4. Dušan DŽUBINSKÝ, Poprad, 5. Roland FRIEDRICH, Košice, 6. Stanislav GAJDOŠ*, Poprad, 7. Martin GAJDZIK*, Vranov na Topľou, 8. Karol HAJDU*, Košice, 9. Marián HARKABUS*, Prešov, 10. Emanuel HUTNÍK*, Košice, 11. Vlastimil JADRNÝ, Košice, 12. Roman KATO, Prešov, 13. Ľubomír KUŠNÍR, Prešov, 14. Martin LECHAN, Humenné, 15. Ľubomír MARCINEK, Bardejov, 16. Patrik POLÁK, Michalovce, 17. Juraj RERKO, Spišská Nová Ves, 18. Gabriel SCHWARDY, Revúca, 19. Ján ŠEPÍK*, Revúca, 20. Anton ŠOLTIS, Košice, 21. Michal TELEPJAN, Košice, 22. Marek TITKO, Košice, 23. Ladislav UHRÍN*, Košice, 24. Dušan VASILÍK, Košice, 25. Jozef VOJTKO, Kráľovský Chlmec, 26. Stanislav TOMA, Sečovce, 27. Ladislav RUSNÁK, Košice

 

37-42-6 elektrická trakcia v doprave, zameranie: technika a prevádzka koľajových vozidiel /4.E1

Triedny učiteľ: Ing. Peter ONDREJKOVIČ

1. Tomáš BARILLA, Spišská Nová Ves, 2. Milan BEŇA, Levoča, 3. Róbert DARGAJ, Košice, 4. Dušan DUČ - ANCI, Trebišov, 5. Marek FARKAŠOVSKÝ, Spišská Nová Ves, 6. Marek HISEM*, Prešov, 7. Miroslav CHVOJKA, Košice, 8. Peter KLEMA, Košice, 9. Martin KOČIŠČIN, Trebišov, 10. Ján KREITH, Košice, 11. Peter LACKO, Trebišov, 12. Zoltán MIKUŠ*, Bratislava, 13. Pavol OLEJNÍK*, Košice - Šaca, 14. Stanislav PALKA, Kežmarok, 15. Martin RUŠČÁK, Košice, 16. Milan SEDLAČKO, Prešov, 17. Juraj STRAKA, Prešov, 18. Štefan SZENTIVÁNY1, Kežmarok, 19. Gabriel SÚČ, Trebišov, 20. Oliver TCHÚR, Košice, 21. Marián TOMKO*, Košice.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Michal HUDÁK

l. Iveta BOGOLYOVÁ*, Košice, 2. Blanka ČANDIKOVÁ, Vranov nad Topľou, 3. Andrea FRNJÁKOVÁ ­ ŠOLTÉSOVÁ, Košice, 4. Marián GAJDOŠ, Košice, 5. Attila GUTTA*, Rožňava, 6. Marek KALIVODA, Košice, 7. Anna KMECOVÁ*, Košice, 8. Jozef KOLEJ*, Levoča, 9. Jozef KÓTKA, Kráľovský Chlmec, 10. Matej KOVÁČ, Levoča, 11. Elena KOVALICKÁ*, Košice, 12. Radoslav KREMPASKÝ*, Košice, 13. Marianna KUBIČÁROVÁ, Levoča, 14. Ján LISOŇ, Poprad, 15. Miroslav LUKÁČ, Košice, 16. Patrícia MAGAŠITZOVÁ*, Košice - Šaca, 17. Iveta MARGOVÁ, Michalovce, 18. Peter MARTON*, Vranov nad Topľou, 19. Marcel MAŠČENÍK, Košice, 20. Jozef MITRO - ONDA, Michalovce, 21. Patrik MIŽENKO, Gelnica, 22. Eva NOVOTNÁ, Sečovce, 23. Lucia ÓVÁRIOVÁ*, Rožňava, 24. Rudolf PALŠA, Humenné, 25. Jana SABOLOVÁ, Bardejov, 26. Mária SIKSOVÁ, Sečovce, 27. Renáta SLIVKOVÁ, Krompachy, 28. Jaroslav SULEŇ, Košice, 29. Martina TAKÁČOVÁ, Košice, 30. Rastislav TIMKO, Michalovce, 31. Štefánia TRESOVÁ, Košice, 32. Norbert VARGA, Kráľovský Chlmec, 33. Adriana VASZIOVÁ, Kráľovský Chlmec.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D1

Triedny učiteľ: Ing. Vojtech KREIBIK

1. Zdenko BEŇUŠ*, Liptovský Mikuláš, 2. Kristína BOHÁČOVÁ, Košice, 3. Pavol ČINTALA, Košice, 4. Klaudia ELIÁŠOVÁ, Košice, 5. Ján FABRICI, Gelnica, 6. Henrieta FRANKOVIČOVÁ, Spišská Nová Ves, 7. Martin FUCHS, Stará Ľubovňa, 8. Oľga GALLIKOVÁ, Kežmarok, 9. Petra JAKOBYOVÁ, Košice, 10. Peter JANČI*, Stará Ľubovňa, 11. Peter KOLLÁR, Gelnica, 12. Michaela KOZELOVÁ, Košice -Šaca, 13. Miroslav KRIŠTOF, Sečovce, 14. Róbert LIBA, Košice, 15. Gabriel LÍŠKA, Vranov nad Topľou, 16. Jozef MAČAJ, Sečovce, 17. Lucia MAGYAROVÁ*, Košice, 18. Rastislav MARCI, Poprad, 19. Jana MATISOVÁ, Košice, 20. Marek PATTERMANN*, Kežmarok, 21. Martin POPROCKÝ*, Košice, 22. Gabriela SEDLÁČEKOVÁ, Sečovce, 23. Marianna SLÁDEKOVÁ*, Košice, 24. Ľudmila SVIATKOVÁ*, Košice, 25. Miloš ŠEDIVÝ, Poprad, 26. Peter ŠIROTNÍK*, Trebišov, 27. Slávka TAKÁČOVÁ, Košice, 28. Norbert TARBAJ*, Trebišov, 29. Peter VEINPER, Levoča, 30. Slavomír ŽUFFA, Trebišov.

 

37-44-6 cestná doprava, zameranie: prevádzka a údržba vozidiel /4.C

Triedny učiteľ: Mgr. Jaroslava TKÁČOVÁ

1. Marek BASANDA, Sobrance, 2. Ladislav BIHARI, Košice, 3. Martin GOČ MATIS, Bardejov, 4. Marek GREGOR, Košice, 5. Stanislav HARČARIK*, Poloma, 6. Milan HIRČKO, Stropkov, 7. Milan HOVANEC, Prešov, 8. Adrián IVANKO, Košice, 9. Marián KOLPASKÝ, Košice, 10. Jaroslav KRÁLIK, Košice, 11. Michal LABAŠ*, Česká Lipa (Česko), 12. Miroslav LIBA, Košice, 13. Juraj MAINDL*, Košice, 14. Jaroslav MIKLUŠ*, Košice, 15. Vladislav MIŠKO, Vranov nad Topľou, 16. Jaroslav MOČÁRY, Košice, 17. Peter MOLNÁR, Dunajská Streda, 18. Marek OLEXIK, Košice, 19. Martin ORAVEC, Košice, 20. Marek PIGA, Košice, 21. Anton ROBA, Košice, 22. Marcel SALAJ*, Snina, 23. Norbert SCHULLER, Košice, 24. Lóránt SZLADICS, Košice, 25. Slavomír ŠALAPA*, Košice, 26. Peter ŠIMA, Bardejov, 27. Viliam TONDRA*, Prešov, 28. Marek ULIČNÝ*, Košice, 29. Róbert VAŇO*, Košice, 30. Marcel ZELEŇÁK, Košice

 

37-44-6 cestná doprava, zameranie: doprava a preprava /4.C1

Triedny učiteľ: Ing. Peter KIJOVSKÝ

1. Peter BAČO, Košice, 2. Attila BALOG, Košice, 3. Gabriela CÁRIKOVÁ*, Prešov, 4. Patrik DANCÁK, Prešov, 5. Jana DEMETEROVÁ*, Košice, 6. Daniel FERENCZ*, Košice, 7. Marcel FIEDOR, Hustopeče u Brna (Česko), 8. Radoslav GERMAN*, Bardejov, 9. Mária GREGOVÁ*, Košice - Šaca, 10. Slávka JALČOVÁ*, Košice, 11. Attila KÉPES, Košice, 12. Emil KIČURA, Košice, 13. Peter KOMENDÁT, Kráľovský Chlmec, 14. Miloš KOĽ, Košice, 15. Pavol KUDLÁČEK*, Košice, 16. René LUČIVJANSKÝ, Levoča, 17. Slávka LUKÁČOVÁ, Košice - Šaca, 18. Dáša MACKOVÁ, Prešov, 19. Alexander MAJER, Košice, 20. Juraj MOLNÁR, Košice, 21. Adriana PALKOVITSOVÁ, Košice, 22. Karin PETERGÁČOVÁ, Rožňava, 23. Zuzana PUCHOROVÁ, Košice, 24. Katarína RUŽBARSKÁ, Košice, 25. Marek SEDLÁK, Košice, 26. Michal SLIVKA, Poprad, 27. Jana SZCEZCZINOVÁ*, Košice, 28. Róbert ŠOLTÝS*, Bardejov, 29. Erik ŠTOFANČÍK, Košice - Šaca, 30. Dana TIŠŤANOVÁ, Košice, 31. Peter URBAN, Košice, 32. Radoslav VOJČEK, Stropkov, 33. Jana VYSOČANIOVÁ*, Vranov nad Topľou, 34. Peter ŽIGRAI, Košice - Šaca.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1994/95

 

37-44-6 cestná doprava, zameranie: prevádzka a údržba vozidiel /4.C

Triedny učiteľ: Mgr. Magdaléna BODOROVÁ

1. Ján AMBRIŠKO*, Košice, 2. Mário ANTONI, Stará Ľubovňa, 3. Jozef BABÍK*, Spišská Nová Ves, 4. Jaroslav BAKAJSA, Košice -Šaca, 5. Peter BÉRES, 6. Daniel BUBLIŠ*, Košice, 7. Patrik FEČO, Prešov, 8. Richard FIGURA, Košice, 9. Miloslav HREHOR*, Košice - Šaca, 10. Martin JUHÁS, Košice - Šaca, 11. Milan KMEC, Košice, 12. Slavomír KOBA*, Michalovce, 13. Ľuboš KOMÁR*, Košice, 14. Tibor KOVALČIK, Kráľovský Chlmec, 15. Michal KUNDRÁT, Stropkov, 16. Štefan KUŠNÍR*, Prešov, 17. Martin MESZEROD, Košice, 18. Peter OBRUŠNÍK, Kežmarok, 19. Marek PETRUŇÁK, Košice - Šaca, 20. Daniel POLLÁK, Košice - Šaca, 21. Pavol POĽAK, Košice, 22. Martin PORUBSKÝ, Prešov, 23. Radoslav REVIĽAK, Bardejov, 24. Marián ŠMAGALA, Košice - Šaca, 25. Miroslav TAKÁČ, Košice, 26. Martin UKAŠÍK, Košice

 

37-44-6 cestná doprava, zameranie: doprava a preprava /4.C1

Triedny učiteľ: Ing. Valéria VAJDOVÁ

1. Viktor BALDOVIČ, Košice, 2. Alexander ELEK, Košice - Šaca, 3. Ladislav GRACIK, Košice - Šaca, 4. Jana GREGOROVÁ, Košice - Šaca, 5. Imrich HAJDU, Košice, 6. Bohuš HLAVŇA, Košice, 7. Peter HREHA, Košice, 8. Kamil HREŇO, Kráľovský Chlmec, 9. Jana JABLONSKÁ, Košice, 10. Viktor KNIEŽOV, Košice - Šaca, 11. Štefan KOLEK*, Košice, 12. Daniel KONIAR, Košice, 13. Štefan KÖVÉR, Košice, 14. Jozef LÍŠKA, Vranov nad Topľou, 15. Peter LOŠONCZI*, Košice, 16. Tomáš LUKÁČ, Košice - Šaca, 17. Viktor MATISKO*, Košice, 18. František MICHALOV, Michalovce, 19. Ján MURGAŠ, Prešov, 20. Marcel PASTERNÁK, Vranov nad Topľou, 21. Marcel PUŠKÁŠ, Košice, 22. Marcela STANKOVÁ*, Vranov nad Topľou, 23. Radoslav STARZYK, Spišská Nová Ves, 24. Milan ŠPINDER, Kráľovský Chlmec, 25. Karol ŠTUPÁK*, Stará Ľubovňa, 26. Alena TIMKOVÁ*, Košice, 27. Martina UNGVARSKÁ, Krompachy, 28. Vladimír VARGA, Košice, 29. Pavol VEHÉC Košice, 30, Kristián ZSIGÓ, Košice, 31. Marta VALIKOVÁ, Ďurkov.

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Štefan PÁSTOR

1. Martina BAKOVÁ, Trebišov, 2. Adriana BELIOVÁ, Košice, 3. Peter BUDINSKÝ, Detva, 4. Ivan DAŇKO, Sečovce, 5. Martin DOPIRÁK, Prešov, 6. Radoslav DRÁB*, Košice, 7. Vlastimil DZURENDA*, Gelnica, 8. Róbert ERDÉLYI*, Košice, 9. Roman GAJDOŠOVCI*, Znojmo (Česko), 10. Mária GAŠPAROVÁ, Sečovce, 11. Alena HARČARIKOVÁ, Košice, 12. René HUSIVARGA, Martin, 13. Peter KOVÁČ*, Kráľovský Chlmec, 14. Peter KRÁTKY*, Košice, 15. Pavol LABUS, Kežmarok, 16. Miroslav LEŠČINSKÝ*, Stará Ľubovňa, 17. Jozef LUKAČOVIČ*, Nitra, 18. Jana ONOFEROVÁ*, Košice, 19. Anna Mária PITOŇÁKOVÁ, Košice, 20. Boris ROLKO, Košice, 21. Svetlana SMATANOVÁ, Košice, 22. Denisa TABAČKOVÁ, Košice, 23. Silvia TAMÁŠOVÁ, Košice, 24. Daniel TOMAS*, Kežmarok, 25. Miloš TÓTH, Krompachy, 26. Anna VARGOVÁ, Košice, 27. Zuzana VEREŠOVÁ, Košice, 28. Anna VILČKOVÁ*, Gelnica

 

37-43-6 železničná doprava a preprava /4.D1

Triedny učiteľ: Mgr. Vilma KUDEROVÁ

1. Martin ČEĽOVSKÝ, Sečovce, 2. Erika FIFIKOVÁ, Krompachy, 3. Zuzana FOGARAŠOVÁ*, Košice, 4. Janka GAJDOŠOVÁ, Prešov, 5. Gabriel GRECÁR*, Rožňava, 6. Marianna GREIFOVÁ*, Bardejov, 7. Jana HANEKOVÁ*, Košice - Šaca, 8. Maroš HÜBLER, Vranov nad Topľou, 9. Marianna CHOVANCOVÁ*, Stará Ľubovňa, 10. Martin LEŠKO, Vranov nad Topľou, 11. Ján MAČUGA, Stará Ľubovňa, 12. Jana MARIŠČÁKOVÁ*, Košice, 13. Mikuláš MAŤAŠ, Košice -Šaca, 14. Ondrej MIHÁL, Rožňava, 15. Zuzana ORAVETZOVÁ*, Košice, 16. Miroslav OROSZ*, Košice, 17. Róbert PASEČIAK*, Prešov, 18. Roman PASTOREK*, Košice, 19. Mário PODLESNÝ, Košice, 20. František SAFKO*, Košice - Šaca, 21. Peter SOBČÁK, Košice, 22. Monika ŠOLTÉSOVÁ*, Košice, 23. Žaneta VILKOVÁ*, Krompachy, 24. Marcela WIECOREKOVÁ, Košice, 25. Štefan ZÖLDY, Košice, 26. Radoslav ŽUPČAN*, Košice - Šaca

 

37-42-6 elektrická trakcia v doprave, zameranie: technika a prevádzka koľajových vozidiel /4.E

Triedny učiteľ: Mgr. Jana JELENEKOVÁ

2. Stanislav BÁTOR, Krompachy, 3. Martin BZIŇÁK, Košice, 4. Daniel ČAČKO, Prešov, 5. Karol ČEJKA, Košice, 6. Tomáš FECURA, Humenné, 7. Raymond GEÖREÖGH, Kráľovský Chlmec, 8. Marek HIČÁR*, Bardejov, 9. Pavol CHOVANEC, Levoča, 10. Tomáš JANČUŠKA, Poprad, 11. Rastislav JAŠŠO, Košice, 12. Ján JUHÁS, Košice, 13. Radoslav KADUK*, Košice, 14. Juraj KANDA, Kráľovský Chlmec, 15. Maroš LABANC, Krompachy, 16. Milan MARUŠ, Košice, 17. Ján MAŠLEJ, Poprad, 18. Peter MAX, Snina, 19. Martin NOGA, Košice, 20. Ľubomír NOVÁK, Prešov, 21. Marek OLEKŠÁK, Kežmarok, 22. Daniel ONDO, Košice, 23. Martin PEŠKO*, Košice, 24. Ladislav POTORY, Kráľovský Chlmec, 25. Marián STRÁŇAVSKÝ*, Ilava, 26. Radovan TÓTH*, Vranov nad Topľou, 27. Ladislav TROJÁK, Košice, 28. Ján VARGA, Košice, 29. Bartolomej VESELOVSKÝ, Košice, 30. Martin VOJTKO*, Sečovce

 

37-42-6 elektrická trakcia v doprave, zameranie: technika a prevádzka koľajových vozidiel /4.E1

Triedny učiteľ: Mgr. Anna RUSNÁKOVÁ

1. Ján BAČO*, Košice - Šaca, 2. Jaroslav BAJUS*, Prešov, 3. Rastislav BALÁŽ, Prešov, 4. Marián BEREŠČÁK, Bardejov, 5. Jozef ČERNICKÝ*, Košice, 6. Viktor ČORBA, Košice, 7. Ľuboslav DUBJEL, Stará Ľubovňa, 8. Marek FRANKO*, Kežmarok, 9. Roman GAJDOŠ*, Košice, 10. Jozef GBURÍK, Košice - Šaca, 11. Peter HARACH*, Košice -Šaca, 12. Stanislav HENZÉLY, Rožňava, 13. Ivo JAKAB, Trebišov, 14. Marián JURA, Bardejov, 15. Michal KONČ, Košice, 16. Patrik KOSTELNÝ, Bardejov, 17. Radoslav KOZÁK, Košice, 18. Martin KRAJČÍR, Košice, 19. Slavomír KUČERA*, Trebišov, 20. Daniel LACKO, Trebišov, 21. Roman LINHARD, Košice, 22. Richard MACKOVJAK, Gelnica, 23. Mikuláš MALIŇÁK*, Snina, 24. Peter MAX, Košice, 25. Patrik NEMEC, Košice, 26. Rastislav NEUWIRTH*, Košice, 27. Ján NOVÁK*, Bardejov, 28. Svätopluk PÍSECKÝ, Košice, 29. Marcel PITOŇÁK, Kežmarok, 30. Radoslav POTOČŇÁK, Košice, 31. Peter SYN*, Košice, 32. Rastislav ŠOLTÉSZ, Košice -Šaca

 

37-41-6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave, zameranie: zabezpečovacia technika /4.ZO

Triedny učiteľ: RNDr. Anna MISSBACHOVÁ

1. Jaroslav BAKA, Spišská Stará Ves, 2. Marián BELA, Sečovce, 3. Karol BIČÁR, Gelnica, 4. Miroslav EIB*, Košice - Šaca, 5. Rastislav FERČÁK*, Košice, 6. Estera FÜLEPOVÁ, Košice, 7. Renáta FOGARÁŠOVÁ*, Košice, 8. Radovan GECI, Michalovce, 9. Tomáš GÉCZI*, Košice, 10. Ľuboš GREGOROVIČ*, Košice, 11. Martin HUPKA, Gelnica, 12. Janette JACKOV Á, Košice, 13. Jozef JAKUBIŠIN*, Krompachy, 14. Marcel KISS, Košice, 15. Martin KLEMA, Košice, 16. Vladimír KSENIČ, Gelnica, 17. Ľubomír KURJAN, Košice, 18. Radoslav MATISKO, Košice, 19. Branislav MIHÁLIK*, Gelnica, 20. Marek MIKOLAJ*, Košice, 21. Patrik NEMERGUT*, Košice, 22. Peter RAGAN, Trebišov, 23. Radoslav SERVILA, Košice, 24. Daniel SOKOL, Košice, 25. Slávka STREDŇAKOVÁ, Prešov, 26. Jozef SVETLÍK, Košice, 27. Miroslav ŠČURKA, Poprad, 28. Ján ŠOLTÉS*, Košice, 29. Miroslav VRLÍK*, Košice

 

ŠKOLSKÝ ROK 1995/96

 

3744 6 cestná doprava, zameranie: 01 prevádzka a údržba vozidiel /4.C

Triedny učiteľ: Ing. Miroslav JENČÍK

1. Richard BAKŠI, Košice, 2. Jaroslav BALTA, Poprad, 3. František BEDNÁR, Košice, 4. Miroslav BODNÁR*, Košice, 5. Ján ČEPKE, Košice, 6. Štefan DAŇKO, Košice, 7. Jozef DULEBA, Kežmarok, 8. Marcel HORVÁTH, Košice, 9. Rastislav JASAŇ, Košice, 10. Marek KACVINSKÝ, Košice, 11. Radoslav KOSYK, Košice, 12. Erik KRONOVETTER, Košice, 13. Marcel KUC*, Košice, 14. Branislav LANCIK, Piešťany, 15. Norbert LUPTÁK, Košice, 16. Jaroslav MANÁK*, Košice, 17. Dušan MÁZIK*, Košice, 18. Vladimír MICHRINA, Košice, 19. Radoslav MIKULA, Košice, 20. Jozef MURGAŠ, Prešov, 21. Rastislav PAČUT, Košice, 22. Miroslav SEKERÁK, Prešov, 23. Martin SOKOL, Košice, 24. Ján ZEDNÍČEK, Trebišov

 

3744 6 cestná doprava zameranie: 02 doprava a preprava /4.C1

Triedny učiteľ: Ing. Jozef PAVOL

1. Martin BERNÁT, Košice, 2. Martin BOBOŇKO, Prešov, 3. Eduard DLABOLA, Košice, 4. Alica ĎURKÁČOVÁ, Košice, 5. Jozef DVOŘÁK, Košice, 7. Maroš HANKO, Košice, 8. Peter HUDÁK, Košice, 9. Martin KLAJBER, Prešov, 10. Gabriela KMEŤOVÁ, Košice, 11. Dana KONČEKOVÁ, Revúca, 12. Vladimír KONDÁŠ, Košice, 13. Martin MACH, Košice, 14. Peter MATIA, Košice, 15. Juraj MIŠKOVIČ, Košice, 16. Martina MOHORITOVÁ, Košice, 17. Zuzana OLEJÁROVÁ, Prešov, 18. Ľubica PAVÍLEKOVÁ, Prešov, 20. Zuzana SEKERÁKOVÁ, Kráľovský Chlmec, 21. Stanislav SUVÁK, Svidník

 

3743 6 železničná doprava a preprava /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Irena BÍLKOVÁ

1. František BEDNÁR, Poprad, 2. Peter BOSÁK, Gelnica, 3. Rastislav CENKÝ*, Bardejov, 4. Anton DRAGUN, Košice, 5. Ján GREGUŠKA*, Liptovský Mikuláš, 6. Vlasta HAJDUKOVÁ, Košice, 7. Alena HELDÁKOVÁ Kežmarok, 8. Kamil KALAFUS*, Gelnica, 9. Marek KASA, Humenné, 10. Lenka KAŠČÁKOVÁ, Gelnica, 11. Iveta KOKINDOVÁ*, Košice, 12. Andrea LEŠŇÁKOVÁ, Stará Ľubovňa, 13. Jaroslav LEVKIV*, Trebišov, 14. Zuzana MAJERČINOVÁ, Vranov nad Topľou, 15. Róbert MEZEI, Košice, 16. Marcel NÉMET*, Trebišov, 17. Jaroslav PARAČKA, Poprad, 8. Martin PLAVNICKÝ, Stará Ľubovňa, 19. Klaudia RÁKOCIOVÁ, Trebišov, 20. Henrieta SEDLÁKOVÁ, Košice, 21. Radoslav TÖKÖLY*, Gelnica, 22. Ľubomír VRBOVSKÝ, Trebišov

 

3742 6 elektrická trakcia v doprave, zameranie: 01 technika a prevádzka koľajových vozidiel /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Ján HOLEČKO

1. Dominik BABIČ, Stará Ľubovňa, 2. Pavol FILIP, Košice, 3. Viktor HRIC, Košice, 4. Ondrej HUBIČÁK*, Košice, 5. Štefan KACHMAN, Vranov nad Topľou, 6. Peter KLEIN, Košice, 7. Stanislav KODUS, Košice, 8. Stanislav LACKO, Košice, 9. Peter LEHOCZKI*, Košice, 10. Martin MARTOŇÁK, Košice, 11. Richard NOGRÁDI, Košice, 12. Vlastimil OČVÁR, Gelnica, 13. Marek ONDREJKA*, Košice, 14. Jozef PEKÁR, Stará Ľubovňa, 15. Ján SIRKO*, Poprad, 16. Zdenko SLIVENSKÝ, Poprad, 17. Erik ŠOLC, Košice, 18. Štefan VRÁBEĽ, Rimavská Sobota, 19. Peter WÁGNER, Košice, 20. Miroslav BALÁŠ, Košice

 

3917 6 technické a informatické služby, zameranie: 09 zasielateľstvo /4.S

Triedny učiteľ: Mgr. Magdaléna BODOROVÁ

1. Alžbeta BÁNYÁSZOVÁ*, Kráľovský Chlmec, 2. Mikuláš ČIKOVSKÝ, Košice, 3. Ladislav DANKO, Humenné, 4. Nataša FEČIKOVÁ, Košice, 5. Adriána HARČAROVÁ, Trebišov, 6. Jaroslav JERGA, Košice, 7. Beáta KERESZTURYOVÁ, Košice, 8. Marek KLEŠČ, Krompachy, 9. Milan MAČINGA*, Košice, 10. Kornel MAJER*, Košice, 11. Martina MAĽUČKA., Košice, 12. Michaela MARČIŠOVSKÁ, Košice, 13. Peter MELNIČÁK, Prešov, 14. Maroš MIŠKANIČ*, Košice - Šaca, 15. Peter PULIK, Košice, 16. Tomáš SAJTÁK*, Košice, 17. Stanislav SEMAN, Košice, 18. Diana SIPSKÁ, Košice, 19. Slavomír SLEBODNÍK, Levoča, 20. Zuzana SZABÓOVÁ, Kráľovský Ch1mec, 21. Monika SZANISZLÓOVÁ, Košice, 22. Adriána SZARVASOVÁ*, Košice, 23. Katarína ŠPERŇÁKOVÁ*, Košice, 24. Peter TÉNAI, Košice, 25. Adela TÓTHOVÁ*, Košice, 26. Martina VALOVÁ*, Košice, 28. Zuzana VASIĽOVÁ, Košice, 29. Miroslav VÍTEK, Košice, 30. Martina VOJTKOVÁ, Košice, 31. Martin ZÁHORSKÝ, Košice, 32. Gabriela ZAYOVÁ, Košice

 

3741 6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave, zameranie: 02 oznamovacia technika /4.ZO

Triedny učiteľ: Ing. Gabriel SZABARI

1. Ivo ANTAL*, Košice, 2. Peter ČIERNY*, Košice, 3. Tomáš ČIŽMÁRIK*, Košice, 4. Ladislav DUSA, Prešov, 5. František GÁBOR*, Prešov, 6. Michal HANDURA, Trebišov, 7. Erik HANDŽÁK, Košice, 8. Henrieta HRUBÁ, Košice, 9. Róbert JOPEK*, Košice, 10. Slavomír KALAFUS, Krompachy, 11. Miloš KELLNER, Krompachy, 12. Rastislav LACKO*, Košice, 13. Marek LIBÁK*, Prešov, 14. Milan MICHALKO, Košice, 15. Marek MORAVEC*, Košice, 16. Marcel OPREMČÁK*, Gelnica, 17. Pavel ROLKO, Košice, 18. Peter SEDLÁK*, Košice, 19. Peter ŠOLTÉS, Košice, 20. Evald TAKÁČ, Trebišov, 21. Anna VARGOVÁ, Košice, 22. Jozef VELČEK, Prešov, 23. Martin VYSOCKÝ, Košice, 24. Marián ŽUPČÁN, Košice - Šaca.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1996/97

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 01 elektrická trakcia a energetika v doprave /4.EA

Triedny učiteľ: Ondrej ŠKODY

1. Rastislav ANDRAŠČÍK*, Prešov, 2. Tomáš BÉBER, Košice, 3. Marcel BUČEK, Košice - Šaca, 4. Ján ČOPAN, Humenné, 5. Norbert DOLINSKÝ*, Košice, 6. Jaromír DURNÝ, Košice, 7. Kamil ELENIUK, Stará Ľubovňa, 8. Marek FEDOR, Košice, 9. Peter GAĽAŠ*, Košice, 10. Ľudovít HAŇO, Vranov nad Topľou, 11. Marián KARABIN, Poprad, 12. Peter KASTERKO, Košice, 13. Miloš KAŠČÁK*, Košice, 14. Ľubomír KOBYĽAN, Bardejov, 15. Richard KOLLÁR, Poprad, 16. Marek KOZLAY*, Prešov, 17. Pavol KUŠMÍREK, Košice, 18. Branislav LEGÁT, Levoča, 19. Juraj MIHALIČ, Humenné, 19. Róbert ONDRUŠ, Michalovce, 20. Rastislav PRISTÁŠ, Košice, 21. Róbert SKOKAN, Rožňava, 22. Ján STUĽÁK, Vranov nad Topľou.

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 04 oznamovacia technika v doprave a spojoch /4.EB

Triedny učiteľ: Ing. Ginetta SUCHARDOVÁ

1. Gabriel BALOG, Košice, 2. Pavol ĎURICA, Košice, 3. Anna FEJOVÁ, Poprad., 4. František GYÖNGYÖSI*, Košice, 5. Marek HALUŠKA, Košice, 6. Ján HETEŠ, Ružomberok, 7. Peter HOLENT, Košice - Šaca, 8. Ladislav HRICKO*, 9. Marek CHACHAĽÁK*, Košice - Šaca, 10. Ján JUHÁS, Košice, 11. Marek KENTOŠ*, Vranov nad Topľou, 12. Stanislav KĹČ, Košice, 13. Marek KLIMEK*, Bardejov, 14. Tomáš KOLESÁR*, Košice, 15. Rastislav KRIŠTAN, Košice, 16. Jozef LEŠKO, Košice - Šaca, 17. Erika MACEJKOVÁ, Gelnica, 18. Peter MAŤAŠOVSKÝ, Trebišov, 19. Radovan MEDVEC, Krompachy, 20. Richard NALEVANKO*, Gelnica, 21. Martin OX, Gelnica, 22. Pavol PALKÁN, Košice, 23. Miroslav PETRÍK*, Krompachy, 24. Maroš PIVARČEK*, Košice, 25. Daniel SCHUBERT, Košice, 26. Stanislav ŠIMKO, Prešov, 27. Dušan TOMEČKO*, Gelnica

 

 

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 01 železničná doprava /4.PŽ

Triedny učiteľ: Ing. Gabriel SZABARI

1. Anežka BAKŠIOVÁ*, Košice, 2. Andrea BASÁROVÁ, Košice, 3. Viktor BENKO, Košice - Šaca, 4. Zuzana CISAŘOVSKÁ, Košice, 5. Rastislav CÚTH, Bánovce nad Bebravou, 6. Viliam ČIKOVSKÝ, Spišská Nová Ves, 7. Ján DORKO, Krompachy, 8. Miroslava DUKASOVÁ, Prešov, 9. Tomáš DURKÁČ*, Žiar nad Hronom, 10. Jozef ĎURICA, Poprad, 11. Jozef GÉDRA, Košice, 12. Marek HAKY, Kráľovský Chlmec, 13. Renáta HOLYSTOVÁ, Košice, 14. Vladimír HORIČKA, Košice, 15. František HROMÝ, Košice, 16. Viera KMECOVÁ, Košice, 17. Ján KOREŇ*, Poprad, 18. Viktória KOŠČOVÁ, Košice, 19. Mária KOVALIKOVÁ, Gelnica, 20. Branislav KUBIČÁR*, Poprad, 21. Martin MARHEFKA, Kežmarok, 22. Adriana MASTIĽÁKOVÁ, Prešov, 23. Monika NIČOVÁ, Košice, 24. Marianna OLBERTOVÁ, Gelnica, 25. Gabriel PRAŠČÁK, Kráľovský Chlmec, 26. Ján SČISLÁK, Prešov, 27. Michal ŠIŇANSKÝ, Košice, 28. Ivan ŠUSTER, Krompachy, 29. Martina TANCÁROVÁ, Gelnica, 30. Tomáš TIMKO, Kráľovský Chlmec

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 05 cestná doprava a preprava /4.PC

Triedny učiteľ: PaedDr. Jana NYÁRÁDYOVÁ

1. Henrieta BABOVÁ, Košice, 2. Miroslava BOŠŇOVIČOVÁ, Stará Ľubovňa, 3. Kornélia DŽUGOVÁ, Košice, 4. Peter FEČKO, Snina, 5. Tomáš FÜLEP, Košice, 6. Štefan HORVÁTH, Košice, 7. Miroslava HOŠÁKOVÁ, Humenné, 8. Marian HREŇO*, Kráľovský Chlmec, 9. Alena HURAJTOVÁ*, Košice, 10. Marián JAKUB, Košice, 11. Peter JANOČKO, Košice, 12. Peter JENČUŠ, Gelnica, 13. František KAMPE, Košice, 14. Jozef KÚDELA, Košice, 15. Petronela LENGYELOVÁ, Košice, 16. Lívia MURAJDOVÁ, Košice, 17. Peter NAGY, Košice, 18. Ladislav NITRAI, Košice, 19. Alexandra PAVELOVÁ, Košice, 20. Patrik REPASKÝ, Krompachy, 21. Martin SAKMÁRY, Spišská Nová Ves, 22. Erik SÁROSI, Košice, 23. Andrej SČISLÁK, Prešov, 24. Peter SEMAN, Košice, 25. Andrej SEMANCO*, Košice, 26. Marek ŠOLTES, Košice, 27. Roman TAKÁČ, Košice - Šaca, 25. Edmund LIPÁN, Kráľovský Chlmec

 

3772 6 doprava, zameranie: 01 prevádzka a údržba cestných vozidiel /4.DC

Triedny učiteľ: Ing. Miroslav LAZÁR

l. František ANDRÁS*, Košice, 2. Mikuláš CICOŇ, Košice, 3. Tomáš CSETE, Košice, 4. Peter FERENC*, Košice, 5. Ján FIĽ, Košice, 6. Jozef HILLAY, Košice - Šaca, 7. Róbert HRIŇÁK, Košice, 8. Martin IVAN*, Košice, 9. Miroslav JUHÁS, Košice - Šaca, 10. Róbert JURKOVIČ, Kežmarok, 11. Jozef KLUČAROVSKÝ, Košice, 12. Martin KOMLOSSY, Košice, 13. Marián KOVÁČIK, Košice - Šaca, 14. Martin KÖVÉR, Košice, 15. Ladislav LACKO, Kráľovský Chlmec, 16. Štefan LEJA, Stará .Ľubovňa, 17. Ján LEŠČINSKÝ, Stará Ľubovňa, 18. Róbert MIKULA, Košice, 19. Jozef ONDA, Trebišov, 20. Marin ORAVEC, Košice, 21. Marek PAPCÚN, Košice, 22. Pavol PETÍK, Košice, 23. Stanislav PIVOVARNÍK, Krompachy, 24. Matej RICHNAVSKÝ, Krompachy, 25. Peter SAKÁČ, Košice - Šaca, 26. Zoltán TÖMÖL*, Rožňava, 27. Martin TOPOĽČANSKÝ, Košice, 28. Ľubomír VANÍK*, Košice, 29. Ján VARGA, Košice, 30. Marcel ZEHER, Svidník, 31. Miroslav JURÍK, Košice, 32. Patrik KOVÁČ, Košice

 

3917 6 technické a informatické služby, zameranie: 09 zasielateľstvo /4.SA

Triedny učiteľ: PhDr. Kamila JUNGEROVÁ

1. Petra ANDROVIČOVÁ*, Košice, 2. Peter BEŇAK, Košice, 3. Roland BOGNO*, Košice, 4. Jana BRAMUŠKOVÁ*, Košice, 5. Klaudia ČARNÁ*, Košice - Šaca, 6. Ján ELIAŠ, Košice, 7. Nikoleta ENGELMAYEROVÁ, Košice, 8. Zuzana FORGÁČOVÁ*, Košice, 9. Eva GREGOVÁ, Košice, 10. Lucia HANSELOVÁ*, Košice, 11. Monika HELYEIOVÁ, Košice, 12. Mária HORVÁTHOVÁ, Košice, 13. Martin HRUBÝ, Košice - Šaca, 14. Marián HŘEBÍK, Košice, 15. Martina CHNUPOVÁ*, Prešov, 16. Viktória JABLONSKÁ, Košice, 17. Martin JARABEK, Levoča, 18. Jana KANDRÁČOVÁ, Košice - Šaca, 19. Ingrid KÓNYOVÁ*, Košice, 20. Marianna MACKOVÁ, Košice, 21. Mário MAKO*, Košice, 22. Ján MICHALOV*, Košice, 23. Martina ONDERKOVÁ*, Košice, 24. Štefan SLEBODNÍK, Levoča, 25. Eva SZABÓOVÁ*, Kráľovský Chlmec, 26. Tomáš ŠEVC, Košice, 27. Zuzana ŠMIDTOVÁ, Košice, 28. Daniela TÓTHOVÁ, Košice, 29. Zuzana ÜVEGESOVÁ, Košice, 30. Erik VANCÁK, Košice, 31. Mária VARGOVÁ, Košice - Šaca, 32. Dáša VARGOVČÁKOVÁ, Košice, 33. Ľudmila VASILŇÁKOVÁ, Košice, 34. Petra LIŠIVKOVÁ, Košice

 

3917 6 technické a informatické služby, zameranie: 09 zasielateľstvo /4.SB

Triedny učiteľ: PaedDr. Eva KRÁĽOVÁ

1. Jana ADAMIAKOVÁ, Košice, 2. Denisa BODÁKOVÁ, Košice, 3. Štefánia BOROVSKÁ*, Košice, 4. Nicol BUGÁROVÁ, Košice, 5. Martina ĎURICOVÁ, Košice, 6. Štefan ELEK*, Košice, 7. Milan FILIČKO, Stará Ľubovňa, 8. Janka GREGOVÁ, Košice, 9. Jana HAVLÍKOVÁ, Košice, 10. Andrea HORVÁTHOVÁ, Košice, 11. Mariana CHOMOVÁ*, Svidník, 12. Radek JAKOBY*, Košice, 13. Tomáš KNAUS*, Košice, 14. Andrea KOSTUROVÁ*, Košice, 15. Zuzana MEDVIĎOVÁ, Košice, 16. Martina MIŽÁKOVÁ, Košice, 17. Marcela OBŠITOŠOVÁ*, Košice, 18. Marián OLEJÁR*, Košice, 19. Monika PAVELEKOVÁ, Košice, 20. Ján PAVLÍK., Košice, 21. Rastislav POPIK*, Košice, 22. Karol PRINCZ*, Košice, 23. Milan SEPEŠI, Košice, 24. Soňa SINICYNOVÁ*, Košice, 25. Silvia SOPKOVÁ, Humenné, 26. Martina ŠARKAŇOVÁ, Košice, 27. Júlia ŠIMOVÁ, Michalovce, 28. Daniela ŠIROCHMANOVÁ, Košice, 29. Zuzana TOMEČKOVÁ, Košice, 30. Janka TRIBULOVÁ, Košice, 31. Miloš ULIČNÝ, Spišská Nová Ves.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1997/98

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 01 elektrická trakcia a energetika v doprave /4.EA

Triedny učiteľ: Ing. Jozef KUCZIK

1. Ľubomír BEREGSÁSI, Košice - Šaca, 2. Michal BUNDA*, Košice, 3. Ladislav GÉCZY, Humenné, 4. Vladislav GUBA, Humenné, 5. Matúš HANDURA, Vranov nad Topľou, 6. František HEGEDŰŠ, Košice, 7. Ján HOLLÝ, Košice, 8. Peter HORVÁTH, Košice, 9. Jozef CHOCHOL, Rožňava, 10. Roman CHOMO, Košice, 11. Rastislav KOMENDAT, Trebišov, 12. Ján KOVÁČ, Spišská Nová Ves, 13. Ladislav KROTÁK, Košice, 14. Rastislav LUKÁČ*, Kráľovský Chlmec, 15. Martin MICHALČÍK, Košice, 16. Zoltán MITRO*, Košice, 17. Marek MIŽENKO*, Gelnica, 18. Zdenko PROCHÁZKA, Košice, 19. Róbert ROMŠÁK, Košice, 20. Martin SALOCI*, Košice, 21. Štefan TATRANSKÝ*, Trebišov, 22. Štefan TOKARČÍK, Košice, 23.Ľubomír TÓTH, Krompachy.

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 04 oznamovacia technika v doprave a spojoch /4.EB

Triedny učiteľ: Ing. Marianna TOKARČÍKOVÁ

1. Ondrej BAKŠI, Košice, 2. Peter BALINT, Košice, 3. Norbert BALOGH, Kráľovský Chlmec, 4. Tibor BENEDEK, Košice - Šaca, 5. Vojtech BÉREŠ, Košice, 6. Róbert BODNÁR, Košice, 7. Peter BUDINSKÝ, Gelnica, 8. Iveta CSÁSZÁROVÁ*, Košice, 9. Anna GLODOVÁ, Humenné, 10. Jana HARČARÍKOVÁ, Košice, 11. Miroslav HRICIŠÁK, Košice, 12. Jaroslav IDČÁN*, Košice - Šaca, 13. Ján JENČÍK*, Gelnica, 14. Štefan KOLLÁR, Košice, 15. Pavol MATISOVSKÝ, Košice, 16. Milan MIHALOV* , Košice, 17. Jozef MIKO, Košice, 18. Róbert NEMEC, Košice, 19. František PAPCUN, Krompachy, 20. Róbert PAVLÍK, Košice - Šaca, 21. Milan PÁLFY, Košice, 22. Juraj PROBALA, Košice, 23. Radoslav RENDOŠ, Gelnica, 24. Ľubomír RIGDA*, Krompachy, 25. Vladislav SOKOLY, Trebišov, 26. Rastislav SUŠKO*, Košice, 27. Csaba SZEKERES, Košice - Šaca, 28. Martin ŠAMKO*, Košice, 29. Marián ŠTEFANČÍK*, Košice - Šaca, 30. Daniel VAJDA, Košice, 31.Marek ZAVATČAN, Levoča.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 03 colná deklarácia /4.PA

Triedny učiteľ: Mgr. Eva ORDZOVENSKÁ

1. Radovan BOBÁK*, Gelnica, 2. Ján BODNÁR, Košice, 3. Vladimír BODNÁR*, Piešťany, 4. Martin DZURIŠ*, Košice, 5. Anton ELIAŠ, Košice, 6. Tímea FERKOVÁ*. Košice, 7. Martina FORGÁČOVÁ*, Košice, 8. Martin GAĽAŠ, Košice, 9. Norbert HELC, Košice, 10. Václav HRIC, Košice - Šaca, 11. Peter HUDÁK, Košice, 12. Jana IVÁNOVÁ*, Košice, 13. Ján JENDRISEK, Čadca, 14. Zuzana KADUKOVÁ*, Košice, 15. Milan KAĽAVSKÝ, Krompachy, 16. Patrik KISSEL, Krompachy, 17. Marián KONEVAL, Košice, 18. Tomáš KOŽIARSKÝ, Košice, 19. Ľuboš MRÁZ, Košice, 20. Gabriela PALKÁŇOVÁ*, Košice, 21. František PAPUGA*, Košice, 22. Gabriel PATRIK, Košice, 23. Pavel PILÁR, Košice, 24. Martin POVAŽAN, Košice, 25. Ondrej ROLÍK, Košice, 26. Jozef RUŽIČKA*, Košice, 27. Mário SZAKALA, Košice, 28. Roman TREMBECKÝ, Košice - Šaca, 29. Ronald UJHÁZI, Košice, 30. Martin VASILENKO*, Košice, 31. Vladimír VEREB, Košice, 32. Patrik VEREB*, Košice.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: cestná doprava a preprava / 4.PB

Triedny učiteľ: Ladislav LECHNER

1. Martin BUDAI, Košice, 2. Vladimír CÁRIK, Prešov, 3. Peter DIÓSSY, Košice, 4. Viktor DORÁK, Košice - Šaca, 5. Miroslav DUDRIK, Košice, 6. Milan GAZDA*, Vranov nad Topľou, 7. Miroslav HURAJT, Rožňava, 8. Martin IMRO, Košice, 9. Ján JACINA*, Košice, 10. Imrich JAKAB, Košice - Šaca, 11. Vladimír KAZIMÍR, Prešov, 12. Marek KORMANÍK, Poprad, 13. Peter KOVÁRIK, Košice, 14. Peter KUZMA, Košice, 15. Tomáš LAUBERT, Košice - Šaca, 16. František MARKOVIČ, Košice, 17. Juraj MARTON, Košice, 18. Adam OČKAJÁK, Košice, 19. Václav PAVLÍK, Košice, 20. Juraj PODRACKÝ, Košice, 21. Alena RYŠÁKOVÁ, Humenné, 22. Stanislav SEDLÁK, Košice, 23. Emília ŠVABOVÁ, Košice, 24. Stanislav ŠVEŠČUK, Košice, 25. Damián TKÁČ, Košice, 26. Peter TUČEK, Košice, 27. František VEJAČKA, Košice, 28. Ján ZÁMBORY, Pidvinogradiv (Ukrajina).

 

3772 6 doprava, zameranie: 01 prevádzka a údržba cestných vozidiel /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Miroslav LAZÁR

1. Ondrej BALLASCH, Košice - Šaca, 2. Mikuláš BOROVSKÝ, Košice, 3. Jaroslav BURDA, Trebišov, 4. Martin DOSTÁLEK, Košice, 5. Peter RUŽIČKA, Košice, 6. Gabriel GABOŠ, Košice - Šaca, 7. Martin HANSEL, Košice, 8. Pavol HORNÁČEK, Liptovský Mikuláš, 9. Marcel IVAN, Košice, 10. Daniel KACHMAN*, Vranov nad Topľou, 11. Ľuboš KMAK, Košice - Šaca, 12. Peter KOBULNICKÝ, Košice - Šaca, 13. Rastislav KORBULEC, Košice, 14. Peter LABANC, Košice, 15. Štefan MALÁK, Bratislava, 16. Roman OLAJOS, Košice, 17. Tomáš ONDRUŠKA, Košice, 18. Peter PETRÍK, Košice, 19. Martin PIVOVARNÍK*, Košice, 20. Erik SEMAN, Košice - Šaca, 21. Marek SEMAN, Košice, 22. Peter SEMANČÍK*, Prešov, 23. Peter ŠUHADA, Košice, 24. Vavrinec TOMASCH, Košice - Šaca, 25. Martin VOJTANÍK*, Košice, 26. Marián HRUBOVČÁK, Humenné.

 

3917 6 technické a informatické služby, zameranie: 09 zasielateľstvo /4.S

Triedny učiteľ: Ing. Irena BÍLKOVÁ

1. Karol BACHRATÝ, Košice, 2. Slávka BUJŇÁKOVÁ, Košice, 3. Petra CEHELNÍKOVÁ*, Košice, 4. Emília ČURMOVÁ, Michalovce, 5. Peter FEDOR, Košice - Šaca, 6. Loránt GATI*, Košice, 7. Jana HAŠKOVÁ*, Košice, 8. Lucia HETEŠOVÁ, Ružomberok, 9. Zuzana CHOVANOVÁ*, Prešov, 10. Lucia JANOČKOVÁ, Košice, 11. Marek JEVICKÝ, Košice, 12. Katarína KAMENICKÁ, Levoča, 13. Gabriel KOCZUR, Košice, 14. Ján KOZÁK, Košice, 15. Mária KÖVÉROVÁ, Košice, 16. Zuzana KUČEROVÁ, Košice, 17. Nadežda LOMNICKÁ, Košice, 18. Michaela MIKLODOVÁ, Košice, 19. Erika MIKLOŠOVÁ*, Košice, 20. Andrea OLEXOVÁ*, Košice, 21. Jana SAJKOVÁ*, Košice, 22. Jozef SEDLÁK, Košice, 23. Eva SIROTŇÁKOVÁ, Košice, 24. Stanislava SVIATKOVÁ, Košice, 25. Štefan SZALONTAI*, Trebišov, 26. Beáta SOLTÉSZOVÁ*, Kráľovský Chlmec, 27. Zuzana ŠPERŇÁKOVÁ, Košice, 28. Peter ŠTOFAŇÁK, Košice, 29. Andrea TOMKOVÁ*, Košice - Šaca, 30. Stanislav UJHÁZI, Košice, 31. Martina VARGOVÁ, Košice, 32. Vladimíra VARGOVÁ*, Košice, 33. Marianna VILČKOVÁ, Gelnica.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1998/1999

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie:  01 elektrická trakcia a energetika v doprave /4.EA

Triedny učiteľ: Ing. Ján HOLEČKO

1. Tomáš ČARNÝ, Prešov, 2. Martin ČECH, Krompachy, 3. Ján ČIRIP*, Košice, 4. Marián FABIŠÍK, Košice, 6. Ivan CHÁLKA, Prachatice (Česko), 7. Štefan KLAPKO, Košice, 8. František KLEIN, Gelnica, 9. Ján KOŠKO, Trebišov, 10. Martin KOVÁČ, Kráľovský Chlmec, 11. Kamil KURHAJEC, Prešov, 12. Tomáš MACKO, Gelnica, 13. František MACKOVJAK*, Gelnica, 14. Matúš MAĽÁK*, Košice, 15. Martin MIHAĽOV, Košice, 16. Ľubomír PAPCUN, Košice, 17. Matej RUSNÁČKO, Košice, 18. Vladimír SAJKO, Košice, 19. Michal SIDOR, Košice, 20. Peter ŠONKA, Snina, 21. Dušan TOMEČKO, Košice, 22. Viliam TÓTH, Trebišov, 23. Peter VAVRÁK, Košice, 24. Marek ZLACKÝ, Košice, 25. Ján ŽIVČÁK, Košice.

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 04 oznamovacia technika v doprave a spojoch /4.EB

Triedny učiteľ: Mgr. Anna RUSNÁKOVÁ

1. Eva BAKOVÁ, Trebišov, 2. Ivan BALOG, Trebišov, 3. Martin EĽKO, Michalovce, 4. Martin FILIP, Košice, 5. Stanislav GENIG, Gelnica, 6. Ján GERALSKÝ*, Košice, 7. Slavomír GREGA, Košice, 8. Patrik HAMŽÍK, Trebišov, 9. Jozef HETEŠ, Stará Ľubovňa, 10. Viliam HRIC, Košice, 11. Marek KAŠUBA, Košice, 12. Radoslav KOZUBIK, Košice, 13. Peter KREMPASKÝ, Košice, 14. Marián KUCHTA, Gelnica, 15. Marián MAĎAR, Trebišov, 16. Slavomír NOVÁK, Košice - Šaca, 17. František PATRIK, Košice, 18. Erik POPROCKÝ, Košice, 19. Peter ROLÍK*, Košice, 20. Marián STAHURA, Košice, 21. Martin ŠIMO, Michalovce, 22. Miroslav ŠIROCHMAN, Košice, 23. Martin ŠKRAK, Košice, 24. Michal TKÁČ*, Košice, 25. Igor VOJTKO, Humenné.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 01 železničná doprava /4.PA

Triedny učiteľ: Ing. Vojtech KREIBIK

1. Matej BLAŽEK, Košice, 2. Andrea ČERŇOVÁ, Košice, 3. Ivo DEMJANČÍK, Košice, 4. Ján DRÁBIK, Košice, 5. Zuzana HEMLÉZIOVÁ, Košice, 6. Pavol HORVÁTH, Košice, 7. Marek IVANČO*, Humenné, 8. Daniel JACKO*, Vranov nad Topľou, 9. René JANOV, Košice, 10. Marek KACVINSKÝ, Levoča, 11. Miroslav KEUSCH, Košice, 12. Radoslav KISS, Košice, 13. Peter KOCHAN*, Prešov, 14. Marián KOLESÁR, Košice, 15. Michal KRAVEC, Svidník, 16. Ondrej KROKUS, Prešov, 17. Marek LIŠKO, Košice, 18. Andrej NOVOTNÝ, Gelnica, 19. Pavol ONDOČKO, Košice, 20. Jana PEKALOVÁ*, Humenné, 21. Marián RADVÁNI, Košice, 22. Milada RUDÁ, Rožňava, 23. Miroslava SABAKOVÁ, Liptovský Mikuláš, 24. Marcel SEMAN, Gelnica, 25. Miroslav ŠIPOŠ, Košice, 26. Slavomír ŠĽACHTIČ, Bardejov, 27. Peter ŠOFFA*, Košice, 28. Ján VALCHÁŘ, Čadca, 29. Viliam VALUŠ, Košice, 30. Marek VARGA, Košice.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy zameranie: 03 colná deklarácia /4.PB

Triedny učiteľ: Ing. Helena JACKOVÁ

1. Marek ÁČAI, Košice, 2. Branislav BEREGSZÁSZI, Košice, 3. Peter ČERVEŇÁK, Svidník, 4. Lucia DORKOVÁ*, Gelnica, 5. Marián ELEK, Košice, 6. Andrea GAŠKOVÁ*, Košice, 7. Radoslav GUĽVÁŠ, Trebišov, 8. Ladislav JENČÍK, Trebišov, 9. Peter JEVICKÝ, Košice, 10. Miroslava KANDRÁČOVÁ, Košice, 11. Michaela KIPIKAŠOVÁ*, Gelnica, 12. Ladislav KISIDAY, Košice, 13. Jaroslav KOVÁČIK*, Košice, 14. Martina KRISTIANOVÁ, Košice, 15. Tomáš KUMMER, Košice, 16. Radoslav KYJOVSKÝ, Košice, 17. Helena MACKANIČOVÁ, Košice, 18. Michal MIKO, Vranov nad Topľou, 19. Ladislav MITRO, Košice, 20. Miroslav MONDRY, Krompachy, 21. Oliver NEMČÍK, Košice, 22. Lucia ONDOČKOVÁ, Košice, 23. Beáta PAVÚKOVÁ*, Gelnica, 24. Beáta STAJANČOVÁ*, Prešov, 25. Zdenka ŠIMČÁKOVÁ*, Košice, 26. Ladislav ŠIPOŠ, Košice, 27. Peter ŠTUDENC, Košice, 28. Marián TOMAŠČÍK, Svidník, 30. Peter TREMBECKÝ, Košice, 31. Alexander TRUSA, Košice.

 

3772 6 doprava, zameranie: 01 prevádzka a údržba cestných vozidiel /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Miroslav JENČÍK

1. Matúš BEDNARČÍK*, Kežmarok, 2. Peter CEHULA*, Kežmarok, 3. Radoslav DZURŇÁK, Gelnica, 4. Štefan EPERJEŠI, Košice - Šaca, 5. Tomáš FROLÍŠEK, Zlín (Česko), 6. František GORDAN, Košice, 7. Ľudovít HANESZ, Košice, 8. Marián HREHOR, Košice, 9. Ján HUSOVSKÝ, Košice, 10. Zlatko JAKUBIŠIN, Košice, 11. Marián JUHÁS, Košice, 12. Miloš KALINIČ*, Trebišov, 13. Ladislav KAVECKÝ*, Košice, 14. Ivan KESELICA, Svidník, 15. Peter LEVKUŠ, Košice, 16. Július MAJDAN, Košice, 17. Marek MAJERSKÝ, Košice, 18. Vladimír PAHULI, Košice, 19. Martin PIRUCH, Svidník, 20. Martin RUSNÁK, Trebišov, 21. Branislav SCHÄFFER, Košice, 22. Branislav SKALINA*, Košice, 23. Tomáš STRHARSKÝ, Košice, 24. Dávid SZABÓ, Košice, 25. Marián TRUHAN, Košice, 26. Jozef VILHAN, Detva, 27. Milan ZÁVODNÍK, Košice, 28. Rastislav ŽÓKA, Košice.

 

3917 6 technické a informatické služby, zameranie: 09 zasielateľstvo /4.S

Triedny učiteľ: Ladislav KOZÁK

1. Július AZARI, Košice, 2. Iveta BACSOVÁ*, Košice - Šaca, 3. Michaela BALLOVÁ, Košice, 4. Slávka BOROVSKÁ*, Košice, 5. Anna CIMBAĽAKOVÁ*, Košice, 6. Imrich ČEPLŐ, Košice, 7. Ladislav DUDÁŠ*, Košice, 8. Zdenka ĎUĎÁKOVÁ, Košice, 9. Irena HRICOVÁ, Košice, 10. Martina CHOMOVÁ, Svidník, 11. Marián JABLONKA, Košice - Šaca, 12. Ladislav KIŠIDAI, Košice, 13. Andrea KOČIŠOVÁ*, Košice - Šaca, 14. Erik KÖRTVÉLY, Košice, 15. Miroslava KRAJŇÁKOVÁ*, Krompachy, 16. Viktória LIŠOVSKÁ*, Košice, 17. Tomáš LUCSKAI, Košice, 18. Ján MAGNES, Trebišov, 19. František MRVA, Liptovský Mikuláš, 20. Jozef NAGY*, Košice, 21. Lenka NYÁRÁDYOVÁ, Košice, 22. Jaroslav PAPCUN, Košice, 23. Rudolf PETRÍK, Košice, 24. Martina PETROVÁ, Košice, 25. Katarína PROCHYROVÁ, Košice, 26. Marek REISINGER*, Košice, 27. Martin SÝKORA, Košice, 28. Peter ŠAFRÁNEK, Košice, 29. František ŠOVÁRY, Gelnica, 30. Martin TAJBOŠ*, Stará Ľubovňa, 31. Stanislav TICHÁNEK, Valašské Meziříčí (Česko), 32. Mária VADÁSZOVÁ, Košice, 33. Viera VENCELOVÁ*, Košice.

 

ŠKOLSKÝ ROK 1999/2000

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 01 elektrická trakcia a energetika v doprave /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Katarína DOBRANSKÁ

1. Ladislav ANDRÉ, Trebišov, 2. Peter BALÁŽ, Košice, 3. Zdenĕk BOHUNĔK, Košice, 4. Igor ČURILLA, Krompachy, 5. Martin DIŇA, Stará Ľubovňa, 6. Róbert HANDERA, Revúca, 7. Silvester HEGEDÜŠ, Košice, 8. Martin HERPÁK, Košice, 9. Ján HLAVÁČ, Rožňava, 10. Miroslav HODINA, Košice, 11. Martin HRIC, Košice, 12. Rastislav IŠTOČIN*, Prešov, 13. Kamil JURKAŠ, Košice, 14. Viktor KANDA, Košice, 15. Ervín KUDLÍK, Košice, 16. Patrik MEDVEC*, Gelnica, 17. Radoslav RABATIN*, Krompachy, 18. Marek REDAY, Košice, 19. Šimon SEMAN, Trebišov, 20. Vladimír SEMJON, Košice, 21. Jozef SIDOR, Vranov nad Topľou, 22. Štefan SKYBA, Košice, 23. Marek STROJVUS*, Vranov nad Topľou, 24. Milan STUPÁR, Košice, 25. Karol ŠANDL, Košice, 26. Štefan ŠÁROŠI, Košice, 27. Igor ŠEVČÍK*, Humenné, 28. Pavol TOMKO, Spišská Nová Ves, 29. Ľubomír VARGA, Košice, 30. Stanislav VOŠOUST, Košice.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 01 železničná doprava /4.PA

Triedny učiteľ: Ing. Henrieta ŠAŠŠÁKOVÁ

1. Adrián BAKAĽÁR*, Trebišov, 2. Gabriela BIROŠOVÁ*, Košice, 3. Jozef BRANDT, Trebišov, 4. Dušan BRNA, Košice, 5. Ondrej ČONTOFALSKÝ, Prešov, 6. Ladislav FIRKALA*, Košice, 7. Tomáš GABRIŠ, Levoča, 8. Martin GODORA, Košice, 9. Martina HORŇÁKOVÁ, Košice, 10. Vladimír HRADISKÝ, Gelnica, 11. Ľubomír JAŠKO, Kráľovský Chlmec, 12. Zuzana JUCHOVÁ, Košice, 13. Peter KAŇUCH, Prešov, 14. Marek KENDRA, Košice, 15. Denisa KULANOVÁ*, Košice, 16. Jozef LAZORÍK, Prešov, 17. Dávid LONGA*, Levoča, 18. Jaroslav MAJOROŠ, Košice, 19. Žaneta MALÁKOVÁ, Gelnica, 20. Gabriel MARKOVIČ, Košice, 21. Zlatica MATULOVÁ, Košice, 22. Július MERGA*, Humenné, 23. Miroslav NAGY - PETI*, Košice, 24. Jozef ROŠKO*, Košice, 25. František SPIŠÁK, Košice, 26. Martina ŠKODYOVÁ, Košice, 27. František TOPOLČANSKÝ, Košice, 28. Jana TÓTHOVÁ, Trebišov, 29. Iveta VILČKOVÁ, Gelnica, 30. Tomáš VINTER, Košice.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 01 železničná doprava /4.PB

Triedny učiteľ: Mgr. Ivica HAJDUČEKOVÁ

1. Július BÉREŠ, Košice, 2. Petr BODNÁR, Brno - Veveří, (Česko), 3. Marián BOROŠ, Košice, 4. Petra ČAJOVÁ, Revúca, 5. Tomáš FORMÁNEK, Košice, 6. Radovan GAJDOŠ, Vranov nad Topľou, 7. Peter HLIVKA*, Košice, 8. Eva HUŇADYOVÁ, Prešov, 9. Peter KAŽIMÍR, Košice, 10. Ernest KMETZ, Košice, 11. Petra KOLINOVSKÁ, Prešov, 12. Milan KOŽIARSKÝ, Košice, 13. Petra LEITMANČÍKOVÁ, Poprad, 14. Martin LIČÁK*, Prešov, 15. Viktor MAĎAR*, Trebišov, 16. Jozef MANÍK*, Prešov, 17. Richard MEDZIHRADSKÝ, Košice, 18. František MEGYESI, Kráľovský Chlmec, 19. Matej NAGY, Košice, 20. Charles QUANSAH, Košice, 21. Róbert ROSIVAL, Košice, 22. Eva SANISLOVÁ, Košice, 23. Henrieta SOROKÁČOVÁ, Trebišov, 24. Viktória STUPÁKOVÁ, Košice, 25. Štefan SZANYI, Košice, 26. Martin TOMAŠKO, Košice, 27. Katarína TÓTHOVÁ, Košice, 28. Roman VARGA, Košice, 29. Marek VRABEĽ, Trebišov, 30. Zuzana ŽECOVÁ*, Prešov.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 03 colná deklarácia /4.PC

Triedny učiteľ: Mgr. Magdaléna BODOROVÁ

1. Pavol BAJUSZ, Kráľovský Chlmec, 2. Kvetoslava BARTÓKOVÁ, Košice, 3. Tomáš BASISTA*, Svidník, 4. Marek BEGÁNYI, Košice, 5. Igor BUNDA*, Košice, 6. Lenka CMOROVÁ*, Prešov, 7. Ľubica DONČÁKOVÁ, Trebišov, 8. Slavomíra GOČIKOVÁ, Stará Ľubovňa, 9. Ľudovít HAJZER, Košice, 10. Nikola HAJZUKOVÁ, Košice, 11. Kvetoslava HÁJIKOVÁ, Košice, 12. Viktor HERCZEG, Košice, 13. Ivana HRABCOVÁ*, Košice, 14. Dávid HREHA, Košice, 15. Jozef HUŽVÁR, Gelnica, 16. Jaroslav JAŠŠO, Košice, 17. Katarína JUROVOVÁ, Stará Ľubovňa, 18. Martin KASARDA, Košice, 19. Katarína KRAMEROVÁ, Košice, 20. Peter LEŠKO, Košice, 21.  Erika LOŠKÁROVÁ, Benešov (Česko), 22. Marián MAKO, Košice, 23. Milan MATI, Vranov nad Topľou, 24. Petra STREJCOVÁ*, Michalovce, 25. Pavol ŠALAGOVIČ, Košice, 26. Ivana ŠARANIČOVÁ, Michalovce, 27. Marcel TATRANSKÝ, Košice, 28. Erika TIRPÁKOVÁ, Košice, 29. Slavomír TRUDIČ, Košice, 30. Peter URBAN, Košice, 31. Klement VARGA, Košice, 32. Lucia VIŇANSKÁ, Sobrance, 33. Jana VRÁBEĽOVÁ, Gelnica.

 

3772 6 doprava, zameranie: 01 prevádzka a údržba cestných vozidiel /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Pavol FELBER

1. Jozef BAREJ, Prešov, 2. Marcel BDŽOCH, Gelnica, 3. Miroslav ČAMAJ, Košice, 4. Miloš ČAPIČÍK, Košice, 5. Peter DOBOŠ, Košice, 6. Peter DOBRANSKÝ*, Košice, 7. Anton GROMADA, Košice, 8. Vladimír HAJDUK, Košice, 9. Dalibor KALAFA, Košice, 10. Jaroslav KOČIŠ, Košice, 11. Radoslav KÖRTVÉLY, Košice, 12. Ján KUZMIAK, Košice, 13. Marcel MAJOROŠ, Košice, 14. Michal MATEJ, Krompachy, 15. Štefan MURINČÁK, Kráľovský Chlmec, 16. Pavol PAPCUN*, Košice, 17. Peter PAUČO, Košice, 18. Franciszek PIETA*, Rzeszow (Poľsko), 19. Ľuboš PRIŠČÁK, Košice, 20. Ladislav SUKOVIČ, Kráľovský Chlmec, 21. Ladislav SZAKÁCS, Košice, 22. Rastislav SZÉKELY, Trebišov, 23. Roman ŠTEFANČÍK, Košice, 24. Daniel VÁLYIK, Košice, 25. Martin ZÁBOVSKÝ, Trebišov.

 

3917 6 technické a informatické služby, zameranie: 09 zasielateľstvo /4.SA

Triedny učiteľ: Mgr. Antonín ŠTOČEK

1. Zuzana DUBINSKÁ*, Košice, 2. Peter DYBA*, Gelnica, 3. Miloš ELIÁŠ*, Gelnica, 4. Gabriela FECKOVÁ, Kráľovský Chlmec, 5. Jiří FILIP, Košice, 6. Iva GALAJDOVÁ, Košice, 7. Marek GRONDŽEL*, Košice, 8. Lucia HALUŠKOVÁ, Košice, 9. Iveta HORVÁTHOVÁ*, Trebišov, 10. Petronela HRIŠOVÁ*, Košice, 11. Gabriela JAKČIOVÁ*, Košice, 12. Zuzana JAKUBIŠINOVÁ, Gelnica, 13. Lenka JIŘÍČKOVÁ, Košice, 14. Martina KELBELOVÁ, Košice, 15. Stanislav KMEC, Košice, 16. Martin KOLESÁR*, Košice, 17. Katarína KORBOVÁ, Košice, 18. Lenka KOVÁČOVÁ, Košice, 19. Martina KVETKOVÁ, Košice, 20. Barbora KYSEĽOVÁ*, Poprad, 21. Peter LIBA*, Košice, 22. Igor LUKÁČ, Trebišov, 23. Gabriela MACÁKOVÁ, Košice, 24. Katarína PONIKOVÁ, Košice, 25. Attila SZANYI, Košice, 26. Matej ŠTEC, Košice, 27. Lucia TROJČÁKOVÁ, Košice, 28. Silvia VALKOVÁ, Košice, 29. Tomáš VITÉZ, Košice, 30. Anna ZÁBORYOVÁ*, Košice.

 

3917 6 technické a informatické služby, zameranie: 09 zasielateľstvo /4.SB

Triedny učiteľ: Mgr. Jaroslava FEDOROVÁ

1. Zuzana ADAMKOVIČOVÁ*, Košice, 2. Timea BENŐOVÁ*, Rožňava, 3. Jozef ČLOVEČKO, Košice, 4. Denisa DEMJENOVÁ, Košice, 5. Erik DŽUBÁK, Martin, 6. Peter FARKAŠ, Košice, 7. Lucia FEDÁKOVÁ, Košice, 8. Zuzana GJABELOVÁ*, Košice, 9. Igor GREGA, Gelnica, 10. Monika HARBUĽÁKOVÁ, Košice, 12. Ján JABLONKA, Košice, 13. Anna JANOČKOVÁ, Košice, 14. Miroslav KOKINDA, Košice, 15. Róbert KUBÍK, Košice, 16. Lenka LEŠKOVÁ, Košice, 17. Henrieta MATUOVÁ*, Košice, 18. Michal OGURČÁK*, Košice, 19. Martina PÁLLOVÁ, Košice, 20. Milan PETRO*, Košice, 21. Tomáš PODOLÁK, Košice, 22. Dušan RIŇÁK, Košice, 23. Michaela SALÁKOVÁ, Hustopeče (Česko), 24. Petra SCHIDZIELORZOVÁ*, Košice, 25. Dáša SVIATKOVÁ, Košice, 26. Katarína SZABOVÁ, Kráľovský Chlmec, 27. Peter ŠTEFAN*, Košice, 28. Katarína TEMESOVÁ*, Košice, 29. Katarína THOMKOVÁ*, Košice, 30. Lucia VAĽOVÁ*, Košice, 31. Monika VARGOVÁ, Košice, 32. Galina VÝHONSKÁ, Košice.

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2000 /2001

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 01 elektrická trakcia a energetika v doprave /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Ginetta SUCHARDOVÁ

1. Ján ADZIMA, Gelnica, 2. Ján BOŠEĽA, Brezno, 3. Igor ČARNOKÝ, Gelnica, 4. Róbert DEMČÁK, Vranov nad Topľou, 5. Milan DUBINSKÝ*, Košice, 6. Peter FRANKO, Trebišov, 7. Matej FURDA, Košice, 8. Martin JARUŠINSKÝ, Košice, 9.Milan KAČMARIK, Košice, 10. Martin KIPIKAŠA, Gelnica, 11. Jozef KOSTURKO, Stará Ľubovňa, 12. Miroslav MOROCHOVIČ, Košice, 13. Peter PAVÚK, Gelnica, 14. Daniel PAZIČ*, Košice - Šaca, 15. Vladimír RUSNÁK, Košice, 16. Cyril SAKSUN, Vranov nad Topľou, 17. Tomáš ŠKOVRAN, Košice,

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 04 oznamovacia technika v doprave a spojoch /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Ginetta SUCHARDOVÁ

1. Ján BAČO, Košice, 2. Matej DZURŇÁK, Nové Zámky, 3. Marcel ELIÁŠ, Gelnica, 4. Matej FEDOR, Košice, 5. František GODOČ*, Košice - Šaca, 6. Ladislav HÉŽEĽ*, Košice, 7. Ľudovít HINTOŠ*, Košice, 8. Tomáš KOBZOŠ, Trebišov, 9. František KOVÁČ*, Košice - Šaca, 10. Matúš MARTON, Trebišov, 11. Tomáš MIČKA*, Košice, 12. Marek PODOLINSKÝ*, Trebišov, 13. Štefan POLAČKO, Košice, 14. Martin RUŽINSKÝ, Košice, 15. Milan ŠVIDER, Košice - Šaca, 16. Vladimír TÓTH*, Košice, 17. Matúš VALACH, Košice,

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 01 železničná doprava /4.PA

Triedny učiteľ: Mgr. Ing. Monika DÁVIDOVÁ

1. Matúš BARBUŠČÁK*, Spišská Nová Ves, 2. Pavol BEGA, Poprad, 3. Nikoleta BÉREŠOVÁ, Kráľovsky Chlmec, 4. Vladimír BODNÁR, Prešov, 5. Ján ČONKA, Trebišov, 6. Tomáš DAŇKO, Vranov nad Topľou, 7. Milan DEMKO, Rožňava, 8. Iveta DRAČOVÁ, Košice, 9. Ľubomír DREISIG, Košice, 10. Dominik DREVICKÝ, Snina, 11. Štefan DZUROVČÁK, Košice, 12. Marek HARČÁR*, Humenné, 13. Milan JAKUBČÁK*, Košice, 14. Dominik JUHÁSZ, Košice, 15. Anna JUROVOVÁ*, Stará Ľubovňa, 16. Peter JURTINUS, Košice, 17. Ivan KARAFA, Košice, 18. Peter KLEMPAY, Košice, 19. Pavol KÖHLER, Košice, 20. Františka KRUPÁROVÁ, Gelnica, 21. Monika KUCHTOVÁ*, Gelnica, 22. Richard MAJLÁTH*, Gelnica, 24. Slavomíra MIGAČOVÁ, Košice, 25. Marek PATKANOCZI, Trebišov, 26. Katarína PETHÖOVÁ, Košice - Šaca, 27. Jozef ROHAĽ, Bardejov, 28. Maroš SANISLO, Košice, 29. Martin SONČA*, Košice, 30. Pavol STANKOVIČ, Košice, 31. Matej VARGA*, Košice, 32. Jaroslav VARGOŠKO, Košice, 33. Emil WEICHPART, Humenné, 34. Michal IGNÁC, Košice, 35. Katarína PACHINGEROVÁ, Košice,

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 03 colná deklarácia /4.PB

Triedny učiteľ: Mgr. Ladislav KOZÁK

1. Zuzana BALINTOVÁ, Košice, 2. Daniela BINDASOVA, Gelnica, 3. Lenka BUČKOVÁ, Svidník, 4. Katarína CSÉCSIOVÁ, Košice, 5. Lívia CSIZMÁROVÁ, Košice, 6. Ľubomír ČIGÁŠ, Košice, 7. Martina ČMELÍKOVÁ*, Košice, 8. Marian ČONKA, Košice, 9. Lucia DŽULOVÁ, Košice, 10. Stanislava FATĽOVÁ, Košice, 12. Vladimír GIBARTI, Stará Ľubovňa, 13. Róbert GORE, Trebišov, 14. Lenka HORÁKOVÁ*, Košice, 15. Adela HRICOVA, Košice, 16. Jolana IVANOVÁ, Košice, 17. Peter JACKO*, Trebišov, 18. Lucia KIPIKAŠOVÁ, Gelnica, 19. Miroslav KOCHAN*, Prešov, 20. Vladimír KOŠTIAL, Košice, 21. Ján MACEJKO*, Košice, 22. Silvia MAJOROŠOVÁ, Košice, 23. Igor OLEŠÁK, Košice, 24. Róbert PARDUS, Stará Ľubovňa, 25. Lenka PAVLOVÁ*, Sobrance, 26. František PAVLUVIK, Košice, 27. Dušan PISO*, Humenné, 28. František POJEDINEC, Stará Ľubovňa, 29. Michal RUSNÁK*, Košice, 30. Lenka SIROTŇÁKOVÁ, Košice, 31. Lívia TOPERCEROVÁ, Košice, 33. Ernest VOJAKOVIČ, Košice,

 

3772 6 doprava, zameranie: 01 prevádzka a údržba cestných vozidiel /4.D

Triedny učiteľ: Jozef KIČURA

1. Peter BAČÍK, Košice, 2. Martin BAKŠI, Košice, 3. Ján BELEKANIČ, Sobrance, 4. Patrik BRINDZA, Levoča, 5. Igor BYSTRIANSKY, Košice, 6. Ján GONA, Košice, 7. Štefan HORVÁTH, Košice, 8. Drahomír HRIB, Prešov 9. Jozef IVAN, Košice, 10. František KABABIK, Košice, 11. Michal KISS, Košice, 12. Vitalij KĽUJKO, Berestia (Ukrajina), 13. Branislav KOLESÁR, Košice, 14. Kamil KRUPSKÝ, Trebišov, 15. Gabriel MAJOROŠ, Košice 16. Michal MIKITA, Košice, 17. Martin MRÁZKO, Košice, 18. Jozef ONDOČKO, Košice, 19. Tomáš PAPUGA, Košice, 20. Karol PARISEK, Košice, 21. Marek PÁLFY, Košice, 22. Miroslav PUŠKÁŠ, Košice, 23. Štefan SIROVEC, Kráľovsky Chlmec, 24. Miroslav ŠEBEK, Košice, 25. Miloš TIMKO, Trebišov, 26. Stanislav VOJTKO, Košice, 27. Ivan ZACHAR, Rožňava,

 

3917 6 technické a informatické služby, zameranie: 09 zasielateľstvo /4.S

Triedny učiteľ: Mgr. Iveta MIGLECOVÁ

1. Juliana ANDRAŠIOVÁ, Košice, 2. Peter ARON*, Košice, 3. Kristián BAUER*, Košice, 4. Stanislav ČOROS, Košice, 5. Eva DÁVIDOVÁ, Košice, 6. Ján DIENEŠ, Trebišov, 7. Jana FERENCOVÁ, Stará Ľubovňa, 8. Tatiana GALOVÁ*, Košice, 9. Kristián GÖMÖRI, Rožňava, 10. Patrik HAKE, Košice, 12. Katarína JÁSZAYOVÁ, Košice, 13. Peter KOVAL*, Košice, 14. Pavol KROPUCH, Košice, 15. Veronika KRUŽELAKOVÁ, Košice, 16. Dana KUBOVČÍKOVÁ, Košice, 17. Daniela LECHNEROVA*, Košice, 18. Júlia LEŠKOVÁ*, Prešov, 19. René MAGYAR, Košice, 20. Lucia MAŠLEJOVÁ, Bardejov, 21. Monika MAZÁKOVÁ, Košice, 22. Zuzana MENTOVÁ, Košice, 23. Martin MIHAĽÁK*, Košice, 24. Zuzana MIŽENKOVA, Košice, 25. František OBERLE*, Košice, 26. Zuzana PASTIRČAKOVÁ, Trebišov, 27. Erika PETRÍKOVÁ, Košice, 28. Juraj RUSNYÁK, Rožňava, 29. Michal SEDLÁČEK, Trebišov, 30. Ján SEMAN, Košice, 31. Vladimír SMOLNÍK*, Košice, 32. Daniela TREBUNOVÁ*, Košice, 33. Marek VITKO, Košice, 34. Viktória VÝROSTKOVÁ, Košice,

 

ŠKOLSKÝ ROK 2001/2002

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 01 elektrická trakcia a energetika v doprave /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Ján JÁNOŠDEÁK

1. Peter BARBUŠIN, Košice, 2. Michal BISTÁK*, Košice, 3. Dávid GALUŠ, Kežmarok, 4. Martin HUTKA, Gelnica, 5. Tomáš CHOVANEC*, Poprad, 6. Jozef KOTULIČ*, Košice, 7. Peter MACKOVJAK*, Gelnica, 8. Tomáš MAČEJ, Bardejov, 9. Lukáš OBERMANN, Košice, 10. Martin OLŠAVSKÝ, Bardejov, 11. Miloš ŠEFČÍK*, Humenné.

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 04 oznamovacia technika v doprave a spojoch /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Ján JÁNOŠDEÁK

1. Lukáš BODNÁR, Košice, 2. Michal DOLHÝ, Košice, 3. Roman FOCKO, Košice, 4. Ján HARANG, Košice, 5. Viktor KACZVINSKÝ, Košice, 6. Rastislav KAŇUCH*, Košice, 7. Lukáš KOHL*, Košice, 8. Peter MINÁRIK*, Košice, 9. Vladimír NEMERGUT*, Stará Ľubovňa, 10. Peter PIVOVARÍK*, Košice, 11. Vladimír SLIVA, Košice, 12. Marián SZILÁGYI, Košice, 13. Martin VÝROSTKO, Košice.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 01 železničná doprava /4.PA

Triedny učiteľ: Mgr. Anna BARTOVÁ

1. Lenka BODISOVÁ, Trebišov, 2. Dominika BUGOŠOVÁ, Košice, 3. Martin BURČÍK, Košice, 4. Vladimír ČEREVKA, Humenné, 5. Milan DIHENEŠČÍK*, Košice, 6. Michal DROBŇÁK, Stará Ľubovňa, 7. Denisa GUBOVÁ, Trebišov, 8. Pavol HAKE, Košice, 9. Marek HOMOLA, Košice, 10. Peter HUDÁK*, Krompachy, 11. Marek JANOČKO, Košice, 12. Zuzana JARUŠINSKÁ, Košice, 13. Štefan JENEJ*, Trebišov, 14. Peter KACVINSKÝ, Levoča, 15. Jana KAPUSTOVÁ, Levoča, 16. Marek KAŽIMÍR, Prešov, 17. Lucia KEMKOVÁ, Brezno, 18. Martina KISELOVÁ, Košice, 19. Matúš KOSTURKO, Stará Ľubovňa, 20. Štefan KUSZTVÁN, Košice, 21. Katarína MÁTHÉOVÁ*, Kráľovský Chlmec, 22. Marek MICHALICA, Košice, 23. Katarína NOVÁKOVÁ, Bojnice, 24. Jaroslav RENDOŠ*, Gelnica, 25. Richard SIKORSKÝ*, Košice, 26. Slavomír SOTÁK*, Košice, 27. Lenka SPIŠÁKOVÁ*, Košice, 28. Katarína STAŠOVÁ, Košice, 29. Marianna ŠIPOŠOVÁ, Košice, 30. Peter VARGA, Gelnica, 31. Monika VARGOVÁ*, Košice.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 03 colná deklarácia /4.PB

Triedny učiteľ: Ing. Ján LIPTÁK

1. Miriama ČAKLOŠOVÁ, Svidník, 2. Tomáš DUCÁR, Košice, 3. Daniel FRANKO, Košice, 4. Zuzana FULNEČKOVÁ, Košice, 5. Katarína GERNATOVÁ*, Stará Ľubovňa, 6. Renáta HORVÁTHOVÁ, Košice, 7. Beáta KOČIŠOVÁ, Košice, 8. Ladislav KOLLÁR*, Košice, 9. Kamila KOMENDÁTOVÁ, Trebišov, 10. Stanislava KOŠČOVÁ, Košice, 11. Rastislav KOVALÍK, Košice, 12. Richard KRÍŽEK, Košice, 13. Jana KUCUKOVÁ, Košice, 14. Maroš KUZMA*, Humenné, 15. Kristína LEŠKOVÁ, Trebišov, 17. Miroslav MINÁR, Gelnica, 18. Martin OLEXA, Košice, 19. František PALKO, Košice, 20. Lucia PLATOVÁ, Košice, 21. Martin POLÁK, Trebišov, 22. Henrieta RUGÓCKÁ, Kráľovský Chlmec, 23. Jana SAKÁČOVÁ, Košice, 24. Tomáš SEDLÁK*, Košice, 25. Erika SKOKANOVÁ, Rožňava, 26. Ľuboslav SONČA*, Košice, 27. Alena ŠARANIČOVÁ, Michalovce, 28. Alena ŠERÍKOVÁ, Košice, 29. Miroslav ŠPIRKO, Bardejov, 30. Jarmila TÓTHOVÁ, Košice, 31. Lenka VARGOVÁ, Gelnica, 32. Zuzana VRANCOVÁ, Rožňava, 33. Katarína ZSELENÁKOVÁ, Košice, 34. Erika ŽENČÁROVÁ, Košice, 35. Marek TROJAN, Košice.

 

3772 6 doprava, zameranie: 01 prevádzka a údržba cestných vozidiel /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Miroslav LAZÁR

1. Peter AUGUSTIN, Stará Ľubovňa, 2. Peter BAKALÁR, Košice, 3. Martin BODA, Košice, 4. Vladimír CAKO, Košice, 5. Juraj CINCULA, Košice, 6. Ondrej FAZEKAŠ, Košice, 7. Ladislav FRISCH, Košice, 8. Štefan GAJDOŠ*, Rožňava, 9. Lukáš JURUŠ, Košice, 10. Tomáš KIŠ, Kráľovský Chlmec, 11. Ján KOLLÁR, Prešov, 12. Peter KOLODA, Košice, 13. Marcel KRAJČA, Košice, 14. Miroslav MAZÁK, Bratislava, 15. Martin MIRGA, Rožňava, 16. Vratko PALENČÁR, Košice, 17. Štefan PÁSTOR, Košice, 18. Vladimír PELECH, Humenné, 19. Milan PIGA, Košice, 20. Štefan RINDOŠ, Košice, 21. Igor RUSNÁK, Košice, 22. Vojtech SEDLÁK, Košice, 23. Eduard ŠTIEBER, Košice, 24. Miroslav URBAN, Košice, 25. Pavel VAĽO, Košice, 26. Nikola VOZŇUK, Rivno (Ukrajina).

3917 6 technické a informatické služby, zameranie: 09 zasielateľstvo /4.S

Triedny učiteľ: Ing. Irena BÍLKOVÁ

1. Lucia BELKOVÁ*, Košice, 2. Ladislav BODNÁR, Košice, 3. Katarína CEHLÁROVÁ*, Košice, 4. Dušan CIMBAĽÁK, Košice, 5. Veronika DAUBNEROVÁ, Košice, 6. Michal HAVERLA, Košice, 7. Róbert JANKURA, Košice, 8. Marián KARCHUTŇÁK, Košice, 9. Anna KLUBERTOVÁ, Humenné, 10. Jana KLUBERTOVÁ*, Humenné, 11. Adriána KMECOVÁ*, Košice, 12. Stanislava KOŽLEJOVÁ, Košice, 13. Silvia KULHÁNEKOVÁ*, Bardejov, 14. Tomáš KUPEC, Košice, 15. Aneta LACKOVÁ*, Kráľovský Chlmec, 16. Rastislav MAĎAR, Trebišov, 17. Pavol MIHAJLO, Trebišov, 18. Miroslava MIKLOŠITŠOVÁ*, Košice, 19. Darina OLEXOVÁ*, Košice, 20. Jozef PAVLÍK*, Košice, 21. Tibor PETRIK, Kráľovský Chlmec, 22. Mária PLAVČANOVÁ*, Stará Ľubovňa, 23. Edita RAMAČOVÁ*, Košice, 24. Lenka RIMÁROVÁ*, Košice, 25. Marek ŘIHA*, Košice, 26. Michaela SAVKOVÁ*, Košice, 27. Katarína SEGEDOVÁ, Košice, 28. Petra SPIŠÁKOVÁ, Košice, 29. Miroslava SUKENÍKOVÁ, Trebišov, 30. Ivana ŠMÍDOVÁ*, Košice, 31. Iveta TOČÍKOVÁ*, Žatec (Česko), 32. Ján VARCHOLA*, Stará Ľubovňa

 

ŠKOLSKÝ ROK 2002/2003

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 01 elektrická trakcia a energetika v doprave /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Ján HOLEČKO

1. Erik DOPIRÁK, Stará Ľubovňa, 2. Daniel HVIŠČ, Košice, 3. Beňadik JURTINUS, Gelnica, 4. Peter KAPOLKA, Košice, 5. Matej LECHNER, Košice, 6. Vojtech SAČKO, Kráľovský Chlmec, 7. Martin SEDLÁK, Gelnica, 8. Ivan SZAKÁCS, Košice, 9. Miroslav VINCEJ, Trebišov.

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 04 oznamovacia technika v doprave a spojoch /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Ján HOLEČKO

1. Miloš FERJO, Košice, 2. Anna KALAPOSOVÁ, Košice, 3. Marián KAĽUHA, Košice, 4. Lukáš LACKO, Košice, 5. Martin LACKO, Košice, 6. Martin LORENC, Košice, 7. Ľubomír MIKULANIN, Košice, 8. Martin MIŠENDA, Košice, 9. Jaroslav NOVÁK, Košice, 10. Marián ŠOLTÉS, Košice.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 01 železničná doprava /4.PA

Triedny učiteľ: Ing. Vladimír KOŽÁR

1. Katarína ADAMKOVIČOVÁ, Košice, 2. Igor BENEDIKTI, Kráľovský Chlmec, 3. Matúš BEŇO, Prešov, 4. Marína BUGÁROVÁ*, Košice, 5. Vieroslava HAJDUOVÁ, Gelnica, 6. Zuzana HAŠČÁKOVÁ, Stará Ľubovňa, 7. Laura HAVASIOVÁ, Košice, 8. Peter HOJDA, Košice, 9. Dušan HRAŠKO*, Košice, 10. Zuzana JEDINÁKOVÁ*, Košice, 11. Marek JENDŽEJOVSKÝ*, Trebišov, 12. Ivan KORMANÍK, Poprad, 13. Beáta KOŽIARIKOVÁ, Košice, 14. Richard LEŠKO, Gelnica, 15. Zuzana LIPPAIOVÁ, Trebišov, 16. Peter LUKÁČ, Levoča, 17. Dana MAŤAŠOVSKÁ, Košice, 18. Ondrej MIŽENKO, Gelnica, 19. Lukáš ONDERKO, Košice, 20. Michal PÁSTOR*, Košice, 21. Milan PIJAK, Košice, 22. Katarína SOPKOVÁ, Košice, 23. Marek TALPAŠ, Košice, 24. Marek VOJTEK, Košice, 25. Miroslava VOROŇÁKOVÁ*, Trebišov.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 03 colná deklarácia /4.PB

Triedny profesor: Ing. Helena JACKOVÁ

1. Zuzana BERNATEKOVÁ, Kežmarok, 2. Rastislav BOLCÁR, Spišská Stará Ves, 3. Pavol CMOR, Prešov, 4. Denisa ČIGÁŠOVÁ*, Košice, 5. Patrícia FEDOROVÁ, Trebišov, 6. Mária GONOSOVÁ, Svidník, 7. Ľudovít GRENDEL*, Revúca, 8. Lea KOLOŽOVÁ, Košice, 9. Petronela KOMÁROVÁ, Košice, 10. Emil KOPČÍK, Stará Ľubovňa, 11. Ronald KÖTELES, Košice, 12. Bernardína KOŽÁROVÁ, Stará Ľubovňa, 13. Jana KRAVČÍKOVÁ, Stará Ľubovňa, 14. Juraj LOVÁS*, Trebišov, 15. Božena MAĽÁKOVÁ, Svidník, 16. Lenka MURCKOVÁ, Stará Ľubovňa, 17. Ivana NEMČÍKOVÁ, Trebišov, 18. Richard NOVÁK, Košice, 19. Zdenka OKOŠOVÁ, Košice, 20. Juliána PALKOVÁ, Bardejov, 21. Blanka SIVÁKOVÁ, Košice, 22. Jaroslava ŠUSTEROVÁ, Košice, 23. Peter TCHURIK, Svidník, 24. Ivana TRELLOVÁ, Košice, 25. Radka VALAŠTEKOVÁ, Rožňava, 26. František VAŠKO*, Košice, 27. Tímea ZSÓKOVÁ*, Košice, 28. Marek LUKÁČ, Košice.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 05 cestná doprava a preprava /4.PC

Triedny učiteľ: Ing. Branislav GRAUS

1. Branislav BEHUN, Košice, 2. Slavomír BUCHER*, Košice, 3. Miloš GREGA, Košice, 5. Milan KRAJŇÁK, Košice, 6. Dušan KANDRÁČ, Košice, 7. Ľudovít KÖHLER, Gelnica, 8. Viktor KÖNIG, Košice, 9. Miroslav KREMPA, Košice, 10. Jana KUCKOVÁ, Košice, 11. Erik NAGY, Košice, 12. Zoltán NÉMETH*, Košice - Šaca, 13. Matúš NIGUT, Košice, 14. Ivana PALONDEROVÁ, Košice, 15. Peter PČOLKA, Stará Ľubovňa, 16. Lukáš RADAČI, Košice, 17. Tomáš RUSNAČKO, Košice, 18. Ľubomír RUSNÁK, Košice, 19. Roman SEMAN, Košice, 20. Martin SPIŠIAK, Košice, 21. Lucia TKÁČIKOVÁ, Košice, 22. Miloš VARGA, Rožňava.

 

 

3772 6 doprava, zameranie: 01 prevádzka a údržba cestných vozidiel /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Miroslav JENČÍK, Ladislav LECHNER

1. Igor ATANASOV, Košice, 3. Mária BEŇOVÁ, Banská Bystrica, 4. Pavel DURAČINSKÝ, Košice, 5. Igor HÍREŠ, Košice, 6. Milan HREHOR, Košice, 7. Miroslav KOČIŠ, Košice, 8. Matúš KONKOLY, Košice, 9. Ladislav KRIŽOVSKÝ, Košice, 10. Peter KRONOVETTER, Košice, 11. Martin KUKURA, Košice, 12. Lukáš MAJLÁTH, Gelnica, 13. Ľuboš MINARIK, Košice, 14. Martin MIZER, Košice, 15. Marián OROSZ, Košice, 16. Roman PIRKOVSKÝ, Košice, 17. Martin RIK, Košice, 18. Marek RUSNÁK, Trebišov, 19. Ladislav SAMKO, Revúca, 20. Martin SEDLÁK, Košice, 21. Radovan TIMKO, Košice, 22. Lukáš TOMKO, Košice, 23. Štefan VALIGURA, Košice, 24. Tomáš VARGA*, Košice, 25. Peter ZEMLAN*, Košice.

 

3917 6 technické a informačné služby, zameranie: 09 zasielateľstvo /4.S

Triedny učiteľ: RNDr. Anna MISSBACHOVÁ

1. Jana BÉREŠOVÁ, Košice, 2. Lívia ČERMÁKOVÁ*, Košice, 3. Andrea ČUDEJKOVÁ, Stará Ľubovňa, 4. Gregor DUDÁŠ*, Košice, 5. Eva FILOVÁ*, Trebišov, 6. Ivana HALUŠKOVÁ, Košice, 7. Lenka HANZELOVÁ*, Košice, 8. Lucia HÁZEROVÁ, Košice, 9. Jarmila HUDÁKOVÁ*, Košice, 10. Eva KOCSISOVÁ, Trebišov, 11. Martin MICHALKO*, Košice, 12. Jarmila MIKULAJČÍKOVÁ, Košice, 13. Lucia MOTYKOVÁ, Košice, 14. Petra MÜLLEROVÁ, Gelnica, 15. Zuzana NOVÁ, Košice, 16. Etela REFOROVÁ*, Košice, 17. Stanislav SEPEŠI*, Košice, 18. Marcela ŠARAKANOVÁ, Košice, 19. Michaela ŠTOFOVÁ*, Liptovský Mikuláš, 20. Adriana TEJOVÁ*, Košice, 21. Zuzana TRINGELOVÁ, Skalica, 22. Eva VAŠKOVÁ, Trebišov, 23. Michal LUKÁČ, Košice.

 

ŠKOLSKÝ ROK 2003/2004

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 01 elektrická trakcia a energetika v doprave /4.E

Triedny učiteľ: RNDr. Silvia GÖRCSÖSOVÁ

1. Stanislav ANTALÍK, Poprad, 2. Patrik BERTA, Trebišov, 3. Róbert FARKAŠ, Košice, 4. Erik GIERTL, Kráľovský Chlmec, 5. Jozef KOČIŠ, Trebišov, 6. Jozef KRÁL, Krompachy, 7. Ľubomír KŘIVÁNEK, Kráľovský Chlmec, 8. Miroslav MITRÍK, Gelnica, 9. Ladislav NÉMETH, Košice, 10. Tomáš POKLEMBA*, Spišská Nová Ves, 11. Maroš ZUBKO, Košice.

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 04 oznamovacia technika v doprave a spojoch./4.E

Triedny učiteľ: RNDr. Silvia GÖRCSÖSOVÁ

1. Ľudmila BAJUSOVÁ, Košice, 2. Vlastimil BALOG*, Košice, 3. Gabriel HÉŽEL, Košice, 4. Lukáš KOČKÁR*, Košice, 5. Dominika LIETAVOVÁ, Košice, 6. Marek MATIS*, Košice, 7. Tomáš MELKO*, Brezno, 8. Marián MESÁROŠ, Košice, 9. Ivana MOLNÁROVÁ, Košice, 10. Michal PODOLINSKÝ, Košice, 11. Róbert ŠOSTÁS*, Košice, 12. Tomáš TUBA*, Košice, 13. Tomáš VARGA, Košice, 14. Marek VODA, Košice.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 01 železničná doprava /4.PA

Triedny učiteľ: Ing. Vladimír LORENZ

1. Marek BENDŽALA, Košice, 2. Petronela BRNČALOVÁ*, Trebišov, 3. Patrik DORKÓ, Kráľovský Chlmec, 4. Michal FALAT, Košice, 5. Igor FÜKŐ, Košice, 6. Tomáš HÉGER, Košice, 7. Lucia HUDÁKOVÁ, Košice, 8. Viera JANČÍKOVÁ*, Humenné, 9. Zuzana JASIČOVÁ, Trebišov, 10. Katarína JURKOVÁ, Trebišov, 11. Michal KAPCÁR, Košice, 12. Dávid KAŠKO, Trebišov, 13. Július KNAP, Košice, 14. Viktória KOČANOVÁ, Košice, 15. Ladislav KOŠČ*, Košice, 16. Ľubomír KOVÁČ, Humenné, 17. Ivan KRÁĽ*, Gelnica, 18. Petronela KRIŠTOFOVÁ, Košice, 19. Marek MAKUCH, Bardejov, 20. Anton MELEGA*, Krompachy, 21. Peter NGUYEN*, Košice, 22. Blanka PATKANOCZIOVÁ*, Trebišov, 23. Martin PETRO*, Kráľovský Chlmec, 24. Michal RAČKO*, Humenné, 25. Ondrej RICHNAVSKÝ, Krompachy, 26. Ladislav SEMAN, Košice, 27. Stanislav SINAY, Michalovce, 28. Peter SOPKO, Bardejov, 29. Eva STANKOVÁ*, Stará Ľubovňa, 30. Jaroslav SÝKORA, Košice, 31. Zuzana ŠKVAROVÁ*, Stará Ľubovňa, 32. Ivana TIMKOVÁ, Košice

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 03 colná deklarácia /4.PB

Triedny učiteľ: Mgr. Anna RUSNÁKOVÁ

1. Miloš ALTMAN, Košice, 2. Klaudia BALÁŽOVÁ, Košice, 3. Jozef BARTKO, Košice, 4. Matej BELI, Košice, 5. Miroslava BUČEKOVÁ, Košice - Šaca, 6. Ľuboš BUČKO*, Svidník, 7. Tomáš ČIŽMÁR*, Svidník, 8. Miriama DUBASOVÁ, Svidník, 9. Lenka ELIÁŠOVÁ, Gelnica, 10. Tatiana ENGEĽOVÁ, Košice, 11. Jozef FOĽVARSKÝ*, Stará Ľubovňa, 12. Katarína HAUKSOVÁ, Košice - Šaca, 13. Jaroslav HREBÍK, Stará Ľubovňa, 14. Lucia HÜTTEROVÁ, Košice, 15. Marián IŠTVÁNIK, Košice, 16. Lucia KANTOROVÁ, Levoča, 17. Pavol KISEĽ, Košice, 18. Jana KOMÁROVÁ*, Košice - Šaca, 19. Ľuboš KRAVEC, Košice, 20. Marcel KUNDRIK, Košice, 21. Marcel LEŠKO, Košice, 22. Peter LIPTÁK, Rožňava, 23. Natália MAJCHEROVÁ, Košice - Šaca, 24. Katarína MARTINIAKOVÁ, Košice - Šaca, 25. Ľuboš MICHAJLO, Sobrance, 26. Michal NIŽNÍK, Košice, 27. Petronela SEMANOVÁ, Kráľovský Chlmec, 28. František SKLADANÝ, Prešov, 29. Štefan ŠUTAJ, Michalovce, 30. Maroš TAKÁČ*, Košice, 31. Peter TAKÁČ, Trebišov, 32. Anna VITÉZOVÁ*, Košice, 33. Dávid ŽÁK, Vranov nad Topľou, 34. Jozef ŽUPA, Košice.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 05 cestná doprava a preprava /4.PC

Triedny učiteľ: Mgr. Jaroslava FEDOROVÁ

1. Kamil ANDRÁŠ, Spišská Nová Ves, 2. Martin BALUCH, Gelnica, 3. Martin BEER*, Košice, 4. Ivan BERTHÓTY, Gelnica, 5. Marián EPERJEŠI, Košice, 6. Peter FELLEGI, Prešov, 7. Štefan GROFČÍK, Košice, 8. Ján HOCKICKO, Košice, 9. Martin HOMA, Košice, 10. Jakub HORŇÁK, Košice, 11. Peter HRINKO, Svidník, 12. Tomáš HUDAČEK, Levoča, 13. Rudolf GALKO, Košice, 14. Jana KNUTOVÁ, Prešov, 15. Ján KOBER*, Stará Ľubovňa, 16. Karol KOČKÁR, Košice, 17. Ivan KORIBSKÝ*, Košice, 18. Marián MIHOK, Košice, 19. Maroš MIKULA, Košice, 20. Ján ORLOVSKÝ, Košice, 21. Zuzana PEKEROVÁ, Košice, 22. Štefan RUSNÁK, Košice, 23. Peter SARVAŠ, Košice, 24. Martin SLAMA, Košice, 25. Michal ŠIMČÁK, Košice, 26. Štefan ŠKRIPKA, Kráľovský Chlmec, 27. Peter TAKÁČ, Košice, 28. Peter TOMAŠKOVIČ, Košice.

 

3772 6 doprava, zameranie: 01 prevádzka a údržba cestných vozidiel /4.DA

Triedny učiteľ: Ing. Andrea ŠTECOVÁ

1. Jozef BARTOŠ, Prešov, 2. Nino COLUMBY, Košice, 3. Jozef FEČO, Košice, 4. Milan HADBAVNÝ, Gelnica, 5. Roman HANUŠOVSKÝ, Košice, 6. Maroš HRIC, Košice, 7. Peter KARAFFA, Košice, 8. Daniel KAVULIČ, Gelnica, 9. Tomáš KRAMARČIK, Košice, 10. Radoslav LUKÁČ, Trebišov, 11. Peter MACKO, Bardejov, 12. Martin MITRO, Košice, 13. Ondrej MOLNÁR, Košice, 14. Michal OLEXA, Rožňava, 15. Tomáš PETRIK, Košice, 16. Ivan PETROVSKÝ, Košice, 17. Stanislav POLEK, Košice, 18. Martin PUČAN, Košice, 19. Ondrej PUŠKÁŠ, Košice, 20. Stanislav RAŠČÁK, Košice, 21. Peter RINDOŠ, Košice, 22. Peter RUMI, Košice, 23. Anton RUSNÁK*, Košice, 24. Peter SEDLÁK, Košice, 25. Rudolf SOBOĽ*, Košice, 26. Ján SZABÓ, Košice, 27. Alexander TÓTH, Kráľovský Chlmec, 28. Štefan VARGA, Košice, 29. Tomáš VAŠKO*, Košice, 30. Lukáš VÍTEK, Košice, 31. Karol WENCEL, Košice, 32. Peter ŽÁK, Svidník.

 

3772 6 doprava, zameranie: 02 mestská hromadná doprava /4.DM

Triedny učiteľ: PaedDr. Ivica HAJDUČEKOVÁ

1. Alena ČASÁROVÁ, Košice, 2. Michal DERBAS, Svidník, 3. Erik FARAGÓ, Košice, 4. Monika FARKAŠOVÁ, Košice, 5. Milan GODUŠ, Košice, 6. Henrich GUZMAN*, Humenné, 7. Tomáš HLOHINEC, Košice, 8. Mária HORŇÁKOVÁ, Košice, 9. Maroš HORVÁTH, Košice, 10. Daniel HOSPODÁR, Vimperk, 11. Peter HOVAN*, Košice, 12. Ladislav KADUK, Košice, 13. Ondrej KROK, Košice, 14. Peter MADLENÁK*, Košice, 15. Martin MUDRÁK*, Košice, 16. Martin NAGY, Košice, 17. Daniel NICKEL, Košice, 18. Dana SAJKOVÁ, Košice, 19. Martin STANKO, Košice, 20. Róbert SZEPESI, Kráľovský Chlmec, 21. Richard ŠTOFKA, Košice, 22. Michal TOMEČKO*, Košice, 23. Vladimír VOLČKO, Košice, 24. Radka VRANCOVÁ, Rožňava, 25. Jaroslav ZÍCHA, Košice.

 

3917 6 technické a informačné služby, zameranie: 09 zasielateľstvo /4.SA

Triedny učiteľ: PhDr. Kamila JUNGEROVÁ

1. Peter BARNA, Košice, 2. Ľudmila BEZEGOVÁ*, Prešov, 3. Andrea CIFROVÁ, Hradec Králové (Česko), 4. Katarína ČARNOGURSKÁ, Prešov, 5. Marek DRABUS, Košice, 6. Peter DZUROVČIN, Vranov nad Topľou, 7. Anna EGREŠIOVÁ*, Trebišov, 8. Lucia ELIÁŠOVÁ, Košice, 9. Peter GRENDEL, Košice, 10. Ladislav HAUKS, Košice, 11. Miroslav HVIZD*, Košice, 12. Lucia IMRICHOVÁ, Gelnica, 13. Lenka JUHÁSOVÁ, Košice, 14. Lýdia KOČIŠOVÁ, Košice, 15. Beáta KOIŠOVÁ, Košice, 16. Vladimír KRIŠTOF*, Košice, 17. Zuzana LEŠKOVÁ, Gelnica, 18. Veronika LEŠOVÁ*, Trebišov, 19. Edita MAĎAROVÁ, Trebišov, 20. Peter MIKITA, Košice, 21. Peter NESTORIK, Stará Ľubovňa, 22. Milan ONDREJ*, Košice, 23. Vladimír PAPUGA, Košice, 24. Zuzana PLAVNICKÁ*, Stará Ľubovňa, 25. Štefan RUSINKOVIČ, Rožňava, 26. Beáta SITKOVÁ, Kráľovský Chlmec, 27. Martin SMREK, Košice, 28. Lucia ŠAFAROVÁ, Košice, 29. Tibor ŠIŠKA, Košice, 30. Ladislav ŠUSTER, Košice, 31. Jozef VAVREK, Košice, 32. Kristína VRANAIOVÁ* , Košice - Šaca, 33. Slavomíra ZUSKÁROVÁ

 

3917 6 technické a informačné služby, zameranie: 09 zasielateľstvo /4.SB

Triedny učiteľ: Ing. Marianna TOKARČÍKOVÁ

1. Terézia BUNDOVÁ*, Košice, 2. Petronela BUNDOVÁ*, Košice, 3. Lenka DANCÁKOVÁ, Košice, 4. Alena DOHNALOVÁ*, Košice, 5. Rastislav DUDKO, Košice, 6. Mária DZVONIKOVÁ, Stará Ľubovňa, 7. Katarína FIALKOVÁ*, Košice, 8. Zuzana FUKSIOVÁ, Košice, 9. Matúš HANZEL, Košice, 10. Stanislava HLEBOVÁ, Gelnica, 11. Ján CHOVAN, Košice, 12. Daniel JÁNOŠÍK, Košice, 13. Lucia JUHÁSOVÁ, Košice, 14. Stanislava KOLCUNOVÁ, Prešov, 15. Peter KOTOS, Košice, 16. Jaroslav LENĎÁK, Košice, 17. Zdenko MACEJKO, Snina, 18. Marek MICHALICA, Košice, 19. Vladimír NASTIŠIN, Prešov, 20. Viktória PETRÁŠOVÁ*, Košice, 21. Martin PRÓC, Trebišov, 22. Martin SEMAN, Košice, 23. Renáta ŠIMKOVÁ, Prešov, 24. Jana ŠMIDOVÁ*, Krompachy, 25. Jozef ŠUSTER, Košice, 26. Gabriela WINTERSTEINEROVÁ, Košice, 27. Lucia ZMIJOVÁ, Gelnica, 28. Monika ŽECOVÁ*, Košice.

 

ŠKOLSKÝ ROK 2004/2005

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 01 elektrická trakcia a energetika v doprave /4.E

Triedny učiteľ: Mgr. Katarína NIEDELOVÁ

1. Michal BOBKO, Košice, 2. Ľubica GONOVÁ, Košice, 3. Tomáš HRUBOVČÁK*, Trebišov, 4. Miloš CHOMJAK*, Prešov, 5. Peter KOLLÁR, Košice, 6. Martin KOPČO, Košice, 7. Martin NOVÁK, Košice, 8. Jaroslav PALKO, Košice, 9. Karol SZARYSZ*, Košice, 10. Radoslav VITÉZ, Košice,

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 04 oznamovacia technika v doprave a spojoch./4.E

Triedny učiteľ: Mgr. Katarína NIEDELOVÁ

1. Marek GAJDOŠ, Gelnica, 2. Olívia HEIDISGSFELDOVÁ*, Košice, 3. Branislav KOHÚT, Košice, 4. Vladimír MAĎAR, Trebišov, 5. Alena MAĽUČKÁ, Košice, 6. Igor MATI*, Košice, 7. Slavomír PLATKO, Košice, 8. Michal PŠÁK, Košice, 9. Jozef SEMANČÍK, Košice, 10. Jaroslav SOKOL, Košice, 11. Maroš SOKOL, Košice, 12. Vojtech VALKO*, Košice, 13. Alexander VAŇO, Košice, 14. Tomáš VLASATÝ, Košice, 15. Peter ZÁTORSKÝ, Košice.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 01 železničná doprava /4.PA

Triedny učiteľ: Ing. Marcel CELEC

1. Martina BAJUŽIKOVÁ, Trebišov, 2. Beáta BALČIKOVÁ, Košice, 3. Eleonóra BORKAIOVÁ, Rožňava, 4. Viktória BARTOKOVÁ, Košice, 5. Zuzana BIROŠOVÁ, Košice, 6. Jozef BOLEK, Trebišov, 7. Daniela ČARNÁ, Košice, 8. Peter DUDOK*, Trebišov, 9. Lucia GREGOVÁ, Gelnica, 10. Marek HANZUŠ, Košice, 11. Peter HERTNEKY, Košice, 12. Marek KAĽAVSKÝ, Prešov, 13. Tomáš KAĽAVSKÝ, Gelnica, 14. Petra KOSKOVÁ, Košice, 15. Peter KOVÁČIK, Košice, 16. Ivana KOVÁČOVÁ, Košice, 17. Ivana KOVALÍKOVÁ, Košice, 18. Jaroslav KREMENÁK, Trebišov, 19. Petra LACKOVÁ, Kráľovský Chlmec, 20. Ivan LUČKAI, Košice, 21. Lucia ORAVCOVÁ, Gelnica, 22. Michal PILLÁR, Bardejov, 23. Martina POPIKOVÁ, Košice, 24. Pavol ŠUŇAVSKÝ, Košice, 25. Iveta THOMKOVÁ, Košice, 26. Martin TÓTH, Trebišov, 27. Lukáš VAĽA, Košice, 28. Katarína VASILČINOVÁ, Košice, 29. Martin VITÉZ, Košice.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 03 colná deklarácia /4.PB

Triedny učiteľ: Mgr. Magdaléna BODOROVÁ

1. Vladimír BAKAĽÁR, Trebišov, 2. Gabriela BÉRESOVÁ*, Košice, 3. Martin CIBUĽA, Košice, 4. Ladislav DOMONKOŠ, Bratislava, 5. Silvia ĎUKOVÁ*, Svidník, 6. Peter DVOROŽŇÁK, Stará Ľubovňa, 7. Peter HADAŠ, Košice, 8. Jaroslav HRABOVSKÝ, Michalovce, 9. Matúš HRUBOVSKÝ, Trebišov, 10. Alena JENČOVÁ, Vranov nad Topľou, 11. Miriama KOVAĽOVÁ, Krompachy, 12. Mariana KRATOCHVILOVÁ, Bardejov, 13. Lenka LUKÁČOVÁ, Prešov, 14. Jozefína MAĽÁKOVÁ, Svidník, 15. Peter MARCIN, Košice, 16. Dušan MAŠČÁK, Košice, 17. Radoslava MERTOŠOVÁ, Košice, 18. Lucia MINDŽOVÁ*, Košice, 19. Štefan MURIN*, Kráľovský Chlmec, 20. Jakub NALEVANKO, Gelnica, 21. Veronika PUČANOVÁ, Košice, 22. Michal SAJKO, Poprad, 23. Peter SIDOR, Košice, 24. Bohuš TALÁŠEK, Prešov, 25. Peter TOBÁK, Košice, 26. Lenka TÓTHOVÁ*, Trebišov, 27. Viktor TREMBECKÝ, Košice, 28. Ivan TYČ*, Košice, 29. Ingrid WINKLEROVÁ, Košice, 30. Patrik JAKUBOV, Svidník, 31. Dušan JANIČKO, Košice.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 05 cestná doprava a preprava /4.PC

Triedny učiteľ: Mgr. Zdenka KRAMARČÍKOVÁ

1. Matúš ADAMČÍK*, Košice, 2. Miroslava ČEKANOVÁ, Košice, 3. Igor ČEMAN, Košice, 4. Anton DIŠKANT, Košice, 5. Jaroslav DUĽA, Košice, 6. Peter FERENCZ, Košice, 7. Radoslav GAZDIK, Košice, 8. Lívia GÖRCSÖSOVÁ, Košice, 9. Miroslav HORNÍK, Košice, 10. Slavomír HORVÁTH, Košice, 11. Štefan IVÁN, Košice, 12. Filip KAŠPEREK, Košice, 13. Iveta KEREKEŠOVÁ, Košice, 14. Tomáš KOLCUN, Stará Ľubovňa, 15. Gabriela KÖVEROVÁ, Košice, 16. Milan MIHOK, Košice, 17. Marcel MLYNÁR, Košice, 18. Ján PANCURÁK, Košice, 19. Ivana PAPCUNOVÁ, Košice, 20. Tomáš PETRÁŠ, Košice, 21. Miriama PRAPOTNÍKOVÁ, Krompachy, 22. Peter PREKOP, Košice, 23. Stanislav REIŠTETTER, Košice, 24. Ján SOKOL, Trebišov, 25. Stanislav SOPKO, Košice, 26. Tibor SZALAY, Sobrance, 27. Ľubomír ŠPIVÁK, Košice, 28. Tomáš TAKÁČ, Košice, 29. Štefan TEĽMAN, Košice, 30. Marek TOKARČÍK, Košice, 31. Matúš VALENČÍK*, Košice, 32. Katarína VILINSKÁ, Košice, 33. Ľubomír VITKO, Košice, 34. Jaroslav BODNÁR, Revúca, 35. Ján GALLO, Teplice (Česko)

 

3772 6 doprava, zameranie: 01 prevádzka a údržba cestných vozidiel /4.DA

Triedny učiteľ: Mgr. Jozef KIČURA

1. Jozef BORŠOŠ*, Trebišov, 2. Patrik DUČAI, Košice, 3. Peter FIALKA, Košice, 4. Marcel GMITRO, Košice, 5. Peter HIDASI, Košice, 6. Milan HOJSTRIČ, Košice, 7. Štefan JACKANIČ, Košice, 8. Miroslav KLUČKA, Košice, 9. Peter KOREŇ*, Rožňava, 10. Kamil KOSTURKO, Košice, 11. Lukáš MARCIN, Prešov, 12. Roman MATÚŠ, Košice, 13. Ladislav OPRENDEK, Košice, 14. Ján ORAVEC, Košice, 15. Martin PAPCUN, Košice, 16. Ladislav PÁSTOR, Košice, 17. Tomáš RIK, Košice, 18. Jaroslav RUŽINSKÝ, Košice, 19. Miroslav SČISLÁK, Prešov, 21. Mário SURMAJ, Trebišov, 22. František ŠÍN, Košice, 23. Marek ŠTARK, Košice, 24. Vladimír TOMEČKO, Prešov, 25. Marek TREMBECKI, Košice, 26. Marek VASIĽ, Košice.

 

3772 6 doprava, zameranie: 02 mestská hromadná doprava /4.DM

Triedny učiteľ: Ing. Andrea BADUROVÁ

1. Tomáš BALOG, Košice, 2. Matúš BAŠISTA, Stará Ľubovňa, 3. Peter DOLANSKÝ, Martin, 4. Maroš DVORÁČEK, Košice, 5. Lukáš FILIP*, Košice, 6. Ľubomír GREGA, Košice, 7. Tomáš GRÓF, Košice, 8. Lucia GURBAĽOVÁ, Košice, 9. Jakub KOVÁČ, Košice, 10. Martin KOŽEJ, Košice, 11. Katarína MARTALUSOVÁ, Košice, 12. Lea MIČKOVÁ, Košice, 13. Roman MIŽENKO, Košice, 14. Zuzana MOKÁŇOVÁ, Trebišov, 15. Viktor POLOHA, Košice, 16. Marek PRUŽINSKÝ, Košice, 17. Marián RIMÁK, Košice, 18. Lenka SEDLÁKOVÁ, Košice, 19. Miroslav SILÁDI, Košice, 20. Ľubica ŠTRBINOVÁ, Košice, 21. Vladimír VINCEJ, Trebišov, 22. Martin ANTOLÍK, Košice, 23. Dalibor PALKO, Košice, 24. Monika SPIŠÁKOVÁ, Košice, 25. Zoltán MIŠKOVIČ, Rožňava, 27. Tomáš BAČO, Gelnica.

 

3917 6 technické a informačné služby, zameranie: 09 zasielateľstvo /4.S

Triedny učiteľ: Mgr. Jana LENGYELOVÁ

1. Katarína ANTOLÍKOVÁ, Košice, 2. Petra BRINDZÁKOVÁ, Košice, 3. Zuzana DROBŇÁKOVÁ*, Stará Ľubovňa, 4. Ján HORVÁTH, Košice, 5. Ján HRIC*, Stará Ľubovňa, 6. Igor HUTKA, Gelnica, 7. Andrea JANITOROVÁ, Košice, 8. Alexandra JERGOVÁ, Košice, 9. Róbert KICKO, Košice, 10. Darina KLIMOVÁ, Košice, 11. Zuzana KOCSISOVÁ, Trebišov, 12. Adriána KORDÍKOVÁ, Košice, 13. Martina KRAJNIAKOVÁ, Košice, 14. Boris KRAVJANSKÝ*, Košice, 15. Stanislav MAJLÁTH, Košice, 16. Ján MALEGA, Košice, 17. Petronela MARCIŇÁKOVÁ, Košice, 18. Iveta MELIŠOVÁ, Poprad, 19. Andrea PANČIŠINOVÁ, Košice, 20. Mária PAPPOVÁ*, Kráľovský Chlmec, 21. Andrea RINDOŠOVÁ, Košice, 22. Jitka RUSNÁKOVÁ, Košice, 23. Milan SABO, Košice, 24. Eva SABOLOVÁ*, Košice, 25. Marianna TAKÁČOVÁ*, Košice, 26. Veronika TAKÁČOVÁ*, Košice, 27. Natália TOPOĽČANSKÁ, Košice, 28. Ingrida TURCSÁNYIOVÁ, Košice, 29. Martin VRŠKOVÝ, Košice, 30. Anna WEISZEROVÁ, Košice, 31. Martina ŠKULKOVÁ, Košice.

 

ŠKOLSKÝ ROK 2005/2006

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 01 elektrická trakcia a energetika v doprave /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Ján KAMPE

17. Juraj CIBUĽA, Košice, 80. Martin JUDIČÁK, Košice, 89. Marián KÉDA, Košice, 94. Milan KMEC, Kráľovský Chlmec, 140. Sebastián PALAŠČÁK, Košice, 156. Tibor RÓTH, Košice, 160. Gabriel SABO, Košice, 171. Peter STAŠIK, Svidník, 194. Lukáš TOMIČ, Košice, 196. Patrik TÓTH, Košice.

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 04 oznamovacia technika v doprave a spojoch./4.E

Triedny učiteľ: Ing. Ján KAMPE

13. Andrej BOGDAŇ, Košice, 44. Ladislav FEHÉR, Košice, 61. Ľubomír HARAJ, Košice, 68. Vladislav HREHOR, Košice, 78. Ján JESENSKÝ, Košice, 85. Erik KAŠKO, Košice, 118. Martin LENGYEL, Košice, 136. Ján NĚMEČEK, Košice, 137. Ján NÉMETH, Košice, 149. Peter POLÁK, Košice, 177. Martin SZABARI, Košice, 178. Ján SZABÓ, Košice, 186. Tomáš ŠMIDA, Košice, 195. Ľubomír TOMKO, Trebišov, 202. Peter VARGA, Košice.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 01 železničná doprava /4.PA

Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana HOVANCOVÁ

14. Stanislav BRINDZA*, Levoča, 16. Róbert BUGAJSKÝ*, 32. Michal DUDÁŠ, Košice, 35. Stanislav DZURŇÁK, Gelnica, 38. Ľubomír DŽOBÁK*, Košice, 39. Dominika FARBÁROVÁ, Trebišov, 54. Martin GECIK, Trebišov, 58. Štefan GUĽAŠ, Stará Ľubovňa, 65. Miloš HAZER, Košice, 76. Jiří JANČÍK*, Kráľovsky Chlmec, 86. František KAŠKO, Trebišov, 97. Peter KOČIK, Gelnica, 103. Ján KORMANÍK, Gelnica, 104. Jozef KOSTURKO, Stará Ľubovňa, 111. Monika KRUPÁROVÁ, Gelnica, 117. Ondrej KVAKA*, Košice 121. Ladislav LINDTNER, Gelnica, 130. Lucia MELEGOVA, Krompachy 138. Monika ONDREJOVÁ, Rožňava, 142. Lucia PAŠEŇOVÁ, Svidník, 143. Ján PAŠKO, Košice, 151. Maroš PRUŽINSKÝ, Stará Ľubovňa, 166. Ivan SOBINOVSKY, Gelnica, 170. Marek STAŠ, Frýdek - Místek (Česko), 180. Petra SZÉKELYOVÁ, Košice, 188. Štefan ŠTEC*, Košice, 189. Peter ŠVEDA, Gelnica, 201. Marek VARGA, Košice,

 

 

 

 

3706 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 03 colná deklarácia /4.PB

Triedny učiteľ: Ing. Katarína DOBRANSKÁ

6. Jana BELKOVÁ, Trebišov, 7. Ivana BELUŠKOVÁ, Gelnica, 9. Pavol BEREZŇÁK, Gelnica, 10. Patrik BITÓ, Košice, 12. Ján BODNÁR, Košice, 19. Jana CIGANPALOVÁ, Trebišov, 25. Andrea ČIŽIKOVÁ, Stará Ľubovňa, 30. Marianna DRENKOVÁ, Michalovce, 31. Radka DRENKOVÁ, Michalovce, 50. Veronika GAJDOŠOVÁ, Košice, 52. Zuzana GÁLLOVÁ, Košice, 70. Ľudmila HUĎOVÁ, Košice, 77. Miroslava JANKOVSKÁ, Gelnica, 95. Miroslava KOBEROVÁ, Košice, 106. Katarína KOŽEJOVÁ, Košice, 107. Veronika KRÁGOVÁ, Gelnica, 108. Martina KRAVCOVÁ, Stará Ľubovňa, 114. Stanislava KUNDRÁTOVÁ, Svidník, 119. Laura LENGYELOVÁ, Kráľovský Chlmec, 120. Denisa LENKOVÁ, Vranov nad Topľou, 132. Monika MOJCHEROVÁ, Rožňava, 133. Dominika MRÁZOVÁ, Košice, 135. Martina NALEVANKOVÁ, Gelnica, 148. Jana POKLEMBOVÁ, Krompachy, 161. Martina SALANCIOVÁ, Humenné, 165. Milan SLEZÁK, Košice, 174. Zuzana STRELCOVÁ, Prešov, 176. Katarína SÜTŐOVÁ, Košice, 183. Tomáš ŠAMU, Trebišov, 187. Františka ŠOVÁRIOVÁ, Košice, 200. Monika VAJDOVÁ, Rožňava.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 05 cestná doprava a preprava /4.PC

Triedny učiteľ: Mgr. Diana ČORBOVÁ

2. Pavol BADÓ, Košice, 27. Zdenko DEMETER, Košice, 51. Jakub GÁL, Košice, 55. Ladislav GEDEON, Košice, 57. Adam GONDA, Levoča, 63. Peter HARMATA, Michalovce, 67. Vladimír HOĽÁK, Košice, 71. Peter CHABADA, Stará Ľubovňa, 73. Ján IĽAŠ*, Levoča, 75. Roman JAKUBČÁK, Košice, 79. Tomáš JIŘIČEK, Košice, 81. Tomáš JUHÁSZ, Košice, 92. René KIMLER, Košice, 93. Jana KIRÁĽOVÁ, Košice, 96. Erik KOCÁK, Košice, 115. Peter KURÁŇ, Košice, 122. Juraj LITVÁNYI, Košice, 125. Marek MACÁK, Košice, 129. Zuzana MATYASEKOVÁ, Košice, 131. Dominika MIHALIČOVÁ, Košice, 141. Radovan PARDON, Rožňava, 159. Jana RYBOVIČOVÁ, Stará Ľubovňa, 168. Martina SOLÁRIKOVÁ, Michalovce, 169. Matúš STAŇO, Košice, 179. Róbert SZALAY, Sobrance, 197. Roman TÓTH, Košice, 198. Peter TREMBECKI, Košice - Šaca, 199. Petronela TUNKELOVÁ*, Košice, 206. Ján VEREB, Košice.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 06 logistika v doprave /4.PD

Triedny učiteľ: Mgr. Ing. Monika DÁVIDOVÁ

1. Renáta AMBRÓZIOVÁ, Košice, 4. Kristián BALÁSZ, Košice, 5. Jana BÁLINTOVÁ, Košice, 24. Ivana ČIGÁŠOVÁ, Košice, 37. Matúš DZUROVČÍN, Vranov nad Topľou, 40. Tibor FARKAŠ, Košice, 41. Miroslav FAZEKAŠ, Košice, 45. Erika FILIČKOVÁ, Stará Ľubovňa, 46. Miroslav FILIP*, Košice, 48. Martin FORGAČ*, Košice, 53. Peter GARABÁŠ, Košice, 60. Jakub HALÁS, Košice, 62. Václav HARMÁČEK, Košice, 69. Štefan HUBIČÁK, Košice, 82. Igor JURÍK*, Košice, 83. Vladimír JUSKO, Košice, 98. Ján KOČÍK, Košice, 101. Tatiana KOPČIKOVÁ*, Stará Ľubovňa, 102. Vladimír KORBULEC, Košice, 110. Jana KRIŠTOFOVÁ, Košice, 113. Martin KUKURA, Košice 116. Radoslav KUZMA, Košice, 124. Vincent LUKÁČ, Košice, 126. Lukáš MACHATA, Košice, 127. Michaela MAJERNÍKOVÁ, Prešov, 139. Ivan OPÁLENÍK, Košice, 152. Tomáš RABATIN, Košice, 157. Tomáš RUSNÁK, 184. Richard ŠELLENG, Trebišov, 185. Marian ŠIMKO, Košice, 190. Kamila TEĽMANOVÁ, Košice, 208. Tomáš VERNARSKÝ, 210. Erik VINCA, Košice, 212. Ladislav VOJČÍK*, Košice,

 

3772 6 doprava, zameranie: 01 prevádzka a údržba cestných vozidiel /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Magdaléna TIMKOVÁ

3. Michal BAJUS, Košice, 18. Branislav CIBUĽAK, Košice, 20. Viktor CINCULA, Košice, 42. Viliam FEČO, Košice, 47. Marek FIRKAĽ, Košice, 49. Radoslav FUHRMAN, Košice, 56. Štefan GIZELA, Košice, 59. Tibor GYÜRE, Košice, 64. Štefan HAVRILA, Košice, 87. Matej KATERŽABEK, Košice, 88. Marcel KATONA, Košice, 90. Vladimír KELÍŠEK, Košice, 99. Stanislav KOČIŠ, Košice, 100. Slavomír KOLESÁR, Trebišov, 123. Viktor LOCHMANN, Košice, 144. Michal PATLEVIČ, Prešov, 145. Róbert PAVLÁSEK, Košice, 146. Július PAVLIS, Košice, 153. Valerián REMETEI, Košice, 155. Matej ROSOĽANKA, Košice, 162. Pavel SEDLÁK, Košice, 163. Jozef SKREŽINA, Košice, 164. Marek SLÁVIK, Martin, 167. Peter SOJÁK, Rožňava, 172. Peter STOKLÁS, Košice, 175. Tomáš SUCHANIČ, Košice, 192. Martin TOMAŠKOVIČ, Košice, 193. Adam TOMČÍK, Košice, 204. Michal VELES, Košice, 211. Gabriel VINTER, Košice,

 

3917 6 technické a informatické služby, zameranie: 09 zasielateľstvo /4.S

Triedny učiteľ: Ing. Ján LIPTÁK

8. Gabriel BÉRES, Kráľovský Chlmec, 11. Róbert BOBIŠ, Košice, 15. Zuzana BRIZŇÁKOVÁ, Košice, 21. Peter CIULIS, Košice, 22. Marianna ČARNÁ*, Košice, 23. Miroslav ČARŇAK, Košice, 28. Jana DIHENEŠČÍKOVÁ*, Košice, 29. Diana DOSTÁLOVÁ, Kráľovský Chlmec, 33. Daniela DUDIČOVÁ*, Košice, 34. Miroslav DZIVÁK, Košice, 36. Lenka DZUROVÁ, Košice, 43. Lucia FEDOROVÁ, Košice, 66. Vojtech HINTOŠ, Košice, 72. Nikola CHOROŠOVÁ, Košice, 74. Martina IŠTVÁNIKOVÁ, Košice, 84. Anna KAKALEJČÍKOVÁ, Košice, 91. Ivana KIMÁKOVÁ*, Svidník, 105. Andrea KOVÁČOVÁ, Košice, 112. Róbert KUBASKÝ, Košice, 128. Jozef MARTONČÍK*, Košice, 147. Lucia PETRIKOVÁ, Gelnica, 150. Mária POLÁKOVÁ, Košice, 154. Jana RÓKOVÁ, Košice, 158. Ivana RUŠČÁKOVÁ, Košice, 173. Jana STREDŇÁKOVÁ, Prešov, 181. Andrea SZOTÁKOVÁ, Trebišov, 182. Ivana ŠAMKOVÁ, Košice, 191. Erik TOMÁŠ, Prešov, 203. Zuzana VAŠKOVÁ, Košice, 205.Katarína VERBÍROVÁ, Trebišov, 207. Mária VEREŠOVÁ, Košice, 209. Anna VILINSKÁ, Košice, 213. Martin WEISZER, Košice,

 

ŠKOLSKÝ ROK 2006/07

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 01 elektrická trakcia a energetika v doprave /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Ginetta SUCHARDOVÁ

20. Peter ČOMA, Kráľovský Chlmec, 23. Matúš DANIEL*, Košice, 31. Peter FÁBIÁN, Košice, 43. Radoslav GOČÍK, Stará Ľubovňa, 60. Miroslav HUĽA, Prešov, 109. Jozef MARUŠÍN, Poprad, 112. Marek MATVIJA*, Košice, 132. Rastislav PETRILA, Košice, 166. Ervín SZABÓ, Kráľovský Chlmec, 169. Miloš ŠČURKA, Stará Ľubovňa, 181. Miroslav URBAN, Trebišov, 185. Tomáš VASIĽ, Košice, 191. Matúš BENCKO, Krompachy.

 

3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch, zameranie: 04 oznamovacia technika v doprave a spojoch /4.E

Triedny učiteľ: Ing. Ginetta SUCHARDOVÁ

10. Marek BENKO, Košice, 14. Tomáš BOGAČEVIČ, Košice, 36. Erik GAJDOŠ, Košice, 57. Radovan HUČKO, Košice 64. Alexander JÁRAY, Košice, 75. Martin KERTIS, Košice, 80. Miroslav KOLLÁR, Prešov, 103. Ladislav MAJOROŠ, Trebišov, 105. Gabriel MARCIN, Košice, 115. Gregor MOLNÁR*, Trebišov, 117. Peter NAGY, Košice, 137. Ján POLÁČEK, Košice, 162. Peter SOPKO, Košice, 167. Róbert SZENCZY, Trebišov.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 01 železničná doprava /4.PA

Triedny učiteľ: Ing. Marek KENTOŠ

5. Rudolf BANÍK, Krompachy, 17. Zuzana ČARNÁ, Košice, 19. Tomáš ČITÁK, Košice, 22. Silvia ČORBOVÁ, Trebišov, 28. Pavel DVOROVÝ, Košice, 29. Ján DZURIK, Košice, 33. Martin FOCKO*, Košice, 38. Tomáš GAŽI, Trebišov, 40. Ľubica GERBERYOVÁ, Prešov, 42. Peter GIZELA, Košice, 46. Dominik HÁKY, Kráľovský Chlmec, 66. Ladislav JESO, Košice, 77. Antónia KOBZOŠOVÁ, Trebišov, 78. Marek KOCPRD, Brezno, 85. Lukáš KOSTIŠČE, Košice, 87. Martina KRAJŇÁK, Košice, 91. Lýdia KŘIVÁNKOVÁ*, Kráľovský Chlmec, 98. Diana LAZOROVÁ, Košice, 99. Radovan MAĎAR, Trebišov, 107. Valéria MARCZINOVÁ, Kráľovský Chlmec, 108. Katarína MARHEFKOVÁ*, Košice, 125. Ladislav OROSZ, Rožňava, 128. Ingrida PERHÁČOVÁ, Trebišov, 135. Miroslav PISKO, Gelnica, 136. Alexandra PJATÁKOVÁ, Prešov, 144. Michal REPKO*, Spišská Nová Ves, 145. Lukáš ROSZKA, Košice, 156. Martin SLANINA, Prešov, 174. Dalibor TETŘEV, Košice, 176. Veronika TOKÁROVÁ, Kráľovský Chlmec, 188. Gabriel VODIČKA, Košice, 189. Katarína ZAMBOVÁ, Trebišov

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy , zameranie: 05 cestná doprava /4.PC

Triedny učiteľ: Ing. Vladimír KOŽÁR

3. Peter ANDREJČÁK, Košice, 8. Tomáš BARAN, Prešov, 9. Peter BENEJ*, Košice, 11 Róbert BEREŠ, Košice, 12. Réne BÉREŠ, Kráľovský Chlmec, 26. Andrej DRABIK, Košice, 50. Lukáš HAŠČÁK, Stará Ľubovňa, 54. Zuzana HORVÁTHOVÁ, Košice, 55. Irena HREBEŇÁROVÁ*, Poprad, 61. Jozef ILENIN, Košice, 73. Noémi KAŠŠAIOVÁ, Kráľovský Chlmec, 84. Michal KORFANT, Košice, 96. Katarína LACKOVÁ, Košice, 110. Lukáš MATI, Košice, 111. Lenka  MATISOVÁ, Košice, 120. Dominik NEMETH, Trebišov, 122. Ľubomír ONDROVIČ, Prešov, 127. Marek PAVLÍK, Košice, 131. Lukáš PETRIK, Košice, 141. Michal PRISTAŠ*, Stará Ľubovňa, 147. Lenka RUSNÁKOVÁ, Košice, 159. Róbert SOBOTKA, Košice, 161. Mariana SOLÁRIKOVÁ, Michalovce, 164. Diana STAŇOVÁ, Košice, 175. Jozef TOBIAŠ, Trebišov, 195. Branislav HAŠKO, Košice, 196. Michal IVANIŠ, Košice.

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 06 logistika v doprave /4.PD

Triedny učiteľ: Ing. Helena JACKOVÁ

4. Peter BAJZECER, Košice, 6. Martina BANKOŠOVÁ, Košice, 7. Marek BARAN, Vranov nad Topľou, 21. Erik ČONTOŠFALSKÝ, Košice, 35. Stanislav GAJANEC, Košice, 44. Tomáš GREGA, Košice, 52. Zuzana HAVRILOVÁ, Košice, 53. Pavol HINTOŠ*, Košice, 71. Peter KÁŠA, Kráľovský Chlmec, 89. Alica KRÁTKA, Košice, 90. Oľga KRISZTIÁNOVÁ, Rožňava, 92. Michal KUBEC, Pardubice (Česko), 100. Juraj MAJDÁK, Košice, 102. Andrea MAJCHEROVÁ*, Košice, 113. Miriam MEZEIOVÁ*, Košice, 116. Róbert MOLNÁR, Košice, 139. Kamil POPOVIČ, Prešov, 153. Štefánia SEMANOVÁ*, Košice, 155. Lenka SERBINOVÁ, Spišská Nová Ves, 158. Šimon SMETANKA, Košice, 163. Martin SPIŠÁK, Košice, 168. Lucia ŠANDALOVÁ*, Košice, 171. Stanislava ŠIMČOVÁ*, Košice, 182. Ján URBANČÍK, Kráľovský Chlmec, 187. Tomáš VODA, Košice.

 

 

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy, zameranie: 06 logistika v doprave /4.PL

Triedny učiteľ: Ing. Ľudmila HYBBENOVÁ

13. Veronika BODNÁRIKOVÁ, Košice, 18. Veronika ČARNOKA*, Gelnica, 32. Štefan FICZERI, Košice, 37. Michal GAĽA, Gelnica, 41. Lucia GIROVSKÁ, Košice, 47. Veronika HAMAROVÁ, Košice, 58 Dušan HUDÁK, Košice, 59. Michal HUDÁK, Košice, 62. Róbert JÁMBOR, Košice, 68. Alena KADUKOVÁ*, Košice, 123. Patrik ORČÍK, Prešov, 138. Noémi PONGÓOVÁ, Kráľovský Chlmec, 140. Tomáš POPOVIČ, Košice, 146. Petra ROŠÁKOVÁ, Svidník, 151. Jaroslav SEDLÁK, Košice, 172. Žofia ŠIMEKOVÁ, Košice, 180. Tomáš UHLIARIK, Košice, 183. Martina VAĽOVÁ, Košice, 184. Marek VASIĽ, Košice, 186. Patrik VEREB, Trebišov, 190. Ján ZUBÁK, Košice.

 

3772 6 doprava, zameranie: 01 prevádzka a údržba cestných vozidiel /4.D

Triedny učiteľ: Ing. Miroslav LAZÁR

1. Ondrej ADAMČÍK, Košice, 15. Miroslav BONK, Košice, 16. Peter BOROVSKÝ, Košice, 34. Igor FÜGEDI, Košice, 39. Erik GÉDRA, Košice, 45. Marek GROMADA, Košice, 48. Peter HANUŠOVSKÝ, Košice, 51. Miroslav HAVRAN, Košice, 56. Tomáš HRONSKÝ, Košice, 67. Marek JURKO, Prešov, 70. Marek KASTELLA, Košice, 72. Štefan KAŠKO, Košice, 81. Juraj KONCZ, Košice, 86. Maroš KOVÁČIK, Košice, 93. Roman KUCHÁRIK, Košice, 95. Milan LACKO, Košice, 101. Karol MAJERNÍK, Košice, 118. Samuel NALEVANKO, Košice, 119. Dominik NEMERGUT, Stará Ľubovňa, 126. Radoslav PAHULI, Košice, 129. Roman PETRA, Košice, 130. Miroslav PETRAŠOVIČ*, Košice, 134. Peter PINTÉR, Košice, 142. Stanislav RÁKOŠ, Košice, 148. Michal RUŽIČKA, Košice, 159. Richard SLIVKA, Košice, 160. Matúš SOKIRKA, Trebišov, 165. Patrik SUCHÝ, Krompachy, 170. Peter ŠENVICKÝ, Košice, 177. Roman TONHAJZER*, Poprad.

 

3917 6 technické a informatické služby, zameranie: 09 zasielateľstvo /4.S

Triedny učiteľ: PhDr. Kamila JUNGEROVÁ

2. Ľubica ADAMČÍKOVÁ, Košice, 24. Petronela DOSTÁLOVÁ*, Kráľovský Chlmec, 25. Lucia DRABANTOVÁ, Košice, 30. Lenka DŽUBÁKOVÁ, Trebišov, 49. Mária HARČARIKOVÁ, Bardejov, 63. Slávka JANČÍKOVÁ, Košice, 65. Miroslava JAREKOVÁ*, Košice, 69. Jozef KAPINUS, Gelnica, 74. Katarína KEREKEŠOVÁ, Košice, 76. Katarína KLASOVSKÁ, Košice, 79. Richard KOHLŠOVSKÝ, Košice, 82. Ľudovít KONEČNÝ, Košice, 83. Júlia KOPNICKÁ, Prešov, 88. Miroslava KRÁLIKOVÁ, Košice, 94. Daša KVAŠŇÁKOVÁ, Košice, 97. Tomáš LAMBERT Košice, 104. Andrea MAKOVÁ, Košice, 106. Mária MARCINOVÁ, Trebišov, 114. Beáta MOLITORISOVÁ, Košice, 121. Lucia OKŠOVÁ, Topoľčany, 124. Lukáš ORGOVÁN*, Košice, 133. Patrik PINDROCH, Košice, 143. Radomír RENDOŠ, Košice, 149. Lucia SABOLOVÁ, Prešov, 150. Monika SABOVÁ, Košice, 152. Katarína SEDLÁKOVÁ, Košice, 154. Eva SEPEŠIOVÁ, Košice, 173. Lenka ŠPILKOVÁ, Košice, 178. Anna TOTHOVÁ, Trebišov, 179. Lucia TÓTHOVÁ*, Košice.